တူေမာင္ညိဳ – လႊတ္ေတာ္ ဝဋ္ဆင္းရဲမွာ ဇြတ္ဆြဲၿပီး မေနၾကပါနဲ႔

December 13, 2014

တူေမာင္ညိဳ  – လႊတ္ေတာ္ ဝဋ္ဆင္းရဲမွာ ဇြတ္ဆြဲၿပီး မေနၾကပါနဲ႔
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာလ ၁၃၊ ၂၀၁၄

photo source :  www.thehindu.com

အတိုက္အခံမ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္းႏုိင္ငံေရးကား လမ္းဆံုးေနေခ်ၿပီ၊  ေရွ႕ခရီးဘယ္လိုဆက္ၾကမလဲ။

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြဝင္စဥ္က ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ “တာဝန္ႀကီး ၃ ရပ္” (ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရး) ကို လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာအထိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသလဲ။ ထိေရာက္တဲ့ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ဘာေတြရရွိခဲ့သလဲဆုိတာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီနဲ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆန္းစစ္သင့္ပါတယ္။ ဆန္းစစ္ရရွိလာတဲ့အခ်က္ေတြကို ျပည္သူအမ်ားသိရွိေအာင္တင္ျပအစီရင္ခံသင့္ပါတယ္။

ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့တဲ့ ရည္မွန္းထားခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။

ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး မရရွိခဲ့တာေတြက ဘာေတြလဲ။ ဘာေၾကာင့္ေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိခဲ့ၿပီး၊ ဘာေၾကာင့္မရရွိခဲ့သလဲ၊ ဘယ္လို ျပဳျပင္သြားမွ၊ ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႔ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွရည္မွန္းခ်က္ေတြေပါက္ေျမာက္ႏုိင္မလဲစသျဖင့္ အခ်က္အလက္ရွိရွိဆန္းစစ္ ေလ့သံုးသပ္တင္ျပသြားသင့္တယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္တြင္းႏုိင္ငံေရး “ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္မျဖစ္ဘူး”ဆုိတာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဥကၠ႒ အပါအဝင္ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ကိုယ္တုိင္ထုတ္ေျပာေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေတာ့လည္း ျဖည့္စြက္ေျပာပါေသးတယ္ “လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာႏုိင္ တယ္၊ထိေရာက္မႈမရွိတာ၊ေျပာတဲ့အတိုင္း၊ ေတာင္းဆိုတဲ့အတိုင္းျဖစ္တာ၊ မျဖစ္တာက သပ္သပ္၊ ဒီလိုလြတ္လြတ္လပ္လပ္တုိင္းသိျပည္သိ တင္ျပႏုိင္တာ ကုိယ္က တုိးတက္မႈပဲ” တဲ့။ ဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ အႏွစ္သာရကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလိုျဖစ္မလာခဲ့ဘူး၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အလုပ္မျဖစ္ ဘူးဆိုတာ ျငင္းခုန္စရာမလုိေအာင္ ထင္ရွားေနပါၿပီ။

ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ိဳ႕ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရင္ဖြင့္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္တြင္းအေျခအေနအခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏုုတ္ေဖာ္ျပရရင္

– “အားလံုးသိတဲ့အတိုင္းပဲ ေျပာင္းလာတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သံုး ေယာက္နဲ႔ စုေပါင္း ၄၆ ေယာက္၊ ၄၆ ေယာက္ အင္အားက ဘာမွ မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဓိကပင္မရည္မွန္းခ်က္ႀကီးျဖစ္တဲ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးရယ္၊ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးရယ္၊ တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရးရယ္၊ အဲဒီရည္မွန္းခ်က္သံုးခ်က္မွာ  ၄၆ ေယာက္ဆုိတဲ့ ဆယ္ပံုတစ္ပံု အတုိင္းအတာနဲ႔လုပ္ရတာဟာဘာမွခရီးမတြင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဆက္ၿပီးေတာ့မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအားလံုးက ဆက္လက္သြားေနၾကတယ္” (ဦးဝင္းျမင့္)

– “ျပည္သူေတြလိုလားခ်က္နဲ႔ ကြၽန္မတုိ႔လႊတ္ေတာ္က လုပ္ေနတာေတြက နည္းနည္းလြဲမ်ားလြဲေနသလားလုိ႔ တခါတခါ သံသယျဖစ္မိ တယ္ေပါ့၊ ျပည္သူေတြေတာင္းဆိုတာတစ္ခခု၊ လႊတ္ေတာ္မွာတင္လိုက္တဲ့အာဂ်င္ဒါကတစ္မ်ိဳးေတြျဖစ္ေန တယ္၊ အဆိုးဆံုးက ကၽြန္မတို႔အင္အားကနည္းတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ေဆြးေႏြးလုိက္တာ၊ ေတာင္းဆုိလုိက္တာ၊ ေျပာ လုိက္တဲ့ကိစၥရပ္ေတြဟာ ျဖစ္မလာတာေတြမ်ား တယ္ေပါ့ေနာ္” (မျဖဴျဖဴသင္း)

– “ဘယ္ေလာက္စိတ္တိုတယ္ေအာက္ေမ့လို႔လဲ၊ထလည္းမထူးမွာမုိ႔လုိ႔ မထတာ၊ မိုက္ေတာင္းတယ္၊မေပးဘူး၊ တစ္ခုေတာ့ ရွိတာေပါ့ေလ၊ ဦးသူရေရႊမန္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ NLDနဲ႔ဆက္ဆံေရးေျပလည္ၿပီးေတာ့ အထုိက္အေလ်ာက္ႏုိင္ငံေရး space  ေပးတယ္၊အဲဒီဟာေလးေထာက္ထားၿပီးေတာ့ေနတာ၊ ႏုိ႔မဟုတ္ရင္ေတာ့ ကေလာ္တုတ္ေတာ့မွာပဲ” (ဦးဝင္းထိန္)

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ထိေရာက္မႈရွိဖို႔၊ တင္ျပတဲ့အတိုင္းျဖစ္ေျမာက္လာဖုိ႔ဆုိတာမွာ အဓိကအားျဖင့္ ကုိယ့္ပါတီကအမတ္ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ ထဲမွာ ေနရာအမ်ားစုရထားမွ၊ အင္အားအမ်ားစုျဖစ္ေနမွမဟုတ္ပါလား။ ဒါ့အျပင္ ကိုယ့္ပါတီနဲ႔ မိတ္ဖက္ျဖစ္ေနတဲ့ အျခားပါတီ မ်ားရဲ႕ အမတ္ေတြ ရဲ႕ေထာက္ခံမႈလည္းလိုတယ္ေလတယ္ေလ။ ဒါက ပါလီမန္ႏုိင္ငံေရး၊လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးေတြရဲ႕ အေျခခံသေဘာ သဘာဝ မဟုတ္ပါလား။ ဒါ့အျပင္ အေျခခံဥပေဒအပါအဝင္၊ အျခားေသာ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြကလည္း တဖက္စီးနင္း မဟုတ္ဘဲ၊ မွ်တတဲ့အေျခခံနဲ႔လည္းတည္ရွိရဦးမယ္ေလ။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ဒီလို အေျခခံေတြ ျပည့္ျပည့္စံုစံု၊ လံုလံုေလာက္ေလာက္မရွိဘဲနဲ႔လႊတ္ေတာ္ထဲ ဇြတ္ဝင္သြားခဲ့တာပါ။ အမတ္ ၄၆ ေယာက္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဘာမွထိထိေရာက္ေရာက္ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္မလာႏုိင္ဘူးဆုိတာ အခုေတာ့ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေတြကိုယ္ တုိင္အေတြ႔အႀကံဳအရ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ဖြင့္ေျပာေနၾကပါၿပီ။

ဒီေတာ့ ထိေရာက္မယ့္ဒီခ်ဳပ္ပါတီကိုယ္တုိင္က “လိုလွ်င္ႀကံဆနည္းလမ္းရ” ဆုိတဲ့စကားအတုိင္း နည္းလမ္းရွာႀကံသင့္ပါၿပီ။ “သံသရာဝဋ္ထဲ၊ ဇြတ္ဆြဲလုိ႔ေနမယ္၊ ေသပါေစခင္ရဲ႕”ဆုိတာလို႔ လႊတ္ေတာ္ ဝဋ္ဆင္းရဲမွာ ဇြတ္ႏွစ္ၿပီးမေနေစခ်င္ပါဘူး။

အန္ကယ္ဦးဝင္းထိန္လည္း “ကေလာ္တုတ္”ရမယ့္ကိန္းလည္း ဆုိက္ေရာက္မသြားေစခ်င္ပါဘူး။

ေထာက္ထားေနရတဲ့ “အထုိက္အေလ်ာက္ႏုိင္ငံေရး space” ဆုိတဲ့ “ဗထက္ခ်ိဳင့္” လို ခ်ိဳင့္ခြက္ကေလးထဲေနလည္း အလ်င္ အျမန္လြတ္ ေျမာက္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပါတီတြင္းမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ မဟာမိတ္ပါတီမ်ားနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း တုိင္းျပည္နဲ႔ လူထုအတြက္ အေကာင္းဆံုးေဖာက္ထြက္ႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီအေနျဖင့္  ညွိႏိႈင္းရွာေဖြသင့္ပါၿပီ။

ဒီလိုနည္းလမ္းရွာေဖြၾကရမွာလည္း “ဒီမိုကေရစီခရီးၾကမ္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္” က႑မွာ “ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ေတြကို မိတ္ဆံုစားပြဲအဆင့္ထက္ပိုၿပီး အက်ိဳးရွိေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္သင့္တယ္ထင္ပါသလဲ” ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သလုိ “စိတ္ေျပာင္းရမွာေပါ့၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိတာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ကံၾကမၼာ၊တုိင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ အေရးႀကီးတယ္၊ ဒါဟာေလးေလးနက္နက္နဲ႔သတိၱရွိရွိနဲ႔ရင္ဆုိင္ရမယ္ဆုိတာလက္ခံဖုိ႔လိုတာေပါ့”ဆုိတဲ့ေျဖနည္းကားမ်ိဳးနဲ႔ေတာ့ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ အဲဒီေျဖဆုိမႈဟာ အလြန္႔အလြန္ ေယဘုယ်ဆန္လြန္းလွပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ညြန္း
– (VOA) ဦးသန္းလြင္ထြန္း ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အင္တာဗ်ဴး (၂၃- ၁၁- ၂၀၁၄)
– လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔စကားဝုိင္း (ရဲျမင့္ေက်ာ္)၊ ဒီလႈိင္းစာေစာင္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၄၆၊ အမွတ္ ၄၇
– (RFA)၊ ဒီမိုကေရစီခရီးၾကမ္းနဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (၁၁ – ၁၂ – ၂၀၁၄ )


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္