ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ) – မိသားစု၊ ကုမၸဏီ၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ အေရးၾကီးေသာ ဘတ္ဂ်တ္အေၾကာင္း (Budget 2014, Singapore)

September 9, 2014

ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ) – မိသားစု၊ ကုမၸဏီ၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ အေရးၾကီးေသာ ဘတ္ဂ်တ္အေၾကာင္း (Budget 2014, Singapore)
စက္တင္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၄

ႏိုင္ငံတစ္ခုတိုးတက္လာဖို႕ ဘတ္ဂ်တ္ပညာရပ္ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ မိမိအိမ္သံုးဘတ္ဂ်တ္ကို ေရးဆြဲ၊ အေကာင္ထည္ေဖၚႏိုင္သူဟာ မိမိအိမ္ေထာင္ရဲ့ၾကီးပြားတိုးတက္ေစသလို၊ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ဘတ္ဂ်တ္ပညာကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ဖို႕လိုပါတယ္။ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုးရီးယား၊တရုပ္ ဘတ္ဂ်တ္ပညာမ်ားကို အသာထားပါ။ ေလာေလာဆယ္ ျမန္မာျပည္နဲ႕အနီးဆံုး စင္ကာပူႏိုင္ငံရဲ့ဘတ္ဂ်တ္ပညာကို အနည္းငယ္ေဝဖန္၊ တင္ျပပါတယ္။

ဘတ္ဂ်တ္ဆိုတာ၊ ကိုယ့္လူေတြ၊ ကုိယ့္ပါတီ အေျခအေနေကာင္းဖို႕ လုပ္ၾကစျမဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္လဲေလွ်ာက္သာ၊ သူလဲ ေလွ်ာက္သာ၊ ႏိုင္ငံလည္းတိုးတက္စည္ပင္သာေစဖို႕ ၾကိဳးစားသူမ်ားသာ ေခါင္းေဆာင္ေနရာမွာ ရွိသင့္ပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာလည္း အာဏာရပါတီၾကီးက သူ႕ပါတီ၊ ထာဝရအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ ဘတ္ဂ်တ္ကိုေရးပါတယ္။ ပါလီမန္မွာ အၾကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဘတ္ဂ်တ္ကို လူထုထံ ႏွစ္စဥ္တင္ျပပါတယ္။ ေလနဲ႕အာရိုက္ျပီး တင္ျပရံုမကပါဘူး။ သူ႕ပါလီမန္အမတ္မ်ားခ်ည္း ဘတ္ဂ်တ္ စာအုပ္အထူၾကီး ျဖန္႕ေဝတာရံုမကပါဘူး။ အခ်ိန္မရွိ၊ အလုပ္မ်ားေနတဲ့ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား အလြယ္တကူဖတ္ရႈနားလည္ေအာင္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္၊ စာတိုက္ပံုးတိုင္းကို လိုက္ပို႕ထားပါတယ္။

အိမ္က စာအုပ္ပံုးငယ္ေလးထဲေရာက္ေနတဲ့ ဘတ္ဂ်တ္၂၀၁၄ စာအုပ္ကို စင္ကာပူ၊ အစိုးရသံုးဘာသာၾကီး၄ခု  အဂၤလိပ္၊ တရုပ္၊ မေလး၊ တမီးကုလား ဘာသာေတြနဲက အက်ဥ္း၊ ရုပ္ပံုေလးမ်ားနဲ႕ေရးသားတင္ျပထားပါတယ္။

Education ပညာေရးအတြက္ မူၾကိဳေက်ာင္း၊ လစာဝင္ေငြနည္းသူမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးမႈ တစ္ႏွစ္ေဒၚလာ၆၀၀၀၊ အစိုးရလုပ္ေဆာင္တဲ့ မူၾကိဳစီမံကိိန္းမွာပါဝင္ရန္။ အထက္တန္းပညာေရးအတြက္ စက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္းသား ေဒၚလာ ၃၀၀ မွ ၁၂၀၀၊   ပိုလီဒီပလိုမာ ေက်ာင္းသား ေဒၚလာ ၇၅၀ မွ ၂၀၀၀၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေဒၚလာ ၁၃၀၀ မွ ၃၆၀၀ ပံ့ပိုးေပးမဲ့ စီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

Health က်န္းမာေရးအတြက္ ျပင္ပေဆးခန္းမ်ားမွာ လစာနည္းပါးသူမ်ားအတြက္ အထူးပံ့ပိုးမဲ့စီမံကိန္းထပ္မံလုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ အ သက္ၾကီးသူမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ ၂၆၅ ေဆးခန္းျပခ ေလွ်ာ့ေပး၊ ပံ့ပိုးေပးပါတယ္။ အစိုးရရဲ့ေငြစုဘဏ္ CPF က ႏိုင္ငံသားမ်ားစုေဆာင္းေငြနဲ႕ က်န္းမာေရးစရိတ္ ပိုျပီးသံုးႏိုင္ေအာင္ အာမခံ MediShield Life ဆိုတဲ့စီမံကိန္းတစ္ခု စတင္ေဖၚေဆာင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လစာေငြနည္းပါးသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူတိုင္းရဲ့ က်န္းမာေရးစုေဆာင္းေငြကို ၁% တိုးလုိက္ပါတယ္။ အသက္ၾကီးခ်ိန္မွာ က်န္းမာေရးစရိတ္လံုေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္၄၀ရွိသူ တစ္ႏွစ္ ေဒၚလာ၄၀၀၀ ဝင္ေငြရွိသူတစ္ေယာက္ အသက္၆၅ႏွစ္ျပည္ခ်ိန္မွာ ေဆးကုသစရိတ္၊ က်န္းမာေရးစုေဆာင္းေငြ ေဒၚလာ ၂၀၈၀၀ ႏွစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ ရရွိေစမဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူမွာ အသက္၄၀ရွိသူ အမ်ားစုဟာ တစ္လကို ေဒၚလာ၄၀၀၀ ဝင္ေငြရွိပါတယ္။

Social Support လူမႈေရးပံ့ပိုးမႈမ်ား။  ႏွစ္စဥ္ အစိုးရက လူေတြရဲ့က်န္းမာေရးစုေဆာင္းေငြစာရင္း CPF Bank a/c Medisave ကို ၅ႏွစ္၊ အပိုထည့္ေပးမယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ၂၀၀ ထည့္ေပးျပီး၊ ေဒၚလ ၁၃၀၀၀ ($13,000) အထိထည့္ေပးမယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားကိုေတာ့ တစ္ႏွစ္ေဒၚလာ ၁၀၀ပဲ ေပးမယ္လို႕ဆိုပါတယ္။

အခြန္ေကာက္ရာမွာလဲ မိဘျပဳစုသူကို တစ္ႏွစ္ ေဒၚလာ၉၀၀၀ ေလွ်ာ့ေပးမယ္။ မိဘနဲ႕အတူမေနသူကိုေတာ့ တစ္ႏွစ္ ေဒၚလာ၅၀၀၀ ေလွ်ာ့ေပးမယ္။ မသန္မစြမ္းမိဘမ်ားကို ျပဳစုသူကို တစ္ႏွစ္ ေဒၚလာ ၁၄၀၀၀ ေလွ်ာ့ေပးမယ္။ မသန္မစြမ္းမိဘနဲ႕အတူမေနသူကိုေတာ့ ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ ေလွ်ာ့ေပးမယ္လို႕ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ပါတယ္။ မိဘကိုျပဳစုအတူေနသူမ်ား အခြန္ေဆာင္မႈ နည္းေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ဘတ္ဂ်တ္ျဖစ္ပါတယ္။

ခရီးသြားလာမႈ ဘတ္စကားနဲ႕ရထား လက္မွတ္မ်ားအတြက္ ၂၅% ေလွ်ာ့ေပးမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ၾကီးသူ၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္သူမ်ားကို ၈၀% အထ အခေၾကးေငြေလွ်ာ့ေပးျပီး၊ တကၠစီအငွားယာဥ္နဲ႕ သြားလာရင္ ၅၀% ေလွ်ာ့ေပးမဲ့ ဘတ္ဂ်တ္ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္မ်ားမွာ ေရဖိုး၊ မီးဖိုးကိုလည္း အိမ္ေသးေသးမွာေနသူမ်ားကို ပိုျပီးေလွ်ာ့ေပးမယ္။ အိမ္ၾကီးၾကီး ေနထိုင္သူမ်ားကိုေတာ့ သိပ္ေလွ်ာ့ေပး မယ္မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ ၂၇၀ မွာ ၅၂၀ အထိ အိမ္အၾကီး၊ အေသးေပၚမူတည္ျပီး ေလွ်ာ့ေပးမဲ့ ဘတ္ဂ်တ္ျဖစ္ပါတယ္။

အခြန္ေကာက္ျခင္း။ တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ ၂၆၀၀၀ (တစ္လ ေဒၚလာ ၂၂၀၀) ေအာက္ လစာဝင္ေငြရွိသူမ်ားကို အခြန္မေကာက္ဖူး ေၾကျငာပါ တယ္။ ဝင္ေငြမ်ားသူမ်ားကိုပဲ အခြန္ေကာက္ပါမယ္။ အခြန္ေရွာင္လို႕မရေအာင္ အခြန္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အခြန္စနစ္မ်ား ရွိပါတယ္။ လိမ္လို႕မရပါ။ လိမ္ရင္ ၅ဆေလာက္ အခြန္၊ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရျပီး၊ နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဖတ္လိုသူမ်ား ေဒါင္းလုပ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ဘတ္ဂ်တ္ကိုလဲ အစိုးရဝက္ဆိုဒ္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ၊ တင္ျပထားပါတယ္။
http://mingalaronline.biz/stories/Budget.2014.Singapore1.pdf

စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ားဟာ အစိုးရ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့ နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းခံရမွာ အလြန္ေၾကာက္ၾကပါတယ္။ အလြန္လဲ အရွက္ၾကီးၾက ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးေကာက္ႏုတ္ခ်က္ကေတာ့။ စင္ကာပူအစိုးရက လူအမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ဝင္ေငြနည္းတဲ့လူမ်ားရဲ့ မဲဆႏၵကို အလိုရွိပါတယ္။ သူတို႕ကို ေရာင့္ရဲတင္းတိန္၊ ဘဝကိုေက်နပ္ေအာင္လုပ္ေပးပါတယ္။ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ နည္းေအာင္ အစိုးရကိုယ္တိုင္က လမ္းျပ၊လုပ္ေဆာင္ေပး ပါတယ္။ အဲ.. အလြန္ခ်မ္းသာတဲ့သူေဌးၾကီးေတြလည္း အမ်ားၾကီးေနထိုင္လွ်က္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရွဥ့္လဲစြဲသာ၊ ပ်ားလဲေလွ်ာက္သာ .. သူေဌးေတြရဲ့လုပ္ငန္း၊ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈေတြလည္းအဆင္ေျပေစ၊ သူေဌးေတြကိုပံ့ပိုးေနတဲ့ လစာနည္းအလုပ္သမားမ်ား ကိုလည္း အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရရွိေစတဲ့ ဘတ္ဂ်တ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚလာ ဘီလွ်ံေပါင္း ၄၀ ေလာက္ကို ခြဲေဝသံုးစြဲတဲ့ စင္ကာပူရဲ့ ၂၀၁၄ ဘတ္ဂ်တ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က ႏိုင္ငံတကာေပါက္ေရာက္တဲ့ သူေဌးမ်ားစြာ သူတို႕သားသမီးမ်ားကို စင္ကာပူပို႕ထားၾကတဲ့အျပင္၊ စင္ကာပူမွာ အိမ္ျခံေျမမ်ားကို ဝယ္ယူထားပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ျမန္မာစီးပြားေရးသမားမ်ားက  စင္ကာပူမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြဲေတြ တည္ေထာင္ထားၾကပါတယ္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားစြာက ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈမ်ား ဒလေဟာဝင္လာမစဲျဖစ္ေနတဲ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံေလးမွာ အစုိးရက လစာဝင္ေငြနည္းသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးေနေၾကာင္း အသံေကာင္းဟစ္ျပတဲ့ စာအုပ္ငယ္ေလးျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရအစိုးရက သူတို႕ဟစ္ေအာ္၊ မဲဆြယ္သလိုပဲ အမ်ားအားျဖင့္၊ တကယ္လဲ လုပ္ေပးပါတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္