ရန္ေနာင္(ဗိုလ္တေထာင္) – အထက္ေပါင္းေလာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ျမင္ေတြ႔ၾကားသမွ်

August 27, 2014

 

ရန္ေနာင္(ဗိုလ္တေထာင္) – အထက္ေပါင္းေလာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ျမင္ေတြ႔ၾကားသမွ်
ၾသဂုတ္ ၂၇၊ ၂၀၁၄

အထက္ေပါင္းေလာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ ၂၆ မိုင္ကြ္ာလက္ရိွ ေပါင္းေလာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု၏ အထက္ဘက္ (၁၅) မိုင္ခန္႕အကြာ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရိွသည္႕ စီမံကိန္းသည္ ယခုအခါ ၉၅.၅၀ % အထိၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။

အထက္ေပါင္းေလာင္းစီမံကိန္းအား နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေငြေၾကးျဖင္႕ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံ၍ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရိွ အင္ဂ်င္နီယာဝန္ထမ္းမ်ားျဖင္႕ တည္ေဆာက္ခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၅ ခုနွစ္တြင္ တမံႏွင္႕ ဆက္ႏြယ္ေရအားအေဆာက္အအံုမ်ား ဒီဇိုင္းပံုစံထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမျပင္တိုင္းတာမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ ေျမစမ္းသပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ႕ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္ျဖင္႕ ျမစ္ေရလႊဲဲျခင္း လုပ္ငန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ႕သည္။

အထက္ေပါင္းေလာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အျခားစီမံကိန္းမ်ားကဲ႕သို႕ မဟုတ္ဘဲ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင္႕ ေရေလွာင္တမံ ေရဝပ္ဧရိယာအတြင္း က်ေရာက္ေနသည္႕ ေက်းရြာအုပ္စု (၂)ခု၊ ေက်းရြာေပါင္း (၂၃) ရြာအား ေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္းႏွင္႕ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုကဲ႕သို႕ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႕ပါသည္။

“ အဲ႕ဒီ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးတဲ႕ အခ်ိန္တုန္းက ေက်းရြာသူ၊ေက်းရြာသားမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာေျပာင္းေရႊ႕နိုင္ေရးအတြက္ကို ကားႀကီးေတြစီစဥ္ေပးၿပီး လုပ္ေပးခဲ႕တာပါ၊ သူတို႕ ရဲ႕ အိမ္ေတြေျပာင္းၿပီး အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္တဲ႕အခါမွာလည္း စိတ္ႀကိဳက္သယ္နိုင္သေလာက္  သယ္ၿပီး တဲ႕ သစ္ဝါးေတြနဲ႕ အိမ္ေတြေဆာက္တဲ႕သူကေဆာက္ၾကပါတယ္။ သူတို႕လိုအပ္တဲ႕ပစၥည္းေတြဝယ္ဖို႕လည္း ေဈးကားကို စီစဥ္ေပးခဲ႔ပါတယ္” ဟု လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာ္သာေအး မွ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်းရြာသစ္မ်ား၏ သံဃာေတာ္မ်ားအားဝါဆိုသကၤန္းႏွင္႕ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ကပ္လွဴပြဲအခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ေျပာၾကားခဲ႕သည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားအျပင္ လယ္။ယာ၊ကိုင္း/ကၽြန္းႏွင္႕ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းမရိွသည္႕ လက္လုပ္လက္စားမ်ားအတြက္ သီးျခားေထာက္ပံ႕စရိတ္အျဖစ္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ က်ပ္(၃)သိန္းစီ၊ အိမ္ယာမပိုင္ဆိုင္သည္႕ ယာယီအေျခခ်၍ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေသာ လမ္းေဘးေဈးဆိုင္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံစရိတ္အျဖစ္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ က်ပ္(၂)သိန္းစီ ေထာက္ပ့ံေပးခဲ႕သည္။ ေက်းရြာသူ၊သားမ်ားႏွင္႕ ညိွနႈိင္းကာ လယ္တစ္ဧကလွ်င္ ၁သိန္းခြဲႏွင္႕ လယ္သစ္ေဖာ္ထုတ္မႈစရိတ္ ၆ေသာင္း ေပါင္းၿပီး ငါးႏွစ္စာ ၄သိန္းခြဲကိုလည္းထုတ္ေပးခဲ႕သည္။ေက်းရြာသူ၊သားမ်ား ၿခံအတြင္း ရိွ ႏွစ္ရွည္သီးပင္၊စားပင္မ်ားအားလည္း ေထာက္ပံ႕ေၾကးမ်ားေပးခဲ႕ပါသည္။စုစုေပါင္း ေထာက္ပံ႕ေၾကး သန္းေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေပးအပ္ခဲ႕ၿပီးျဖစ္သည္။

ေက်းရြာသစ္မ်ားသို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၿပီးေနာက္ အထက္ေပါင္းေလာင္းစီမံကိန္းမွ ထြက္ရိွလာမည္႕ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကိုလည္း ေက်းရြာသစ္မ်ားအေရာက္ တိုက္ရိုက္သြယ္တန္းျဖန္႕ျဖဴးေပးနိုင္ေရးကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႕သည္။

“တကယ္ေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္ ေက်းရြာ၊ေက်းရြာလို႕ေျပာေနေသာ္လည္း ေနာင္အခါၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္လာမွာပါ” ဟုလည္း ဒုဝန္ႀကီးက ေျပာျပခဲ႕သည္္။ ထို႕အျပင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမမ်ားမွ ထြက္ရိွလာမည္႕ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား အလြယ္တကူေရာင္းဝယ္နိုင္ေရးအတြက္ ေက်းရြာသစ္မ်ားအနီးတြင္ ကုန္စည္ဒုိင္တစ္ခုကိုလည္း ဖြင္႕လွစ္ေပးသြားနိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရိွသည္။

သို႕ျဖစ္ရာ အထက္ေပါင္းေလာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ နိုင္ငံေတာ္ ရန္ပံုေငြျဖင္႕ အျပည္႕အဝရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံ၍  လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေပးခဲ႕ေသာ စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္ၿပီး ထြက္ရိွလာသည္႕ဓါတ္အားမ်ားကိုလည္း ျပည္တြင္းတြင္ သံုးစြဲရန္အတြက္ ျဖန္႕ျဖဴးေပးနိုင္ေတာ႕မည္ျဖစ္သည္။

(အမွတ္(၁) တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေဇာ္မင္း )

အထက္ေပါင္းေလာင္းစီမံကိန္းသည္  ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် စီးဝင္ေရ ၂ ၁၀၆ ၅၀၀ ဧကေပ ရိွၿပီး ကန္ေရျပည့္ ေရေလွာင္ပမာဏ မွာ ၁၀၄၂၇၀၀ ဧက ေပ ရိွသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်ထုတ္လုပ္နိုင္သည့္အားမွာ ၄၅၄ သန္းကီလိုဝပ္နာရီျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းစက္တပ္ဆင္အင္အားမွာ ၁၄၀ မဂၢါဝပ္ ျဖစ္သည္။ ေရစတင္သိုေလွာင္သည္႕ အခ်ိန္မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၆) ရက္ေန႕တြင္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္သည္။အထက္ေပါင္းေလာင္းစီမံကိန္းအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြသန္းေပါင္း ၃၁၂ ဘီလီယံ သံုးစြဲရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ေလာေလာဆယ္တြင္ ၂၈၀ ဘီလီယံသာကုန္က်သံုးစြဲထားေသးေၾကာင္းလည္း အမွတ္(၁) တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေဇာ္မင္း က ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ႕သည္။တရုတ္နိုင္ငံမွ စက္ပစၥည္းမ်ား ကိုအသံုးျပဳထားၿပီး တမံကို နည္းပညာပိုင္းကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံမွ ကိုလံဘိုကုမၸဏီ၏ နည္းပညာမ်ားျဖင္႕တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ တရုတ္နိုင္ငံ မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက စက္ပစၥည္းမ်ားကို တပ္ဆင္ေနသည္ကိုလည္းေတြ႕ျမင္ခဲ႕ရပါသည္။

(ရွမ္းျပည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးစိုင္းထြန္းရင္)

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားအနက္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေစာစီးစြာ အသံုးခ်ခဲ႕ၿပီး အေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္တြင္ ဆည္ေျမာင္းစနစ္ျဖင္႕ ေရသြယ္ယူ၍ စိုက္ပိ်ဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စတင္အသံုးျပဳခဲ႕ပါသည္။၁၈၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ဧရာဝတီျမစ္၏ လက္ဝဲဘက္ျမစ္ လက္တက္တစ္ခုျဖစ္သည္႕ ေခ်ာင္းမႀကီးေခ်ာင္းအတြင္းသို႕ စီးဝင္သည္႕ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕အား ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနသည္႕ ေရနီေခ်ာင္းေပၚတြင္ တပ္ဆင္စက္အင္အား (၄၈၀) ကီလိုဝပ္ရိွသည္႕ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုတစ္ရံု တည္ေဆာက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ႕ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ အနီး ဘီလူးေခ်ာင္းေပၚ၌ ဘီလူးေခ်ာင္းအမွတ္(၂) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရံုကို တပ္ဆင္စက္အင္အား (၈၄) မဂၢါဝပ္ျဖင္႕ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ႕ၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္ရံု စီမံကိန္းမ်ား အဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ရာ ယခုအခါတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္တပ္ဆင္စက္အင္အားစုစုေပါင္း (၂၉၂၉) မဂၢါဝပ္သို႕ ေရာက္ရိွလာခဲ႕ၿပီး တစ္နိုင္ငံလံုး ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈ၏ (၇၄) % ခန္႕ရိွၿပီ ျဖစ္သည္။

 

 

 

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Yan Naung (Bo Ta Htaung), သတင္းေဆာင္းပါး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မုိးမခ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ

By

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေလာင္ရွင္ေတြရဲ႕...

Read more »

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ …

By

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ … (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၀၁၇ မုိးမခ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္