အုန္းႏိုင္ – ဂႏၵီေၾကညာစာတမ္းၾကီးရဲ ႔ နိဂံုး

December 9, 2014

အုန္းႏိုင္ – ဂႏၵီေၾကညာစာတမ္းၾကီးရဲ ႔ နိဂံုး

(ဂႏၶီခန္းမ ေၾကညာစာတမ္း အပုိင္း ၁၈)၊ ဒီဇင္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၄

နို၀င္ဘာ(၁၂)ရက္ေန႔မွာ  အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုရဲ ႔ ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၃၀/၉၀) ဆိုတာထြက္ လာျပန္ပါတယ္.။ဒါကို အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္လူငယ္က မိတၱဴဆြဲျပီးပို႔တာပါ..။ အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္က တိုက္ရိုက္မပို႔ပါ။  မေရာက္တာလား..မပို႔တာလားေတာ႔  မေျပာတတ္ပါ..။

ဒီအထဲမွာ ပါတာေတြကေတာ႔ …

အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ ယဥ္ျပိဳင္ခဲ႔တဲ႔ ပါတီမ်ားကို  ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား  ေမးျမန္းျပီး လက္မွတ္ေရးထိုးေစခဲ႔တယ္လို႔  ပါရွိပါတယ္..။

(က) ေၾကညာခ်က္ (၁/၉၀)ကို ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရွဳေလ႔လာျပီး ျဖစ္ပါသည္..။

(ခ) ေၾကညာခ်က္ (၁/၉၀)ကို လိုက္နာမည္..။မလိုက္နာမည္..။

(ဂ) ေၾကညာခ်က္ (၁/၉၀)ကို မလိုက္နာပါက ပုဂၢိဳလ္အရ  အေရးယူခံရမည္ကို သိရွိပါသည္..။

(ဃ) ေၾကညာခ်က္ (၁/၉၀)ကို မလိုက္နာပါက  ပါတီအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းခံရမည္ကို သိရွိပါသည္..။

ဒီေမးခြန္းေတြကို  ဥပေဒနဲ႔အညီ  က်င္႔ထံုးပုဒ္မ (၁၆၀)အရ ေမးတာျဖစ္ပါတယ္လို႔ဆိုျပီး  ဒီအခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာပါတီက  လက္မွတ္ထိုးရမယ္လို႔  ဆိုပါတယ္..။ အဲဒီအျပင္ လက္မွတ္ထိုးရမဲ ႔ စာရြက္မွာ  သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ ႔အစည္း  ပါတီရဲ ႔

ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ႔၀င္မ်ား  အမည္လည္း ေရးတြဲထားပါတယ္..တဲ ႔။

ေနာက္တပိုဒ္မွာ ျပစ္မွဳဆိုင္ရာ က်င္႔ထံုးဥပေဒ  ပုဒ္မ(၁၆၀)မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္တယ္လို႔  ဆိုပါတယ္..။

“သက္ေသမ်ား ေရာက္ရွိေစရန္   ရဲအရာရွိက ဆင္႔ဆိုနိုင္မည္႔ အာဏာ” ဆိုတဲ ႔ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွာ  ရဲက  ဘယ္သူ႔ကို မဆို  ဆင္႔ေခၚနိုင္တယ္လို႔  ဆိုပါတယ္..။

ေနာက္တပိုဒ္  အပိုဒ္(၄)မွာ  န၀တဟာ  မာရွယ္ေလာအရ အမိန္႔ေတြ  ထုတ္ျပန္တာျဖစ္ျပီး  အာဏာသံုးရပ္ကိုလည္း  က်င္႔သံုးေနတာမို႔   န၀တရဲ ႔  အမိန္႔ကို လိုက္နာရမယ္လို႔ သက္ဆိုင္ရာက   ေျပာပါတယ္လို႔  ေဖာ္ျပျပန္ပါတယ္..။

ေနာက္တပိုဒ္  အပိုဒ္(၅)မွာ  (၁/၉၀)ကို  မလိုက္နာဘူးဆိုရင္

(က) လက္မွတ္ထိုးရမည္႔စာတြင္   ပူးတြဲပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ပုဒ္မ(၁၆၀)အရ  အျပစ္ေပးနိုင္တယ္..။

(ခ) သက္ဆိုင္ရာ ပါတီကိုလည္း  ဖ်က္သိမ္းနိုင္တယ္..။

အပိုဒ္(၆) မွာေတာ႔  အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္က  ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြကို ပုဂၢိဳလ္အရ  အျပစ္ေပးမွာထက္  အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ ပ်က္ျပဳန္းသြားမည္႔ အျဖစ္ကို  လံုး၀(လံုး၀) လက္မခံနိုင္ပါ … တဲ႔။

အပိုဒ္(၇) မွာေတာ႔  ယေန႔အထိ  ပါတီဟာ  အၾကပ္အတည္းေတြၾကားက  ပါတီရပ္တည္မွဳ မပ်က္ျပားေအာင္  လုပ္ေဆာင္ခဲ႔တယ္..။ ပါတီမွတ္ပံုတင္တယ္..။ ထုတ္ေ၀ခြင္႔ (န.သ)ယူခဲ႔တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ ႔တယ္..။

အပိုဒ္(၈) မွာေတာ႔  အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဖ်က္သိမ္းခံရပါက   ျပည္သူကေပးထားတဲ႔တာ၀န္ေတြကို မထမ္းနိုင္ပဲ  ဘာမွွ်ေဆာင္ရြက္နိုင္မွာ မဟုတ္ေတာ႔တဲ႔အျပင္   တရား၀င္ နိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား   နိဂံုးခ်ဳပ္သြားမည္သာ  ျဖစ္ပါသည္လို႔ဆိုတယ္..။

အပိုဒ္(၉) မွာ  အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္  ရွင္သန္ေရးကို အေလးထားတယ္..။

အပိုဒ္(၁၀) မွာ  ကမၻာ႔သမိုင္းမွာလည္း  အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းရွိရင္   ဒီမိုကေရစီကို အလြယ္တကူ ရရွိနိုင္တဲ ႔ သာဓက  မရွိပါ..တဲ ႔။

အပိုဒ္(၁၁) က်ေတာ႔   အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပ်က္သြားရင္  အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စားျပဳျပီး  ၀င္ေရာက္ထားတဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း  တရား၀င္ရပ္တည္ခြင္႔ရွိမွာ မဟုတ္ဟု … ယူဆပါသည္ …တဲ႔။

ေနာက္က်န္တဲ ႔ အပိုဒ္ႏွစ္ခုကေတာ႔  ပါတီရပ္တည္ေရးကို  ဇြဲရွိရွိ၊ ၀ီရိယရွိရွိ..လုပ္ရမယ္..။ ဘာညာ..ဘာညာေတြေပါ႔..။

အပိုဒ္(၁၄) မွာ  ဒါ႔ေၾကာင္႔  ေအာက္ေျခကို ၾကိဳတင္ခ်ျပဖို႔  အခ်ိန္မရပါ.. ။

အပိုဒ္(၁၅) မွာ  ဒါ႔ေၾကာင္႔  နို၀င္ဘာ(၉)ရက္ေန႔ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔အစည္းအေ၀းက  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ႔ရေပသည္ …လို႔  ပါပါတယ္..။

ဗဟိုက ထြက္တဲ ႔စာထဲမွာ   တည္တည္တံ႔တံ ႔  မရွိပဲ..၊ ကေသာက္ကေရာက္အနိုင္ဆံုး..၊ သိကၡာမရွိဆံုး..စာပါပဲ..။ (၁/၉၀)ကို လက္ခံလိုက္ျပီေပါ႔..။ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔က  ဂႏၵီခန္းမေၾကညာခ်က္ ဆိုတဲ ႔  လက္နက္ၾကီးကို   အရွက္ကင္းမဲ႔စြာ ခ်လိုက္ရျပီေပါ႔..။ ဂႏၵီခန္းမေၾကညာစာတမ္းၾကီး  သံုးလနဲ ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားရပါျပီ..။

အရွက္ကင္းမဲ႔တယ္ဆိုတဲ့စကားကို  နာေကာင္းနာၾကေပလိမ္႔မယ္..။ ဒါေပမဲ ႔  အထက္က  (၃၀/၉၀) ဆိုတဲ ႔စာကို    တကယ္ဖတ္ၾကည္႔ရရင္  ဒီလိုဆိုတာ  နဲေသးတယ္ လို႔ေတာင္ ေျပာနိုင္ပါလိမ္႔မယ္..။ ဒီလို   ေအာက္တန္းက်က်  ျခိမ္းေျခာက္တာမ်ိဳးကို   အလြယ္တကူ အေလွ်ာ႔ေပးလိုက္တဲ ႔  ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္မ်ားရဲ ႔  ရပ္တည္ခ်က္အေပၚမွာ အားမရနိုင္ပါ။ လူကိုအေရးယူမွာကို  မေၾကာက္ပါ..အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ ဖ်က္သိမ္းခံရမွာကို စိုးလို႔ပါဆိုတဲ ႔  ဆင္ေျခကိုလည္း   လက္မခံနိုင္ပါ..။ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မွဳအေပၚ   အယံုအၾကည္ကင္းမဲ႔လာပါတယ္..။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မွတ္စုုမွတ္တမ္း, အခန္းဆက္မ်ား, အုန္းႏိုင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)