ရန္ေနာင္(ဗိုလ္တေထာင္) TSS Tokyo Water ျဖင့္ ျမန္မာ့သဘာ၀၀န္းက်င္ ျပည့္စုံေစမည္ဟု ဆို

October 24, 2014

ရန္ေနာင္(ဗိုလ္တေထာင္) TSS  Tokyo Water ျဖင့္ ျမန္မာ့သဘာ၀၀န္းက်င္ ျပည့္စုံေစမည္ဟု ဆို

(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၄

    TSS Tokyo Water သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ Myanmar Water 2014 မွာ ၎ တို႔၏ကၽြမ္းက်င္မႈ၊အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ားႏွင္႕ အသိပညာမ်ားကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္မွ်ေဝျခင္း ႏွင္႕ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အသင္႕ေတာ္ဆံုးေရ လည္ပတ္မႈစနစ္ျဖစ္ေပၚလာေစဖို႕ အတြက္ ေဆြးေႏြးအႀကံေပးခဲ႕ပါသည္။ 

 

    TSS Tokyo Water အေနျဖင့္ ၎တို႕ရဲ႕ အဆင္႕ျမင္႕နည္းပညာနဲ႕ အရည္အေသြးမီ ေရလည္ပတ္မႈစနစ္ေတြကို ယေန႕ Myanmar Water 2014  ကုန္စည္ျပပြဲမွာ လာေရာက္ျပသျခင္းျဖစ္ပါတယ္လို႕ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ အက္ဆူရီွ မက္ဆူခို က ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာျပခဲ႕သည္။

    “က်ေနာ္တို႕ဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ခန္႕က အေတြ႕အၾကံဳေတြနဲ႕အတူ နည္းပညာေကာင္းမ်ား၊လုပ္ငန္း၏ ဘယ္လိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ပံုမ်ားကို ေဝမွ်ျခင္းႏွင္႕ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ ေရလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈေတြကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ အေကာင္းဆံုး အခြင္႕အေရးတခုနဲ႕ ရည္ရြယ္ၿပီး ဒီျပပြဲမွာ လာေရာက္ျပသရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

    အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ား အျဖစ္ လူမႈဘဝ၊အနာဂတ္၊သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေၾကာင္းတို႕ႏွင္႕အတူ  TSS Tokyo Water  အေနျဖင္႕ ျမန္မာနိုင္ငံလို နိုင္ငံမ်ိဳးအတြက္ ပိုမိုျပည္႕စံုေကာင္းမြန္ေစေသာ ေရလည္ပတ္မႈစနစ္ျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင္႕ ကမၻာ႕ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ေရလည္ပတ္မႈ စနစ္မ်ားကိုလည္းျပသေပးထားပါတယ္။TSS ဟာ Myanmar Water 2014 ၏ အႀကီးဆံုး ျပခန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ား၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ခင္းက်င္းျပသထားမည္ျဖစ္သည္။ ျပပြဲသို႕ လာေရာက္ၾကမည္႕သူမ်ားအေနျဖင့္ တိုက်ိဳစည္ေရ အရသာကို ျမည္းစမ္းၾကည္႕နိုင္မွာျဖစ္ၿပီး TSS ႏွင္႕ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာကုမဏီမ်ား၏ လက္ေတြ႕သရုပ္ျပျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကိုလည္းေလ႕လာခြင့္ရရိွေစဦးမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။”

 

     TSS Tokyo Watre သည္ ေရလုပ္ငန္းအရင္းအျမစ္ အစိုးရဌာနႏွင္႕အတူ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းထားေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး တိုက်ိဳၿမိဳ႕ေတာ္အစိုးရ၊ Mitsui & Co;Ltd ,Tokyo Engineering corporation တို႕က မႏွစ္က စက္တင္ဘာလမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီႏွင္႕အတူ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႕ၿပီးျဖစ္သည္။ အဲ႕ဒီအခ်ိန္ကတည္းကစတင္ၿပီး ဂ်ပန္နိုင္ငံ အဖြဲ႕အစည္းက YCDC က ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း ၊ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ ေရလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေၾကာင္းတို႕ကို ေလ့လာေစခဲ႕ပါသည္။

    ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ေဒါက္တာအက္ဆူရီွ မက္ဆူခို က ထပ္မံေျပာၾကားရာတြင္ အျခားတဖက္တြင္ ၾကည္႕လွ်င္လည္း ကမၻာေပၚရိွ သန္း၉၀၀ ေသာလူမ်ားသည္ သန္႕ရွင္း၍  ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာေရမ်ားကို ေသာက္သံုးနိုင္ျခင္းမရိွေသးေသာေၾကာင္႕ ဖြံံ႕ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားတြင္ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ေသာက္သံုးေရမ်ားရရိွနိုင္မႈက အဓိက အေရးႀကီးေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရိွေနပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လည္း ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္ေသာ သူမ်ားသာလွ်င္ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ ေရမ်ားကို ေသာက္သံုးနိုင္ၿပီး မိလႅာေရဆိုးစနစ္ ကင္းစင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကလည္း ကမၻာ႕အဆင္႕အတန္းကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင္႕ယွဥ္လွ်င္ နိမ္႕က်ေနတုန္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႕သည္။

 

    TSS သည္ ဂ်ပန္ကုမဏီေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သလို Myanmar Water 2014 တြင္လည္း နာမည္ႀကီးကုမဏီမ်ားျဖစ္သည္႕ Tokyo Engineering ,Azbil Kimmom Co;ltd, Hitachi Co;Ltd , Osaki Precision Co;Ltd , ShowarasenkanSeisakusho Co;Ltd တို႕နဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ႕  TEAM ToKyo  အဖြဲ႕အစည္းတို႕ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းေတြကိုလည္း TSS ရဲ႕ ကုန္စည္ျပသရာေနရာမွာ ခင္းက်င္းျပသေပးၾကမွာပဲျဖစ္သည္။

     Myanmar Water 2014 ကုန္စည္ျပပြဲ ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တပ္မေတာ္ခန္းမ၌  ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္မွ ၂၄ ရက္ေန႕အထိ ျပသမည္ျဖစ္ၿပီး ေန႕စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ အထိျပသမည္ျဖစ္သည္။ ျပပြဲေနာက္ဆံုးေန႕ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ ညေန ၄ နာရီအထိသာျပသမည္ျဖစ္သည္။ျပခန္းေပါင္း ၁၈၀ ေက်ာ္ျပသမည္ျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံေပါင္း ၂၀ေက်ာ္မွ ပူးေပါင္းပါဝင္ျပသလ်က္ရိွသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Business Directory, Yan Naung (Bo Ta Htaung), ဓာတ္ပုံသတင္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)