ဂါမဏိ ဘာသာျပန္ – ဖီဆန္ေရးလက္စြဲ (ေဟာင္ေကာင္)

October 10, 2014

ဘာသာျပန္ – ဖီဆန္ေရးလက္စြဲ (ေဟာင္ေကာင္)
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၄

(၁) အေတြးအေခၚ

၁။ အာဏာဖီဆန္ေရး ဆိုတာ ဥပေဒတရပ္၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတခု သို႔မဟုတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္တခုကို လိုက္နာဖို႔ ျငင္း ဆန္ျခင္းအားျဖင့္ မတရားမႈကိုဆန္႔က်င္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ဆိုလိုတာျဖစ္တယ္။ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူေတြဟာ အၾကမ္း ဖက္မႈကို မက်င့္သံုးရပါ။ အဲ့ဒီအစား သူတို႔ဟာ ျဖစ္လာမယ့္ဥပေဒဆိုင္ရာအက်ဳိးဆက္ေတြကို စိတ္ပါလက္ပါခံယူရမွာ ျဖစ္တယ္။ လုပ္ရပ္ေတြဟာ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔မႈကို ျပသရမယ့္အျပင္ မတရားတဲ့အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးကို ျငင္းဆန္ရာမွာ ဖီဆန္တဲ့သေဘာထားကိုလည္း ျပရမွာျဖစ္တယ္။ ဆက္တိုက္ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈကေန လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရမွာျဖစ္တယ္။ စစ္မွန္တဲ့ေရႊျပည္ေအးဝါဒဟာ ဆိုးယုတ္မႈေတြကို မတြန္းလွန္ဘဲေနတဲ့ အဓိပၸာယ္မဟုတ္ဘဲ ဆိုးယုတ္မႈေတြကို အၾကမ္းမဖက္နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေတ့ေတ့ဆိုင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ဝင္ဖို႔ ျဖစ္တယ္။

၂။ အၾကမ္းဖက္မႈကို အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္က်င့္သံုးျခင္းဟာ အာဃာတေတြနဲ႔ အေၾကာက္တရားေတြကိုဘဲ ပိုႀကီးမားလာေစၿပီး အစိုးရအတြက္ ႏွိပ္ကြပ္စရာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္၊ ဖိႏွိပ္သူေတြကို အားပိုႀကီးေစလိမ့္ မယ္။ အာဏာဖီဆန္ေရး ဆိုတာ အမုန္းတရားကို ေမတၱာနဲ႔ေအာင္ႏိုင္ဖို႔ျဖစ္တယ္။ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူေတြဟာ ဒုကၡ သုကၡေတြကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိရင္ဆိုင္ရမယ္၊ ဒါမွသာ ဖိႏွိပ္သူေတြရဲ႕လိပ္ျပာကို ေျခာက္ျခားေစၿပီး ႏွိပ္ကြပ္မႈေနာက္ ကြယ္က အမုန္းတရားေတြကို ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္မယ္။ ပိုအေရးႀကီးတာကေတာ့ အၾကမ္းမဖက္ေရးဟာ လမ္းေဘးက ရပ္ၾကည့္သူေတြရဲ႕ စာနာမႈကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ဖိႏွိပ္သူေတြက ငါတို႔အေပၚက်င့္သံုးတဲ့ စနစ္တက်အၾကမ္းဖက္ မႈရဲ႕ လံုးဝတရားမဝင္မႈကို ပြင့္က်ေစမွာျဖစ္တယ္။ မိမိကိုယ္မိမိစေတးျခင္းဟာ အမ်ားျပည္သူကို ႏိုးထေစႏိုင္တယ္။

၃။ လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ အဆံုးစြန္ရည္မွန္းခ်က္ဟာ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ သည္းခံခြင့္လႊတ္မႈ၊ ေမတၱာတရား၊ အၾကင္နာတရားတို႔ ထြန္းကားတဲ့ လူ႔ေဘာင္ကို ထူေထာင္ဖို႔ျဖစ္တယ္။ ငါတို႔ဟာ မတရားတဲ့စနစ္ႀကီးကုိ တုိက္ေနတာျဖစ္တယ္၊ လူပုဂၢဳိလ္ ေတြကို တိုက္ေနတာ မဟုတ္။ ငါတို႔ဟာ ဥပေဒၾကပ္မတ္သူ(=ရဲ) ေတြကို ေခ်မႈန္းဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ သိကၡာက်ေစဖို႔ မဟုတ္၊ သူတို႔ရဲ႕နားလည္မႈနဲ႔ ေလးစားမႈကို ရေအာင္စည္း႐ံုးဖို႔ျဖစ္တယ္။ ငါတို႔ဟာ လူခ်င္းထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္မႈကို ေရွာင္ရွားဖို႔ လိုအပ္႐ံုတင္မကဘဲ ႏွလံုးသားမွာ အမုန္းတရား ျဖစ္ေပၚႀကီးထြားေစမႈကိုလဲ ေရွာင္လြဲရမွာျဖစ္တယ္။

၄။ ငါတို႔ဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ နားလည္မႈ ေထာက္ခံမႈကို ရခ်င္ရင္ လႈပ္ရွားမႈမွာပါဝင္သူေတြဟာ အၾကမ္းမဖက္ေရးမူကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္လိုက္နာရမယ္။ ဆႏၵျပသမားေတြဟာ ဥပေဒၾကပ္မတ္သူေတြနဲ႔ ကာယကံ သို႔မဟုတ္ ဝစီကံ ေျမာက္ ပဋိပကၡေတြ မဆင္ႏႊဲရ၊ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းေတြကို မဖ်က္ဆီးရပါ။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ အင္အားသံုးမႈကို ရင္ ဆိုင္ရတဲ့အခါ မိမိခႏၶာကိုယ္ကို ကာကြယ္ဖို႔လုပ္ႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ျပန္ခ်တာ မလုပ္ပါနဲ႔။ လာဖမ္းရင္ ဆႏၵျပသမား ေတြဟာ လူခ်င္းတြဲဆက္ၿပီး လူတန္းႀကီးလုပ္၊ ေျမျပင္ေပၚလွဲခ်လိုက္ပါ၊ ဒီနည္းနဲ႔ ဖမ္းဆီးဖို႔ ပိုခက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ တအားမ႐ုန္းပါနဲ႔။ ဆႏၵျပသမားေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့သေဘာထား၊ အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္သေဘာထားကို သိကၡာရွိရွိျပသင့္တယ္။ မိမိတို႔ဟာ ဖိႏွိပ္သူေတြထက္ျမင့္မားတဲ့ အက်င့္သီလစံေတြျပဖို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အၿမဲသတိေပး ေနသင့္တယ္၊ ဒါမွသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို ရမွာျဖစ္တယ္။

(၂) အၾကမ္းမဖက္ေရးဆႏၵျပပြဲအတြက္ စည္းကမ္းမ်ား

၁။ အၾကမ္းမဖက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား သံုးဖုိ႔ ရပ္ခံပါ။ ဥပေဒၾကပ္မတ္သူမ်ား နဲ႔ တန္ျပန္ဆႏၵျပသမားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အခါ ဘယ္ေတာ့မွ သူတပါးကို ႐ုပ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းအရ ထိခိုက္နာက်င္ေအာင္ မလုပ္ပါနဲ႔၊ ဘယ္ေတာ့မွ ပစၥည္း ပစၥယေတြ ပ်က္စီးေအာင္ မလုပ္ပါနဲ႔။

၂။ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရာမွာ သတၱိရွိပါ၊ အာဏာဖီဆန္ျခင္းအတြက္ တာဝန္ယူပါ။ မ်က္ႏွာကိုဖံုးကြယ္တဲ့ မ်က္ ႏွာဖံုးေတြ မသံုးပါနဲ႔။

၃။ ဘာလက္နက္မွ ယူမလာပါနဲ႔၊ ဒါမွမဟုတ္ လက္နက္အျဖစ္သံုးႏိုင္တဲ့ ဘာပစၥည္းမွ ယူမလာပါနဲ႔။

၄။ လာဖမ္းတဲ့အခါ လူခ်င္းတြဲဆက္ၿပီး လူတန္းႀကီးလုပ္၊ ေျမျပင္ေပၚလွဲခ်ၿပီး မပူးေပါင္းမေဆာင္ရြက္ေရးကို ျပပါ။ ထိ ခိုက္ဒဏ္ရာ မရေစဖို႔အတြက္ တအားႀကီးေတာ့မ႐ုန္းကန္ပါနဲ႔။

၅။ အၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့အခါ သတၱိရွိပါ။ ျပန္မခ်ပါနဲ႔။ အႏၱရာယ္ကင္းတဲ့ေနရာကိုေရႊ႕ၿပီး သပိတ္တားအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ေဆး အဖြဲ႔ကို အကူညီေတာင္းပါ။

၆။ တည္ၿငိမ္တဲ့ လူစုလူေဝးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအခ်က္အလက္ ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားသူမဟုတ္ရင္ ေလာ္စပီကာ ေပးမသံုးပါနဲ႔။ ျမင္ကြင္းကိုကာဆီးတဲ့ အလံအရွည္ႀကီးေတြ၊ ပိုစတာအႀကီးႀကီးေတြ မသံုးပါေစနဲ႔။

၇။ လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အခ်ိန္မေရြးအဖမ္းခံရႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအေျပာင္းအလဲအတြက္ အသင့္ျပင္ထားၿပီး အၿမဲတမ္း အစီအစဥ္တက်ျဖစ္ေနေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

၈။ ဆႏၵျပပြဲဦးစီးအဖြဲ႔ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ေလးစားပါ။ သေဘာမတူညီမႈေတြကို လုပ္ငန္းၿပီးမွ ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ တယ္။ လုပ္ငန္းကို ကေမာက္ကမျဖစ္ေစမယ့္ လုပ္ရပ္မွန္သမွ် ေရွာင္ရွားပါ။

ဥပေဒပိုင္းျပႆနာမ်ား

(၁) ဥပေဒပိုင္းကိစၥမ်ားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ လမ္းၫႊန္မွတ္စု

ငါတို႔ဟာ အာဏာဖီဆန္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာလႈပ္ရွားမႈျဖစ္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲက တျခား လူေတြ တက္ႂကြလာေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ဖို႔ျဖစ္တယ္၊ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိစနစ္ႀကီးရဲ႕ မတရားမႈတခ်ဳိ႕ကို ျမင္လာေစ ဖုိ႔ျဖစ္တယ္၊ မတရားမႈအားလံုး အမွန္ေရာက္ေရး အားေပးႏိုင္ေအာင္ စိတ္ဓာတ္တြန္းအားေပးဖုိ႔ျဖစ္တယ္။ အာဏာဖီ ဆန္ေရးမွာ ပါဝင္သူေတြဟာ ဥပေဒထဲက သို႔မဟုတ္ စနစ္ႀကီးထဲက မတရားမႈေတြကို စိန္ေခၚၾကမွာျဖစ္တယ္။ စိန္ေခၚ ရာမွာ၊ ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အကန္႔အသတ္နဲ႔လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ စိန္ေခၚမွာျဖစ္ၿပီး ဒီလိုဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအတြက္ ဥပေဒပိုင္းအက်ဳိးဆက္ေတြကို ခံယူမွာျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ဥပေဒအရတာဝန္ခံစရာရွိတာ ကိုခံၿပီး လူတိုင္းမဲေပးခြင့္ရဖို႔ တုိက္ပြဲဝင္မယ့္ ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူေတြရဲ႕ပိုင္းျဖတ္မႈကို ျပဖို႔ျဖစ္သလို က်န္တဲ့လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းကိုလဲ ႏႈိးေဆာ္ဖို႔ျဖစ္တယ္။ ငါတို႔ဟာ ငါတို႔လုပ္ေဆာင္မႈရဲ႕ ဥပေဒအက်ဳိးဆက္ေတြကို ခံယူဖို႔ ဆႏၵရွိေနေပမဲ့ ဥပေဒရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာပုဒ္မေတြကိုလဲ နားလည္ရမယ္၊ တဦးခ်င္းအခြင့္အေရးေတြေရာ၊ စုေပါင္းအခြင့္အေရးေတြကိုပါ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ သတိရွိရမယ္။ ဒါမွသာ မလုိအပ္တဲ့ တာဝန္ယူရမႈေတြ၊ ပဋိ ပကၡေတြကို တားဆီးႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။

၁.၁ လူထုစုေဝးပြဲအေပၚ ဆြဲခ်ဘက္ကတပ္ႏိုင္တဲ့ ပုဒ္မေတြ

၁) အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တားမႈ – ေဟာင္ေကာင္ဥပေဒမ်ား အခန္း ၂၂၈ ပုဒ္မ ၄(က)

၂) ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲစုေဝးမႈ – ေဟာင္ေကာင္ဥပေဒမ်ား အခန္း ၂၄၅ ပုဒ္မ ၁၇(က)

၃) ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့စုေဝးမႈ – ေဟာင္ေကာင္ဥပေဒမ်ား အခန္း ၂၄၅ ပုဒ္မ ၁၈

၄) အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာမ်ား ေႏွာင့္ယွက္မႈ – ေဟာင္ေကာင္ဥပေဒမ်ား အခန္း ၂၄၅ ပုဒ္မ ၁၇(ခ)

အကယ္၍ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဆႏၵျပဦးစီးအဖြဲ႔၏ အၾကမ္းမဖက္ေရးရပ္တည္ခ်က္ကို ကိုင္စြဲႏိုင္ပါက ဒုတိယပုဒ္မႏွစ္ခု ကို က်ဴးလြန္ရာေရာက္မည္မဟုတ္ပါ

၁.၁.၁ အမ်ားျပည္သူေနရာမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တားမႈ

ေဟာင္ေကာင္ဥပေဒမ်ား အခန္း ၂၂၈ ပုဒ္မ ၄(က) အရ-

“မည္သူမဆို ဥပေဒႏွင့္အညီခြင့္ျပဳခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ႁခြင္းခ်က္မရွိဘဲ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာဌာနတခုရွိ တစံုတဦး သို႔မဟုတ္ ယာဥ္တစီးစီးကို ပိတ္ဆို႔ သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ယွက္ သို႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္ျပဳသည့္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ျပဳႏိုင္သည့္ အရာဝတၳဳတခု သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းတခုကို ခ်ထားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ ၃ လ က်ခံရမည္။”

တရားစြဲ အျပစ္ေပးခံရရင္ ရာဇဝတ္မႈမွတ္တမ္း ဝင္သြားမွာျဖစ္တယ္။ ပထမအႀကိမ္က်ဴးလြန္သူအမ်ားစုကိုေတာ့ ဒဏ္ ေငြဘဲ႐ိုက္မွာျဖစ္တယ္။

၁.၁.၂ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲစုေဝးမႈ

ေဟာင္ေကာင္ဥပေဒမ်ား အခန္း ၂၄၅ ပုဒ္မ ၁၇(က)(၃)(က) အရ-

လူ ၅၀ ထက္ပိုၿပီး စုေဝးခ်င္ရင္ ရဲမင္းႀကီးဆီ ကန္႔ကြက္ရန္ရွိမရွိ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမွာျဖစ္တယ္။ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူေအးခ်မ္းေရး သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး သို႔မဟုတ္ သူတပါးလြတ္လပ္ခြင့္ နဲ႔ ရပိုင္ခြင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအက်ဳိးအရ ရဲမင္းႀကီးက တားဆီးႏိုင္တယ္။

ဒီဥပေဒအရ အခုဆႏၵျပပြဲဟာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲစုေဝးမႈ ျဖစ္ေနၿပီး “မည္သူမဆို ဥပေဒႏွင့္အညီခြင့္ျပဳခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ႁခြင္းခ်က္မရွိဘဲ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာစုေဝးမႈတခုခုမွာ အသိရွိရွိနဲ႔ ပါဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္ပါဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း ျပဳလုပ္လွ်င္ … (၁) တရား႐ံုးတင္ အျပစ္ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိပါက ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ ႏွင့္ (၂) အက်ဥ္း ႐ံုးစီရင္ပါက ဒဏ္ေငြအဆင့္ ၂ နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ က်ခံရမည္။”

တရားစြဲ အျပစ္ေပးခံရရင္ ရာဇဝတ္မႈမွတ္တမ္း ဝင္သြားမွာျဖစ္တယ္။ ပထမအႀကိမ္က်ဴးလြန္သူအမ်ားစုကိုေတာ့ ဒဏ္ ေငြဘဲ႐ိုက္မွာျဖစ္ၿပီး ရက္သတၱပတ္တခ်ဳိ႕ ေထာင္က်ႏိုင္တယ္၊ ဆိုင္းငံ့ေထာင္ဒဏ္လဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

၁.၁.၃ ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့စုေဝးမႈ

ေဟာင္ေကာင္ဥပေဒမ်ား အခန္း ၂၄၅ ပုဒ္မ ၁၈ အရ-

“လူ ၃ ဦး သို႔မဟုတ္ ၃ ဦးထက္ပို၍ စု႐ံုးၿပီး ပရမ္းပတာ၊ ေျခာက္လွန္႔၊ ေစာ္ကား၊ ရန္စသည့္ပံုစံျဖင့္ အျခားတဦးဦးကို ေၾကာက္လန္႔ေစရန္ ရည္ရြယ္ သို႔မဟုတ္ အလားအလာရွိသည့္အတြက္ ၎လူစုအေနျဖင့္ ေအးခ်မ္းမႈကို ပ်က္ျပား ေစလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အျခားလူမ်ားအေနျဖင့္ ေအးခ်မ္းမႈပ်က္ျပားေအာင္ ထိုးဆြလွ်င္ ဥပေဒႏွင့္မညီသည့္ စုေဝးမႈ ျဖစ္ သည္။ (က) တရားစြဲ အျပစ္ေပးခံရလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ (ခ) အက်ဥ္း႐ံုးအျပစ္ေပးခံရလွ်င္ ဒဏ္ေငြအဆင့္ ၂ ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ က်ႏိုင္သည္။”

အခုဆႏၵျပပြဲမွာ ပါဝင္သူေတြဟာ တျခားဘာမွမလုပ္ဘဲ လမ္းမေပၚမွာ ရပ္ေန သို႔မဟုတ္ ထိုင္ေနၿပီး အၾကမ္းမဖက္ေရး၊ ေအးေဆးေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစိတ္ဓာတ္ကို ကိုင္စြဲရင္ ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့စုေဝးမႈကို က်ဴးလြန္ရာေရာက္မယ့္အလားအလာ နည္းပါလိမ့္မယ္။

၁.၁.၄ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာမ်ား ေႏွာင့္ယွက္မႈ

ေဟာင္ေကာင္ဥပေဒမ်ား အခန္း ၂၄၅ ပုဒ္မ ၁၇(ခ) အရ-

“(၁) အမ်ားျပည္သူစုေဝးမႈ တခုခုအတြင္း မည္သူမဆို အလုပ္အကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈကို တားဆီးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပရမ္းပတာလုပ္ေဆာင္လွ်င္ ဒဏ္ေငြအဆင့္ ၂ ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ လ” သို႔မဟုတ္ “(၂) မည္သူမဆို အမ်ားျပည္သူ ေနရာဌာနတခုခုတြင္ ေအးခ်မ္းမႈပ်က္ျပားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဆူဆူညံညံ ပရမ္းပတာပံုစံျဖင့္ ျပဳမူလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ ဆဲဆို ေစာ္ကားသည့္အသံုးအႏႈံးပါေသာစာ ျဖန္႔ေဝ သို႔မဟုတ္ ျပသ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဒဏ္ေငြ အဆင့္ ၂ ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ လ က်ခံရမည္။”

ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့စုေဝးမႈမွာလိုဘဲ ငါတို႔ဟာ အၾကမ္းမဖက္ေရးစိတ္ဓာတ္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္ရင္ ဒီပုဒ္မကို က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ဖို႔ အလားအလာနည္းတယ္။

(၂) အဖမ္းခံေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လမ္းၫႊန္မွတ္စု

၂.၁ ဝင္မႏႊဲခင္

၁။ လူထုစုေဝးပြဲမွာဝင္မပါမယ့္ အေရးေပၚအဆက္အသြယ္တေယာက္ ျပင္ထားၿပီး ကိုယ့္နာမယ္ကို အဂၤလိပ္လို နဲ႔ တ႐ုတ္လို အျပည့္အစံုမွတ္ခိုင္းပါ၊ ကိုယ့္မွတ္ပံုတင္နံပတ္ကိုလဲ မွတ္ထားခိုင္းပါ။ ဒါမွ ကိုယ္နဲ႔ အဆက္သြယ္ျပတ္ သြားတဲ့အခါ သု႔ိမဟုတ္ ကိုယ္အဖမ္းခံရမွန္း သိသြားတဲ့အခါ ဆႏၵျပပြဲဦးစီးအဖြဲ႔ကို ဆက္သြယ္အသိေပးႏိုင္မယ္၊ ဒါမွ မဟုတ္ ေရွ႕ေနအကူအညီ စီစဥ္ႏိုင္မယ္။

၂။ ကိုယ့္နာမယ္ အဂၤလိပ္လိုနဲ႔တ႐ုတ္လိုအျပည့္အစံု၊ နဲ႔ မွတ္ပံုတင္နံပတ္ တို႔ေရးထားတဲ့ ဖံုးမက္ေဆ့မူၾကမ္းတခု ႀကိဳ ေရးထားၿပီး အဖမ္းခံရခါနီးေလးမွာ ဆႏၵျပပြဲဦးစီးအဖြဲ႔ အေရးေပၚဖံုးနံပတ္ကို ပို႔ႏိုင္ေအာင္ အသင့္လုပ္ထားပါ။

၃။ သာမန္အဝတ္အစားအပိုတစံုနဲ႔ အေႏြးထည္တထည္ ျပင္ထားပါ။

၄။ ကိုယ့္မွာ နာတာရွည္ေရာဂါတခုခုရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္ အထူးေဆးဝါးလိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိရင္ ကိုယ္နဲ႔အတူ ေဆးလက္ မွတ္ယူလာပါ။

၅။ အဖမ္းခံရတဲ့အခါ ပုလိပ္က ကိုယ့္ပစၥည္းေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းေတြအားလံုးကို သိမ္းယူလိမ့္မယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ျပႆ နာတက္ႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ယူမလာမိေစနဲ႔။

၆။ ကိုယ္နဲ႔ပါလာတဲ့ လက္ကိုင္ဖံုးထဲမွာ လူထုစုေဝးပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေရးႀကီးအခ်က္အလက္ေတြ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢဳိလ္ ေရးအခ်က္အလက္ေတြ မပါေစနဲ႔။

၂.၂ အဖမ္းခံရတဲ့အခါ

လူထုစုေဝးပြဲဟာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိတဲ့စုေဝးမႈျဖစ္တယ္လို႔ ရဲေတြက ပထမေၾကညာၿပီး အမ်ားျပည္သူၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး ဥပေဒထဲက သက္ဆိုင္ရာပုဒ္မေတြကို ဖတ္ျပလိမ့္မယ္။ ဒါၿပီးရင္ လူစုခြဲဖို႔ ေျပာမယ္၊ မခြဲရင္ ပုလိပ္ေတြက အေရးယူတာ ေတြ လုပ္ရလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာလိမ့္မယ္။

စုေဝးေနသူေတြ လူစုမခြဲရင္ ပုလိပ္က ေနာက္ဆံုးသတိေပးျခင္း ထုတ္ျပန္ၿပီး လူထုစုေဝးပြဲဟာ ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့စုေဝးပြဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ဥပေဒအတိုင္းၾကပ္မတ္တဲ့လုပ္ေဆာင္မႈ မၾကာခင္လုပ္မယ့္အေၾကာင္း ေၾက ညာလိမ့္မယ္။ ရဲေတြက စုေဝးေနသူေတြကိုဝိုင္းၿပီး စည္းဝိုင္းထဲကထြက္ခြာခြင့္ တားျမစ္ၿပီးမွ ရွင္းလင္းမႈ စလုပ္ႏိုင္ တယ္။

ရဲေတြ ရွင္းလင္းမႈစလုပ္တဲ့အခါ ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ဘာမွျပန္မလုပ္ရင္ ဆႏၵျပသမားေတြကို ဖယ္ ရွားရာမွာ အဓမၼအင္အား အနည္းဆံုးဘဲသံုးႏိုင္တယ္။ ဆႏၵျပသမားကို မဖယ္ရွားခင္ ရဲအရာရွိက အခ်ဳပ္ကားထဲ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ဝင္မလား အရင္ေမးလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ဖာသာဝင္လိုက္ရင္ ရဲအရာရွိက အင္အားသံုးမွာ မဟုတ္ေတာ့ ပါ။ တကယ္လို႔ ဆႏၵျပသမားက မဖယ္ႏိုင္ဘူးေျပာရင္ေတာ့ ရဲေလးေယာက္က ဆႏၵျပသမားရဲ႕ ေျခလက္ေလးဘက္က ေနမ,ၿပီး ဖယ္ရွားလိမ့္မယ္။ ဆႏၵျပသမားကို သယ္မ,သြားတဲ့အခါ ႐ုန္းကန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မ႐ုန္းသည္ျဖစ္ေစ ရဲေတြက လက္လိမ္ခ်ဳပ္လိမ့္မယ္။ ဆႏၵျပသမားေတြအေနနဲ႔ ဒီအခ်ိန္မွာ ခႏၶာကိုယ္ေတာင့္တင္းမထားဖို႔ အၾကံျပဳပါတယ္။ ဒါမွ ဒဏ္ရာအနာတရ မျဖစ္ဘဲ ရဲေတြအေနနဲ႔ အင္အားသံုးဖို႔ အခြင့္အေရး မရေတာ့မွာျဖစ္တယ္။ အခ်ဳပ္ကားဆီ သယ္သြား တဲ့လမ္းမွာ ဆႏၵျပဦးစီးအဖြဲ႔ရဲ႕ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္အားေပးေတြက အဖမ္းခံရသူေတြရဲ႕ နာမယ္စာရင္း ယူလိမ့္မယ္ (တကယ္လို႔ အဲ့လိုလုပ္မွာကို ရဲက မတားဘူးဆိုရင္)။ အဲ့ဒီရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ ပန္ၾကားခ်က္ေတြကို လိုက္နာၿပီး ကိုယ့္နာ မယ္ကို က်ယ္က်ယ္ေအာ္ေျပာပါ၊ ဒါမွ ဥပေဒအေထာက္အကူရေအာင္ စီစဥ္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။

ရဲကားေပၚေရာက္ရင္ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ရဲေတြက ဖမ္းမိမွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းတာ လုပ္ခ်င္လုပ္လိမ့္မယ္။ အဖမ္းခံရသူက ဘယ္ရဲစခန္းကို ေခၚသြားမွာလဲဆိုတာ ေမးျမန္းႏိုင္တယ္။

ရဲစခန္း သို႔မဟုတ္ ယာယီထိန္းသိမ္းေရးစခန္း ေရာက္ရင္ ရဲေတြက အသုတ္လုိက္ စာရင္းေကာက္လိမ့္မယ္၊ တဦးခ်င္း ရဲ႕ နာမယ္၊ အသက္၊ အရပ္အျမင့္၊ အလုပ္အကိုင္၊ ေနရပ္လိပ္စာနဲ႔ ဆက္သြယ္ဖို႔ဖံုးနံပတ္ေတြ မွတ္ယူလိမ့္မယ္။ ဖမ္းတဲ့ ပုဒ္မေတြကိုလည္း ရဲကေျပာျပလိမ့္မယ္။ မိသားစု ေဆြမ်ဳိးေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေပးဖို႔ လိုမလုိ ေမးလိမ့္မယ္၊ အဖမ္းခံရသူ က ႀကိဳက္သလို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တယ္။ စာရင္းသြင္းေနခ်ိန္မွာ ရဲအရာရွိက အဖမ္းခံရသူရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းေတြ သိမ္းခ်င္ တာသိမ္းထားဖို႔ ပလတ္စတစ္အိတ္တလံုးေပးလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီအိတ္ကိုခ်ိတ္ပိတ္ၿပီးရင္ အဖမ္းခံရသူက အိတ္ကို ကိုယ္နဲ႔ အတူ ထားႏိုင္တယ္။ အဲ့ဒီအိတ္ဟာ လြတ္တဲ့အခါက်မွ အဖမ္းခံရသူရဲ႕ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ရဲေတြရဲ႕ေၾကညာခ်က္ အရ ခ်ိတ္ဖြင့္ႏိုင္တယ္။ ခ်ိတ္မဖ်က္ခင္၊ အဖမ္းခံရသူမလြတ္ခင္မွာ အိတ္ကိုဖြင့္ခြင့္မရွိပါ။ အဖမ္းခံရသူက ပလတ္စတစ္အိတ္တလံုးထက္ ပိုေတာင္းႏိုင္တယ္၊ အမ်ဳိးမတူတဲ့ပစၥည္းေတြကို အိတ္ေတြခြဲထည့္ႏိုင္တယ္။

စာရင္းသြင္း၊ ပလတ္စတစ္အိတ္ေတြ ခ်ိတ္ပိတ္ၿပီးရင္ ရဲေတြက အဖမ္းခံရသူကို ဓာတ္ပံုခန္းမွာ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ဖို႔ စီစဥ္လိမ့္ မယ္။ တကယ္လို႔ တၿပိဳင္တည္း လူအမ်ားႀကီးအဖမ္းခံရရင္ အခ်ိန္မကုန္ေအာင္ စာရင္းသြင္းေနရင္းနဲ႔ (ခု႐ိုက္ခုထြက္) ပိုလာ႐ြိဳက္ကင္မရာနဲ႔ ဓာတ္ပံု႐ိုက္လိမ့္မယ္။ ဒါၿပီးရင္ ထြက္ခ်က္ယူဖို႔နဲ႔ ေရွ႕ေနေတြ႔ဖို႔ ရဲကစီစဥ္လိမ့္မယ္။ အဖမ္းခံရ သူဟာ ကိုယ့္ေရွ႕ေနေရွ႕ေမွာက္မွာ ထြက္ခ်က္ေပးခ်င္တယ္လို႔ ေတာင္းဆိုႏိုင္တယ္။ တကယ္လို႔ တၿပိဳင္တည္း လူ အမ်ားႀကီး အဖမ္းခံရရင္ ရဲေတြက ထြက္ခ်က္မေတာင္းတာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ အဖမ္းခံရသူကို သူ႔ေရွ႕ေနနဲ႔ေတြ႔ဖို႔ စီစဥ္ေပးရမယ္။

အထက္ပါလုပ္ထံုးလုပ္နည္းၿပီးရင္ ဖမ္းဆီးမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းက ၿပီးသေလာက္ ျဖစ္သြားၿပီ။ အဖမ္းခံရသူဟာ အာမခံ မလိုဘဲ သတိေပးမႈေလာက္ဘဲ ခံရရင္ (အမ်ားအားျဖင့္ လူထုစုေဝးပြဲမွာ သာမန္ပါဝင္သူအဆင့္) ရဲေတြက ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္လိမ့္မယ္။ တကယ္လို႔ ရဲက အာမခံ ေတာင္းရင္ (အမ်ားအားျဖင့္ လူထုစုေဝးပြဲ စီစဥ္သူအဆင့္) အဖမ္းခံရသူဟာ အာမခံတင္မလား သို႔မဟုတ္ အခ်ဳပ္ထဲ ၄၈ နာရီေနမလား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္တယ္။ အဖမ္းခံရသူ တေယာက္ဟာ အာမခံရခြင့္ရွိသလို ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အျမန္ဆံုး တရားခြင္တက္ခြင့္လဲရွိတယ္။ ဘယ္လိုအေျခအေနဘဲျဖစ္ ျဖစ္ အဖမ္းခံရသူတေယာက္ကို တရား႐ံုးခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ၄၈ နာရီထက္ ေက်ာ္လြန္ခ်ဳပ္ထားလို႔ မရႏိုင္ဘူး။

အဖမ္းခံရသူက အာမခံတင္ဖို႔ ေရြးလိုက္ရင္ ရဲက ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အေစာဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမဲ့ လြတ္ၿပီး ေနာက္ ရဲေတြသတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း ရဲစခန္းကို ပံုမွန္သတင္းပို႔ဖို႔လိုလိမ့္မယ္။ သတင္းပို႔ဖို႔ ေန႔ရက္နဲ႔အႀကိမ္ေရကို ပံု ေသခ်မွတ္ထားတာ မရွိပါ၊ ရဲေတြမွာ အဖမ္းခံရသူကို တရားစြဲခြင့္ ရွိေနလိမ့္မယ္။

တကယ္လို႔ အဖမ္းခံရသူက ရဲအခ်ဳပ္ထဲ ၄၈ နာရီေနဖို႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္ရင္ ရဲက သူ႔ကို ပုဒ္မတပ္ၿပီး တရား႐ံုးေရွ႕ ေခၚမလား မေခၚဘူးလား ခ်က္ျခင္းဆံုးျဖတ္ရလိမ့္မယ္။ တကယ္လို႔ ရဲေတြက အဖမ္းခံရသူကို ခ်က္ျခင္းလႊတ္ဖို႔ ဆံုး ျဖတ္လိုက္ရင္လဲ ရဲအေနနဲ႔ တရားစြဲဆိုခြင့္ ဆက္ရွိေနမယ္၊ ဒါေပမဲ့ အဖမ္းခံရသူကေတာ့ ရဲစခန္းကို အခ်ိန္မွန္လာ သတင္းပို႔ဖို႔နဲ႔ အာမခံတင္ဖို႔ မလိုေတာ့ဘူး။

ရဲေတြ စဖမ္းတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး အဖမ္းခံရသူအခြင့္အေရးအားလံုးကို က်င့္သံုးလို႔ရၿပီ။ ရဲစခန္းေရာက္ရင္ အဖမ္းခံရသူ ဟာ အိမ္သာသြားခြင့္ေတာင္းႏိုင္တယ္။ ရဲေတြဆီက အစားအေသာက္ ေတာင္းဆိုႏိုင္တယ္။

၂.၃ အဖမ္းခံရၿပီးေနာက္

အဖမ္းခံေနရခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ကိုဖမ္းတဲ့ ရဲအရာရွိရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္နံပတ္၊ ဖမ္းဆီးရတဲ့အေၾကာင္းရင္းနဲ႔ ျပစ္မႈကို မွတ္ယူပါ၊ မွတ္မိေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

ကိုယ့္အေနနဲ႔ ပုလိပ္ကို ကိုယ့္ဖံုးနံပတ္၊ လိပ္စာနဲ႔ မွတ္ပံုတင္နံပတ္ဘဲ ေပးဖို႔လိုတယ္။

အဖမ္းခံရၿပီးေနာက္မွာ ကိုယ္ေျပာသမွ်ကို သက္ေသအေထာက္အထားယူႏိုင္တယ္၊ တရားဝင္စစ္ေၾကာေရး အျပင္ ဖက္မွာေျပာတာေတာင္ (ရဲကားေပၚမွာ၊ ရဲစခန္းထဲ ထိုင္ေစာင့္ေနရင္း ေျပာတာ စသျဖင့္) သက္ေသျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။

ထြက္ခ်က္ယူတဲ့အခါ တခုခုေျပာရမယ့္တာဝန္ မရွိပါ။ ရဲကေမးတာေတြကို “က်ေနာ္ ဘာမွ မေျပာႏုိင္ပါ” လို႔ ထြက္ဆို ႏိုင္တယ္။

ျပင္ပကမၻာနဲ႔ ဆက္သြယ္ခြင့္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုႏိုင္တယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ အေရးေပၚအဆက္အသြယ္ကို ပထမဦးစားေပး ဆက္ သြယ္သင့္တယ္၊ သူ႔ကို ကိုယ္ေရာက္ေနတဲ့ ရဲစခန္းနာမယ္နဲ႔ ျပစ္မႈအေၾကာင္း အသိေပးၿပီး ဥပေဒအေထာက္အကူ ေတာင္းခံသင့္တယ္။

ေရွ႕ေနစာရင္းတခုေပးဖို႔ ရဲေတြကို ေတာင္းဆိုႏိုင္တယ္။

ရဲက အဖမ္းခံရသူကို တကိုယ္လံုးရွာတာ လုပ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ မရွိရင္ တကိုယ္လံုးခၽြတ္ရွာ ခြင့္ မရွိပါ။

ခဏအနားယူခြင့္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုႏိုင္ၿပီး ရဲေတြဆီက အစားအေသာက္ ေတာင္းႏိုင္တယ္။

ဆရာဝန္ေတြ႔ခြင့္ေတာင္းႏိုင္တယ္၊ ေဆးစစ္ခံၿပီး လိုအပ္တဲ့ေဆးဝါး ေတာင္းႏိုင္တယ္။

အဖမ္းခံရသူေတြအတြက္ အသိေပးေၾကာ္ျငာစာတခု ရလိမ့္မယ္၊ အဲ့ဒီမွာ အဖမ္းခံရစဥ္ ကိုယ့္အခြင့္အေရး ဘာေတြ ရွိတယ္ဆိုတာ သိႏိုင္မယ္။

အဖမ္းခံရသူတေယာက္မွာ အာမခံေတာင္းခြင့္ရွိသလို ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အျမန္ဆံုး တရား႐ံုးေရွ႕ေမွာက္ေရာက္ခြင့္လဲ ရွိ တယ္။ ဘယ္လိုအေျခအေနဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ အဖမ္းခံရသူတေယာက္ကို တရား႐ံုးခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ၄၈ နာရီထက္ ေက်ာ္ လြန္ခ်ဳပ္ထားလို႔ မရႏိုင္ဘူး။

၂.၄ “ထြက္ခ်က္” ယူျခင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ လမ္းၫႊန္မွတ္စုမ်ား

တကယ္လို႔ ကိုယ္က ထြက္ခ်က္ေပးဖို႔ ဆႏၵရွိတယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ေရွ႕ေန ေရာက္လာတဲ့အထိ ေစာင့္ပါ။ အဖမ္းခံရသူ တေယာက္ဟာ ကိုယ့္ေရွ႕ေန မလာမခ်င္း ဘာသတင္းအခ်က္အလက္ကိုမွ ရဲကို မေပးဘဲေနခြင့္ရွိတယ္။

ကိုယ္ဆႏၵမရွိရင္ ဘာေမးခြန္းကိုမွ ေျဖစရာမလိုပါဘူး။ ကုိယ္ေပးတဲ့အခ်က္အလက္ကို ရဲကေရးမွတ္ၿပီး သက္ေသ အျဖစ္တင္လိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီထဲမွာ ႂကြင္းက်န္ေနတာ သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းေနတာ သို႔မဟုတ္ လက္ေတြ႔နဲ႔လြဲေနတာ ေတြ႔ ရင္ ထြက္ခ်က္ကိုျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ခ်က္ျခင္းေတာင္းဆိုသင့္တယ္၊ မျပင္ေပးရင္ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ျငင္းဆန္သင့္တယ္။

ရဲအရာရွိေတြဟာ ထြက္ခ်က္ရဖို႔ သို႔မဟုတ္ တခုခုစကားထြက္လာဖို႔အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ ဖိအားေပးတာ မလုပ္ႏိုင္ပါ။

အဖမ္းခံရသူတေယာက္ဟာ ေနလို႔မေကာင္းရင္ ထြက္ခ်က္ေပးေနတာကို ရပ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ခြင့္ရွိတယ္။

ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ နဲ႔ ကိရိယာတန္ဆာပလာ

၁။ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား

–    ထမင္းစားရင္ နည္းနည္းနဲ႔ ခဏခဏစားတာဟာ အစာေၾကဖို႔နဲ႔ စြမ္းအင္ေခၽြတာဖုိ႔အတြက္ ေကာင္းတယ္။ ၂-၃ ရက္စာ အစားအေသာက္ေတြ ယူလာပါ။ ေနာက္ထပ္လိုတာကို စီစဥ္သူက လုပ္ေပးလိမ့္မယ္။

–    ေသာက္ေရ။

–    မုန္႔ေျခာက္ (ဘီစကစ္၊ သစ္သီးေျခာက္၊ အားျဖည့္ရိကၡာေျခာက္ စသျဖင့္)

–    ဓာတ္ဆားရည္။

–    တကိုယ္ေရသံုး ေဆးဝါးကိရိယာမ်ား။

–    က်န္းမာေရးအေျချပကဒ္ျပား (နာတာရွည္ေရာဂါရွိရင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထား၊ အေရးေပၚဆက္သြယ္ဖို႔ ေဆး႐ံုေဆးခန္း ဆရာဝန္ဖံုးနံပတ္မ်ားပါ)။

နာတာရွည္ေရာဂါရွိသူမ်ား အေဆာက္အဦးအျပင္ဖက္ လမ္းေပၚမွာ အခ်ိန္အၾကာႀကီးတိုက္ပြဲ မဝင္သင့္ပါ။

၂။ က်န္းမာေရးပိုင္း

–    ေပါ့ေပါ့ပါးပါး နဲ႔ ေဘးကင္းရန္ကင္း ခရီးသြားပါ။

–    ေႏြးေထြးၿပီး ေလတိုးခံတဲ့အဝတ္အစား၊ လဲစရာ အဝတ္အစားအပို။

–    သြားလာလႈပ္ရွားရလြယ္တဲ့ မကၽြတ္ႏိုင္တဲ့ဖိနပ္။

–    အကာအကြယ္မ်က္မွန္။ (မ်က္ကပ္မွန္မတပ္နဲ႔)

–    ေနပူဒဏ္ကာ မိုးေရကာ ကိရိယာ (ထီး)။

–    ေရသန္႔၊ ပိုးသတ္ဝါဂြမ္း၊ တဘက္ႀကီးႀကီး၊ ေရပုလင္းႀကီးႀကီးအလြတ္မ်ား (ေယာက္်ားမ်ားအတြက္)။

၃။ ကိရိယာတန္ဆာပလာ

–    စီစဥ္သူက လက္စြဲစာေစာင္မ်ားကို အဲ့ဒီေနရာမွာ ေဝငွေပးမယ္။

–    စာရြက္နဲ႔ေဘာပင္ (အေရးႀကီးတဲ့မွတ္စုမ်ားလိုက္ရန္)။

–    လက္ကိုင္ဖံုး (မက္ေဆ့ပို႔ရန္)၊ ဓာတ္ခဲအပို၊ ဖံုးအားသြင္းစက္၊ ေရလံုအိတ္မ်ား။

–    ေငြသား (ညဘက္ အိမ္ျပန္ဖို႔ တကၠဆီငွားရန္)။

–    အိပ္ရာလိပ္ (ခရီးေဆာင္တဲကိုေတာ့ အားမေပးပါ)၊ ခရီးေဆာင္ကုလားထိုင္။

–    ေက်ာပိုးအိတ္ႀကီးႀကီးနဲ႔ အိတ္ငယ္မ်ား။

ဂါမဏိ ဘာသာျပန္သည္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မွတ္စုုမွတ္တမ္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)