အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) – ေျမေခြးရဲ႕ တရားမွ်တမႈနဲ႔ အလွဴခံျပည္သူမ်ားရဲ႕ဘဝေတြ ဆက္စပ္မႈ ရွိေနပါသလား

August 21, 2014

  –  ေျမေခြးရဲ႕ တရားမွ်တမႈနဲ႔ အလွဴခံျပည္သူမ်ားရဲ႕ဘဝေတြ ဆက္စပ္မႈ ရွိေနပါသလား
ၾသဂုတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၄

ဘာသာေရးဆုုိင္ရာ ယုုံၾကည္မႈေတြ ဘယ္လုုိပင္ရွိသည္ျဖစ္ေစ အမ်ားအားျဖင့္ လူေတြဟာ လက္ငင္းပစၥဳပၺန္ဘဝကုုိသာ အဓိကထား ဦးတည္စဥ္းစား လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္မုုိ႔ ပစၥဳပၺန္အေျခအေနကုုိ ဦးတည္စဥ္းစားတာဟာ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး လူတုုိင္းနဲ႔ အက်ဳံးဝင္သက္ဆုုိင္ပါတယ္။

ႏုုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံရဲ႕ အေရးကုုိ စဥ္းစားတဲ့အခါမွာလည္း သာမာန္ျပည္သူလူထုုရဲ႕ အေရးကုုိ ပထမဦးစားေပး စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုုရဲ႕ စားဝတ္ေနေရး၊ ဘဝရပ္တည္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စတာေတြကုုိ ပထမဦးစားေပး ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္။ ဒီအေရးကိစၥေတြမွာ အဓိကတာဝန္ရွိသူဟာ အစုုိးရသာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဖက္အိမ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံရဲ႕ နယ္စပ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွာ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုုပ္ေနက် ဘာသာေရးအရ အလွဴေပးပြဲကုုိ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားေတြ ေသာင္းဂဏန္းခ်ီၿပီး သြားေရာက္အလွဴခံယူေနၾကရတာဟာ ႏုုိင္ငံနဲ႔ လူမ်ိဳးရဲ႕ ဂုုဏ္သိကၡာအရ အရွက္ရစရာပါ။ အဲဒီႏုုိင္ငံကုုိ အုုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အစုုိးရရဲ႕ ဂုုဏ္သိကၡာကုုိလည္း ထိခုုိက္စရာပါ။ ဒီလုုိ အျဖစ္မ်ိဳးေတြကုုိ ၾကည့္ရင္ သာမာန္ျပည္သူလူထုုအတြက္ အစုုိးရအေနနဲ႔ ေရတုုိေရရွည္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္တာေတြကုုိ ထိေရာက္စြာ အျမန္လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ၿပီဆုုိတာကုုိ မီးေမာင္းထုုိးျပေနတာပါ။

ေရတုုိေရရွည္လုုိ႔ ဆုုိရာမွာ ေရရွည္အရ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုုိင္ဖုုိ႔ ႏုုိင္ငံရဲ႕ စီးပြါးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈကုုိ ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။ ႏုုိင္ငံစီးပြါးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈကုုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ဖုုိ႔ ႏုုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းမွ ျဖစ္ႏုုိင္မွာပါ။ ႏုုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းဖုုိ႔ ႏုုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္ဖုုိ႔ လိုုအပ္ပါတယ္။ ႏုုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ဖုုိ႔ ႏုုိင္ငံေရးအရ တရားမွ်တမႈ ရွိကုုိ ရွိရပါမယ္။ ႏုုိင္ငံေရးအရ တရားမွ်တမႈ မရွိခဲ့တာေၾကာင့္ တုုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ရပုုိင္ခြင့္ေတြနဲ႔ ႏုုိင္ငံေရးျပႆနာေတြကုုိ စားပြဲဝုုိင္းထုုိင္ မေျဖးရွင္းႏုုိင္ခဲ့မႈမွတဆင့္ လက္နက္စြဲကုုိင္ေတာ္လွန္မႈ၊ ျပည္တြင္းစစ္ရွည္ၾကာမႈ၊ ႏုုိင္ငံမၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႕ ႏုုိင္ငံစီးပြါးေရးခြ်တ္ၿခဳံက်မႈေတြရဲ႕ ဒဏ္ကုုိ ခါးစည္းခံစားေနၾကရသူေတြဟာ သာမာန္တုုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုုပါ။ ဒီသံသရာကုုိ အျမန္ အဆုုံးသတ္သင့္ပါၿပီ။

စစ္အစုုိးရအဆက္ဆက္ရဲ႕ လွည့္စားမႈေတြကုုိ ခံခဲ့ရဖူးတဲ့ တုုိင္းရင္းသားေတြဟာ လက္ရွိအစုုိးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုုိ သံသယႀကီးႀကီးနဲ႔ အကဲခတ္ေလ့လာေနၾကပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ရွည္ၾကာခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡကုုိ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း မေျဖရွင္းႏုုိင္ပါဘူးလုုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ အခ်ိန္ယူရမယ္လုုိ႔လည္း ဆုုိၾကတယ္။ မွန္ပါတယ္ အခ်ိန္ယူရပါမယ္။ အခ်ိန္ယူရမယ္ မွန္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ဆြဲရမယ့္ အရာမဟုုတ္ပါ။ ႏုုိင္ငံေရးကစားကြက္ေတြနဲ႔ အခ်ိန္ျဖဳန္းရမယ့္ အရာလည္း မဟုုတ္ပါ။ ကစားတယ္ဆုုိတာ အသိဥာဏ္ႏုုနယ္ၾကေသးတဲ့ လူမမယ္ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ အရာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေယာက်ာၤးရင့္မႀကီးေတြရဲ႕ အရာမဟုုတ္ပါ။ တကယ္ေတာ့ ႏုုိင္ငံေရးကစားတယ္ဆုုိတာ မရုုိးသားမႈရဲ႕ စရုုိက္လကၡဏာတစ္ခုုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုုိင္ငံေရးကစားတာကုုိ ရပ္ၾကပါ။ သူမ်ားႏုုိင္ငံမွာ သြားေရာက္ေတာင္းရမ္း အလွဴခံစားေနၾကရတဲ့ ျပည္သူေတြကုုိ ျပန္ငဲ့ၾကပါ။

ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရမယ္လိုု႔လည္း ေျပာၾကတယ္။ သိပ္မွန္တဲ့ စကားပါ။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူေတြ အစုုိးရကုုိ မယုုံရဲပါဘူး။ မယုုံရဲတာကုုိ အျပစ္မဆုုိသင့္ပါ။ ခံခဲ့ရေပါင္းလည္း မ်ားခဲ့ၿပီေလ။ လက္ငင္းလည္း ခံေနရဆဲပါ။ လယ္သမားမ်ားကုုိ မတရားဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈေတြ၊ နစ္နာၾကရသူ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္ဆႏၵထုုတ္ေဖၚေပးခဲ့ၾကသူေတြကုုိ ပုုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနမႈေတြဟာ အစုုိးရနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ စိတ္ေစတနာမဲညစ္မႈ သရုုပ္မွန္ကုုိ လွစ္ထုုတ္ေဖၚျပမႈေတြပါ။ ဒီလုုိအစုုိးရကုုိ ယုုံၾကည္ဖုုိ႔ မျဖစ္ႏုုိင္ပါဘူး။

ႏုုိင္ငံေရးပါတီေတြလည္း အလားတူ။ အစုုိးရကုုိ အျပည့္အဝ ယုုံၾကည္ႏုုိင္ဖုုိ႔ ခက္မွာပါ။ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္က ပူပူေႏြးေႏြးပဲ ရွိေနပါေသးတယ္။ ေအးစက္မသြားေသးပါဘူး။ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံကုုိ ဘယ္လုုိလုုပ္ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုုိ ဘယ္လုုိအတည္ျပဳခဲ့တယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုုိ ဘယ္လိုုက်င္းပခဲ့တယ္။ ဒါေတြဟာ အစုုိးရအေပၚရွိေနတဲ့ သံသယကုုိ ပယ္စြန္႔ဖုုိ႔ ခက္ခဲေစတဲ့ အရာေတြပါ။

ဒီလိုု အရုုပ္ဆုုိးအက်ည္းတန္တဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းတရားေတြနဲ႔ ယုုံၾကည္မႈကုုိ ဘယ္လိုု တည္ေဆာက္ႏုုိင္ပါ့မလဲ။ ယုုံၾကည္မႈကုုိ ရုုိးသားမႈနဲ႔သာ တည္ေဆာက္ႏုုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ရုုိးသားမႈကုုိ လက္ေတြ႕လုုပ္ေဆာင္မႈနဲ႔ သက္ေသျပရပါမယ္။ လက္ေတြ႕လုုပ္ေဆာင္စရာမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုုက တရားမွ်တမႈကုုိ လက္ေတြ႕လုုပ္ေဆာင္ျပရပါမယ္။ စစ္ေလယာဥ္ေတြ စစ္သေဘာၤေတြ သံခ်ပ္ကာယာဥ္ေတြ ပုုိင္ဆုုိင္ထားၿပီး လက္နက္ကုုိင္အင္အားသိန္းခ်ီရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းက အဆီအသားေတြကုုိ အကုုန္ယူၿပီး အဆုုိပါ အႀကီးစားစစ္လက္နက္ကိရိယာေတြ မပုုိင္ဆုုိင္ထားႏုုိင္ဘဲ အင္အား ေထာင္ဂဏန္းရာဂဏန္းေလာက္သာရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ေတာင္ပံနဲ႔ အၿမီးေလာက္ပဲ ရရင္ေတာ့ အဆုုိပါတရားမွ်တမႈဟာ ေျမေခြးရဲ႕ တရားမွ်တမႈပဲ ျဖစ္မွာပါ။

ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာ ေျပာဆုုိေဆြးေႏြးေနမႈေတြဟာ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ဘုုံေက်ာင္းမွာ ဆန္ေတြ ေခါက္ဆြဲထုုတ္ေတြ သြားေရာက္အလွဴခံယူေနၾကရတဲ့ ျပည္သူလူထုုရဲ႕ ဘဝေတြနဲ႔ တုုိက္ရုုိက္ဆက္စပ္ေနတယ္ဆုုိတာကုုိ မေမ့သင့္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာက လူေတြ ႏုုိင္ငံေရးကစားကြက္ေတြနဲ႔ အခ်ိန္ဆြဲေလ နယ္စပ္က ျမန္မာႏုုိင္ငံသား တုုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြရဲ႕ ေတာင္းရမ္းအလွဴခံစားၾကရမယ့္ ဘဝသက္တမ္း ရွည္ၾကာေလပဲဆုုိတာ တာဝန္ရွိၾကသူမ်ား မေမ့ၾကေစခ်င္ပါ။ မ်က္ႏွာေအာက္ခ် ေတာင္းရမ္းအလွဴခံေနၾကရသူ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈဘဝဒုုကၡေတြနဲ႔ ေျမေခြးရဲ႕ တရားမွ်တမႈဆုုိတာဟာ တုုိက္ရုုိက္ဆက္သြယ္မႈ ရွိေနတာလည္း အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မိုုးမခကိုု ေပးတဲ့စာ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ

By

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေလာင္ရွင္ေတြရဲ႕...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္