ကိုသန္းလြင္ – စစ္မ်ဳိးဆက္အတြက္ သမိုင္းသင္ခမ္းစာမ်ား

November 20, 2014

ကိုသန္းလြင္ – စစ္မ်ဳိးဆက္အတြက္ သမိုင္းသင္ခမ္းစာမ်ား

(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၄

(၁)

To err is human ဟုဆိုသည္၊ လူဆိုသည္မွာ အမွားႏွင့္ မကင္းေပ၊ အမွားလုပ္မိတာကကိစၥမရွိ၊ အမွားလုပ္မိတာ ကိုသိရမည္၊ ေနာက္တခါ ထိုဆင္တူအမွားမ်ိဳး ထပ္မံမမွားေစရ၊ မိမိအမွားအတြက္ ျပဳျပင္ရန္တာ၀န္သိရမည္၊ ေတာင္းပန္ရန္လိုအပ္လ်င္ ေတာင္းပန္ၾကရမည္၊ အမွားဆိုသည္မွာ နဲတာႏွင့္မ်ားတာသာကြာသည္၊ အမွားျပဳျပင္ ရျခင္းအတြက္မူ ရွက္စရာမလို၊ ဖံုးကြယ္ရန္လည္းမက်ိဳးစားသင့္ေပ၊

အခုကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးၾကီး တရပ္ဆင္ႏႊဲေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္၊ အေမွာင္က် ေနေသာ အေျခအေနမွ ရုန္းထြက္လာျပီး အေကာင္းဘက္ကိုဦးတည္ေနၾကသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္၊ အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြကို တခုျပီးတခုလႊတ္ေပးေနသည္၊ ျပည္သူတို႔သည္ လြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရး စံနစ္၏ အသီး အပြင့္ တို႔ကို ခူးဆြတ္ရန္ တာစူေနၾကသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

တနည္းဆိုေသာ္ တခ်ိန္ကဘာေတြမွားခဲ့သလဲဆိုသည္ ကို ျပန္လည္သံုးသတ္ၾကရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္၊ အမွား ေတြကို သခၤမ္းစာယူ၍ အမွန္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ယူၾကရမည့္အခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါသည္၊

(၂)

ႏို၀င္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ကက်င္းပေသာ Mid- term ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အာဏာရပါတီ ဒီမို ကရက္တစ္ ပါတီက အမတ္ဦးေရ နဲရျပီး ရႈံးသည္၊ ရီပါတ္ဗလီ ကင္ေတြက အမတ္ဦးေရမ်ားေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ (Speaker) ကို ရီပါတ္ဗလီကင္တို႔ ဘက္မွေရြးခ်ယ္ေပးၾကရသည္၊ သမတ အိုဘားမားကို လႈပ္ႏိႈးလိုက္ သလို ျဖစ္သြားသည္၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္စရာရွိလ်င္ မိမိပါတီက မဲအေရ အတြက္ နဲသြားျပီျဖစ္ရာ သမတ ၾကီးအဖို႔ လုပ္ရကိုင္ရတာ ခက္ခဲသြားေပလိမ့္မည္၊ Lame Duck သမတ ဟုေခၚၾကသည္၊ သမတၾကီး၏ တိုင္းျပည္က ၾကိဳက္မၾကိဳက္ rating မွာ ၃၀ ေအာက္သို႔ ေရာက္ေနသည္၊

ဤကဲ့သို႔မိမိဆႏၵႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ျပသနာေတြတက္ေနျပီဟုဆိုလ်င္ လူတို႔သည္မိမိ လုပ္ေနတာေတြကို ရပ္ဆိုင္း၍ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကရပါသည္၊ ေပၚလစီ ေရးရာေတြမွာ ဘာေတြခ်ိဳ႔ယြင္းေနသလဲ ဟု ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကရပါသည္၊ သူတို႔ဆီမွာ အတိုက္အခံေတြကို ေထာင္ခ်ပစ္ျပီး ျပသနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ပါ၊

၁၉၈ရခုႏွစ္က တရုပ္ျပည္ Tianmen Square တြင္ေက်ာင္းသားေတြဆႏၵျပတာေတြကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ ျဖီဳခြဲ ခဲ့ရပါသည္၊ ဤကဲ့သို႔ မဖြယ္မရာ မျဖစ္သင့္ေသာ လူသတ္ပြဲစသည့္ ျဖစ္ရပ္ေတြ ျဖစ္လာျပီဆိုလ်င္ ႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအတြက္ မိမိေပၚလစီမွာ ဘာေတြမွားေနသလဲဟု စဥ္းစား သံုးသတ္ၾကရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္၊ တရုပ္ ေခါင္ေဆာင္ၾကီးမ်ားသည္ မိမိႏိုင္ငံ ဆင္းရဲမြဲေတ၍ အစစ ယိုယြင္းေနေသာ အေျခအေနေတြကို ျပဳျပင္ ၾကရ မည္ဟူ၍သံုးသပ္မိခဲ့ၾကဟန္တူသည္၊ စီးပြားေရးစံနစ္ကို တံခါးဖြင့္၀ါဒကိုစတင္က်င့္သံုးရမည္ဟုဆံုးျဖတ္ ခဲ့ၾက ပါသည္၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမဳတ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ ခဲ့ပါသည္၊

ယခုတရုပ္ျပည္သည္ ကမၻာအင္အားၾကီးတႏိုင္ငံျဖစ္ေနပါျပီ၊ အစိုးရ၏အခ်ိန္မီွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေပၚလစီမ်ား ၏အက်ိဳးေက်းဇူးပင္ျဖစ္သည္၊ ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေတြကိုမလုပ္ဘဲ ထင္ရာစိုင္းျပီး ဖိႏွိပ္ မႈမ်ား ဆက္ ခါ လူတို႔လူေနမႈအဆင့္အတန္း မျမင့္မားလာခဲ့လ်င္ ဆႏၵျပသူေတြက ျပေနၾကဦးမွာေသခ်ာပါသည္၊ ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေဟာင္ေကာင္တြင္ ဒီမိုကေရစီေရး ဆႏၵျပမႈမ်ားေပၚေပါက္ လာေသာအခါ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ ႏွိမ္နင္းျခင္း ကိစၥကို အလ်င္စလိုမျပဳလုပ္ေတာ့ပါ၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ေတြကို ေခၚျပီးေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေနပါသည္၊

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအဖို႔ အျဖစ္ဆိုးၾကံဳရလ်င္၊ လူအေျမာက္အမ်ားေသေက်ၾကရလ်င္ မိမိ လုပ္ေနတာကိုရပ္၍ ဘာေတြ မွားေနသလဲဆိုတာကို ဆန္းစစ္ၾကရမည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ဆိုခဲ့ပါသည္၊ ထိုလူသတ္ပြဲမ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အစိုးရကို တခုခုေတာ့မွားေနျပီ ဟု အလံေထာင္ ရပ္ခိုင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ မိမိတို႔လုပ္တိုင္ေနတာေတြကို အမွားအမွန္ ျပန္လည္ သံုးသတ္ ႏိုင္ရန္ မီးနီျပလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္၊

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းျပီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏုကို ေထာင္ထဲသို႔ထည့္လိုက္ ခ်ိန္မွစျပီး ဤကဲ့သို႔ မဖြယ္မရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္၊ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ သည္ ထို သတိေပး ခ်က္ (Warning Signs) ေတြကို တခါမွ သတိျပဳမိခဲ့ဟန္မတူပါ၊ တိုင္းျပည္လည္း အေမွာင္ေခတ္ ထဲသို႔သက္ဆင္းခဲ့ရပါသည္၊

အာဏာသိမ္းအစိုးရ၏ျပသနာမ်ားမွာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြမွ စပါသည္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သည္ အစဥ္ အလာၾကီးခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ျဖစ္ပါသည္၊ ကိုေအာင္ဆန္းသည္ ကိုလိုနီအစိုးရကို အံတုရန္ အခြင့္အလမ္းကို ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မွာပင္ စတင္ေတြးေတာခဲ့ပါသည္၊ သခင္ႏုသည္ အာဏာဖီဆန္ေရး အလုပ္ေတြကို ေက်ာင္း သားမ်ားသမဂၢတြင္ အမႈေဆာင္လုပ္ရင္း လုပ္ခဲ့ပါသည္၊

တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းစည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖါက္လ်င္ တကၠသိုလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ကသာ တာ၀န္ယူေျဖရွင္း ပါလိမ့္မည္၊ ေက်ာင္းသားေတြ အေပ်ာ္လိုက္စားသည္ဆိုကာ ညရွစ္နာရီတြင္ အေဆာင္ တံခါး ပိတ္ရမည္ဟု အစိုးရက အမိန္႔မထုတ္ပါ၊ ပါေမာကၡၾကီးေတြက လိုအပ္လ်င္ သူတို႔ဖါသာ အမိန္႔ထုတ္ပါလိမ့္မည္၊ မလိုက္နာလ်င္ ပါေမာကၡၾကီးေတြက လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရက စစ္တပ္ၾကီး လႊတ္ခါ ျမင္ျမင္သမွ် ေသနပ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းမွာ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ သင့္ေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စုေ၀းရာ သမဂၢ အေဆာက္အဦးကို မိုင္းတိုက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းမွာ ပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ပစ္မႈ မဆီေလ်ာ္ပါ၊

ထိုစစ္ေကာင္စီတြင္ ဤအေဆာက္အဦးၾကီး ျဖိဳခ်ျခင္းအတြက္ ငါတို႔ေတာ့မွားျပီ ဟု သတိေပးမည့္လူ တဦး တေယာက္မွ မပါခဲ့ျခင္းမွာ အံ့ၾသဘြယ္ရာေကာင္းသည္၊ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးက “ငါတို႔ အဖြဲ႔နဲ႔လုပ္တာ “ဟု မိမိ ဖါသာ ေျဖသိမ့္ခါ ဘာမွ မျဖစ္သလို ဆက္ျပီးစခမ္းသြားခဲ့ၾကသည္၊ အမွန္က ေက်ာင္းသားေတြ ဘာမၾကိဳက္ တာလဲဟု ဆန္းစစ္ ၾကည့္သူေတြပါခဲ့ဘို႔ေကာင္းသည္၊

ထိုအခ်ိန္တံုးကသာ သမာသမတ္ရွိေသာ စံုစမ္းေရးေကာ္မီရွင္ဖြဲ႔ခဲ့လ်င္ အစိုးရအဖို႔ သခၤမ္းစာေတြအမ်ားၾကီး ရႏိုင္လိမ့္မည္ဟုထင္သည္၊ အစိုးရသည္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းေဆာင္ေတြမွာစည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းေရး ကိစၥ ေတြမွာ ပါရန္မလိုေပ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦးကို ျဖိဳခ်ျခင္းအတြက္ တာ၀န္အရွိဆံုးလူကို ေဖၚထုတ္ ႏိုင္လိမ့္မည္၊ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးက သူေျပာသလို သူ႔မွာတာ၀န္မရွိဘူးဆိုလ်င္ အမိန္႔ေပးသူကို ေဖၚထုတ္ အေရးယူႏိုင္လိမ့္မည္၊ သို႔ေသာ္ ဘာမွလည္း မစီစစ္ခဲ့သလို ဘာသခၤမ္းစာမွလည္းရခဲ့ဟန္မတူပါ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္မွာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ အစိုးရကို ေထာင္ထဲသို႔ထည့္ခါ ဘာမွမျဖစ္ သလို ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့ၾကျခင္းမွာ အလြန္မွားယြင္းသည္၊ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းက မီးေမာင္းထိုးျပ လိုက္ေသာ္လည္း အာဏာရွင္ အစိုးရ ကသတိမမူခဲ့ေပ၊

တပ္မေတာ္အစိုးရက ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ႏိုင္ငံတလႊားေစ်းဆိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကိုျပည္သူပိုင္သိမ္း သည္၊ စက္မႈလက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရက ပိုင္သည္ ဟုဆိုသည္၊ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းမွန္သမွ် အစိုးရသာ လုပ္ခြင့္ရွိသည္ဟု အမိန္႔ထုတ္သည္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွန္သမွ် ျပိဳဆင္းသြားရသည္၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ေနရာမွ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္တနခ်ိန္္ ၂ သိန္းသာတင္ပို႔ႏိုင္ေတာ့သည္၊ မ်ားမၾကာမွီ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္း၀င္သြားေတာ့သည္၊

၁၉၆၇ ခုႏွစ္ကရခိုင္တိုင္းတြင္ ဆန္လုၾကသည္၊ အစိုးရက ေသနပ္ျဖင့္သာေျဖရွင္းသည္၊ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ အစိုးရကို မိမိဖါသာ သံုးသတ္ ေ၀ဖန္ ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ အျဖစ္အပ်က္၏ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ၾကည့္သင့္သည္၊ ေနာင္မျဖစ္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြထားျပီးျဖစ္သင့္ သည္၊ ဆန္ေရစပါးေပါမ်ားေသာ၊ ရာသီဥတုေကာင္းမြန္မွ်တေသာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမေတြ အလံုအေလာက္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆန္လုပြဲေတြျဖစ္ရသည္ကို ဆန္းစစ္ဖို႔ေကာင္းသည္၊ အေျဖသည္ ဧကန္ ရွိရပါမည္၊ သို႔ပါေသာ္လည္း “ ဒီေကာင္ေတြငါတို႔ကို ပုန္ကန္တာဘဲပစ္ကြာ “ ဟု ေခါင္းေဆာင္ၾကီး မ်ား အမိန္႔ေတြေပးသလားမဆိုႏိုင္ လူအေျမာက္အမ်ားေသေၾကခဲ့ရတာကေတာ့ ေသခ်ာပါသည္၊

ထိုစဥ္ကလည္း သင့္တင့္ေသာ အေျဖကိုထုတ္ႏိုင၊္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့လ်င္ ၁၉၇၄ ခု အလုပ္သမားအေရးအခင္း ဆန္ေတာင္းၾကရသည့္ အျဖစ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ယူဆ မိပါသည္၊

မည္သည့္ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး က်င့္ထံုးကိုၾကည့္ေစ၊ စက္ရံုထူေထာင္ထားလ်င္ ထိုစက္ရံု အလုပ္သမားတို႔၏ စား ၀တ္ေနေရး၊ လုပ္သားတို႔၏ကေလးပညာေရး စသည္တို႔ကို စက္ရံုပိုင္ရွင္ကသာ တာ၀န္ယူရပါသည္၊ အစိုးရ သည္ စက္ရံုသာေထာင္ထား၍ အလုပ္သမားတို႔၏ စား၀တ္ေနေရးမွာ သူႏွင့္ မဆိုင္ဟု ယူဆပံုရသည္၊ အခြင့္ အေရးေတာင္းဆိုျခင္းကို ပုန္ကန္သည္ဟု မွတ္ယူသည္၊ ရန္ကုန္ေနရာ အႏွံ့မွ စက္ရံု အလုပ္ရံုမ်ားႏွင့္ သေဘၤာက်င္း လုပ္သား မ်ားက မိမိတို႔ ၀င္ေငြႏွင့္ စား၀တ္ေနေရး ကိစၥမ်ားမေျဖရွင္းႏိုင္ပါဟု တညီတညြတ္ တည္းေျပာၾကျခင္းကို ဂရုထားမိဘို႔ေကာင္းပါသည္၊ ဤတၾကိမ္တြင္လည္း ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ခတ္ခါ လူအေျမာက္ အမ်ားေသေၾကၾကရျပန္သည္၊ လူအမ်ားေထာင္သြင္း အက်ဥ္းက်ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံၾကရျပန္သည္၊

ဤတၾကိမ္တြင္ လည္းအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရ သည္ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵကိုနားလည္ရန္ မၾကိဳးစားခဲ့ျပန္ေပ၊

ႏိုင္ငံေတာ္တြင္း သံုးစြဲလည္ပါတ္ေနေသာ ေငြေၾကးကို တရားမ၀င္ ေက်ညာလ်င္ စီးပြားေရးျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည္ဟု ဘယ္စီးပြားေရး သီအိုရီက ဆိုသည္ကို မသိရေပ၊ တစ္ၾကိမ္မဟုတ္၊ ႏွစ္ၾကိမ္မဟုတ္၊ သံုးၾကိမ္အထိ ေငြစကၠဴေတြကို တရားမ၀င္ေက်ညာခဲ့သည္၊ ျပည္သူအမ်ား အတိဒုကၡေရာက္ၾကရသည္၊ အစိုးရ ကို သတိေပးသူလည္းရွိပံုမေပၚ၊ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမွာ မိမိ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေခါင္းျငိမ့္တတ္သည့္ Yes Man မ်ားကိုသာ၀န္းရံထားေလရာ ဘယ္သူမွ ကန္႔ကြက္ ရန္မစဥ္းစားရဲၾကေပ၊ ေထာက္ျပလ်င္လည္း မိမိသာ ဒုကၡေရာက္ဖို႔ရွိသည္၊

၁၉ရ၄ ခုႏွစ္ ဦးသန္႔ အေရးအခင္း၊ ၁၉ရ၆ ခုမိႈင္းရာျပည့္ အေရးအခင္းမ်ားမွာ မျဖစ္မွီက ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ အေရးအခင္းမ်ားသာျဖစ္ပါသည္၊ ဦးသန္႔၏ အေလာင္းကို ျမွဳတ္ႏွံသျဂိဳလ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ တေလ်ာက္ ကိုလိုနီအစိုးရကိုေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ ဆရာၾကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းကို ဂုဏ္ျပဳျခင္းတို႔မွာ အစိုးရ ကပင္ဦးစီး၊ ဦးေဆာင္လုပ္ရ မည့္ပြဲ ေတြျဖစ္ပါသည္၊ တပ္မေတာ္ေထာက္လွန္းေရး မွာ ေနရာတကာျဖန္႔က်က္ ေရာက္ရွိ ကိစၥအ၀၀ သိေနသည္ျဖစ္ရာ ေက်ာင္းသားေတြ၏ ဆႏၵကို အစိုးရက အလြယ္တကူသိပါလိမ့္မည္၊ ေက်ာင္းသား မ်ားကို ေခၚယူေဆြးေႏြး၍ သူတို႔ျဖစ္ခ်င္သည့္ ဆႏၵ အတိုင္း လုပ္ေပး လိုက္ရံုသာရွိပါသည္၊ အစိုးရက သေဘာထားမၾကီး ခြင့္လႊတ္ေသာ အျမင္ျဖင့္ မၾကည့္ႏိုင္ေသာအခါ ျပည္သူအမ်ား ေသသူေသ ေထာင္က်သူက် ဆံုးရံႈးနစ္နာၾကရျပန္ပါသည္၊

၁၉ရရ ခုမဆလ ညီလာခံတြင္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ကမဲအမ်ားဆံုးမရဘဲ လက္ေထာက္ေတြက မဲပိုရၾကသည္ဟု ဆိုသည္၊ ဤတၾကိမ္တြင္လည္းေခါင္းေဆာင္ၾကီးမွာ ဘာ့ေၾကာင့္ မဲမရသည္ကို ဆန္ူစစ္ဖို႔ မေတြးေတာဘဲ အတြင္းေရးမႈးအဖြဲ႔မွ ဦးသန္းစိန္၊ ဦးထြန္းစိန္၊ ဦးေက်ာ္ေဇာစသည္ျဖင့္ ပါတီ၀င္ေပါင္းမ်ားစြာ ကိုထုတ္ပယ္ျပစ္ျပီး ဘာမွမျဖစ္သလို ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနခဲ့ျပန္သည္၊ အမွန္စင္စစ္ တိုင္းျပည္က မိမိအေပၚ မၾကည္ညိုဘူးဆို လ်င္ ဘာေတြမွားေနသည္ဆိုျခင္းကို သံုးသတ္သင့္သည္၊ ျပင္ဆင္စရာရွိသည္ကို ျပင္ဆင္သင့္သည္၊ ထိုသို႔ ျပဳျပင္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ခုအေရးအခင္းၾကီးေပၚေပါက္ခဲ့ရသည္ဟုသာ ဆိုခ်င္ေတာ့သည္၊

၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ေထာက္လွန္ေရးဦးစီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတင္ဦး ရာထူးခ်ကာ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းက်ခံရသည္၊ သူသည္ဥကၠဌၾကီးက ယုံၾကည္ အားကိုးခံရသည့္ လက္ေထာက္ျဖစ္သည္၊ အရိုက္အရာ ခံစားရမည့္ လက္ ေထာက္လည္းျဖစ္သည္၊ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ မဟာသီ မူဟာမက္က သူ႔လက္ေထာက္ အန္၀ါ ကို ရာထူး ခ်ထားျပီးေထာင္ခ်ေသာအခါ အစိုးရတြင္ အၾကီးအက်ယ္ေခါင္းခဲရေသာ ျပသနာျဖစ္ခဲ့သည္၊ ျမန္မာ အစိုးရ အဖြဲ႔၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံမွာ အာဏာရွင္တဦး၏ သေဘာသာျဖစ္ျပီး လက္ေထာက္အလုပ္မွ ျပဳတ္သြားျခင္းေၾကာင့္ ဘာမွ အေျပာင္းအလဲ မေတြ႔ရေပ၊

၁၉ဂဂ ခုႏွစ္တြင္သာ ကြ်န္ေတာ္ႏႈတ္ထြက္ပါေတာ့မည္ ဆိုေသာစကားတခုသာ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ကာလတေလ်ာက္လံုး Bright ျဖစ္သည့္ Idea အျဖစ္ၾကားရဘူးသည္၊ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းမွာ မိမိ အမွားကိုသိ၍ တိုင္းျပည္ကို ေကာင္းရာမြန္ရာျဖစ္ေအာင္ လက္လႊဲေပးသည့္ အျပဳအမူလည္း မဟုတ္ခဲ့ျပန္ေပ၊

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ယိုယြင္းခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားကိုအေၾကာင္းျပ အာဏာသိမ္းခဲ့ျပီး စစ္တပ္သာအုပ္ခ်ဳပ္ ေနခဲ့သည္၊ တခါ အေျခအေနေတြ ယိုယြင္းပ်က္စီးရျပန္သည္ ဆိုကာ အာဏာသိမ္းရျပန္သည္၊ တိုင္းသူျပည္ သား အေျမာက္အမ်ားကို ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းရျပန္သည္၊ လူေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသၾကၾကရ သလို လူေပါင္းမ်ားစြာဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ခံ ၾကရျပန္သည္၊

တဖန္ ေနာက္တက္လာေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဤတၾကိမ္တြင္လည္း ျပည္သူ႔ဆႏၵကို သိနားလည္ဘို႔ မၾကိဳးစားခဲ့ျပန္ေပ၊ ေသနပ္ရွိလ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္၍ ရသည္ ဟုသာ ယူဆၾကဟန္တူသည္၊ တက္ၾကြသူေတြကို ဖမ္းဆီးထားႏိုင္လ်င္ သူတို႔သည္ တရား၀င္အစိုးရျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္၊ ၂၆ ႏွစ္လံုးလံုး မဆလ၏ ေပၚလစီ အမွားေတြကို ဘယ္သူမွ ဂရုမျပဳၾကဘဲ စစ္အာဏာ ျဖင့္သာ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ျမဲအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္၊

စစ္အာဏာရွင္မ်ားမွာ လူသာေျပာင္းျပီး စိတ္ဓါတ္ေျပာင္းလဲမႈ မရွိၾကေသာေၾကာင့္ အစိုးရအဆက္ဆက္ ျပည္သူ တို႔မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းေ၀းေနၾကရျပန္သည္၊ ပစ္ခတ္ႏိွမ္နင္းရေသာ စစ္တပ္ၾကီးအဖို႔ သခၤမ္းစာယူခဲ့ဘို႔ေ၀းစြ ေနာက္တခါလဲ ငါတို႔ကေတာ့ ပစ္မွာဘဲဟု ၾကံဳး၀ါးခဲ့ၾကသည္၊

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဒီပဲရင္း လုပ္ၾကံမႈအေရးအခင္းၾကီးမွာလည္း တိုင္းျပည္ကို တုန္လႈတ္ ေျခာက္ျခားေစေသာ  လုပ္ၾကံမႈၾကီးပင္ျဖစ္သည္၊ အၾကမ္းဖက္သူေတြမွာ ဘာမွ မျဖစ္၊ အစိုးရ ကိုယ္တိုင္က လုပ္ၾကံမႈကို ဖန္တီးသည္ ဟု စြတ္စြဲေနသည့္ အထဲမွာပင္ စီမံကြပ္ကဲသူေတြ ရာထူးတက္ကုန္ၾကသည္၊ အလုပ္ၾကံ ခံရသူေတြမွာ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းက်ခံၾကရသည္၊ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရမွာမူ သခၤမ္းစာ ယူတတ္သည့္ လကၡဏာ မေတြ႔ရေပ၊

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ေထာက္လွန္းေရးမႈးၾကီးကို ျဖဳတ္ခ် အေရးယူ ေထာက္လွန္းေရးတပ္တခုလံုးကို ဖ်က္သိမ္းရ သည့္ ကိစၥေနာက္တၾကိမ္ ျဖစ္ခဲ့ရျပန္သည္၊ သခၤမ္းစာ ယူတတ္သည့္ အစိုးရ သာဆိုလ်င္ အမွား တခုကို ႏွစ္ၾကိမ္ မမွားေစသင့္ေပ၊

(၃)

အေမရိကန္သမတျဖစ္သူ Mr. အိုဘားမား သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဂြ်န္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အီဂ်စ္လႊတ္ေတာ္သို႔တက္ ေရာက္ျပီး မြတ္စလင္ လူထုထံသို႔စကားေျပာခဲ့သည္၊ သူသည္ လူမဲ ျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္လည္း ကမၻာ့ အင္အား အၾကီးဆံုးႏိုင္ငံၾကီး၏ သမတ ျဖစ္သည္၊ လူဆိုသည္မွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္၊ ေမြးရာပါ လူတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ေတြရွိ သည္၊ တဦးအေပၚတဦး ဗိုလ္က် အႏိုင္္က်င့္၍ မရႏိုင္ေပ၊

အိုဘားမား၏မိန္႔ခြန္းသည္ Arab Spring ေခၚ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ေတာ္လွန္ေရးကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ ဟု နယူးေရာက္တိုင္းသတင္းစာ သတင္းေထာက္က ဆိုသည္၊ အိုဘားမား သမတ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ စံနစ္၏ အႏွစ္သာရပင္ ျဖစ္သည္၊ အာဏာရွင္ဆိုသည္မွာ လက္နက္ကိုင္ လက္တဆုပ္စာသာရွိသည္၊ ျပည္သူ ေတြ ညီညြတ္လ်င္ထိုအာဏာရွင္မ်ား ကိုမႈစရာမလိုဟု ေတြးေခၚၾကသည္၊

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်ဴးနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ အေရးအခင္းျဖစ္သည္မွအစျပဳခါ က်ဴးနီးရွား၊ အီဂ်စ္၊ ရီမင္၊ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံတို႔တြင္ လူထု ဆႏၵျပမႈမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္၊ သမတ မူဘာရက္ ျပဳတ္က်ျပီး ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ခံရသည္၊ လစ္ဗ်ားေခါင္းေဆာင္ ကဒါဖီး မွာလူအုပ္မွသတ္ျဖတ္ျခင္းကိုခံရသည္၊

ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားသည္ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားမွ သခၤမ္းစာ ထုတ္ယူသလားမဆိုႏိုင္ေပ၊ စစ္အာဏာ ရွင္ၾကီးမ်ား အနားယူသြားျပီ ဟုဆိုသည္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လိုလားသည္မွာ လူေတြေသမွ မဟုတ္ဘဲ ေခါင္းေဆာင္ ၾကီးေတြအလိုလို စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္တာကို လိုလားၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္၊

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ သမတၾကီးဦးသိန္းစိန္ ျမန္မာဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သမတ ၾကီးျဖစ္လာသည္၊ စစ္အစိုးရ သည္ တကယ္သခၤမ္းစာရျပီး လုပ္သင့္တာကို လုပ္သြားျပီဟု ကားမယူဆႏိုင္ေသးပါ၊ အၾကြင္းအက်န္ စစ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား၊ ခရိုနီၾကီးမ်ားမွာ ဘာမွမေျပာင္းလဲသလိုျပဳမူေနၾကဆဲျဖစ္သည္၊ ျပည္သူလူထုက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို လက္မခံေပ၊ ေနရာတကာမွာ စစ္ဗိုလ္စစ္သားေတြ ေနရာယူေနၾကတာကိုလည္း မၾကိဳက္ႏွစ္သက္၊ လြတ္လပ္ ေသာ စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္၀ါဒကို ျမင္ခ်င္ၾကသည္၊

စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ မိမိတို႔ ထင္ရာလုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ၾကီး ဆင္းရဲမြဲေတသြားရျခင္းကိုသခၤမ္းစာ မယူႏိုင္ၾကသူမ်ားရွိေနၾကဆဲျဖစ္သည္၊


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ကုိသန္းလြင္, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္