ဖိုးစီ (ရံုးေတာ) – Sorry ပံုျပင္

November 3, 2014

ဖိုးစီ (ရံုးေတာ)   – Sorry ပံုျပင္
မိုုးမခ ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၄
(တစ္)
အဂၤလိပ္လုိ “Sorry” ဆုိေသာ စကားလုံးကုိ အသံဖလွယ္ကာ ျမန္မာမႈ ျပဳ၍ “ေဆာရီး” ဟု ေျပာဆုိသုံးစြဲ ေန ၾကသည္မွာ ျမန္မာ့လူမႈ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေန႔စဥ္သုံး ေ၀ါဟာရပင္ ျဖစ္၍ေနပါၿပီ။  ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ လူခ်င္း အမွတ္မထင္ ထိခုိက္မိေသာ္ “ေဆာရီး”၊ တယ္လီဖုံး နံပါတ္ မွားယြင္းေခၚဆုိမိေသာ္ “ေဆာရီး”၊ ယုတ္စြအဆုံး မိဘႏွင့္ သားသမီး အၾကား ခ်စ္သူ လင္မယား အၾကားေတြမွာပင္ “ေဆာရီး” အသုံး က တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ ေနရာယူလ်က္ရွိသည္။
က်ေနာ္  ငယ္စဥ္က အမွားတခု ျပဳခဲ့မိလွ်င္ “ကန္ေတာ့၊ ကန္ေတာ့” ဟု ေရရြတ္ျမဲ။  ရြာမွ ထြက္ကာ ၿမိဳ႕ႀကီးသုိ႔ ေရာက္၍ တကၠသုိလ္ေျမ ေျခခ်မိေသာ အခါတြင္မူ ထုိ ”ကန္ေတာ့” စကားလုံး ေပ်ာက္၍ “ေဆာရီး” က က်ေနာ့္ ႏႈတ္ဖ်ားသုိ႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။  ရွိေစေတာ့။  က်ေနာ္ တင္ျပလုိရင္းမွာ ေ၀ါဟာရ အသုံးအႏႈန္း “ေဆာရီး” တစ္လုံးထက္ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔ နက္ရွဳိင္းေသာ စကားလုံး ၏ ေနာက္ကြယ္မွ တာ၀န္ခံမႈ အစိတ္အပုိင္းကုိသာ ျဖစ္သည္။
(၂၀၀၅) ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းရွာေဖြရန္ က်ေနာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာ၍ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။  ထုိေသာ အခါ၀ယ္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေနခဲ့စဥ္က တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သုံးခဲ့ေသာ “ေဆာရီး” ဆုိေသာ စကားကုိ ပုိလုိ႔ပင္ ခံတြင္းေတြ႔လာပါေတာ့ သည္။
သုိ႔ေသာ္ ဒီမွာဘက္တြင္ သုံးရေသာ “Sorry” က ျမန္မာ့ ေဆာရီး ႏွင့္ အနည္းငယ္ ကြဲလြဲေလသည္။  ဥပမာ – က်ေနာ့္ အမွားတစ္ခု အတြက္ “ေဆာရီး” ဟု ေတာင္းပန္ခဲ့ေသာ္ ျမန္မာ မိတ္ေဆြက “ကိစၥမရွိပါဘူး၊ ရပါတယ္” လုိ႔ ျပန္ေျပာ ေပလိမ္႔မည္။  ဒီ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာလည္း “Never mind’’ သုိ႔မဟုတ္ “It’s Okay.  Doesn’t matter” ဟု တုံ႔ျပန္တတ္သည္။
သေဘာသြား အတူတူ၊ အဓိပၸာယ္ အတူတူပင္ မဟုတ္တုံေလာ။  ဟုတ္ပါသည္။  သည္အထိ အတူတူပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲ ခံယူခ်က္က ကြဲလြဲလွသည္ကုိ က်ေနာ့္ အျဖစ္ တခုမွေန၍ သင္ခန္းစာ ေကာင္းေကာင္း ရခဲ့သည္။
××××××
(ႏွစ္)
တရက္တြင္ က်ေနာ္တုိ႔ စက္ရုံ၌ အပ္ထားေသာ အၾကမ္းထည္ ပစၥည္းမ်ားမွာ ထုတ္လုပ္ေရး အဆင့္ တခု၌ ပ်က္စီး သြားခဲ့သည္။  ထုိစဥ္က က်ေနာ့္ ရာထူးတာ၀န္မွာ “QA Engineer – အရည္အေသြး တာ၀န္ခံ” ျဖစ္ေလရာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျပႆနာအတြက္ ကုမၸဏီကုိ ကုိယ္စားျပဳ၍ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ အေနျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာဆုိရန္ တာ၀န္မွာ က်ေနာ့္ အေပၚသုိ႔ လုံးလုံးလ်ားလ်ား က်ေရာက္လာခဲ့သည္။
အစည္းအေ၀း ခန္းအတြင္း၀ယ္ တဖက္ ပစၥည္းရွင္ ကုမၸၸဏီမွ လူႀကီးမ်ားအား ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္စင္ ရွင္းလင္း ေျပာျပ ၿပီးေသာအခါ “Procurement Manager – ပစၥည္း၀ယ္ယူ ျဖည့္တင္းေရး မန္ေနဂ်ာ” မွ ဤကိစၥအတြက္ က်ေနာ္မွ “Sorry” ဟုေျပာရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊မရွိ ေမးျမန္းလာပါသည္။  ႀကီးမားေသာ ပ်က္စီး ဆုံးရွဳံးမွဳ အတြက္ အလြန္ လြယ္ကူလွေသာ ေတာင္းပန္စကား ျဖစ္ေနရကား က်ေနာ္က ေျပာပါမည္၊ “ေဆာရီး” ပါ၊ ဒီ ဧရိယာ အပိုင္း ကုိလည္း တုိးတက္ေအာင္ ၾကံေဆာင္ ပါမည္ အစရွိသျဖင့္ QA တာ၀န္ခံ တုိ႔ ထုံးစံ ေျပာသင့္သည္မ်ားကုိ ေျပာခဲ့မိသည္။
သုိ႔ေသာ္ ဤအစည္းအေ၀းသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မွတ္တမ္းယူ ေနေသာ တရား၀င္ ေတြ႕ဆုံ ညွိႏွဳိင္းပြဲ ျဖစ္ေလရာ က်ေနာ္ ေျပာသမွ်သည္လည္း အလြတ္သေဘာမဟုတ္၊ ကုမၸဏီ ကုိယ္စားျပဳ တရား၀င္ျဖစ္လ်က္ ရွိသည္ကုိ က်ေနာ္ သတိမမူခဲ့မိေခ်။  မၾကာပါေခ်။  က်ေနာ္၏ “Sorry” တစ္လုံးကုိ မွတ္တမ္းျပဳလ်က္ ပ်က္စီးခဲ့ရေေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖုိးကုိ ေပးေဆာင္ရန္ ကုမၸဏီ၏ ေငြစာရင္းဌာနသုိ႔ “Debit Notes – အေၾကြးေတာင္းစာ” မ်ား ေရာက္လာခဲ့ေတာ့မွ ဤမွာဘက္ တုိင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ “ေဆာရီး” တစ္လုံး ႏွင့္ ေတာင္းပန္မွဳ ဆုိသည္မွာ ေနာက္ဆက္တြဲ တာ၀န္ယူမွဳမ်ားတြဲလ်က္ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း အ့ံၾသျခင္း ႀကီးစြာ နားလည္ခဲ့ရသည္။
ယေန႔ အခ်ိန္အခါ၀ယ္ က်ေနာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံ၌ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိၿပီဟု အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား မၾကာခဏ ထုတ္ေဖာ္ ၀့ံၾကြားလ်က္ရွိပါ၏။  အမွန္တကယ္ပင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိၿပီေလာ။  ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ “Third Wave” ဟုေခၚတြင္သည့္ “တတိယလွဳိင္း” သည္လည္း “တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ” ဟု ဆုိၾကျပန္၏။ အမွန္တကယ္ပင္ တာ၀န္ယူ ၊ တာ၀န္ခံတတ္ေသာ အေလ႔အထ တုိ႔ စတင္ဖြ႔ံျဖဳိးေနပါၿပီေလာ။  ေခတ္ဆုိး၊ စနစ္ဆုိးႀကီးထဲမွ အေတြးအေခၚေဟာင္းမ်ားကုိ ပစ္ပယ္ကာ စိတ္သစ္၊ မူသစ္၊ ၀ါဒ အသစ္ျဖင့္တုိင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အမွန္တကယ္ ျဖစ္ထြန္းေနပါၿပီလား ဆုိသည္ကုိ ဤ ေဆာရီး တစ္လုံး အသုံးအႏႈန္းျဖင့္ပင္ က်ေနာ္ တုိင္းတာလုိပါသည္။
××××××
(သံုး)
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ မုန္တုိင္းအလြန္ ကာလ၀ယ္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းေရး လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲ၌ သန္း (၆၀) ခန္႔မွ်ေသာ ျပည္သူလူထု ႀကီးက တခဲနက္ မဲေပး ဆႏၵျပဳ ခဲ့ေၾကာင္းကုိ ထုိစဥ္က အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ကမာၻသိ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။  ဤေၾကညာခ်က္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အမ်ဳိးသား အဆင့္ အေရးႀကီးလွေသာ ျပန္တမ္း တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။
ယခုႏွစ္ (၂၀၁၄) ခုတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူ ၿပီးေသာ အခါတြင္ အမွန္တကယ္ ေကာက္ခံရရွိေသာ လူဦးေရ မွာ (၅၁) သန္းမွ်သာ ဟူ၏။  ကမာၻ႔ သမုိင္း ရာဇ၀င္တြင္ စာတင္ရမည့္ လူဦးေရ ကုိးသန္းမွားယြင္း လိမ္လည္မွဳ ႀကီး ဘြင္းဘြင္းေပၚခဲ့ၿပီ။
ေဒသတြင္း သတင္းစာမ်ားက “Missing 9 milions – လူ ၉သန္းေပ်ာက္ဆုံးမွဳၾကီး”  ဟူ၍ ေခါင္းတင္ကာ စာလုံးမည္းႀကီးမ်ားျဖင့္ အေရးတယူ ေဖာ္ျပၾကသည္။  ထုိစဥ္က လက္မွတ္ထုိး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ တာ၀န္ရွိ လူႀကီးမ်ားသည္ ယေန႔ကာလ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္ ၌လည္း ေရွ႕တန္းမွ ပါ၀င္ကာ ႏုိင္ငံ၏ အေရးႀကီးလွေသာ ထိပ္ပုိ္င္းတာ၀န္မ်ားကုိ ယူထားဆဲပင္ ျဖစ္၏။
အမွားဆုိသည္ ကမာၻ႔ တုိင္းႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္တုိင္း မကင္းေသာ အရာ ျဖစ္သည္ကုိ နားလည္ လက္ခံရန္ ၀န္မေလး လွေသာ္လည္း မိမိ ႏုိင္ငံ၏တာ၀န္ရွိ လူၾကီးမ်ား၏ ရုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္ လွေသာ မွားယြင္း လိမ္လည္ခဲ့မွဳ အတြက္ တာ၀န္ခံကာ ေဆာရီး တစ္လုံးတစ္ေလမ်ား ၾကားရေလမလားဟု ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ တိတ္တခုိး ေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့သည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။
ဤ စာေရးေနခ်ိန္ ကာလအထိေတာ့ျဖင့္ ၀န္ခံမွဳ တစ္စုံတစ္ရာ မၾကားရေသးဘဲ ဤ အျဖစ္အပ်က္သည္ ဘဒၵကမာၻ၌ ျဖစ္ခဲ့ဖူးျခင္း မရွိေလဟန္ မ်က္ႏွာေျပာင္စြာ ဗုိလ္၀င္ခံလ်က္ရွိသည္။  အလြန္ လြယ္ကူ လွေသာ ေဆာရီး တစ္လုံးကုိပင္ ေစးနဲ ကုတ္ကတ္ ေနေသာ အစုိးရမင္းမ်ားထံမွ ေနာက္ဆက္တြဲ တာ၀န္ခံမွဳကုိ ေမွ်ာ္လင့္ရန္ကုိမူ ကမာၻ ျခားေအာင္ ကြာေ၀းလ်က္ပင္ရွိေသး၏။
ႏုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မ်ားေျမာင္ လွစြာေသာ ဖရုိဖရဲ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ မွားမွားယြင္းယြင္း စီမံခန္႔ခြဲမွဳ၏ အက်ဳိဳး ဆက္မ်ား ေပၚထြက္လာ ေလတုိင္း မွာလည္း အၿမီးအေမာက္ မတည့္လွသည့္ မုိးနတ္မင္းထံ ဆုေတာင္းၾကရန္၊ ဖေယာင္းတုိင္ ထြန္းေနၾကရန္၊ ဓာတ္ႀကိဳး ၾကည့္ ေရွာင္ရန္၊ ထမင္းတစ္နပ္ ေလွ်ာ့စားၾကရန္၊ ပါးရုိက္ခံဖုိ႔ တန္းစီၾကရန္ စသည့္ အရူးေခ်းပန္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသာ လူအမ်ား ရယ္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာဆုိတတ္သည္မွ လြဲ၍ သင့္ေလ်ာ္သည့္ တာ၀န္ခံ ေတာင္းပန္မွဳ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ အေရးယူ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ ဟူသည္ မၾကားရဖူး ေသးပါေခ်။  “Preventive Action” ဟုေခၚဆုိသည့္ ေနာင္မျဖစ္ပြားရန္ ၾကဳိတင္ကာကြယ္မွဳ ဟူသည္ကား အကနိ႒ဘုံသုိ႔ တုိင္ေအာင္ ကြာေ၀းလြန္းလွေတာ့သည္။
××××××
(ေလး)
တုိးတက္ ဖြံ႔ျဖဳိး၍ ပညာျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲေသာ ဤမွာဘက္ ႏုိင္ငံမ်ား၌ကား ရာထူး၊ တာ၀န္ ႏွင့္ ျပည္သူ႔အာဏာ ကုိ စြဲကုိင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရေသာ ၀န္ထမ္းဟူသမွ် တာ၀န္ယူမႈ “Responsibility” ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ “Accountability” တုိ႔ကုိ ဦးထိပ္ ပန္ဆင္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကရေလသည္။  မျဖစ္စေလာက္ေသာ ေသးငယ္သည့္ အမွားမ်ားကုိပင္ တာ၀န္ခံ ေျဖရွင္းေပးၾကသည္။  ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၌ လည္း တာ၀န္ ခံႏုိင္ေအာင္ ေလ႔က်င့္ သင္ၾကားေပး၍ နားလည္ေအာင္လည္း ၾကဳိးစားၾကရသည္။
အေၾကာင္း တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ေသာ္ အမ်ားျပည္သူအား တတ္ႏုိင္သမွ် အျပစ္မတင္မိေအာင္ ဂရုျပဳ ေရွာင္ရွား ေျပာဆုိတတ္ၾကသည္မွာလည္း အတုယူဖြယ္ပင္။  ျဖစ္လာခဲ့မွ်ေသာ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာ၌လည္း တစ္ပြဲတုိး လက္ပူတုိက္ ေျဖရွင္းျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အမွားကုိ သင္ခန္းစာ တစ္ခုပမာ ထားလ်က္ ေနာင္အရွည္ ထပ္မံမျဖစ္ပြားရေလေအာင္ ၾကံေဆာင္စီမံ ခန္႔ခြဲတတ္ၾကေလသည္။
ႏုိင္ငံအတြင္းမွ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ အားနည္းလွေသာ ကိစၥ တစ္ခုကုိ အလ်ဥ္းသင့္၍ ဥပမာေပးရလွ်င္ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကေလး နည္းပညာတကၠသုိလ္မွ စာေျဖေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေျဖလႊာစာအုပ္ထုပ္ ေပ်ာက္ဆုံးမႈကုိ ၾကည့္ႏုိင္ေလသည္။  ဤကိစၥသည္ ယခင္ တစ္ႀကိမ္ ကလည္း အဆုိပါ တကၠသုိလ္၌ပင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီဆုိရာ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန၏ စီမံခန္႔ခြဲပုံ မည္မွ် ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္ေနၿပီလဲ ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။
ေပ်ာက္ဆုံးမွဳကုိ ေျဖရွင္းရာ၌လည္း ယခင္ စစ္အစုိးရေခတ္ ကာလမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံး ဂုဏ္ထူးမွတ္ေပးေသာဟူ၏။  အေျဖလႊာမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးမႈတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အျပစ္ တစ္စုံတစ္ရာ ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဤနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းမွာ နည္းလမ္းေကာင္း မဟုတ္သည္မွာေတာ့ ထင္ရွားပါသည္။
ဤကိစၥအတြက္ အနိမ္႔ဆုံး တာ၀န္ခံမွ စ၍ အျမင့္ဆုံး မည္သူက တာ၀န္ရွိသည္၊ ေနာင္ကုိ မျဖစ္ပြားရေလေအာင္ မည္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ ကာ တာ၀န္ခံမည္ ဟု မၾကားသိရဘဲ တရားခံကုိသာ အပူတျပင္းရွာေဖြ စြပ္စြဲလ်က္ရွိၾကသည္ကုိ ၀မ္းနည္းဖြယ္ ၾကားသိေနရပါသည္။  ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ခံ ပုဂၢဳိလ္မ်ားထံမွ ေဆာရီး တစ္လုံးႏွင့္ အမွား ၀န္ခံကာ တာ၀န္ယူစိတ္ကုိ ၾကားသိရမည့္အစား အားလုံး ဂုဏ္ထူး ဟူသည့္ မေလ်ာ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႀကီးကုိသာ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ သဖြယ္ လက္ခံလုိက္ရေခ်ေတာ့မည္။  မည္မွ် မွားယြင္းလုိက္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေပနည္း။
ယခု ႏွစ္အေစာပုိင္းက မေလးရွားႏုိင္ငံ ျမဳိ႕ေတာ္၌ မုိးပ်ံ ရထား စနစ္ခ်ဳိ ႔ယြင္းမွဳ ျဖစ္ေပၚ၍ သံုးနာရီခန္႔မွ် သြားလာ ဆက္သြယ္ေရးမ်ား ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနႀကီးမွဴးမွ ေန႔မဆုိင္းဘဲ အမ်ား ျပည္သူအား ေတာင္းပန္ၿပီး ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။
စကၤာပူ ရထားလည္း အလားတူပင္။  တစ္လအတြင္း (၃) ႀကိမ္ ဆက္တုိက္ မိနစ္ အနည္းခန္႔မွ် ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ဒါရုိက္တာမွ ေတာင္းပန္၍ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္လႊာ တင္သြင္းကာ သူ၏ တာ၀န္ခံမႈကုိ ျပသခဲ့သည္။  ကုိးရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ထုိင္၀မ္၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ထုိင္း အစရွိသည့္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အလားတူ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံ ေတာင္းပန္မႈ၊ အမ်ားျပည္သူ စိတ္ေက် နပ္ေစရန္ ေနာက္ဆက္တြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မ်ားၾကားသိ ေနရသည္ မွာလည္း အားက် အတုယူ ထုိက္ဖြယ္ရာ မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံတြင္ေတာ့ တစ္ခါဖူးမွ်ပင္ မွားမွားယြင္းယြင္း ခၽြတ္ခၽြတ္ေခ်ာ္ေခ်ာ္ မျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ အလား တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံမွ ေဆာရီး စကား တစ္ခြန္းမၾကားရဖူးဘဲ မသိနားမလည္သည့္ အမ်ားျပည္သူကုိသာ အျပစ္တင္ ယုိးမယ္ဖြဲ႔လ်က္ မုိးၾကဳိးပစ္ရာ ထန္းလက္ကာ လ်က္ရွိၾက ဆဲပင္။
××××××
(ငါး)
တုိင္းျပည္အတြင္း ေရႀကီးျခင္း၊ ဆည္က်ဳိးျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ မီးျပတ္ျခင္း၊ ဓာတ္လုိက္၍ လူအမ်ား မေသသင့္ဘဲ ေသရျခင္း၊ မုိးေခါင္ျခင္း၊ အာဟာရျပတ္ ေသဆုံးျခင္း အစရွိေသာ ကပ္ဆုိး အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ “Disaster Management – ကပ္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမွဳ”၊ “Disaster Recovery Plan – ကပ္ေဘး က်ေရာက္ျခင္းမ်ားအား ျပန္လည္ နာလန္ထူေရး အစီအမံ” မ်ား ေရးဆြဲ၍ သဘာ၀ အႏၱရာယ္ေၾကာင့္ေလာ၊ လူလုပ္ အမွားေလာ၊ ၾကဳိတင္ ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေလာ စသျဖင့္ တတ္ကၽြမ္း နားလည္သည့္ ပညာရွင္မ်ား၏ အၾကံဉာဏ္ ကုိယူ၊ တာ၀န္ခံသင့္သည္ကုိ တာ၀န္ခံကာ အမွားကုိ ၀န္ခ် ေတာင္းပန္လ်က္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ အသစ္က ျပန္စရန္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသူတုိ႔အား ျပည္သား တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ေတာင္းပန္ခ်င္လွသည္။
လက္ရွိ သမတ အစုိးရ သက္တမ္း ငါးႏွစ္ ျပည့္ရန္ တစ္ႏွစ္ခန္႔မွ်သာ လုိပါေတာ့သည္။  ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ခဲ့ပါသည္ ဟူသည့္ သမုိင္း မွတ္တမ္းကုိ ကုိင္ေဆာင္လုိသည့္ သမတ အစုိးရ အေနျဖင့္ လက္က်န္ ကာလ ကေလးတြင္ အမွားကုိ ၀န္ခံတတ္သည့္ “ေဆာရီး” ေျပာတတ္ေသာ သမုိင္း စံနမူနာ ကေလးပါ ထပ္ေဆာင္း၍ ထုိ၀န္ခံမႈအတြက္ တာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ “Good Government – ေကာင္းမြန္သည့္ အစုိးရ” အျဖစ္ကုိ သာမန္ ျပည္သူ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ျမင္လုိလွပါသည္။
တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ စိတ္ဓာတ္ အေျပာင္းအလဲ အေနျဖင့္ အမွားကုိ ၀န္ခံတတ္သည့္ “ေဆာရီး” ေျပာတတ္သည့္ အေလ့အထ ထြန္းကား လာေစခ်င္ပါသည္။  သုိ႔ေသာ္ က်ေနာ္ ဆုိလုိေသာ “ေဆာရီး” သည္ ေနာက္ဆက္တြဲ တာဝန္ယူမႈ ပါဝင္ေသာ “ေဆာရီးမ်ဳိး” ျဖစ္ရန္လုိသည္ကုိ သက္ဆုိင္သူမ်ား အေလးအနက္သတိ ခ်ပ္ေစ လိုပါ၏။
ဖိုးစီ (ရံုးေတာ)
အတြဲ (၅)၊ အမွတ္ (၁၈) Messenger ဂ်ာနယ္ တြင္ ပံုႏွိပ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

 

(ေဆာင္းပါးရွင္သည္ စကၤာပူ တြင္ ေခတၱ ေရာက္ရွိ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳေနသည့္ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္း အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။  အြန္လိုင္း ပံုႏွိပ္ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ အေတြ႕အၾကံဳ၊ အျမင္ႏွင့္ အေထြေထြ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသူလည္း ျဖစ္သည္။)

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa English Site

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ

2 Responses to ဖိုးစီ (ရံုးေတာ) – Sorry ပံုျပင္

 1. ko zaw on November 3, 2014 at 6:56 pm

  Very good article.
  Sorry, i dont want to say “sorry” unless you got 9 millions online vote to support DASSK & NLD. NLD. Show me now.

 2. Maung Mya on November 4, 2014 at 11:30 am

  When Ye Htut said . recent weeks. . ‘ Third Wave ‘ .. ‘ Fourth Wave ‘ changes is about to begin.

  when did ‘ first wave ‘ and ‘ second wave’ happen. ?

  did he or his predecessor said anything about ‘ First Wave ‘ , ‘ Second Wave ‘ in 2011 March when Thein Sein Took office ?

  they never ever said that words , ‘ First, Second ‘ and now . that stupid minister YeHtut stated

  ‘ Third Wave ‘ and ‘ fourth ‘ wave.

  what does it imply ? What does it mean ?
  Where is the bench mark ? Where is the evaluation ?

  They are ‘ cheating, lying and doublecrossing the the whole innocent easy-to-get-lied Myanmar People.

  If something happen in future, get this bastard ‘ Ye Htut ‘ . Don’t forget to get him from the bottom of his scrotum and testicles. . Get Him .. Get Him.. don’t let him go loose.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments