ဇာနီၾကီး – တရားရံုးေရာက္ေနတဲ့ အိႏၷိယကြန္ကရက္ပါတီေခါင္းေဆာင္

July 27, 2014

 

တရားရံုးေရာက္ေနတဲ့ အိႏၷိယကြန္ကရက္ပါတီေခါင္းေဆာင္

 ဇူလိုုင္ ၂၇၊ ၂၀၁၄

 

လက္ရွိ အိႏၷိယႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ့ ေငြဖန္တဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခုကို စင္ကာပူသတင္းစာၾကီးမွာလဲ ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလဲ ဒါမ်ိဳးေတြ .. အစိုးရပိုင္ အိမ္ျခံေျမမ်ားကို ပုဂၢလိက လႊဲေျပာင္းေနၾကတာ အမ်ားၾကီးပါ။ ဘာမွမတတ္ႏိုင္လို႕ မီဒီယာကလဲ ထိုင္ၾကည့္ေနရပါတယ္။
.
.
ဇတ္လမ္းျဖစ္ေပၚလာပံု
ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀ မွာ Young Indian ဆိုတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုကုိ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ပါတီရဲ့ အရံႈးေပၚေနတဲ့ မီဒီယာလုပ္ငန္းေတြကို ပုဂၢလိကကို လႊဲေျပာင္းဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုနီယာဂႏၵီနဲ႕ သူ႕သား တစ္ေယာက္ကို ၃၈% ရွယ္ယာနဲ႕ ကြန္ဂရက္ပါတီေခါင္းေဆာင္၂ေယာက္ (Mr. Motilal Vora & Mr.Oscar Ferdandes) တို႕ တစ္ေယာက္ကို ၁၂% စီ ျဖစ္ပါတယ္။ တလအၾကာမွာ ကြန္ကရက္ပါတီအတြက္ စာေစာင္မ်ားကို ထုတ္ေဝျဖန္႕ခ်ိေနတဲ့ AIJ ကုမၸဏီနဲ႕အျခား၃ခုကို ဝယ္လိုက္ပါတယ္။ AIJ ကုမၸဏီဟာ ၁၉၃၈ ကတည္းက ကြန္ဂရက္ပါတီရဲ့ ႏိုင္ငံေရး မူဝါဒေဖၚျပဖို႕၊ ေနရူးဂႏၵီ တို႕က စတင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ AIJ ကုမၸဏီဟာ အၾကီးက်ယ္ အရံႈးေပၚ၊ အေၾကြးပိေနလို႕  ကြန္ဂရက္ပါတီထံက ရူပီး ၉၀၂ သန္း (US$ 15.2 million) ေခ်းငွားလိုက္ရပါတယ္။ အခုေတာ့ အဲဒီ AIJ ဟာ Young India ကုမၸဏီက ၁၀၀% ပိုင္သြားျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကြး US$ 15.2 million ကိုလဲ ေပးရမယ္ဆိုေတာ့ အျပင္ဘန္း ၾကည့္ရင္၊ Young Indian ကုမၸဏီက အေၾကြးပိေနတဲ့ AIJ ကို ကယ္တင္လိုက္တဲ့ ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။
.
AIJ အေဆာက္အဦ တန္ဘိုး  ဘီလွ်ံ
အမွန္ကေတာ့ ဒီလႊဲေျပာင္းမႈကို ကြန္ဂရက္ပါတီရဲ့ အၾကီးကဲမ်ားက နားလည္မႈနဲ႕ အၾကံဖန္လုပ္တာပါ။ Young Indian ကုမၸဏီက AIJ ကုမၸဏီရဲ့ နယူးေဒလီျမိဳ႕လယ္က ေျမနဲ႕အဆာက္အဦကို အပိုင္ရသြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ AIJ ေျမနဲ႕အဆာက္ဦးဟာ လက္ရွိ နယူးေဒလီ အိမ္ျခံေျမေပါက္ေစ်းအရ ရူပီး ၁၆ ဘီလွ်ံ (US$ 299 million) တန္ဖိုးရွိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ AIJ အၾကြးေတြထက္ အမ်ားၾကီး တန္ဖိုးရွိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီေတာ့ ကြန္ကရက္အာဏာရထားတဲ့အတြက္ ပါတီလူၾကီးေတြ မဖြယ္မရာ၊ ေငြေၾကးအၾကံဖန္ လုပ္တာကို မေဖၚထုတ္ပဲ၊ ၾကည့္ေနရပါတယ္။ အခုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ရႈံးသြားျပီး အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ရျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့မွာ ကြန္ကရက္ပါတီတြင္းက မေက်နပ္သူေတြ ဒီအမႈကို ေငြေၾကးမဖြယ္မရာျပဳမႈ အျဖစ္ တရားစြဲထားတာျဖစ္ပါတယ္။ Y.P Rajesh ေရးသားခ်က္ကို ကိုးကားျပီး စင္ကာပူသတင္းစာ Straits Times June 28, 2014 မွာ ေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။
.
ဓါတ္ပံု။  ဆိုနီယာဂႏၵီနဲ႕ သူ႕ရဲ့သား (ကြန္ဂရက္ေခါင္းေဆာင္) တရားရံုးေရာက္ေနပံု
.
.
ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အိမ္ျခံေျမေစ်းက်ဆင္းလိုပါသလား
.
ျမန္မာျပည္မွာ အိမ္ျခံေျမေစ်းေတြ အရမ္းၾကီးေနပါတယ္။ အစိုးက လက္ပိုက္ၾကည့္ေေနခ်ိန္မွာ ဆင္းရဲလွတဲ့ ျမန္မာျပည္ အိမ္ျခံေျမကို ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းေရာက္ေအာင္ လုပ္လိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားက ကမၻာ့လူလည္ၾကီးမ်ားနဲ႕ ပူးေပါင္းျပီး၊ လုပ္စားသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရကေတာ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြခ်ည္းပဲဆိုေတာ့ အိမ္ျခံေျမေစ်းက်ဖို႕ လုပ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ သို႕ေသာ္ အာဏာရေနသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံအတြက္ စိတ္ေစတနာ ထားသူမ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ သူတို႕က ေစတနာနဲ႕ လုပ္ေပးမွ အိမ္ျခံေျမေစ်းဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား ေစ်းေရာက္သြားမွာပါ။
.
ဘယ္သူေတြ ႏိုင္ငံအေပၚတကယ္၊ ေစတနာရွိသလဲ
– လက္ရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစု
– ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွ ရာထူးၾကီးရေနသူ၊ ၾကံခိုင္ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕
– ႏိုင္ငံေတာ္သမၸတရံုး အစိုးရအဖြဲမွ ရာထူးၾကီးရေနသူ၊ ၾကံခိုင္ေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕
– အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕
– လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕ စသည္တို႕ျဖစ္ပါတယ္။
.
“အခ်ိဳ႕” လုိ႕ပဲ သံုးႏႈံးလိုက္ပါတယ္။ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္အပါအဝင္၊ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ား လဲ ေငြ-အာဏာရလာရင္ ရစ္မူးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ၾကီးမွာ လက္ရွိ အင္ဒိုနီးရွား သမၼတေရြးခံထားရသူဟာ အာဏာသံုးျပီး အိမ္ျခံေျမ မဝယ္ပါဘူး။ လက္ရွိ သူပိုင္သမွ် ေဒၚလာ ၁.၈သန္းပဲ ရွိတယ္ဆိုပါတယ္။ ဒါလဲ သူ ပရိေဘာကလုပ္ငန္း လုပ္စဥ္၊ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့တာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ လက္ရွိ အိမ္ျခံေျမပိုင္ဆိုင္ေနသူမ်ားဟာ အိမ္ျခံေျမေစ်း က်ဆင္းေစဖို႕ စိတ္မပါၾကဘူး။ သဘာဝက်ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္တဝွမ္း အိမ္ျခံေျမေစ်း က်ဆင္းေစခ်င္ရင္ အာဏာသံုးျပီး အခုလို အိႏၷိယႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြရဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈလႊဲယူျခင္းမ်ိဳးေတြ ေဖၚထုတ္၊ တရားစြဲႏိုင္မဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းကို ျပန္တည့္လာမွာပါ။ 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ႏိုုင္ငံတကာေရးရာ

One Response to ဇာနီၾကီး – တရားရံုးေရာက္ေနတဲ့ အိႏၷိယကြန္ကရက္ပါတီေခါင္းေဆာင္

  1. P N wara on July 27, 2014 at 4:56 pm

    ျပစ္စာလိုသေဘာမ်ိဳး မေရးသင့္ဘူး-တကယ္မွန္တယ္ဆိုရင္ အေထာက္အထားခိုင္လုံစြာနဲ ့တင္ျပသင့္တယ္- ဘယ္သူ ့မ်က္ႏွာမွ ငဲ့စရာမလိုပါ-

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊ အခ်ိန္မီ ထြက္ပါျပီ

By

  မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊...

Read more »

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္