ေခတ္ရနံ ့၊ၾသဂုတ္လ၊၂၀၁၄ ထုတ္

August 5, 2014

Photo: ေခတ္ရနံ ့၊ၾသဂုတ္လ၊၂၀၁၄ ထုတ္ မနက္ျဖန္စတင္ျဖန္ ့ပါမယ္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမုိင္း၊ ျပည္သူဘက္ကအျပတ္ဘက္လုိက္မယ္ဆိုသည့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့အင္တာဗ်ဴး၊သမိုင္းပညာရွင္နိဳင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ေဟာင္းဦးစိုင္းေအာင္ထြန္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း၊၂ဝ၁၅နီးေလအားပ်က္ဖြယ္ႀကံဳေလလား၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုန္စည္(သို႔) ဆန္စသည္တုိ႔ႏွင့္အတူဝင္းထြဋ္ေဇာ္၊သန္းစိုးႏုိင္၊ဦးတင္ဦး(က်ဴရွင္)၊တင္ႏုိင္တုိး၊ေါက္တာ ညီညီ၊ထင္ေအာင္ေက်ာ္၊ကိုဝ၊နတ္မွဴးတို႔၏စာေပလက္ရာမ်ားျဖင့္ႏုိင္ငံေရးရာ၊သမုိင္းေရးရာ၊စီးပြားေရး၊သုတ၊ရသစံုလင္စြာျဖင့္ .......

ေခတ္ရနံ ့၊ၾသဂုတ္လ၊၂၀၁၄ ထုတ္

မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ၾသဂုတ္ ၅၊ ၂၀၁၄

 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမုိင္း၊ ျပည္သူဘက္ကအျပတ္ဘက္လုိက္မယ္ဆိုသည့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့အင္တာဗ်ဴး၊သမိုင္းပညာရွင္နိဳင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ေဟာင္းဦးစိုင္းေအာင္ထြန္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း၊၂ဝ၁၅နီးေလအားပ်က္ဖြယ္ႀကံဳေလလား၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုန္စည္(သို႔) ဆန္စသည္တုိ႔ႏွင့္အတူဝင္းထြဋ္ေဇာ္၊သန္းစိုးႏုိင္၊ဦးတင္ဦး(က်ဴရွင္)၊တင္ႏုိင္တုိး၊ ေဒါက္တာ ညီညီ၊ ထင္ေအာင္ေက်ာ္၊ ကိုဝ၊ နတ္မွဴးတို႔၏ စာေပလက္ရာမ်ားျဖင့္ႏုိင္ငံေရးရာ၊သမုိင္းေရးရာ၊စီးပြားေရး၊သုတ၊ရသစံုလင္စြာျဖင့္ …….

 

ေခတ္ရနံ ့၊ၾသဂုတ္လထုတ္ မာတိကာတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးရာ
ဒီမုိကေရစီဆန္႔က်င္ေရးသမားေတြအေနနဲ႔
အာဏာကိုဆက္လက္ခ်ဳပ္ကုိင္ဖုိ႔မႀကိဳးစားပါနဲ႔………………….ဝင္းထြဋ္ေဇာ္ ၁ဝ
ကတၲီပါဖိနပ္စီးေရႊထီးေဆာင္းေရး………………………….သန္းစိုးႏိုင္ ၁၄

ေတြ႕ဆံုျခင္း
ဦးစိုင္းေအာင္ထြန္းႏွင္႕ေတြ႔ဆံုျခင္း…………………………..အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ ၃၂

ေဆာင္းပါးအေထြေထြ
ဆရာေမာင္ေသာ္ကအမွတ္တရ…………………………..စိန္ေသြး ၄ဝ
မိနစ္ႏွစ္ဆယ္ထဲကစကၠန္႔ပုိင္း …………………………..ဆရာမ်ဳိး(လွည္းတန္း) ၄၃
ေစာရဘ႑ာအိတ္ေသာ့ပိတ္ခဲ့သူမ်ား(၁၁)…………………..ေမာင္လြင္မြန္(ကသာ) ၄၆
တကၠသိုလ္သင္ၾကားမႈဘာသာစကား………………………..ေဒါက္တာညီညီ ၆၁

ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ႕
အနာဂတ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း…………………………………ေခတ္ဘုန္းသစ္ ၆၇
အမ်ဳိးသားစာၾကည္႕တုိက္အေၾကာင္း………………………..လင္းသုိက္ၫြန္႔(ျမန္မာ့ေျမ) ၇ဝ

အေတြးအျမင္ႏွင့္သေဘာထားေရးရာ
၂ဝ၁၅နီးေလအားပ်က္ဖြယ္ေတြႀကံဳရေလလား………………ဦးတင္ဦး(က်ဴရွင္) ၁၈
အမ်ဳိးသားေရးဝါဒအရင္းျမစ္မ်ားႏွင္႕လူမ်ဳိးစုပဋိပကၡ………..ေက်ာ္ဝင္း(ရန္ကုန္တကၠသိုလ္) ၉၄

စီးပြားေရႏွင့္စီမံေရးရာ
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကုန္စည္(သို႔မဟုတ္)ဆန္……………………..ေမာင္သံဒိုင္(ေဘာဂေဗဒ) ၅၄
ၿမိဳ႔ျပမုိးေကာင္းကင္……………………………………. ရင္ရင္ေလး ၅၉

လူငယ္က႑
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမုိင္း………………………………..လင္းေအး ၇၂
ျပည္သူဘက္ကအျပတ္ဘက္လုိက္မယ္
(သတင္းမဂၢဇင္းႏွင္႕ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႔ဆံုျခင္း)…………………. ၂၄
ကိုကုိးကြၽန္းမွဟီ႐ုိရွီးမား………………………………….ျမသန္း ၈ဝ

အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္သမုိင္းေရးရာ
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးမူ၅ခ်က္
ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္အထိမ္းအမွတ္………………………………ကိုသန္း(ၾကည္႕ျမင္တိုင္) ၆
သမဂၢအေဆာက္အအံုမုိင္းခြဲခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး၏ရွင္းလင္းခ်က္…………………………. ၃၈
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္သခင္စုိးႏွင့္သခင္သန္းထြန္း……………တင္ႏိုင္တိုး ၈၈

စာေပေရးရာႏွင့္ေဝဖန္ေရး
သက္ေတာ္ရာေက်ာ္စာေပဆိုင္ရာႏိုဘယ္ဆု ……………………ဟန္ေဇာ္ ၁ဝဝ
ေမာင္ရင့္မာ(ေက်ာင္းကုန္း)၊ေလးကုိတင္ႏွင္႕…………………….ေလးကုိတင္ ၁ဝ၃
ဥာဏ္ကြန့္ျမဴးမႈႏွင့္အေတြးဂယက္မ်ား……………………….ေျမလတ္ေမာင္ျမင္႕သူ ၁ဝ၉
ေဇာ္လူစိမ္းႏွင္႕စကားစျမည္…………………………………ေရႊေဒါင္းေတာင္ ၁၁၂

ကမၻာ့ေရးရာ
ဂ်ိဳကုိဝီ (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္သူ႔သူရဲေကာင္း………………………ကိုဝ ၁၆၈
ထုိင္းနည္းထုိင္းဟန္ဒီမုိကေရစီဆီသုိ႔………………………..ထင္ေအာင္ေက်ာ္ ၁၇၂
ဂ်ပန္ကာကြယ္ေရးမူဝါဒအေျပာင္းအလဲႏွင့္ဂယက္မ်ား…………….စိုးအုပ္ ၁၈၃
အက်ဥ္းစံမီလုိစီဗစ္……………………………………..သစ္ဦးဇင္ ၁၇၆

ကဗ်ာ
ေရႊဒါးေမာင္ေလးရည္၊ေမာင္သန္းစိုး(ေခ်ာက္) ဂ်ိဳေဇာ္၊ေမာင္ေဆြဆက္၊ရတနာသိဃၤ၊
လင္းဇင္ေယာ္၊သန္းေဆြမိုး(ကေလာ)၊လင္းခါး၊ဂြၽန္ဘြား၊မုိဃ္းဇက္ေသာ္…………..၁၁၈-၁၂၈

ကာတြန္း
ဝင္းေအာင္………………………………………………………………………. ၉
စိုးစံဝင္း ……………………………………………………………………….. ၂၃
ေဖာင္းေဖာင္း…………………………………………………………………….. ၅၃
ထိန္သာ…………………………………………………………………………. ၉၉
စိန္ထြန္းထြန္း…………………………………………………………………………. ၁၂၉
ဒဲ႕ဒိုး………………………………………………………………………….. ၁၄၉

ရသအၫႊန္း
သစ္ပုတ္ပင္ေအာက္အေရာက္လာခဲ့မယ္…………………..တကၠသိုလ္ျမစိမ္း ၉၄

အက္ေဆး
ႏွင္းခါး႐ိုက္တဲ႕ၿမိဳ႔…………………………………….ေပၚဦးျမင္႕ ၁၃ဝ
သခ်ႋဳင္း…………………………………………..မက္-ကင္းနီ ၁၃၄

ဝတၳဳတို
ေၾကြတစ္လွည့္………………………………………ခင္သႏၱာ ၁၃၈
ေတာင္ပံတုိ႔၏ခြန္အား………………………………..နတ္မွဴး ၁၄၄

ဝတၳဳရွည္
ဤခရီးနီးသလား……………………………………ေဝမိုးႏိုင္ ၁၅ဝ

ဘာသာျပန္ဝတၳဳတို
ဝုိင္အိပ္စ္ပတ္……………………………………….ခင္ျမင္႕ေအာင္ ၁၆၂

လခ်ဳပ္မွတ္စု…………………………………………. ၁၈၆-၁၈၉

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa Old Archives
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:စာအုပ္စင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)