ထင္ေအာင္ – ေနေရာင္ျခည္မွ လူသားေတြအတြက္ ေလာကနိဗၺာန္တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

September 9, 2014

– ေနေရာင္ျခည္မွ လူသားေတြအတြက္ ေလာကနိဗၺာန္တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔
(မိုးမခေပးစာ) စက္တင္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၄

ကမၻာေပၚတြင္လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကို အလင္းေရာင္အတြက္ အသံုးျပဳရန္အတြက္သာ မူလကအသံုးျပဳခဲ့ ၾကပါတယ္။ စက္မႈေခတ္ကိုေျပာင္းလာေသာအခါ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေတြတိုးတက္ေစရန္အလို႔ငွာ သံုးစဲြ လာၾကျပန္ပါတယ္။ ေဘာ္႐ႊီဗစ္အေရးေတာ္ပံုအၿပီး ဆိုဗီယက္ယူနီယံတည္ေထာင္ခဲ့သူ လီနင္က တိုင္း ျပည္ထူေထာင္ရန္အတြက္အေရးအႀကီးဆံုးက လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရန္အခ်က္ပဲ လို႔ေျပာခဲ့ပါ တယ္။လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကေန ေလာကနိဗၺာန္တည္ေဆာက္ရမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ တရာနီးပါးကေျပာခဲ့တဲ့သူရဲ. ့စကားကခုထိမွန္ေနပါေသးတယ္။ လူရဲ. ့အင္အားကိုသက္သက္သာ သာသံုးၿပီး ကုန္ုထုတ္စြမ္းအားကိုတိုးတက္ေစရန္အတြက္ အသံုးျပဳေသာ ေခတ္မီွစက္ႀကီးမ်ားကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားျဖင့္သာ လည္ပတ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ေရွးဦးစြာလွ်ပ္စစ္အားရေစရန္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးစက္ ကို အသံုးျပဳလာၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ေရရွည္တြင္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ဆံုး႐ံႈးလာရျခင္း၊ ပတ္ဝန္း က်င္ေလထုညစ္ႏြမ္းလာရျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားက်မ္းမာေရးထိခိုက္လာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရအားမွလွ်ပ္ စစ္စြမ္းအင္ရေအာင္ တည္ထြင္လာၾကျပန္ပါတယ္။ ေရတံခြန္ႀကီးမ်ားကို ဆည္ႀကီးမ်ားတည္ေဆာက္ကာ ေရကိုသိုေလွာင္ထားကာ ေရအားျဖင့္စက္မ်ားကိုလည္ပတ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ကာလၾကာရွည္လာေသာအခါ ရာသီဥတုေဖါက္ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရသိုေလွာင္မႈနည္းပါးလာျခင္း၊ စက္မ်ားၾကံ့ခိုင္မႈေလ်ာ့ နည္းလာျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာကာ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားေလ်ာ့က်လာခဲ့ပါတယ္။ ထိုအခါစက္ရံုမ်ား အသစ္တည္ေဆာက္ရျပန္ပါေတာ့တယ္။ ေရအားရရန္ စီးဆင္းေနေသာျမစ္မ်ားကို ပိတ္ပင္ကာ ဆည္အသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရျပန္ပါတယ္။ မူလရိွၿပီးသားေဒသခံေတြရဲ. ့အိမ္ယာမ်ား၊လယ္ယာမ်ားကို ေျပာင္းေ႐ြ. ့ရတဲ့အတြက္ ေဒသခံေတြရဲ့ ျငိဳျငင္မႈကိုလည္း ခံရျပန္ပါတယ္။ ျမစ္ေရစီးေၾကာင္းေျပာင္း သြားတဲ့အတြက္ ျမစ္ကိုအားထားေနရသူမ်ားမွာလည္း ထိခိုက္မႈေတြျဖစ္လာျပန္ပါတယ္။ ကမာၻေပၚရိွ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ဒီလိုစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ျပသနာေပၚေနၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္သိပၸံပညာရွင္ေတြက အလကားဆံုး႐ံႈးေနေသာေလအားမွ စြမ္းအင္ကို ထုတ္လုပ္ၾကျပန္ပါတယ္။ ေလရဟတ္ႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ကာ ေလအားျဖင့္ ေလရဟတ္ကိုလည္ေစကာ လ်ပ္စစ္စြမ္းအားကိုရေစပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေလရဟတ္မ်ားသည္ ေလတိုက္အားေကာင္းေသာကြင္းျပင္မ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳႏိုင္ၾကပါတယ္။ ၿမိဳ. ့ေပၚ၌အသံုးျပဳရန္ ခက္ခဲသည့္ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေလကဲ့သို႔ပင္ အခမဲ့သံုးႏိုင္မည့္ ေနေရာင္ျခည္ကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သို ႔ေျပာင္းသံုးရန္ တီထြင္ႀကံစည္လာၾကပါတယ္။

ေနေရာင္ျခည္သည္ ေနရာတိုင္းမွာရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို လွ်ပ္စစ္အား ရႏိုင္ေသာအခြင့္လမ္းတခု ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ဆည္မလို၊ ေလရဟတ္မလိုေသာ္လည္း ဆိုလာျပားေတာ့ လိုလာျပန္ပါတယ္။ ဆိုလာျပားသည္ ေနေရာင္ျခည္ကိုစုတ္ယူထားကာဘက္ထရီအိုးမ်ားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္အားမ်ားကို သိုေလွာင္ထားလိုက္ပါတယ္။ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္က်မွ ထုတ္သံုးႏိုင္ပါတယ္။ ဆိုလာျပားသည္ ေနေရာင္ကို လံုးဝမျမင္ရသည့္တိုင္ ေနေရာင္ျခည္မ်ားကို သိုေလွာင္ထားႏိုင္ေသာစြမ္းအားရိွေသာေၾကာင့္ ဘက္ထရီအိုးမ်ားကို အလြယ္တကူအားျပန္ျဖည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရအားစြမ္းအင္ကဲ့သို႔ လိုင္းႀကိဳးမ်ား ဆက္သြယ္ရန္မလိုျခင္း၊ ေလအားစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သလို ရဟတ္စင္ျမင့္မ်ား မလိုအပ္ျခင္းမ်ားက ေနစြမ္းအင္၏အားသာခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

အဓိက စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ဆိုလာျပားမ်ား လိုသလို၊ ထိုဆိုလာျပားမ်ားကို ကိုင္တြယ္အသံုးခ်တတ္ေသာ ပညာရွင္မ်ား လိုေနပါေသးတယ္။ ဆိုလာျပားတတ္ဆင္ေရးပညာ သင္ယူထားေသာလွ်ပ္စစ္စြမ္းအားအင္ဂ်င္နီယာမ်ား ရိွေနပါ တယ္။ အရပ္သားအင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္မ်ားနည္းတူ တပ္မေတာ္သားပညာရွင္မ်ားလည္း ရိွၾကပါတယ္။ အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ မခဲြျခားပဲ တကယ္တတ္ေသာပညာရွင္မ်ားကို အသံုးခ်ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူျပည္သားအားလံုး ေနေရာင္မွရေသာစြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရွင္မ်ားရဲ့ ဘဲြ႔လက္မွတ္မွာသူရဲ့အရည္အခ်င္းကို အတိအက်သတ္မွတ္ထားေပးၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ တာဝန္ရိွၿပီး တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားက စစ္ေဆးလိုက္ျခင္းျဖင့္ အမွန္တကယ္ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆိုလာပညာရွင္မ်ား ထြက္ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

မဇၥ်ိမသတင္း႒ာနမွသတင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကမာၻတတိယအႀကီးဆံုးဆိုလာစက္႐ံုႀကီး တည္ေဆာက္မယ္လို႔ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး႒ာနနဲ႔ အိမ္နီးနားခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံကကုမၸဏီတခုတို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုးကာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုတခု တည္ေဆာက္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကိုသာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ခဲ့ပါကလွ်ပ္စစ္စြမ္းအားအတြက္ ပူစရာသိပ္မလိုေတာ့ပါဟု ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ အသံုးျပဳမည့္စက္ပစၥည္းမ်ား ေကာင္းမြန္၍ အဆင့္အတန္းရိွရန္ေတာ့ လိုပါတယ္။ ထိုင္းနဲ႔လုပ္မွာဆိုေတာ့ နဲနဲေတာ့စိတ္ေအးရပါတယ္။ အရင္ကလို သံုးၿပီးသားမီးစက္ေတြကို ေဆးျပန္သုတ္ကာ ယူလာတာမ်ိဳးမျဖစ္ေစဖို႔ သတိထားရပါမယ္။ ဒါေတြကို စစ္ေဆးရန္ တတ္ကၽြမ္းတဲ့ပညာရွင္မ်ား လိုအပ္ေနပါတယ္။ အၿငိမ္းစားယူၿပီးသား ပညာရွင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ကအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျပင္ပမွပညာရွင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္မွ အမွန္တကယ္တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားစုေပါင္းကာ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ေအာင္ပူးေပါင္းကူညီ သင့္ပါတယ္။ တာဝန္ရိွသူေတြကလည္း တကယ္တတ္ကၽြမ္းနားလည္သူေတြကိုသာ ေစလြတ္သင့္ပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြကိုလည္း တတ္ထားေသာပညာနဲ႔ အသံုးခ်ေသာေနရာကို မွန္ကန္ေအာင္ေနရာခ်ထားေပးမယ္ဆိုရင္ ေနေရာင္ျခည္ကေန လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားေတြကို လိုသေလာက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ တႏိုင္ငံလံုး ေလာကနိဗၺာန္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ကို မႈန္ဝါးဝါးေတြ႔ေနရၿပီလို႔ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

မိုးမ႐ြာလို ႔ေရအားနည္းေနတယ္၊ ေလၿငိမ္ေနလို႔ ရဟတ္မလည္ႏိုင္ဘူးဆိုတာေတြကို ၾကားရ ဖတ္ရေတာ့မွာမဟုတ္ပဲ ဖေယာင္းတိုင္ထုတ္လုပ္သူေတြက ေနၾကတ္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းတာေတြေျပာင္းေတာ့မွာကိုသာ သတိထားရပါေတာ့မယ္။ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရးကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖင့္ ေနေရာင္ျခည္မွ စြမ္းအားကို ဆိုလာျပားမွတဆင့္ ေလာကနိဗၺာန္တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

(ဓာတ္ပုံ – ဆိုလာျပားႏွင့္ အားသြင္းထားသည့္ ဘက္ထရီ (ဓာတ္ပံု – ၾကယ္ျပာ/ ဧရာဝတီ))


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မိုုးမခကိုု ေပးတဲ့စာ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)