အုန္းႏုိင္ – ဂႏၵီခန္းမ ေၾကညာစာတမ္း (၈)

August 6, 2014

အုန္းႏုိင္ – ဂႏၵီခန္းမ ေၾကညာစာတမ္း (၈)
ၾသဂုတ္ ၆၊ ၂၀၁၄
 
 

• နဝတ၏ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၉၀)
ဒီေၾကညာခ်က္မွာ  စာပိုဒ္ေပါင္း (၂၁) ပိုဒ္ပါၿပီး  အပိုဒ္ (၁) (၂) (၃) နဲ႔ (၄) မွာ  ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး ရတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတယ္။လိုအပ္တဲ့ အမိန္႔ေၾကညာစာေတြ၊ ဥပေဒေတြ ထုတ္တယ္။

စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တခ်ိဳ႕ဥပေဒေတြကို ဖ်က္ၿပီး ျပင္သင့္တာေတြ ျပင္တယ္..။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ပြင့္လင္းစြာ လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္တယ္ဆိုတာေတြပါတယ္။ (၅) မွာေတာ့ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပၿပီး (၆) မွာေတာ့ နဝတဆိုတာ မာ႐ွယ္ေလာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စစ္အစိုးရ ျဖစ္တယ္လို႔ မိုက္ကန္းကန္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္…။ အျခားႏိုင္ငံေတြက အသိ အမွတ္ျပဳထားတယ္လို႔လဲ မ႐ွက္မ႐ြံ႕ ေဖာ္ျပလိုက္ပါေသးတယ္။

အပိုဒ္(၇) မွာေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးမွာ လြတ္လပ္၍ တက္ျြကတဲ့ ၾကားေနဝါဒ က်င့္သံုးတယ္၊ ဘယ္ႏိုင္ငံနဲ႔မွ သံတမန္ အဆက္ အသြယ္ မျပတ္ဘူး၊ ႏိုင္ငံသစ္တစ္ႏိုင္ငံေတာင္ သံ႐ံုးထပ္ဖြင့္ ခဲ့ေသးတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အပိုဒ္ (၈) မွာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနၿပီး အဖြဲ႕ရဲ႕စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာတယ္။ (၉) မွာေတာ့ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားက သံတမန္ က်င့္ဝတ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား႐ွိတာကိုေတာင္မွ သေဘာထား ႀကီးႀကီးထားၿပီး ခြင့္လႊတ္ ဆက္ဆံခဲ့တယ္တဲ့။

အပိုဒ္ (၁၀) ကေတာ့ အေရးႀကီးပါတယ္။ အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွာ ေၾကညာခဲ့တဲ့ တာဝန္သံုးရပ္ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲဆုပ္ကိုင္ၿပီး ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မ်ားကို ထိုးစစ္ႀကီးမ်ား ေသြးေျမက်ဆင္ႏႊဲခဲ့တယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း  မဟုတ္လို႔ ဘယ္ေသာင္းက်န္းသူနဲ႔မွ   မေဆြးေႏြး.. မေစ့စပ္ခဲ႔ဘူး…။  လက္နက္ခ်ရင္ေတာ့ ေကာင္းမြန္စြာ ဆီးႀကိဳ ေနရာခ်ေပးတယ္..။ ေနာင္လည္း   တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း  မဟုတ္လို႔ ဘယ္လက္နက္ကိုင္နဲ႔မွ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ အေၾကာင္းမ႐ွိ လို႔ ဆိုပါတယ္။

အပိုဒ္ (၁၁) မွာ နဝတက တာဝန္ႀကီးေလးရပ္ထဲက တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့   ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးႏိုင္ဖို႔ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ကို ခန္႔ထားေပးခဲ့တယ္..။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ မွတ္ပံုတင္ေစခဲ့တယ္..။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းေပးခဲ့တယ္..။

အဲဒီအျပင္ အပိုဒ္ (၁၂) မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ပုဒ္မ (၃) အရ လႊတ္ေတာ္ကို မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ ဆိုတဲ့အတိုင္း နဝတ က လႊတ္ေတာ္ေခၚယူဖြဲ႕စည္းေပးမယ္.။အေ႐ြးခံရတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါတီမ်ားဘက္က ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္စရာ႐ွိတာေတြလုပ္ထားဖို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕ကလည္း ေၾကညာ ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ တိတိက်က် ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့လဲလို႔ေတာ့ မပါပါ။

အပိုဒ္ (၁၃) မွာေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးနဲ႔အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးကိစၥမ်ားကို စာေစာင္မ်ား ထုတ္ေဝျခင္း၊ ေဆြး ေႏြးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာသတင္းအဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္းေတြ လုပ္ေနၾကတယ္။ ဒီေတာ့ အပိုဒ္ (၁၄) က သတိေပးလိုက္တယ္..။ လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ နဝတ ဥကၠဌကတိုင္းမႉးမ်ား၊ တပ္မမႉးမ်ား၊ အစည္းအေဝးမွာလည္း ေျပာၿပီးၿပီ။ အတြင္းေရးမႉး (၁) ကလည္း သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲ အမွတ္စဥ္ (၁၀ဝ) မွာ ေျပာခဲ့ၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ခုတင္က ေျပာခဲ့သလို ကိုယ့္ဘက္က လုပ္စရာ႐ွိတာ လုပ္ထားပါေပါ့။ သိပ္ အကဲေျပာင္မေနပါနဲ႔ေပါ့။

အပိုဒ္ (၁၅) မွာေတာ့ ခပ္မိုက္မိုက္ခပ္ရမ္းရမ္း ေဖာ္ျပလိုက္ျပန္္ပါတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္႐ံုနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသံုးရပ္ကိုမရႏိုင္ဘူးတဲ့..။ ၿပီးမွ ဘာကို ဆိုလိုမွန္းမသိတဲ့ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟာ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ ေရးဆြဲခဲ့ရတာျဖစ္ၿပီး  ဥပေဒျပဳၿပီးမွ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာ ခဲ့ရတယ္။

အပိုဒ္(၁၆)က တစ္ဆက္တည္းပဲ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကေတာ့ လြတ္လပ္ၿပီးမွေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူခဲ့တာ ဘယ္သူမွ မျငင္းႏိုင္ဘူးလို႔ဆိုပါတယ္..။  ဒါေၾကာင့္ မလြတ္လပ္ခင္ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဥပေဒနဲ႔ လြတ္လပ္ၿပီး မွ ေရးဆြဲတဲ့ ဥပေဒတို႔ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္ကို အထူးသတိထားပါလို႔ အပိုဒ္(၁၇)ကဆိုပါတယ္။

ဒါကဘာလဲ၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဥပေဒက ပိုေကာင္းတယ္၊ ခင္ဗ်ားတို႔ ၇၄ ခုႏွစ္ဥပေဒကိုလက္ခံၿပီး ယာယီ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေရး လုပ္ရင္ လက္ခံမယ္လို႔ ဆိုလိုတာလား..။ ဒါေပမဲ့ .. ဘာမွ တိတိက်က် အဓိပၸါယ္ယူလို႔ မရပါ။ အဲဒီလို အဓိပၸါယ္ယူလိုက္ရင္လည္း ေဝ့လည္လည္ လုပ္ပစ္ဦးမွာပါ။

အပိုဒ္ (၁၈) မွာေတာ့ ပါတီေတြ မွတ္ပံုတင္တုန္းက ပါတီအမ်ားကပဲ သူတို႔သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ေတြမွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံသစ္ ေရးဆြဲဖို႔ အဓိကက်တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားခဲ့ၾကတယ္။ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုမေရးဆြဲမီ ပင္လံုညီလာခံကို က်င္းပရာမွာ ႐ွမ္း၊ ခ်င္းနဲ႔ ကခ်င္ပဲပါတယ္။ တျခားလူမ်ိဳးစုေတြမပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ခိုင္မာတဲ့ အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲဖို႔ ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚ တိုးတက္လာတဲ့ အျခားလူမ်ိဳးစုေတြပါ ပါဝင္လာဖို႔ အေရးႀကီး တယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။

အပိုဒ္(၁၉) မွာေတာ့ နဝတဟာ စစ္အစိုးရ ျဖစ္လို႔ မာ႐ွယ္ေလာအရ အာဏာသံုးရပ္ကို က်င့္သံုးေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ …ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကိုပဲ ေရးဆြဲရမယ့္သူမ်ား ျဖစ္တယ္လို႔ ..အပိုဒ္(၂၀)မွာေဖာ္ျပလိုက္ၿပီး။   ဒါေၾကာင့္ အေ႐ြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြဟာ ယာယီ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲၿပီး အစိုးရဖြဲ႕မယ္ဆိုရင္  န၀တကလံုး၀ခြင္႔မျပဳဘူး..။ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမယ္လို႔ အပိုဒ္(၂၁)မွာတိတိလင္းလင္း၊ မိုက္မိုက္ကမ္းကမ္းေဖာ္ျပ႐ံုမက ဒီလိုခိုင္မာတဲ့ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲ မၿပီးမီမွာေတာ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းတုန္းက တာဝန္ယူခဲ့တဲ့တာဝန္ႀကီးေလးရပ္အနက္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး ဆိုတဲ့ တာဝန္ကလြဲၿပီးက်န္တာဝန္သံုးခုကိုအရင္ကလိုပဲ  မာ႐ွယ္ေလာနဲ႔  ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္သြားမယ္လို႔ ေၾကညာ လိုက္တာပါပဲ။

ဒီေတာ့မွ ဒီေန႔ တိုင္းနယ္ျပည္နယ္ အသီးသီးက   ေဆြးေႏြးသြားၾကတာေတြနဲ႔    နဝတရဲ႕ (၁/၉၀) ေၾကညာခ်က္ ကေတာ့ တည့္တည့္ႀကီးကို ရင္ဆိုင္ ထိပ္တိုက္တိုးေရး ျဖစ္ေနၿပီဆိုတာ ေတြ႕ရပါတယ္..။

ဒါေၾကာင့္မ်ား ..ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ(ယာယီ)ဆိုတာကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္က က်ေနာ္တို႔တစ္ေတြကို ထုတ္မျပပဲေနခဲ့တာလား..။ ဒါေပမဲ့….. ဒီ (၁/၉၀) ဆိုတာဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဂႏၵီညီလာခံကို ေတ့ျဖဳတ္သလို တစ္ဖက္သတ္  တင္ျပထားတာမို႔ သူ႔အထဲမွာ ႏွစ္ဖက္ ၫွိႏိႈင္း ရႏိုင္မယ့္ အခ်က္ကိုေတာင္ လတ္တေလာ ႐ွာမေတြ႕ပါ။ ႐ွာခ်င္စိတ္ထက္..ေဒါသထြက္စိတ္၊ တစ္ဖက္သတ္ အႏိုင္က်င့္မႈကို မခံမရပ္ႏိုင္တဲ့စိတ္နဲ႔ အလကား (၁/၉၀)လို႔ ပစ္ခ်ထားလိုက္ပါေတာ့တယ္။     ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မွတ္စုုမွတ္တမ္း, အုန္းႏိုင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)