တူေမာင္ညိဳ – ၂၁ ရာစု ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအား ေပးသနားေတာ္မူလွည့္ပါ အရွင္ဘုရား

September 15, 2014

တူေမာင္ညိဳ – ၂၁ ရာစု ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအား ေပးသနားေတာ္မူလွည့္ပါ အရွင္ဘုရား
စက္တင္ဘာလ ၁၅၊ ၂၀၁၄

ပ်ံလြန္ေလၿပီးေသာ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ (၁၈၈၀ ဒီဇင္ဘာ ၂၈  – ၁၉၃၉ စက္တင္ဘာ ၉ ) သည္၊  “ကရက္ေဒါက္ ဂဲေဒါက္”  ( Craddock get out !)  ဆုိသည့္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး ရဲရဲေတာက္လႈံ႔ေဆာ္သံေပးခဲ့ေသာ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ရဟန္းေတာ္ တစ္ပါး ျဖစ္ပါသည္။

သူတို႔ကိုယ္သူတုိ႔ “အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး”လုပ္သူမ်ားဟု ေၾကာ္ျငာေလ့ရွိေသာ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရသည္ ဆရာေတာ္အား ဂုဏ္ျပဳသည့္ အခမ္းအနားမ်ားကို ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားခဲ့သည္။ ယခုအခါ (နဝတ-နအဖ)စစ္အစုိးရ၏အာဏာအေမြစားအေမြခံ (ဗိုလ္) ဦး သိန္းစိန္ႀကံံ့ဖြံ႔အစိုးရက ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ အခမ္းအနား က်င္းပခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမအား ေအာက္ေမ့သတိရျခင္း၊ အထိမ္းအမွတ္ျပဳၾကျခင္းသည္ မြန္ျမတ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမအား “လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးမုန္းတီးမႈ၊အၾကမ္းဖက္မႈ” အတြက္ ကာဗာတစ္ခု၊ လက္နက္တစ္ခု၊ စင္ျမင့္တစ္ခုအျဖစ္ ခါေတာ္မွီ အသံုးမခ်သင့္ပါ။

“အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး” ကို (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရ သည္ “ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းႀကီး” ဖြဲ႔စည္း၍ လုပ္ ခဲ့သည္။ ယခုအခါထိုသုိ႔ “အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး” လုပ္သည္ဆုိေသာအသင္းႀကီးသည္ “ႏုိင္ငံေရးပါတီ” ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ။ “အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး လုပ္သူမ်ားအတြက္ ေလာကဓံအတက္ခ်ည္းပဲရွိတယ္” ဆုိသည္မွာ ဤအခ်က္ကို ဦးဝီရသူ ဆုိလိုခ်င္တာပဲျဖစ္လိမ့္မည္။

ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ ပ်ံေတာ္မူျခင္း ၇၅ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားစင္ျမင့္ထက္တြင္ သကၤန္းဝတ္ဦးဝီရသူ အားေနရာေပး ေဟာေျပာ ေစျခင္းသည္ ဦးစြာအားျဖင့္ ပ်ံလြန္ေလၿပီးေသာ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ကံသံုးပါးစလံုး (ကာယ၊ ဝစီ၊မေနာ) ျဖင့္ မုိက္မုိက္မဲမဲ ေစာ္ကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္အျဖစ္ အထင္အရွားေပၚလြင္ေနသည္မွာ ဤပြဲကို စီစဥ္သူမ်ား၏ မိုက္မဲေသာႀကံစည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (ဦးဝီရသူ အား ေဟာေျပာေစသည့္ အခ်က္) ပင္ျဖစ္သည္။ နတ္သုဒၶါထဲ မစင္တစ္ပဲသားေရာထည့္လိုက္ၾကသည့္ အႀကံဆိုး၊ အႀကံရုိင္းျဖစ္သည္။ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ထဲ ႂကြက္ေခ်းေရာထည့္ၾကသည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။

တတိယအခ်က္အားျဖင့္ ဤအစီအစဥ္ႏွင့္ ဤလုပ္ရပ္ကို သိကၡာသမာဓိရွိၾကေသာ ရခိုင္သံဃာေတာ္မ်ား၊ရခိုင္လူႀကီးသူမမ်ား၊  ဂုဏ္သိကၡာရွိ ေသာ ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ကန္႔ကြက္၊ တားဆီးျခင္းမျပဳသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။  ႀကိဳတင္ မသိရွိၾက၍ေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ သိရွိေသာ္ျငားလည္း တြန္းလွန္ျခင္းငွာ (ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္အံုးအား ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္သည္ ကို မလြန္ဆန္ႏုိင္ၾကသလို ) မစြမ္းသာၾက၍ ေလာ။

ထို႔အျပင္ “၇၅ ႏွစ္ျပည့္ ဦးဥတၱမအခမ္းအနားစင္ျမင့္” ေပၚမွ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္လႈံ႔ေဆာ္ေဟာ ေျပာသြားမႈမ်ားကို “လံုးဝသေဘာမတူေၾကာင္း/ရႈံ႕ခ်ေၾကာင္း” အျခားေသာဘာသာေရး/ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ သမာသမတ္ရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေလးေလးနက္နက္ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ရန္လုိအပ္သည္။ ဤသုိ႔ ၿငိမ္ခံေနၾကမည္ဆုိလွ်င္ လူမိုက္ အားေပးသည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ အၾကမ္းဖက္ေဟာေျပာမႈကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳရာေရာက္ေနပါသည္။

အခမ္းအနားေရွ႕တန္းေနရာတြင္ ဒီခ်ဳပ္နာယကႀကီးဦးတင္ဦး ႏွင့္ထင္ရွားေသာႏုိင္ငံေရးသမားဦးေအးသာေအာင္တုိ႔ တက္ ေရာက္ေနသည္ကို အထင္အရွားေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ ဤပုဂၢိလ္ႀကီး ၂ ဦးအေနျဖင့္လည္း ဦးဝီရသူေျပာေနသည္မ်ားကို (အနည္းဆံုး “စတိ”ျဖစ္ျဖစ္) မတ္တပ္ရပ္၍ကန္႔ကြက္တားဆီး၊ ရပ္တန္႔ေစသင့္ပါသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ (အခမ္းအနားတစ္ခုလံုးကို အားနာသည္ ဟုဆိုလွ်င္) ဦးဝီရသူေျပာေနသည့္အစီအစဥ္မွ ထ၍ ေခတၱခဏျဖစ္ျဖစ္ ထြက္ခြါသြားသင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္။

(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ၊ ဦးဝီရသူအပါဝင္ “သကၤန္းဝတ္စြမ္းအားရွင္မ်ား”ႏွင့္ “ဘယ္ကမွန္းမသိတဲ့လူအုပ္ႀကီးမ်ား”သည္ “လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္သံုးပြင့္ဆုိင္အုပ္စု”ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ပြားခဲ့သမွ်ေသာ/ ျဖစ္ပြားလတၱံ႔ေသာ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရး အၾကမ္း ဖက္လူသတ္မီးရိႈ႕မႈမ်ား၏ အဓိကလက္သည္မ်ား၊ ပူးေပါင္းႀကံစည္ခဲ့ၾကသူမ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။

ျမင့္ျမတ္ရာဘံုဘဝမွ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ ၾကားသိႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္ ယခုလို ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားလိုပါသည္။ “ကရက္ေဒါက္ ထြက္သြား” ဆုိသည့္ ဆရာေတာ္၏ “စစ္မွန္သည့္တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ (ဝါ) ရဲရဲေတာက္သတိၱခြန္အား” မ်ိဳး  “၂၁ ရာစု ရခုိင္ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ား” အား ေပးသနားေတာ္မူလွည့္ပါ အရွင္ဘုရား။

ညြန္း-
-၁၀ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄ ၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ ၊ ကမာရြတ္မီဒီယာ


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

One Response to တူေမာင္ညိဳ – ၂၁ ရာစု ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအား ေပးသနားေတာ္မူလွည့္ပါ အရွင္ဘုရား

  1. Thet Naing on September 16, 2014 at 5:48 am

    အနိမ္႔ဆံုးအဆင္႔ လႊတ္ေတာ္ထဲက စစ္သားတစ္မတ္သား ထြက္သြားလို႔ ေျပာဖို႔လိုပါတယ္။ က်ေနာ္ အပါအ၀င္ အားလံုးကိုဆိုလိုပါတယ္။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)