တူေမာင္ညိဳ – အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေခါင္းေလာင္းႀကီး အရင္ဆယ္ၾကပါဦး

August 27, 2014

တူေမာင္ညိဳ – အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေခါင္းေလာင္းႀကီး  အရင္ဆယ္ၾကပါဦး
ၾသဂုတ္လ ၂၇၊ ၂၀၁၄
 

ဓာတ္ပုံ (မရငတ) ဆီမွ ကူးယူသည္။

သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္၊ ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ေအာင္မင္း တုိ႔ အာေဘာင္အာရန္းသန္သန္ေျပာဆုိေနၾကေသာ “ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔  တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးေရးကိစၥ” တို႔သည္ “ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္း” ဆယ္ေနၾကသည့္ ကိစၥႏွင့္ အေျခအေနျခင္း အေတာ္ဆင္တူပါသည္။

ဗိုလ္ေအာင္မင္းတို႔ကို “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေခါင္းေလာင္းဆယ္ေနၾကသူမ်ား” လို႔ ဆိုရင္ အားလံုး က လက္ခံၾကလိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ ထိုးေတာ့ ထိုးၾကလိမ့္မည္ သို႔ေသာ္ ဘယ္ေန႔မွန္းမသိ။ ဘယ္ေန႔ လက္မွတ္ထုိးျဖစ္မလဲ ဆိုသည့္ ေန႔ေကာင္းရက္သာကို (ဗိုလ္)ဗိုလ္ေအာင္မင္းတို႔  နဂါးထံ တိုးတိုးတိတ္တိတ္သြားၿပီး ေမးထားသင့္သည္။ က်ေနာ့္အႀကံေပး သည္ပင္ ေနာက္က် ေနၿပီလားမေျပာတတ္။

သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္၊ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔က UWSA “ဝ” အဖြဲ႔၊ NDAA (မုိင္းလား) အဖြဲ႔နဲ႔ SSA (ဝမ္ဟုိင္း)အဖြ႔ဲ တို႔ အား ၾသဂုတ္လ ၂၅ ေန႔တြင္ ေခၚယူေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆံုရာ၌ သမၼတ(ဗုိလ္) ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ ဘယ္လိုစကားေတြေျပာခဲ့သည္ေတာ့မသိ အစိုးရပုိင္ ႏွင့္စစ္တပ္ပုိင္ (ျမန္မာ့အလင္း/ ေၾကးမံု/ျမဝတီ)သတင္းစာေတြကေတာ့ ထုံးစံအတုိင္း သူတို႔ဘက္ကေျပာခဲ့သည့္ စကားေတြသာ တစ္ ဖက္ သတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ တစ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းက ဘာေတြ ေမးၿပီး ဘာေတြေဆြးေႏြးသည္၊ ဘယ္အခ်က္ေတြ သေဘာတူညီၾကၿပီး၊ ဘယ္ေတြ ကြဲလြဲၾကသည္ကိုမူ ဘယ္တုန္းကမွ် အေသးစိတ္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိခဲ့။ “ေဆြးေႏြးသည္၊ မွာၾကားသည္၊ ရွင္းျပသည္” စသျဖင့္ “အေမးႏြားေက်ာင္းသား – အေျဖဘုရားအေလာင္း” ဆိုေသာ အခ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သူတို႔ ဘက္မွ ေျပာဆုိမႈမ်ားကိုသာ ရင့္ရင့္သီးသီး ကြက္ၿပီး ေဖာ္ျပစၿမဲျဖစ္သည္။

သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားခ်က္ထဲမွ ေအာက္ပါအခ်က္တစ္ခုတည္းကိုသာ သတင္းစာ ၃ ေစာင္စလံုးက  အဓိက ထားေဖာ္ျပထားသည္။

“တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္ နက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” တဲ့။

ေခါင္းေလာင္းက ဘယ္ဝယ္၊ ဘယ္ဆီနစ္ျမွဳပ္ေနမွန္းေရေရရာရာမသိေသးဘူး။ ေခါင္းေလာင္းေပၚလာရင္ ဘယ္နားထားၾက မလဲ။ ေခါင္းေလာင္းဆယ္သူေတြကိုႏုိ္င္ငံေတာ္ကဘယ္လိုဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမွာက္မလဲ ဆုိသည့္ကိစၥမ်ားကို ေျပာေနၾကဘိသကဲ့သုိ႔ မုန္႔ဆီေၾကာ္ နဲ႔ ႏႈတ္ခမ္းနာတည့္ပါ့မလား ဆိုသလို  ျဖစ္ေနၾကသည္။

တဆင့္ျခင္းေျပာရလွ်င္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ပဲ လက္မွတ္ထိုးႏုိင္ေအာင္လုပ္ၾကပါဦး။

ဤအခ်က္သည္ ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္မွန္းမသိေသးသည့္ “ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ဆုိသည္မ်ား” အတြက္ တစ္ဖတ္သတ္ႀကိဳတင္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္စီးပြားေရးကိစၥမ်ားကို တမင္ခ်ပ္လွပ္ထားသေလာ သုိ႔တည္းမဟုတ္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥသည္“ႏုိင္ငံေတာ္”ကသာပုိင္ဆုိင္ေသာ အေရးအရာကိစၥျဖစ္သျဖင့္ ထမင္မထည့္ျခင္းေလာ၊ ထိုကိစၥမ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သေဘာတူလက္ခံ/လက္မခံ ဆုိသည့္ ကိစၥကိုလည္း သတင္းစာမ်ား၌ေဖာ္ျပမထား၍မသိရ။ ၾကည့္ရျမင္ရသည္ မွာေတာ့ သမၼတ (ဗိုလ္)သိန္းစိန္ႏွင့္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ေအာင္မင္းတို႔ ဘက္က မေထြးေလးေႄမြၿမိဳသလို တစ္ရစ္ၿပီးတစ္ရစ္၊ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ ဆင့္ ၿမိဳမည့္သေဘာ၊ ရန္သူ႔ ခံကတုတ္က်င္းမ်ားကို တစ္ခုခ်င္း၊ တစ္ပုိင္းခ်င္းသိမ္းယူမည့္ ေျခလွမ္းပင္။

သေဘာထားရိုးရိုးျဖင့္စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ တန္းတူရည္တူ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကၿပီး ႏုိင္ငံေရးေျပလည္မႈရွိၿပီးမွ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ပို၍က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားမည္ ဆို သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကပင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို စိတ္ေအးလက္ေအး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကေရးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးကို တန္းတူရည္တူ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေနၾကစဥ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္သည့္ ထိေတြ႔မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡ မ်ားေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို မထိခုိက္ေစသင့္ေပ။

ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားၿပီးျပတ္ေျပလည္သြားေတာ့မွသာ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥမ်ားကို စတင္ရေပမည္။ တကယ္ေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ဘယ္ေတာ့လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္မည့္ေန႔ရက္ကို မည္သူမွ် ေရေရ ရာရာ တိတိက်က် ေျပာႏုိင္သည့္ကိစၥမဟုုတ္။ (နဂါးေတာ့ေျပာႏုိင္မလား မသိ)

ကာခ်ဳပ္ေျပာသည္မ်ားကို ၾကည့္ၾကပါဦးစုိ႔

ကာခ်ဳပ္က သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ကဲ့သို႔ တိုတိုမေျပာ။ အက်ယ္တဝင့္ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ  ၆ ခ်က္ဟူ၍ အမည္သစ္ ေျပာင္းထားသည့္ “ကာခ်ဳပ္မူ (၆) ရပ္” ကို ရွင္းလင္းခ်က္ကို သတင္းစာမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။ ကာခ်ဳပ္၏ အက်ယ္တဝင့္ေဆြးေႏြး သည္မ်ားကို  (UNFC) ပထမအႀကိမ္ညီလာခံက်င္းပေနေသာ ညီလာခံခန္းမထဲ မွ ေစာမူတူးေဆးဖိုး၊ ႏုိင္ဟံသာ၊ ခြန္ဥကၠာ၊ ပဒုိေစာ ကြယ္ထူးဝင္း၊ ဗိုလ္ဂြန္ေမာ္တို႔ သတိျပဳမိၾကလိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။

ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ေျပာၾကားခ်က္ကို သံခိပ္လုပ္၍ ေဖာ္ျပရလွ်င္ “အင္အားမစုရ၊ဆက္ေၾကးမေကာက္ရ၊ လက္နက္ မတပ္ဆင္ရ၊တပ္ေနရာမတိုးခ်ဲ႕ရ၊ ထုတ္ျပန္ထား သည့္ဥပေဒမ်ား မလိုက္နာ လွ်င္အေရးယူမည္၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို အားလံုးက လိုက္နာရမည္၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုလည္းလိုက္နာရမည္”။ ဤ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ၆ ခ်က္သည္ “အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ လိုက္နာ သင့္ေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္တယ္” လို႔ပင္ ေျပာသြားပါသည္။

ထိုသုိ႔ေျပာၾကားသည္မ်ားထဲတြင္ “အစုိးရသည္ လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ ေပၚေပါက္လာရသကဲ့သုိ႔၊ လႊတ္ေတာ္ေပၚေပါက္လာရ ျခင္းသည္လည္း အေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့၍ ေပၚလာရေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကလည္းဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ၾကာင္း” ေျပာသြားသည္။ “အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္” တို႔အၾကားမွာ “ပြတ္တုိက္မႈေတြရွိေနတယ္” ဆိုၿပီး ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေနမႈမ်ားနဲ႔ ထင္မွတ္မွားေနၾကသူမ်ားကို သိလြယ္ျမင္လြယ္ေအာင္ ရွင္းလင္းေပးသြားဟန္တူပါသည္။

ေဆြးေႏြးခန္းတစ္ခု တြင္ (VOA) ဦးေက်ာ္ဇံသာ၏ “အဲဒါကို (ဖက္ဒရယ္မူ) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမယ္လို႔ လက္ခံ တာ လား။ သို႔တည္းမဟုတ္ အဲဒါကို လက္ခံေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတာလား”  ဆိုသည့္ အေမးကို ႏုိင္ဟံသာက အခုလိုရွင္းလင္း ေျဖၾကားပါသည္။

“ဒီလုိပါ အဲဒီမူ(ဖက္ဒရယ္မူ)ကို ဦးတည္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈအေနနဲ႔လုပ္မယ္။ ဒါကေတာ့ အေသးစိတ္ကေတာ့လာမယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲ မွာလာမယ္။ ဒါေပမဲ့ လာမယ့္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အဲဒီကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးမယ္။ အဲဒါကို ဦးတည္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြကို ေဆြးေႏြးမွာေပါ့” တဲ့။

ႏုိင္ဟံသာ၏ ဤအေျဖစကားအရဆိုရင္ “ဖက္ဒရယ္မူ”ကို အစုိးရဘက္ကလက္ခံတယ္လို႔ ဘယ္လိုမွေျပာလုိ႔မရႏုိင္ဘဲ  အခ်က္ အလက္တစ္ခု အေနျဖင့္သာ “ေဆြးေႏြးပြဲတြင္  ေဆြးေႏြးရန္ လက္ခံျခင္း” ျဖစ္သည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္အႀကံျပဳရလွ်င္ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေခါင္းေလာင္းႀကီး  အရင္ဆယ္ၾကပါဦး”

ညြန္း
၂၁- ၈-၂၀၁၄ ၊ (VOA) ဦးေက်ာ္ဇံသာႏွင့္ႏုိင္ဟံသာ (မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးတဲ့ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး) ေဆြးေႏြးခန္း
၂၆ – ၈ – ၂၀၁၄ ၊ ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမံု၊ ျမဝတီသတင္းစာမ်ား


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa English Site
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

One Response to တူေမာင္ညိဳ – အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေခါင္းေလာင္းႀကီး အရင္ဆယ္ၾကပါဦး

  1. သံ မဏိ on August 27, 2014 at 9:54 am

    ဒီစာထဲမရွင္​းတာ သူတို႔ဖက္​ကဆို​ေတာ့ ခင္​မ်ားကဘယ္​သူ႔ဖက္​ကလဲ ခင္​မ်ားကဘာလဲ ဘာကိုမ​ေက်နပ္​​ေနတာလဲ ဘာျဖစ္​​ေစခ်င္​တာလဲ
    ျပည္​သူျပည္​သားအားလံုးလံုျၿခံဳ​​ေဘးကင္​းျပီးတရားမ်ွတမႈ​ေတြရိွဖို႔ဘာအ​ေရးႀကီးဆံုးလို႔ခင္​မ်ားထင္​ပါသလဲ

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္