ဇာနီၾကီး – တရုပ္ဆီက ေငြမေခ်းပါနဲ႕ေတာ့၊ ဂ်ပန္၊ဂ်ာမဏီေတြဆီကပဲ ေခ်းပါခင္ဗ်ာ

September 28, 2014 – တရုပ္ဆီက ေငြမေခ်းပါနဲ႕ေတာ့၊ ဂ်ပန္၊ဂ်ာမဏီေတြဆီကပဲ ေခ်းပါခင္ဗ်ာ

(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၄

ဇူလုိင္လအတြင္းက အစုိးရ၏ ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ ျပည္ပေၾကြးၿမီး အမ်ားဆုံးေပးဆပ္ရန္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေနၿပီး ေဒၚလာ ၄၁၇၃ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ေၾကြးၿမီအမ်ားဆုံး ၀န္ႀကီးဌာနမွာ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာ ၂၆၃၄ သန္းေက်ာ္ရွိေနျပီး၊ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာ ၂၆၃၄ သန္းေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။     –

ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း CIA Factbookအင္တာနက္မွာ လိုက္ရွာၾကည့္တဲ့အခါ ၂၀၁၃တြင္ လူဦးေရ ၅၅သန္းရွိသည္။ ျမန္မာ ၆၈%၊ ရွမ္း ၉%၊ ကရင္ ၇%၊ ၄%၊ တရုပ္ ၃%၊ အိႏၷိယ ၂%၊ မြန္ ၂% နဲ႕ အျခား ကခ်င္လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ကယား၊ခ်င္းလူမ်ိဳးစုမ်ား၊ဝ၊ထားဝယ္၊အင္းသား   စသည္တို႕က ၅% ရွိတယ္လို႕ဆိုပါသည္။  ဗုဒၵဘာသာ ၈၉%၊ ခရစ္ယာန္ ၄%၊ မြတ္ဆလင္ ၄% ရွိၾကပါသည္။စီးပြားေရးတြင္ ၂၀၁၃အတြက္ တစ္ဦးခ်င္းအမ်ိဳးသားထုတ္ကုန္ ဂ်ီဒီပီ GDP per capital ေဒၚလာ ၁၇၀၀ ရွိသည္။ ကမၻာႏိုင္ငံေပါင္း ၂၄၀တြင္ အဆင့္ ၂၀၁ တြင္ရွိေသာေၾကာင့္ အလြန္ဆင္းရဲလွေၾကာင္း မွတ္သားရပါသည္။ အခြန္ေကာက္ရေငြမွာ ဂ်ီဒီပီ၏ ၄.၁% ကမၻာ့အဆင့္ ၂၁၃ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ၃၀ – ၄၅% အထိ အခြန္ရေအာင္ ေကာက္ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့အခြန္အနည္းဆံုး ေကာက္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္ေသာသည္။ အလြန္အခြန္ေရွာင္သူ မ်ားလွေသာႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရဝန္ထမ္းႏွင့္ေပါင္းျပီ အခြန္မေပးေသာ ဝိသမစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာ ရွိေနျပီး၊ အခြန္ဥပေဒသည္ လံုးဝ အသက္မဝင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ မည္သူမွ် အခြန္ဥပေဒကို မလိုက္နာပဲ လာဘ္စားျပီး၊ ႏိုင္ငံဝင္ေငြကို ဘုန္းေနသူ၊ ခိုးေနသူမ်ားခ်ည္းသာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ထပ္မံသိလိုက္ရပါသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ မ်ားလြန္းေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့လာဘ္စားမႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနရာမွာ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၃ႏွစ္အၾကာတြင္ ယခုနည္နည္း တိုးတက္လာသည္။ ေလဆိပ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို လူဝင္ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္အခြန္ဌာနမွ ကပ္သီးကပ္သပ္လုပ္မႈ မရွိေတာ့ျခင္ကို ေက်းဇူးတင္ရပါသည္။ျပည္သူမ်ားမွာ သူတို႕အရမ္းဆင္းရဲေၾကာင္း မသိၾကရွာေပ။ တေန႕အတြက္ စားဝတ္ေနေရးလႈပ္ရွားေနသူ ဆင္းရဲမြဲေတသည့္ ၇၀%ေက်ာ္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားမွာ သီခ်င္းတေအးေအးျဖင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အသီးႏွံမ်ားသာ ထမင္းႏွင့္စားေသာက္ေနရသည့္ဘဝကို ေက်နပ္ေနျခင္းလည္း အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္သည္။ ပညာမတတ္၊ လူဗလံေလးမ်ားဘဝသို႕ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္သြားသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္သူက ျမန္မာကေလးသူငယ္မ်ားကို  ႏြားႏို႕ေသာက္ေစလိုသည္။ သို႕ေသာ္ ႏြားႏို႕ေစ်းက တစ္မင္းတစ္နပ္ထက္ မ်ားေနေသာေၾကာင့္ လက္ေလွ်ာ့ထားရပါသည္။ ထိုမွ် ဆင္းရဲမြဲေတေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အဆင္းရဲဆံုးသာမက၊ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ျမန္မာလူထု လြတ္ေျမာက္ရန္ အစိုးရ၊ ဝန္ထမ္းမ်ား လာဘ္မစားေအာင္ လုပ္ေပးဖို႕လိုပါသည္။

ျပည္ပအေၾကြးမ်ားျပည္ပအေၾကြးတြင္ ကန္ေဒၚလာ ၅.၃ ဘီလွ်ံသာ ရွိေသာေၾကာင့္ အေၾကြးထူးေသာ ႏိုင္ငံေတာ့မဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္ အရံေငြေၾကးတြင္ ကန္ေဒၚလာ ၈.၂ ဘီလွ်ံ ရွိေနေသာေၾကာင့္ မဆိုးလွပါ။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တစ္ႏွစ္ ဂ်ီဒီပီ ကန္ေဒၚလာ ၅၅ ဘီလွ်ံရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမွန္ကန္ အခြန္ ၃၀% ခန္႕သာ ေကာက္ႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္ တို္းတက္လာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားက ဦးေဆာင္ျပီး၊ သြားေနသည္။ ထိုလူမ်ား ေဘးဖယ္ေပးဖို႕ အေရးၾကီးပါသည္။ယခုအခါ တိုင္းျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမည့္ ႏိုင္ငံျခားကုမဏီမ်ားကို FDI Foreign Direct Investment ျဖင့္ လက္ခံေနရာ၊ ကုမဏီေကာင္းမ်ားမွာ ျမန္မာအစိုးရ၏ ဥပေဒမစိုးမိုးမႈေၾကာင့္ မလာႏိုင္ေသးပဲျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သူတို႕ရင္းႏွီးမႈမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္၊ မရႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ သယံဇာတထုတ္လုပ္ေရးမ်ားတြင္သာ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံေနသည္။ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးမႈ၏ ၁၀% ပင္မရွိပါ။ ၂၀၁၄တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၅ ဘီလွ်ံခန္႕ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးမႈရရွိခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက အၾကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ေသာ္လည္း သယံဇာတလုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္၊ခရီးသြား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာ လာေရာက္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ လူထုအလုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္မႈမရွိေသာေၾကာာင့္ တိုင္းျပည္အက်ိဳးသိပ္မျဖစ္ေသးဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း ေခ်းေငြမ်ားစြာကို ဘယ္လိုလုပ္ျပီး ေခ်းငွားမိသနည္း မေျပာႏိုင္ပါ။ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄ သတင္းအရ၊ အတုိးႏႈန္းမ်ားျပားသျဖင့္ ေခ်းယူရန္ ညိွႏႈိင္းခဲ့ရေသာ China Exim Bank ထံမွ ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ကုိ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက မေခ်းေတာ့ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ေမလအတြင္းက တ႐ုတ္ဘဏ္ျဖစ္သည့္ China Exim Bank ထံမွ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ကုိ ေခ်းယူရန္ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားအတြင္း ေခ်းယူမည့္ ပမာဏတစ္၀က္ကုိ အတုိးႏႈန္း ၄ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ က်န္တစ္၀က္ကုိ အတုိးႏႈန္း ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ေပးရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခု ညွိႏိႈင္းမႈတြင္ အဆိုပါေခ်းေငြကိစၥရပ္မွာ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရသည္။  ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ကုိ ေခ်းယူရျခင္းမွာ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအား ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ေမာ္လၿမဳိင္-ေရး-ထား၀ယ္-ၿမိတ္-ေကာ့ေသာင္းလမ္းကုိ ျပန္လည္အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။

ေငြေခ်းရံုသာမက၊ ပစၥည္းႏွင့္ကြ်မ္းက်င္သူစရိတ္မ်ားလဲပါဝင္ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြ ထံုးစံအရဆိုလွ်င္ ေငြသားေခ်းသည္မဟုတ္။ သူတို႕သတ္မွတ္ထားေသာ ကုမၸဏီမွ ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းၾကီးၾကီးျဖင့္ ဝယ္ယူရသည့္အျပင္၊ သူတို႕ႏိုင္ငံမွာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားကို ေစ်းႏႈန္းၾကီးမားစြာျဖင့္ ခန္႕အပ္ရသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးေခ်းေငြ ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖို႕ အုတ္သဲေက်ာက္ သယ္ယူေရးတြင္ပင္ အလုပ္ရဖို႕မလြယ္လွပါ။ တရုပ္ကုမၸဏီမွ ကန္ထရိုက္မ်ားကို တရုပ္ကုမၸဏီမ်ားသာ ရရွိၾကသည္။ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားမွာ ဝင္တိုးဖို႕ပင္မလြယ္ပါ။ ေနာက္ဆံုး အတိုးႏႈန္းက မ်ားသည့္အျပင္ သူတို႕သတ္မွတ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္သူအလုပ္သမားခမ်ားကို ေပးရေသာေၾကာင့္ အလြန္နစ္နာပါသည္။ အလုပ္သမား ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းမွာ အလုပ္ၾကမ္းသမားလစာ တစ္လ ေဒၚလာ ၈၀၀၀ ခန္႕ျဖစ္ျပီး၊ အင္ဂ်င္နီယာလစာမွ တစ္လ ေဒၚလာ၂ေသာင္း အထက္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယားမ်ားမွာ တစ္လ ေဒၚလာ တစ္ေထာင္ရရန္ပင္ မလြယ္လွေသာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရုပ္၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမန္၊အေမရိကန္ အလုပ္သမားမ်ားကို အင္မတန္ေစ်းၾကီးစြာ ေပးျပီးသံုးရသည္။ ေခ်းေငြ စနစ္ျဖစ္သည္။ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဘဏ္၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေခ်းေငြမ်ားသည္ အတိုးႏႈန္းနည္းပါးသည့္အျပင္၊ ပစၥည္းႏွင့္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာမွ ဝယ္ယူ၊ ငွားရမ္းႏိုင္သျဖင့္ မွ်တေသာ္လည္း တရုပ္ကုမၸဏီမ်ား၏ ကန္ထရုိက္မ်ားမွာ အလြန္မတရားစြာ ခ်ဳပ္ဆိုထားၾကသည္။ လက္ပန္းေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း၊ ေရႊဓါတ္ေငြစီမံကိန္း စာခ်ဳပ္မ်ားမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ လံုးဝမရွိေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္သည္။

တရုပ္ထံမွထပ္မေခ်းငွားေတာ့သည့္ဝန္ၾကီးဌာနဘာေၾကာင့္ တရုပ္ဆီကပဲ ေခ်းငွားရသနည္း ဟုေမးရလွ်င္ တရုပ္မ်ားက ျမန္မာအစိုးရ အၾကီးတန္းဝန္ထမ္းမ်ားကို လာပ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာဘ္ေပးရာတြင္ နာမည္ေက်ာ္ကုမၸဏီမွာ ဘိန္းဘုရင္၏သားျဖစ္ေသာ စတီဗင္ေလာ ဦးစီးသည့္ ေအရွားေဝါ ကုမၸဏီျဖစ္ေၾကာင္း လူတိုင္းသိပါသည္။ ထိုကုမၸဏီသည္ ယခုအခါ တရုပ္ႏိုင္ငံအစိုးရက ရွယ္ယာမ်ားဝယ္ယူေနျပီး၊ ဘိန္းဘုရင္မိသားစုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သူတို႕ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ရင္းႏွီးဖို႕ ခက္ေနသည္။ တရုပ္ျပည္မၾကီးတြင္ ဝိသမစီးပြားေရးသမားမ်ားအား ဖမ္းဆီး၊ သူတို႕ပိုင္ဆိုင္မႈ ႏိုင္ငံေတာ္ကသိမ္းျခင္းမ်ား ေခတ္စားေနသည္။ ျမန္မာဝိသမ စီးပြားသမားမ်ားတြင္ စံျပအျဖစ္ ဘိန္းဘုရင္တစ္ဦး၊ အဖမ္းခံရျပီး၊ ပိုင္ဆိုင္မႈသိမ္းလိုက္လွ်င္ က်န္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၊ ဘိန္းဘုရင္မိသားစုမ်ား အခက္ခဲျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမဏီ ကုမၸဏီမ်ားထံမွာ ျမန္မာအစိုးရက ေငြမ်ားစြာ မေခ်းငွားျခင္းမွာ ထိုႏိုင္ငံမ်ားက တရုပ္ကုမၸဏီမ်ားလို လာဘ္ေပးျခင္းမရွိ။ လာဘ္မရလွ်င္ သူတို႕ထံမွ ေခ်းေငြ ဘယ္ေလာက္ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရ အၾကီးစားအရာရွိမ်ားက ေငြမေခ်းေတာ့ပါ။ သူတို႕ ဘဏ္စာရင္းတြင္ ေငြမ်ားစြာ လက္သိပ္ထိုးထည့္ေပးေသာ တရုပ္ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ေငြေခ်းခဲ့ၾကသည္။ ယခု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေဒၚလာသန္း၃၀၀ မေခ်းေတာ့ျခင္းမွာ သတင္းေကာင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ာမန္၊ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ေခ်းေငြျဖင့္ လမ္းေဖါက္၊ ရထားလမ္းေဆာက္၊ တံထားေဆာင္လုပ္မႈ၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားစြာ မၾကာမီေရာက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ျပည္ပေၾကြးၿမီး အမ်ားဆုံးေပးဆပ္ရမည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအား၊ ေဒၚလာ ၄၁၇၃ သန္းေက်ာ္ကို ေနာက္လာေနာင္သားမ်ားက ဆပ္ေပးရပါမည္။ ယခင္အမွားမ်ားကို ျပင္ဆင္ျပီး တရုပ္ထံမွ ေငြထပ္မေခ်းေတာ့ျခင္းကို ၾကိဳဆိုရေပမည္။

Reference

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_received_FDI

http://www.tradingeconomics.com/myanmar/foreign-direct-investment


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Tags: , ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္

One Response to ဇာနီၾကီး – တရုပ္ဆီက ေငြမေခ်းပါနဲ႕ေတာ့၊ ဂ်ပန္၊ဂ်ာမဏီေတြဆီကပဲ ေခ်းပါခင္ဗ်ာ

 1. U Ne Win on September 28, 2014 at 12:03 pm

  those military people got ‘ kick back ‘ from the creditors.

  from the venders.

  as a ‘ brokerage’ .

  for example, Myit Sone Project is subject to getting ‘ kickback’ to Than Shwe and Zaw Min. Because of unanimous objection, it is stopped at the moment.

  The same thing applied to ‘ military hardware purchase ‘ by TAY ZA as a ‘ broker ‘ , who got ‘ millions of Dollars as ‘ kickback ‘ and plus ‘ timber trading ‘ from Mynamar forest. That is the reason why he becomes ‘ nouveaurich ‘.

  It is all’ brokerage ‘ in the expense of …………….DESTITUTION, POVERTY and POOR LIVING STANDARD and lots and lots psychosocial, community welfare problems left with MYANMAR population.

  We truly need ‘ good revolutionary reform ‘ by decent leadership.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္