အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) – တရားမွ်တမႈလုုိလားသူတုုိ႔၏ တရားမဲ့မႈေတြ

October 17, 2014

  – တရားမွ်တမႈလုုိလားသူတုုိ႔၏ တရားမဲ့မႈေတြ
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၄

ယခင္စစ္အစုုိးရလက္ထက္က ျပည္ပမွာ အလုုပ္လုုပ္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားမ်ား အထူးသျဖင့္ ထုုိင္း မေလးရွားႏုုိင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားမ်ားဟာ မ်က္ႏွာငယ္ အႏုုိင္က်င့္ခံ ေခါင္းပုုံျဖတ္ခံ အေစာ္ကားခံ လူကုုန္ကူးခံ ကြ်န္အျဖစ္ အေရာင္းစားခံ အသတ္ခံခဲ့ၾကရတဲ့ သတင္းေတြကုုိ စိတ္ထိခုုိက္ဖြယ္ ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထုုိအခ်ိန္က ျမန္မာႏုုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ျမန္မာသံရုုံးမ်ားရဲ႕ အကာအကြယ္ အကူအညီေတြ မရသေလာက္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။  မိဘအရင္းအခ်ာရဲ႕ အပစ္ပယ္ခံရတဲ့ သားသမီးေတြကုုိ အျခားလူစိမ္းေတြက အႏုုိင္က်င့္ေစာ္ကားတာ မဆန္းပါ။ ျပည္ပႏုုိင္ငံေတြမွာ သြားေရာက္ အလုုပ္လုုပ္ေနၾကရတဲ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အျဖစ္ေတြဟာ အားကုုိးရာမဲ့လုုိ ျဖစ္ေနခဲ့တာ အေတာ္ပင္ ၾကာျမင့္ခ့ဲပါၿပီ။ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ အရပ္သားအမည္ခံ အစုုိးရလက္ထက္ေရာက္ေတာ့ အစုုိးရနဲ႔ အဆုုိပါႏုုိင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာသံရုုံးမ်ားရဲ႕ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပုုံေတြမွာ ေျပာင္းလဲတုုိးတက္မႈ အနည္းငယ္ ေတြ႔လာရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေထာင္ေသာင္းခ်ီတဲ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားမ်ားအဖုုိ႔ ေျပာပေလာက္တဲ့ အားကုုိးရာ မျဖစ္ေသးတာလည္း အမွန္ပါ။

ယခုု ထုုိင္းႏုုိင္ငံ လိပ္ကြ်န္းလူသတ္မႈမွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားနွစ္ေယာက္ဟာ လူစားထုုိး တရားစြဲခံရတဲ့သေဘာ ပုုိထင္ရွားလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ ျမန္မာအစုုိးရရဲ႕ ကုုိယ့္ႏိုုင္ငံသားေတြအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈေတြဟာ ယခင္ကနဲ႔မတူ ႏုုိင္ငံတကာစံမွီလာတယ္ ေျပာရမယ္ထင္ပါတယ္။ အားရေက်နပ္စရာပါ။ အစုုိးရအရာရွိေတြနဲ႔ တခ်ိဳ႕လူေတြ ေျပာေလ့ရွိၾကတဲ့ အမ်ိဳးသားႏုုိင္ငံေရးဆုုိတာကုုိ လက္ေတြ႔က်င့္သုုံးျပလုုိက္တာ ျဖစ္ႏုုိင္ပါတယ္။ ကုုိယ့္ႏုုိင္ငံသား ကုုိယ့္ျပည္သူျပည္သားေတြကုုိ လက္ေတြ႕ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈေတြကသာ အမ်ိဳးသားႏုုိင္ငံေရးအစစ္အမွန္လုုိ႔ သေဘာေပါက္ပါတယ္။

ဒီလုုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ိဳး ျပည္တြင္းမွာလည္း က်င့္သုုံးမယ္ဆုုိရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတာက ယခုုျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ေနတာေတြဟာ မိဘေတြကုုိယ္တုုိင္က သားသမီးအရင္းအခ်ာေတြကုုိ ပစ္ပယ္ရုုံမွ်မက ဖိႏွိပ္ညွင္းပမ္းေနၾကတာေတြက အရွိတရားပါ။ စစ္တပ္နဲ႔ ခရုုိနီေတြရဲ႕ လက္စြမ္းျပခ်က္ေတြက ခ်စ္တီးေတြေတာင္ လက္ဖ်ားခါရမယ့္ အေျခအေနေတြပါ။ လယ္ယာေျမေတြ အသိမ္းခံခဲ့ၾကရတဲ့ လယ္သမားမ်ား ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံေနၾကရမႈေတြ။ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူမ်ားဖက္မွာ လုုိက္ပါကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနၾကတဲ့ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အဖမ္းဆီးခံ ေထာင္ခ်ခံေနၾကရမႈေတြဟာ မိဘေတြကုုိယ္တုုိင္က သားသမီးအရင္းေတြကုုိ ႏွိပ္စက္ေနၾကတာနဲ႔ အတူတူပါ။

ယခုု လိပ္ကြ်န္းလူသတ္မႈကိစၥမွာ မတရားအဖမ္းခံ အစြပ္စြဲခံေနရတဲ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားမ်ားဖက္မွ အစုုိးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္သာမက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုုိယ္တုုိင္က တရားမွ်တမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုုိ႔ရန္ တဖက္ႏုုိင္ငံအစုုိးရကုုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုုတ္ေဖၚေတာင္းဆုုိလာတာဟာ ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္တြင္းမွာက်ေတာ့ မမွ်မတတာေတြ မတရားတာေတြကုုိ အစုုိးရနဲ႔ စစ္တပ္ေတြကုုိယ္တုုိင္က ကုုိယ့္ျပည္သူျပည္သား ေတာင္သူလယ္သမားေတြအေပၚ ကုုိယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ကင္းမဲ့စြာ က်ဴးလြန္ေနၾကတာဟာ တျပည္လုုံးအသိ ႏုုိင္ငံတကာလည္း သိၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမုုိကေရစီစနစ္ကုုိ စတင္က်င့္သုုံးေနပါၿပီလုုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ေနတဲ့ အစုုိးရအေနနဲ႔ ျပည္ပေရာက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားမ်ားကုုိ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္မႈ လကၡဏာတခ်ိဳ႕ အစျပဳလာသလုုိ ျပည္တြင္းက ျပည္သူလူထုုကုုိလည္း မိဘေတြက သားသမီးေတြကုုိ ေစာင့္ေရွာက္သလုုိ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ၾကဖုုိ႔ရန္ အခ်ိန္တန္ေနပါၿပီ။

မတရား အဖမ္းဆီးအစြပ္စြဲခံေနၾကရတဲ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံသား လူငယ္ႏွစ္ဦးကိစၥမွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံအစုုိးရ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ စစ္တပ္က လူႀကီးေတြရဲ႕ ေျပာဆုုိျပဳမူပုုံေတြဟာ တရားမွ်တမႈကုုိ လုုိလားတဲ့ စိတ္ေစတနာျပသမႈေတြအျဖစ္  နားလည္ပါတယ္။ သုုိ႔ေသာ္ တရားမွ်တမႈကုုိ လုုိလားသူဟာ ကုုိယ္တုုိင္လည္း တရားမွ်တစြာ က်င့္သုုံးေဆာင္ရြက္သူျဖစ္မွသာ  တရားမွ်တမႈကုုိ လုုိလားသူအစစ္အမွန္လုုိ႔ ေျပာႏုုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလုုိ တရားမွ်တမႈကုုိ လုုိလားတဲ့ စိတ္ေစတနာမ်ိဳး ျပည္သူလူထုုတရပ္လုုံးအေပၚ ျပသဖုုိ႔ရန္ လူငယ္ႏွစ္ဦးရဲ႕ ျဖစ္ရပ္က ႏႈိးေဆာ္တုုိက္တြန္းေနသလုုိလည္း ျဖပ္ပါတယ္။

အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား သံတုုိင္ေနာက္ကြယ္ေရာက္ေနၾကရမႈေတြနဲ႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံသား လူငယ္ႏွစ္ဦး ထုုိင္းႏုုိင္ငံမွာ အဖမ္းခံေနၾကရမႈေတြဟာ ဗုုဒၶဘာသာဝင္လူမ်ားစုု ႏုုိင္ငံႏွစ္ႏုုိင္ငံမွာ ဗုုဒၶအဆုုံးအမနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္ တရားမွ်တမႈ ဆိတ္သုုဥ္းေနၾကပုုံေတြကုုိ သာဓကေဆာင္ျပေနပါတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေ၀ဖန္ေရးရာ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္