အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) ႏုုိင္ငံေရးက်ဴးေက်ာ္မႈ

November 6, 2014

   ႏုုိင္ငံေရးက်ဴးေက်ာ္မႈ
ႏုိ၀င္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၄

တသတ္တာ သိမွီမွတ္မိသေလာက္ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုုိ ရယူခဲ့ၾကသူေတြရဲ႕  လုုပ္နည္းလုုပ္ဟန္ေတြမွာ လိမ္ညာမႈေတြနဲ႔ ညစ္ပတ္ယုုတ္မာရက္စက္မႈေပါင္းမ်ားစြာကုုိ ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုုိ ျငင္းပယ္မႈ၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုုိ အတည္ျပဳမႈ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ သန္႔ွရွင္းရုုိးေျဖာင့္ျခင္း ကင္းမဲ့မႈေတြဟာ စစ္အစုုိးရရဲ႕  အႀကီးမားဆုုံး လိမ္ညာမႈသမုုိင္းအမဲစက္ေတြထဲမွ သာဓကတခ်ိဳ႕ပါ။ ၁၉၈၈နဲ႔ ၂၀၀၇ အေရးအခင္းေတြကုုိ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈ၊ ၂၀၀၃ ဒီပဲယင္းလူသတ္မႈ၊ ထုုိအေရးအခင္းေတြရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ မတရားပုုဒ္မေတြတပ္ၿပီး ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ညွင္းဆဲသတ္ျဖတ္မႈေတြဟာ အႀကီးမားဆုုံး ကမၻာသိ ယုုတ္မာရက္စက္မႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုုိ လိမ္ညာမႈ ယုုတ္မာရက္စက္မႈေပါင္းမ်ားစြာကုုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေပမယ့္ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ သူတုုိ႔က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတဲ့ ျပစ္မႈေတြအတြက္ ျပည္သူကုုိ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈ လုုံးဝမလုုပ္ခဲ့ၾကယုုံမက ျပည္တြင္းမွာေရာ ႏုုိင္ငံတကာစင္ျမင့္မွာပါ ထုုိျပစ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မ်က္ႏွာေျဗာင္တုုိက္ ထပ္ဆင့္လိမ္ညာခဲ့ၾကျပန္တယ္။

ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာနဲ႔ သတင္းဖလွယ္မႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ လြယ္ကူလ်င္ျမန္လာေနတဲ့ ယေန႔ေခတ္မွာ လိမ္ညာယုုတ္မာ ရက္စက္မႈေတြကုုိ ယခင္ကလုုိ ဖုုံးဖိျငင္းဆုုိလုုိ႔ မရႏုုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ စစ္အုုပ္စုုရဲ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚပုုံေတြမွာ လိမ္မယ္။ သိသာထင္ ရွားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကုုိေတာင္ ေျဗာင္ျငင္းမယ္။ လူထုုဆႏၵထုုတ္ေဖၚမႈေတြကိုု အင္အားသုုံးအၾကမ္းဖက္ႏွိပ္ႏွင္းမယ္။ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြဖန္တီးၿပီး လူထုုကုုိ အာရုုံေျပာင္းလမ္းလႊဲမယ္ စတဲ့ ယုုတ္မာေကာက္က်င့္တဲ့ နည္းလမ္းေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ရဲ႕ မေျပာင္းလဲတဲ့ စဥ္းစားေတြးေခၚပုုံနဲ႔ လက္ေတြ႔က်င့္သုုံးလာခဲ့တဲ့ နည္းလမ္းေဟာင္းေတြပါ။

သမၼတဦးသိန္းစိန္တက္လာၿပီးေနာက္ပုုိင္း ျပည္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကတာက ယခင္စစ္အစုုိးရနဲ႔ မတူတဲ့ ရုုိးေျဖာင့္မႈ ေစတနာ မွန္ကန္မႈအေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ ႏုုိင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြါးေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကုုိပါ။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာ ယခင္စစ္အစိုုးရ အဆက္ဆက္ စြဲကုုိင္လာခဲ့တဲ့ စုုတ္ပဲ့ေဟာင္းႏြမ္းတဲ့ မူဝါဒလုုပ္နည္းလုုပ္ဟန္ေတြကေန သိသာတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈအရိပ္အေယာင္ေတြကုုိ မေတြ႔မိသေလာက္ပါ။

စစ္အုုပ္စုုကုုိ ႏုုိင္ငံတကာက ဆြဲေဆာင္နားခ်ေျဖာင္းဖ်မႈေတြ၊ သတင္းမီဒီယာရဲ႕ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုုရဲ႕ စိတ္ရွည္ နားလည္ေပးမႈေတြဟာလည္း အခ်ည္းအႏွီးလုုိ ျဖစ္လာေနပါတယ္။ ႏုုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမ်ားစုု လြတ္ေျမာက္လာတာေတြ၊ ဖုုန္းေစ်း ကားေစ်းေတြက်လာတာေတြကုုိ မေျပာေတာ့ဘူးလားလုုိ႔ ေမးရင္ တုုိးတက္မႈတခ်ိဳ႕ကုုိ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ မွားယြင္းတဲ့ ေပၚလစီကုုိ က်င့္သုုံးလာခဲ့ရာကေန တရားမွ်တမွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကုုိ လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္သာ ထိေရာက္အလုုပ္ျဖစ္ ေအာင္ျမင္ႏုုိင္ပါလိမ့္မယ္။

အစုုိးရ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ႀကီးသုုံးရပ္စလုုံးမွာ နားလည္ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္ေတြကုုိ ေနရာမေပးဘဲ စစ္အရာရွိေတြနဲ႔ အရပ္ဝတ္ေျပာင္း စစ္အရာရွိေဟာင္းေတြကသာ ဆက္လက္လႊမ္းမိုုးေနရာယူထားအုုံးမယ္ဆုုိရင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ယခုုရွိေနတဲ့ အေနအထားအတုုိင္း ကုုိယ္က်ိဳးေမွ်ာ္ႏုုိင္ငံေရးသမားေတြ၊ စီးပြါးေရးအက်ိဳးေမွ်ာ္ ခရုုိနီကပ္ဖားေတြနဲ႔ အဖားခံ ထိပ္ပုုိင္းစစ္အရာရွိေတြ အစုုိးရအရာရွိေတြပဲ ထားစရာမရွိေအာင္ မဟားဒရားၾကြယ္ဝခ်မ္းသာ၊ တုုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူအမ်ားစုု ဆင္းရဲၾကပ္တည္းတဲ့ ဘဝအေျခ အေနေတြဟာ ေျပာင္းလဲသြားမွာ မဟုုတ္ပါဘူး။

ပါးစပ္က ဒီမုုိကေရစီ လက္ေတြ႔မွာ ျပည္သူေတြ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ သတင္းမီဒီယာသမားေတြ ေက်ာင္းသားေတြ ႏုုိင္ငံေရးလႈပ္ေရးလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူေတြ လႈပ္မရ။ နဲနဲလႈပ္တာနဲ႔ ပုုဒ္မ ၁၈၊ ပုုိင္နက္က်ဴးေက်ာ္မႈပုုဒ္မ၊ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈပုုဒ္မ၊ ႏုုိင္ငံေတာ္အၾကည္အညိဳပ်က္ေစမႈပုုဒ္မ စတဲ့ မတရားဥပေဒပုုဒ္မေတြနဲ႔ ႏွိပ္ကြပ္ဖမ္းဆီးေနမယ္။ ပါးစပ္က ဘုုရားဘုုရား လက္က ကားရားကားရားလုုပ္ေနအုုံးမယ္ဆုုိရင္ေတာ့ ျပည္သူအမ်ားစုု အေျခခံအခြင့္အေရးေတြဆုုံးရွဳံး၊ ဆင္းရဲတြင္းနက္တဲ့ ႏုုိင္ငံမွာ ရင္ဆုုိင္ေနရတဲ့ ျပႆနာေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကုုိ ေျဖရွင္းႏုုိင္ေရး လမ္းစ ေဝးေနအုုံးမွာပါ။

ဒီျပႆနာေတြရဲ႕ ထြက္ေပါက္က မ႑ိဳင္ႀကီးသုုံးရပ္မွာ လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္ေအာင္ လုုပ္ဖုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထြက္ေပါက္ကုုိ ပိတ္ပင္ ဟန္႔တား ထားတာက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဆုုိတာလည္း ျပည္သူအမ်ား နားလည္လက္ခံထားၿပီးသားပါ။ အာဏာခ်ဳပ္ကုုိင္ထား သူေတြက ဒါကုုိ လက္မခံဘဲ ေခါင္းမာမာနဲ႔ ဆက္လက္တင္းခံေနရင္ေတာ့ ေတာမီးေလာင္ ေတာေၾကာင္လက္ခေမာင္းခတ္၊ ေခတ္ပ်က္သူေဌး ေတြေဖါင္းပြ၊ ကမၻာမွာ ဘိန္းအပါအဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ဒုုတိယအမ်ားဆုုံးထုုတ္လုုပ္တဲ့ႏုုိင္ငံ၊ စစ္အသုုံးစရိတ္ႀကီးမား၊ ပညာေရးအဆင့္ က်န္းမာေရးအဆင့္ နိမ့္သထက္နိမ့္က်၊ ပညာရွင္ေတြ ႏုုိင္ငံကုုိ စြန္႔ခြာ၊ အိမ္ေဖၚေတြတင္ပုုိ႔တဲ့ ႏုုိင္ငံအျဖစ္မွာ ဆက္လက္တည္တံ့လွ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလား အလာေမွးမွိန္၊ တုုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး၊ ႏုုိင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြကုုိ အာမခံတဲ့ တန္းတူမွ်တ သာယာဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ ဒီမုုိကေရစီဖယ္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု ေပၚေပါက္ေရးအလားအလာေတြ မေရမရာေဝဝါးဆိတ္သုုဥ္းေနအုုံးမွာ မလြဲဧကန္ပါ။

စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ဥပေဒပုုဒ္မအမိန္႔ေၾကျငာစာေတြကုုိ ထုုတ္ခ်င္တုုိင္းထုုတ္ၿပီး ကေမာက္ကမ မမွ်မတတဲ့ အမႈကိစၥေပါင္းမ်ားစြာ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတယ္။ သူတုုိ႔လုုိခ်င္တဲ့ အိမ္ယာေျမယာေတြကုုိလည္း သိမ္းခ်င္တုုိ္င္းသိမ္းယူခဲ့ၾကတယ္။ က်ဴးေက်ာ္ဆုုိၿပီး အဖ်က္ခံခဲ့ရတဲ့ အိမ္ယာအေဆာက္အဦေတြလည္း မနဲေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတုုိ႔ကုုိယ္တုုိင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒျပဳေရး တရားစီရင္ေရး အာဏာသုုံးရပ္ကုုိ မေလ်ာ္မကန္ သိမ္းယူခဲ့ၾကတာကုုိေတာ့ ႏုုိင္ငံေရးက်ဴးေက်ာ္မႈလုုိ႔ ထင္မွတ္ခဲ့ၾကဟန္ မတူပါဘူး။ ျမန္မာႏုုိင္ငံဟာ ႏုုိင္ငံေရးအရ အက်ဴးေက်ာ္ခံရတာ ရာစုုႏွစ္ထက္ဝက္ေက်ာ္လာခဲ့ပါၿပီ။

အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာမွာပါ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရဲ႕အစ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံမွာကတည္းက အစမေကာင္းခဲ့တာပါ။ မေကာင္းခဲ့တဲ့ အစကုုိ ျပင္ဆင္ဖုုိ႔ လုုိအပ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုုိ တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့တဲ့ ျပင္ဆင္ေရးေဘာင္ထဲကေနပဲ ျပင္ဆင္ဖုုိ႔ ေျပာေနတာဟာ မေကာင္းတဲ့ ပုုပ္သုုိးနံေဟာင္ေနတဲ့ ကုုိယ္က်ိဳးအတၱအေတြးအေခၚေဟာင္းေတြကုုိ မစြန္႔နုုိင္ေသးလုုိ႔ ထြက္လာတဲ့ စကားေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာဆုုပ္ကုုိင္ထားသူေတြအေနနဲ႔ ကုုိယ္က်ိဳးအတၱ အပုုပ္အသုုိး အေတြးအေခၚေဟာင္းေတြကုုိ စြန္႔လႊတ္ၾကပါလုုိ႔ တုုိက္တြန္းေနၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုုရဲ႕  သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ မ်က္လုုံး စကားလုုံး ႏွလုုံးသားေတြကုုိ ျမင္ေစခ်င္ပါတယ္။

အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္