တူေမာင္ညိဳ – VOA မွ တဆင့္ သူတုိ႔ လိမ္ညာေနၾကၿပီ

November 25, 2014

တူေမာင္ညိဳ – VOA  မွ တဆင့္ သူတုိ႔ လိမ္ညာေနၾကၿပီ

(မိုးမခ) ၂၅၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၄

“မိုးလံုးျပည့္မုသာဝါဒီ၊ ေလလိႈင္းသံလူသတ္သမား၊ VOA လိမ္ေနသည္” — စသျဖင့္ တစ္ခ်ိန္က အသံကုန္ဟစ္ခဲ့ၾက သူမ်ားသည္ ယခုအခါ  VOA မွ တဆင့္ စကားေျပာေနၾကေလၿပီ၊ ထုတ္လႊင့္ေနၾကေလၿပီ။

ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရ မဂၤလာယူၿပီးေျပာ၊  ေျပာေနသည့္ “အေျပာင္းအလဲ”ႏွင့္ “ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” ဆိုသည္မွာ တခ်ိန္က “မုသာဝါဒီ မ်ား၊ လိမ္ညာေနသူမ်ား” ဟု သူတို႔ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆုိခဲ့ၾကသူမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔တေတြ ျပန္လည္အလြမ္းသင့္ေနၾကၿပီ၊ ျပန္ေပါင္းထုတ္ၾကၿပီဆုိ သည့္အခ်က္ကို  ရည္ညြန္းေျပာဆုိလုိျခင္းျဖစ္မည္ဟုယူဆပါသည္။

VOA မွ တဆင့္ သူတုိ႔ ဘာေတြ လိမ္ညာခဲ့ၾကသလဲ။

သူတုိ႔ေျပာသည့္သေဘာအႏွစ္ခ်ဳပ္က “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” သည္ သူတုိ႔၏ အသက္၊  “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး” ဆုိသည္မွာ သူတုိ႔စီစဥ္ညြန္ၾကားခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည့္ စည္းကမ္းေဘာင္ထဲက ျပင္ဆင္ေရးကိုသာ အားလံုးက ေက်ေက်နပ္နပ္ လက္ခံၾကရ မည္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍မူ အႏွစ္သာရအရ သူတုိ႔အၾကား ကြဲလြဲမႈလံုးဝမရွိ၊ တစ္ေသြး ထဲ၊ တစ္သံထဲ၊ တစ္မိန္႔တည္းျဖစ္သည္။  ကာကြယ္ေျပာဆုိရာတြင္သံုးသည့္ အေပၚယံစကားအသံုးအႏႈန္းတြင္သာကြဲသည္။

“သမၼတ” ဆုိသူက ေၾကာင္ေခ်းကဲ့သုိ႔ ေပ်ာ့ေပ်ာ့နံနံေျပာၿပီး၊ “လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒” ဆုိသူက မ်က္လွည့္ျပၿပီးေႄမြေဆးေရာင္းသူ ဟန္ပန္ႏွင့္ ဟုိလိုလုိ ဒီလိုလုိေျပာသည္။ “ကာခ်ဳပ္” ဆုိသူက လူမုိက္ဆန္ဆန္ေျပာသည္။ “ အသက္ ” တဲ့။ အသက္ဆုိေတာ့ အသက္ကို ေတာ့လာ မထိနဲ႔ မီးပြင့္သြားမယ္ဆုိတဲ့သေဘာပင္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ “ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဘက္ေပါင္းစံုက တြက္ဆမႈမ်ားျဖင့္ ခုိင္ခုိင္မာမာေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒ” ျဖစ္သတဲ့။ “ ျပည္သူ ၉၂ ဒသမ ၄၈ ရာခုိင္ႏႈန္း” က ေထာက္ခံခဲ့သတဲ့။

တစ္ခ်ိန္က ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စု(မဆလ)အစုိးရကလည္း “၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒ”ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၉၀ ဒသမ ၁၉ ရာခုိင္ ႏႈန္း ျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ေနာက္ေတာ့ “၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒ” ဘယ္လို မရႈမလွဇာတ္သိမ္းသြားခဲ့ရသလဲ ဆုိသည္ကို သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ကာခ်ဳပ္တို႔ သတိရဖုိ႔ေကာင္းသည္။

“စစ္အုပ္စုက စစ္တပ္ကို ဂုပ္ခြစီးၿပီး ႏုိင္ငံေရး/စီးပြားေရး လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ေနမႈမ်ား” ကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားသုတ္သင္ႏုိင္ျခင္း မရွိ သမွ်ကာလပတ္လံုး ဒီမိုကေရစီအေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ မည္သုိ႔မွ်/မည္သည့္အခါမွ် အာမခံခ်က္ရွိ လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ “စစ္အုပ္စုက စစ္တပ္ကို ဂုပ္ခြစီးၿပီး ႏုိင္ငံေရး/စီးပြားေရး လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ေနသမွ်” ကာလပတ္လံုး  အတုအေယာင္ ဒီမိုကေရစီ၊ အတုအေယာင္ဖက္ဒရယ္၊ အတုအေယာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔ျဖင့္သာ ႏွစ္သိမ့္ေနၾကရေပလိမ့္မည္။

တစ္ခ်ိန္က “ဆိုရွယ္လစ္အတု” ျဖင့္ ဆင္းရဲတြင္းသုိ႔ က်ေနာ္တို႔ျပည္သူမ်ားသက္ဆင္းခဲ့ၾကရၿပီး၊ ယခုအခါ “စည္းကမ္းျပည့္ဝ ေသာဒီမိုကေရစီသုိ႔မဟုတ္ အတုအေယာင္ဒီမုိကေရစီ” ျဖင့္လည္း အိမ္နီး/အိမ္ေဝးႏုိင္ငံမ်ားသို႔ အိမ္ေဖာ္မ်ား၊ အေထြေထြအလုပ္သမား မ်ားအျဖစ္ က်ေနာ္တုိ႔ျပည္သူမ်ားခရီးႏွင္ေနၾကရၿပီး၊ နက္ရိႈင္းေသာ ဆင္းရဲတြင္းထဲ နစ္သထက္နစ္ဝင္ေနခဲ့ၾကရပါၿပီ။

“စစ္အုပ္စုႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္”သည္ “ဆုိရွယ္လစ္အတု”မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ “ဒီမုိကေရစီအတု” မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ အဆက္ဆက္ေသာ အုပ္စုိးသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ မုိက္ေဖာ္ဆုိးဖက္ ခရုိနီမ်ားကို ခ်မ္းသာသည္ထက္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝ ေစခဲ့ၿပီး တုိင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူမ်ားကို မြဲျပာ က်သည္ထက္ပို၍မြဲျပာၾကေစခဲ့ေသာစနစ္ဆုိး၊ စနစ္ရုိင္းျဖစ္သည္ကို ျပည္သူမ်ားသည္ ျဖတ္ သန္းခဲ့ရေသာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ ခါးသည္း နာက်ည္းစြာ သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ပါ၍  လႊတ္ေတာ္တြင္း/လႊတ္ေတာ္ပမွ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသူၾကသူမ်ား၏ အဓိက ဦးတည္ခ်က္သည္လည္း စစ္အုပ္စုက “စစ္တပ္ကိုဂုပ္ခြစီးၿပီး ႏုိင္ငံေရး/စီးပြားေရး လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ေနမႈမ်ား ရွင္းလင္း ဖယ္ရွား သုတ္သင္ေရး” ဆုိသည့္အခ်က္ကို အဓိကထားၿပီး တိတိက်က် လုပ္ေဆာင္ၾကရေပလိမ့္မည္။ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း ျပည္သူလူထု၏စြမ္းအားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စည္းရံုးအားကိုုးသင့္လွေပသည္။

စစ္အုပ္စုႏွင့္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တကုိယ္ေတာ္အစြမ္းအစႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရား၊ဓမၼသက္သက္ႏွင့္ ေသာ္လည္း ေကာင္းေျဖာင့္ဖ်နားခ်၊သိမ္းသြင္းႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ လူဆုိးလူမိုက္မ်ားအတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ႀကိဳးစင္ လုိအပ္သကဲ့သို႔ စစ္အုပ္စု ႏွင့္စစ္အာဏာရွင္မ်ားအတြက္လည္း ျပည္သူလူထုစြမ္းအားႏွင့္ဖိအားေပးအၾကပ္ကုိင္ဖုိ႔လည္း မုခ်လုိအပ္ပါသည္။

တခ်ိန္က ရုပ္သံ၊ ေရဒီယုိ၊ သတင္းစာ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ “မိုးလံုးျပည့္မုသာဝါဒီေတြ တုိင္းျပည္ပ်က္ေအာင္ လုပ္ေနသည္”၊  “BBC ညာေနသည္”၊ “VOA လိမ္ေနသည္”၊ “RFA ရန္တုိက္ေပးေနသည္” ဆိုသည့္ ဆုိသည့္ အသံေတြ မၾကားခ်င္အဆံုး/ မျမင္ခ်င္ အဆံုးၾကားခဲ့/ျမင္ခဲ့/ ဖတ္ခဲ့ၾကရသည္။

အခုေတာ့ ဗိုလ္သိန္းစိန္၊ ဗိုလ္ေရႊမန္း၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တို႔သည္  VOA မွတဆင့္ လိမ္ညာေနၾကေလၿပီ။ ဗိုလ္သိန္းစိန္၊ ဗိုလ္ေရႊမန္း၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တို႔၏ မုသာဝါဒမ်ား၊ င့ါစကားႏြားရမ်ားကို VOA မွတဆင့္ထုတ္လႊင့္ေနေလၿပီ။

(Photo Credit – ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာေဟာင္း၊ ဟိုတခ်ိန္က သတင္းစာ၏ ေၾကြးေၾကာ္သံ)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

2 Responses to တူေမာင္ညိဳ – VOA မွ တဆင့္ သူတုိ႔ လိမ္ညာေနၾကၿပီ

 1. kaung myat min on November 25, 2014 at 12:40 pm

  ဟုတ္​ တယ္​.

  အဲလို ျဖစ္​ ​ေအာင္​ လည္​းဌာနမႈး သန္​း လြင္​ ထြန္​း ဆို သူ က. သူ႔ ရဲ႕ ​ေဖာ္​ လန္​ ဖ္ား ​ေလ သံ နဲ႔ ​ေျပာ တာ.

  ဟို အရင္​ ႐ုိ ဟင္​ ဂ်ာ ကိ စၥ ကို က နဦး မီး ​ေမႊး တဲ့ inter view. US က bengali ကို ႀကီး ႂကြး က်ယ္​ က်ယ္​ interview စ လုပ္​ တာ လည္​း သူ ဘဲ.​ေျပာ ျပ တာ ပါ. Not personal.

  စာ ​ေရး ဆရာ ခိုင္​း ႏိႈင္​း ​ေျပာ တာ ဟုတ္​ တယ္​ . သ ​ေဘာ တ ထပ္​ တည္​း

 2. Myo Chit on November 28, 2014 at 2:18 am

  “စစ္အုပ္စုက စစ္တပ္ကို ဂုပ္ခြစီးၿပီး ႏုိင္ငံေရး/စီးပြားေရး လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ေနမႈမ်ား” ကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားသုတ္သင္ႏုိင္ျခင္း မရွိ သမွ်ကာလပတ္လံုး ဒီမိုကေရစီအေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ မည္သုိ႔မွ်/မည္သည့္အခါမွ် အာမခံခ်က္ရွိ လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ “စစ္အုပ္စုက စစ္တပ္ကို ဂုပ္ခြစီးၿပီး ႏုိင္ငံေရး/စီးပြားေရး လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ေနသမွ်” ကာလပတ္လံုး အတုအေယာင္ ဒီမိုကေရစီ၊ အတုအေယာင္ဖက္ဒရယ္၊ အတုအေယာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔ျဖင့္သာ ႏွစ္သိမ့္ေနၾကရေပလိမ့္မည္။

  တစ္ခ်ိန္က “ဆိုရွယ္လစ္အတု” ျဖင့္ ဆင္းရဲတြင္းသုိ႔ က်ေနာ္တို႔ျပည္သူမ်ားသက္ဆင္းခဲ့ၾကရၿပီး၊ ယခုအခါ “စည္းကမ္းျပည့္ဝ ေသာဒီမိုကေရစီသုိ႔မဟုတ္ အတုအေယာင္ဒီမုိကေရစီ” ျဖင့္လည္း အိမ္နီး/အိမ္ေဝးႏုိင္ငံမ်ားသို႔ အိမ္ေဖာ္မ်ား၊ အေထြေထြအလုပ္သမား မ်ားအျဖစ္ က်ေနာ္တုိ႔ျပည္သူမ်ားခရီးႏွင္ေနၾကရၿပီး၊ နက္ရိႈင္းေသာ ဆင္းရဲတြင္းထဲ နစ္သထက္နစ္ဝင္ေနခဲ့ၾကရပါၿပီ။

  “စစ္အုပ္စုႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္”သည္ “ဆုိရွယ္လစ္အတု”မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ “ဒီမုိကေရစီအတု” မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ အဆက္ဆက္ေသာ အုပ္စုိးသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ မုိက္ေဖာ္ဆုိးဖက္ ခရုိနီမ်ားကို ခ်မ္းသာသည္ထက္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝ ေစခဲ့ၿပီး တုိင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူမ်ားကို မြဲျပာ က်သည္ထက္ပို၍မြဲျပာၾကေစခဲ့ေသာစနစ္ဆုိး၊ စနစ္ရုိင္းျဖစ္သည္ကို ျပည္သူမ်ားသည္ ျဖတ္ သန္းခဲ့ရေသာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ ခါးသည္း နာက်ည္းစြာ သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။

  တခ်ိန္က ရုပ္သံ၊ ေရဒီယုိ၊ သတင္းစာ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ “မိုးလံုးျပည့္မုသာဝါဒီေတြ တုိင္းျပည္ပ်က္ေအာင္ လုပ္ေနသည္”၊ “BBC ညာေနသည္”၊ “VOA လိမ္ေနသည္”၊ “RFA ရန္တုိက္ေပးေနသည္” ဆိုသည့္ ဆုိသည့္ အသံေတြ မၾကားခ်င္အဆံုး/ မျမင္ခ်င္ အဆံုးၾကားခဲ့/ျမင္ခဲ့/ ဖတ္ခဲ့ၾကရသည္။

  အခုေတာ့ ဗိုလ္သိန္းစိန္၊ ဗိုလ္ေရႊမန္း၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တို႔သည္ VOA မွတဆင့္ လိမ္ညာေနၾကေလၿပီ။ ဗိုလ္သိန္းစိန္၊ ဗိုလ္ေရႊမန္း၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တို႔၏ မုသာဝါဒမ်ား၊ င့ါစကားႏြားရမ်ားကို VOA မွတဆင့္ထုတ္လႊင့္ေနေလၿပီ။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)