ေဒါက္တာဓမၼပိယ – ႏုိင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း

December 16, 2014

 

 ေဒါက္တာဓမၼပိယ – ႏုိင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း   

(မိုုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၄

 

လူမ်ဳိးမရွိလွ်င္ (ထိုလူမ်ဳိး၏) တိုင္းျပည္မရွိ။ ဘာသာ သာသနာမရွိလွ်င္ (ထိုဘာသာ သာသနာ ၏) ယဥ္ေက်းမႈမရွိ။ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမရွိလွ်င္ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္းမရွိ။ ႏိုင္ငံသားအခြင့္ေရး ႏွင့္ လူအခြင့္ေရးမ်ားမရွိလွ်င္ ဒီမိုကေရစီမရွိ၊ တစ္လင္ တစ္မယားစနစ္မရွိလွ်င္ (မိသားစု၌) ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မရွိ။ ထိုအခါ ထိုတုိင္းျပည္သည္ အၿမဲတမ္းဆူပူေနမွာျဖစ္တယ္။ 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မၾကာခဏဆိုသလို ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြထဲတြင္ တိုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး၊ ဘာသာႏွင့္ သာသနာ၊ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူ၊ ဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒကိုဆန္႔က်င္သူ၊ ထိုကဲ့သို႔ အသြင္မတူသူတို႔ရဲ့ အၾကား၀ယ္ ေသးေသးေကြးေကြး ျပႆနာေလးေတြကအစ ႀကီးႀကီးမားမား ျပႆနာမ်ားအထိ ျပႆနာေတြက ဆိုက္တိုက္ျဖစ္ေနတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရင္ ဘယ္သူေတြက ထုိျပႆ နာကို ေျဖရွင္းေပးၾကမွာလဲ။ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ မည္ေတြသူမွာ တာ၀န္ရွိသလဲ။ ေမးစရာေမးခြန္း ေတြက ေထာင္ေသာင္းမက ရွိေနျခင္းပါ။ 

 

ျပႆနာေတြ ေပါမ်ားတဲ့ တို႔တိုင္းျပည္ … ။ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာ၊ လူမႈေရးျပႆနာ၊ စီးပြား ေရးျပႆနာ၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာစတဲ့ ျပႆနာေတြက မ်ဳိးစုံေနတယ္။ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းေတြကေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနျခင္းပါ။ ဥပမာ၊ ဥပေဒရႈေဒါင့္ကေနၾကည့္၍ ေျဖရွင္း နည္း၊ ဖီလိုဆိုဖီရႈေဒါင့္ကေနၾကည့္၍ ေျဖရွင္းနည္း၊ ဒီမိုကေရစီရႈေဒါင့္ကေနၾကည့္၍ ေျဖရွင္းနည္း၊ ဘာသာေရးရႈေဒါင့္ကေနၾကည့္၍ ေျဖရွင္းနည္း၊ လူမႈေရးရႈေဒါင့္ကေနၾကည့္၍ ေျဖရွင္းနည္း စသည္ ျဖင့္ ေျဖရွင္းနည္းေတြက မ်ိဳးစုံေနတယ္။ သို႔ေသာ္ … ။ 

 

တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူထုေအာ္သံေတြ ထြက္လာတယ္။ စစ္ေဆးၾကည့္ေတာ့ ျပႆနာရယ္လို႔ေတာ့ မဆိုနိုင္ပါ။ ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ဆႏၵ ေတြကို ထုတ္ေဖၚေနၾကျခင္းသာျဖစ္တယ္။ လူမ်ားစုဆႏၵႏွင့္ လူနည္းစုဆႏၵကို ႏႈိင္းယွဥ္ႏႈိင္ဖို႔ အသံ ေတြကို ထုတ္ျပၾကျခင္းျဖစ္တယ္။ ေခတ္စကားႏွင့္ေျပာရရင္ေတာ့ ပတ္ဘလစ္ခ္ ဗိြဳက္စ္ (Public Voice) လုထုအသံေပါ့။ ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ေျဖရွင္းရန္ ေနာက္ဆုံးနည္းလမ္းကေတာ့ ဗုုတ္ (Vote) လုပ္၍ ဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳရမွာျဖစ္တယ္။

 

ဒီလိုျပႆနာမ်ားမ်ဳိးေတြကို ဦးစြာပထမ ဥပေဒရႈေဒါင့္ကေနၾကည့္ၿပီး ေလ့လာသုံးသပ္ျပခ်င္ တယ္။ ျပည္သူေတြအၾကားမွာ အခ်င္းခ်င္း ရွင္းမရတဲ့ျပႆနာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရင္ ထိုျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ (သို႔မဟုတ္) ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ ဥပေဒဆိုတာ ရွိရမယ္။ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးရန္ဥပေဒ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ မရွိေသးတဲ့အတြက္ မယားၿပဳိင္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာ (domestic issue) ေတြဟာ မၾကာခဏ ဆိုသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုျပႆနာေတြကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒဆိုတာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္လာတယ္။  

 

၂၀၁၄-ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁)ရက္ေန႔မွစ၍ ဒီဇင္ဘာလ (၄)ေန႔ထိ ဆက္တိုက္ထြက္ေပၚလာတဲ့ ဥပေဒေလးရပ္ဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ လုိအပ္လာလို႔ ဆက္တိုက္ဆိုသလုိ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္။ အမိႏုိင္ငံအတြက္ ႀကိဳဆိုတယ္။  ႏိုင္ငံအတြက္လိုအပ္လာလုိ႔ ဥပေဒကို ျပဳေပးၾကရာ၀ယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ လူအားလုံး လက္ခံမွ ဥပေဒဆိုတာ ျပဳေပးရျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ၊ လူအမ်ားစုလက္ ခံလွ်င္ ထိုဥပေဒကို ျပဳေပးရျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ့ စံႏႈန္းျဖစ္တယ္။ သို႔မဟုတ္ ျပဳေပးႏိုင္တယ္။ အမ်ားစု ဆႏၵေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳေပးရတာဟာ တရားမွ်တတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္တယ္္။ 

 

ဥပမာ၊ ဘရူးႏုိင္းႏုိင္ငံမွာ ျပ႒ာန္းေပးလိုက္တဲ့ ရွရီယာ(Sharia) ဥပေဒ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံမွာ အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ (လူဦးေရ ၇၀% ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိ္တဲ့) မေလးလူမ်ဳိးတို႔ရဲ့ ဘာသာကို ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာ အျဖစ္ ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ဥပေဒတို႔ဟာ အမ်ားစုကို အေျခခံၿပီး ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးေတြျဖစ္တယ္။ USA မွာ ေယာက်္ားအခ်င္းခ်င္း လက္ထပ္ႏိုင္တဲ့ဥပေဒကို အခ်ဳိ႔ျပည္နယ္ေတြမွာ ျပ႒ာန္းေပးထား တယ္။ ဒီလိုဥပေဒမ်ဳိးေတြဟာ ျပည္သူအားလုံး လက္ခံလို႔ ဥပေဒျပဳတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ၊ ျပည္သူ အမ်ားစု လက္ခံလို႔ ဥပေဒျပဳထားတာမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ မေလးရွားမွာ လူအမ်ားစု ကိုးကြယ္တဲ့ အစ္စလမ္ဘာသာကို ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ေၾကညာ၍ ဥပေဒျပဳထားတာကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၊ ဟိႏၵူူဴဘာသာ၀င္မ်ား၊ ခရစ္ယန္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ အျခားဘာသာ၀င္မ်ားက လုံး၀လက္မခံပါ။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူအမ်ားျဖစ္၍ ျပည့္သူဆႏၵကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႏႈတ္ပိတ္ေနခဲ့ၾကရျခင္း ျဖစ္တယ္။ နားလည္ႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။   

 

တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ဖီလိုဆိုဖီရႈေဒါင့္ကေန ၾကည့္၍လည္း ေ၀ဖန္သုံးသပ္ႏိုင္တယ္။ ဥပေဒျပဳရာမွာ – 

 

(၁) လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ ျပ႒ာန္းေပးရတဲ့ဥပေဒ၊ 

 

(၂) ျဖစ္ခဲ့ၿပီးခဲ့တဲ့ ျပႆနာမ်ားကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ လွည့္၍ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ မရည္ရြယ္ဘဲ ေနာင္အခါ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တဲ့ ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ခြင့္မရေအာင္ ကာကြယ္ေပးရန္ ျပ႒ာန္းေပးရတဲ့ ဥပေဒ၊ 

 

(၃) ျဖစ္ၿပီးေသာျပႆနာမ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္နွင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပ႒ာန္းေပးရတဲ့ ဥပေဒရယ္လို႔ ဥပေဒအမ်ဳိးအစားက အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ သုံးမ်ဳိးရွိေနတယ္။ 

 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခြင့္အေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းေပးလိုက္ေသာဥပေဒသည္ နံပတ္ (၂) ဥပေဒအမ်ဳိးအစား ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ထားတယ္။ 

 

ဤဥပေဒသည္ မယားၿပိဳင္ယူထားေသာ (သို႔မဟုတ္) မယားသုံးေလးေယာက္ယူထားေသာ မဟာပုရိသမ်ား၏ ရင္ခြင္၌ရွိေသာ မယားမ်ားထဲက အႀကီးဆုံးမယား (သို႔မဟုတ္) အငယ္ဆုံးမယား (သို႔မဟုတ္) မိမိအႏွစ္သက္ဆုံး မယားတစ္ေယာက္ကိုသာ ခ်န္ထားခဲ့ၿပီး မိမိအလိုမရွိေတာ့ေသာ က်န္တဲ့မယားမ်ားကို ထိုသူ႔ရင္ခြင္မွ ဇြတ္အတင္းဆြဲထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေပးျခင္း မဟုတ္ပါ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခြင့္ေရးအတြက္ လူမႈေရး ရႈေဒါင့္ကပဲၾကည့္ၾကည့္၊ လူ႔အခြင့္ေရး ရႈေဒါင့္ ကပဲၾကည့္ၾကည့္၊ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းနဲ႔ပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံသားအမ်ားစု လက္ခံထားတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းနဲ႔ပဲၾကည့္ၾကည့္၊ ဘယ္ရႈေထာင့္၊ ဘယ္စံႏႈန္းကေနၾကည့္ၾကည့္ တရားမွ်တမႈ ရွိေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ 

 

ဥပမာ၊ တရားမွ်တမႈရွိ၊ မရွိ သိရွိႏိုင္ရန္ မိမိ၏ ခ်စ္လွစြာေသာ တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးေလးကို မယားၿပဳိင္အျဖစ္နွင့္ ေနရတဲ့ဘ၀ေလးမွာ ခဏေလးထားၿပီး (စကၠန္႔အနည္းငယ္မွ်သာထားၿပီး) စာနာစိတ္ျဖင့္ ရႈျမင္သုုံးသပ္ၾကည့္ေစခ်င္တယ္။ ထိုအခါ သမီးေလးရဲ့ဘ၀အခက္အခဲ၊ သမီးေလးရဲ့ ရင္ထဲမွာ အဆက္မျပတ္ ေလာင္ကၽြမ္းေနတဲ့ ဘ၀အပူမီးေတြဟာ ဖခင္ရဲ့ရင္ကို တမုဟုတ္ခ်င္း ပူေလာင္ကူးစက္လာလိမ့္မယ္။ ဒီအခါမွာ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ဆိုတဲ့ စာနာစိတ္ရဲ့ သေဘာသဘာ၀ကို နားလည္လာႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။  

 

ဒီစာေရးမေရးခင္ ႏွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းတဲ့ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ရတယ္။ အဲဒီသတင္းက – အမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူ ညီမွ်ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီး၏ ေလ့လာသုံးသပ္ မႈစာတမ္းမွ ထြက္ေပၚလာတဲ့သတင္း – မိန္းမတစ္ဦးထက္ပို၍ တရား၀င္လက္ထပ္ယူခြင့္ျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ား၊ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွရွိ အစၥလာမ္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရ၍ မ်ားစြာအံ့ၾသမိတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ သူတို႔ ဘယ္လို ဆက္စပ္မႈမ်ား ရွိေနပါလိမ့္။ စဥ္းစားမိတယ္။ 

 

၁၉၅၄-ခုႏွစ္၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲစဥ္အခါက ျမန္မာအမ်ဳိး သားေတြထဲမွ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား မပါ၀င္ခဲ့၍ အမ်ားရဲ့ႀကဳိးဆြဲရာကို ကခဲ့ရေသာ ရုပ္ေသးရုပ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကေလသေလာ၊ (သို႔မဟုတ္) ဥပေဒျပဳရာမွာ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ပါေတာ့ ပါ၀င္တယ္။ သို႔ရာတြင္ သတိမမူ ဂူမျမင္ခဲ့၍ မယားၿပဳိင္ယူခြင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးလိုက္တာကို သတိလက္လြတ္ျဖစ္ကာ ေထာက္ခံေပးခဲ့ၾကေလသေလာ။ သို႔မဟုတ္ မယားအမ်ားယူၾကေသာ ေရွးဘုရင္မ်ားရဲ့ ဘုရင္စနစ္ကို အားက်မိၾက၍ မယားၿပဳိင္ယူခြင့္ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၾကသေလာ။ အေျဖကား မသဲကြဲပါ။ သို႔ေသာ္ မယားၿပဳိင္ ယူခြင့္ဥပေဒကို ခြင့္ျပဳခဲ့ၾက၍ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားသည္ မ်ားစြာက်ဆင္းခဲ့ရၿပီး ေရေမွ်ာကမ္းတင္ ပန္းေဗဒါတို႔အသြင္ျဖင့္ ပန္းသူမဲ့ ဘ၀မ်ားထဲကို ေရာက္ခဲ့ၾကရတယ္။ ေတြးမိတိုင္း ၀မ္းနည္းမိတယ္။ 

 

ဒါေပမဲ့ ̏အခ်ိန္အေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါတို႔သည္ ဘ၀တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္̋ဆိုတဲ့  သီအိုရီအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခြင့္အေရးအတြက္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေပးႏုိင္ရန္ အခြင့္အခါသင့္ေနၿပီျဖစ္၍ ထိုဥပေဒကို ႀကဳိဆိုရင္း ေက်းဇူး တင္ထိုက္သူအားလုံးကို ႀကိဳတင္၍ ေက်းဇူးတင္ေနမိတယ္။ 

 

သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္ေရးမ်ားကို ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ဟန္႔တား၍ မယားၿပိဳင္စနစ္ကို ဆက္လက္ထားႏုိင္ရန္ အႀကံရွိၾကေသာ မဟာပုရိသတို႔သည္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းမေပးႏိုင္ဖို႔ ကန္႔ကြက္ေနသူမ်ားကလည္း ရွိေနျပန္တယ္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အမွန္တကယ္ သိသင့္တဲ့အခ်က္မွာ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ မယားၿပဳိင္ယူထားေသာ ေယာက္်ားမ်ား၏ အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ မိသားစုဘ၀ေလးမ်ား တည္ၿငိမ္ၿပီး ေအးခ်မ္းသာယာေစႏိုင္ရန္ အထူးရည္ရြယ္၍ ျပ႒ာန္းေပးျခင္းျဖစ္တယ္။ အေမႏွင့္တူေသာ အမမ်ား၊ သမီးႏွင့္တူေသာ ညီမမ်ား၊ ကံေကာင္းႏိုင္ၾကပါေစ။ 

 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းေပးလိုက္ေသာ ဥပေဒေလးရပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ဘယ္သူကိုမွ အျပစ္တင္ရန္ မရည္ရြယ္ဘဲ၊ ေနာင္တြင္ ျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္သည့္ အမ်ဳိးသားေရးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အလားတူျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္ ေရးမ်ား  ဆုံးရႈံးနစ္နာေနမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဥပေဒျဖင့္ စနစ္တက် ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေပးရန္ ၉၀%ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိတဲ့ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားက လက္မွတ္ ထိုး၍ျဖစ္ေစ၊ လက္မွတ္ မထိုးဘဲ စိတ္ဆႏၵျဖင့္ျဖစ္ေစ တညီတညြတ္တည္း ေတာင္းဆိုေနခဲ့ၾကတယ္။ ဒါကို နားလည္ႏုိင္ၾကဖို႔ပါ။ 

 

သတင္းစာ၌ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ရွင္းလင္း ေဖၚျပထားရာမွာ – ̏ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိမ္းျမားၾကေသာ လင္ႏွင့္မယားတို႔ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး သစၥာရွိစြာျဖင့္ သာယာခ်မ့္ေျမ႔သည့္ အိမ္ေထာင္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစရန္၊ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မယားၿပဳိင္အျဖစ္ေရာက္ရွိျခင္းမွ ကာကြယ္ ရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားက မယားအမ်ားယူျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္ေရးမူခင္းမ်ားကို တားဆီးႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္̋ဟု ေဖၚျပထားတာကို ေတြ႔ရတယ္။

 

ဤဥပေဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ ေမြးဖြားၿပီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းမွာ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားမ်ားအလုံး အတူယွဥ္တြဲၿပီး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ (ကိုယ့္ဘာသာတရားကို) ယုံယုံၾကည္ၾကည္၊ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းျဖင့္ ေနထိုင္ႏုိင္ၾကေစရန္ႏွင့္ တိုင္းျပည္တြင္း၌ ျဖစ္ပ်က္သြား ခဲ့ေသာ ဘာသာေရးဆန္ေသာပဋိပကၡမ်ား၊ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡမ်ားကို အေျခခံ၍ ဘာသာမတူသူ၊ အသြင္မတူသူတို႔၏အၾကား အိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ သမိုင္းျဖစ္ရပ္ ဆိုးမ်ားကို သင္ခန္းစာယူ ႏုိင္ၾကရန္ျဖစ္တယ္။

 

 ေနာက္ၿပီး အလားတူ ထပ္မံမျဖစ္ပြားရေအာင္ ကာကြယ္ေပးဖို႔အတြက္ ျပ႒ာန္းေပးတဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား နားလည္ သေဘာေပါက္ႏိုင္ၾကဖို႔လိုတယ္။ 

 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအခြင့္ေရးႏွင့္ မိသားစုမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနႏုိင္ေရးကို အေထာက္ကူျပဳ ႏုိင္ေသာ ဥပေဒျဖစ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားသူတိုင္း ဤဥပေဒမ်ဳိးကို အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ အတြက္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာဖြားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလုံး (အားႏြဲ႔ေသာ တိုင္းရင္းသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါသည္္) အတြက္ ႀကိဳဆိုႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။    

 

ျမန္မာစကားမွာ (ျမန္မာႏုိင္ငံမွာျဖစ္လို႔ ျမန္မာစကားလို႔ သုံးႏႈန္းတာကို နားလည္းေပးေစခ်င္ တယ္) – ျပႆနာကို ေျဖရွင္းျခင္းဆိုတာ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ျပႆနာကို ၿငိမ္းေအးသြားေစရန္ ညွိႏႈိင္းေပးျခင္း၊ အေလွ်ာ္အစားေတာင္းျခင္း၊ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ နားလည္ျခင္း စသည္တိုိ႔ကို ျပဳလုပ္ေစလွ်က္ ျပႆနာျဖစ္သူတို႔အၾကား သက္ဆိုင္သူအေနႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖ ေပးသူအေနႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသူအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကုိ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးတယ္လို႔ နားလည္ထားမိတယ္။

 

ေနာက္တစ္မ်ိဳးက ျပႆနာကို ကာကြယ္ေပးျခင္းဆိုတာ ျပႆနာေတြကေတာ့ ျဖစ္ၿပီးသြားၿပီ။ ဆက္လက္လည္း ျဖစ္ေနတယ္။ သို႔ေသာ္ ေနာင္အလားတူ ျပႆနာေတြ ဆက္လက္မျဖစ္ပြားရေအာင္ ကာကြယ္မႈေတြကို ျပဳလုပ္ၾကရျခင္းမ်ဳိးကို ကာကြယ္ေပးျခင္းလို႔ ဆိုႏုိင္တယ္။ ဥပမာ၊ နာဂစ္မုန္တိုင္း ႀကီးကေတာ့ တိုက္ခတ္သြားၿပီ၊ နာဂစ္မုန္းတိုင္းအတြက္ ဆုံးရႈံးသြားတဲ့ လူေတြ၊ ပစၥည္းေတြအတြက္ နစ္နာေၾကးေတြ၊ အေလွ်ာ္အစားေတြကို ေတာင္းခံေပးျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ၊ ေနာင္အခါမွာ အလားတူ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရင္ မုန္းတိုင္းဒဏ္ခံရသူေတြ အလားတူ မနစ္နာရေအာင္ အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ေပး ႏိုင္တဲ့ ရွယ္လတာ ဟုမ္းမ္ (Shelter Homes)လို႔ေခၚတဲ့ အႏၱရာယ္ကာကြယ္ေပးတဲ့ အိမ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးရျခင္းမ်ဳိးကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မယားၿပဳိင္စနစ္ေၾကာင့္ က်ေရာက္လာႏိုင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးမႈခင္းမ်ား၏ အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေပးျခင္းျဖစ္တယ္။ 

 

ဥာဏ္ပညာအေမွ်ာ္အျမင္က်ယ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အျမင္ကပ္၍ တမင္သက္သက္ ဆန္က်င္ဘက္ ျပဳလုပ္ေနတာမ်ဳိး မျဖစ္ရေအာင္ အမ်ဳိးသမီးခ်င္း စာနာစိတ္ျဖင့္ အမွန္ဖက္မွ ရပ္တည္ ႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။  နားလည္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈကို သဲကြဲစြာ နားလည္ႏုိင္ရန္ ဤေနရာ၌ နမူနာတစ္ခုကို ထုတ္ျပ ခ်င္ပါတယ္။ 

 

ဥပမာ၊ လူတစ္ေယာက္အတြက္ မယားၿပဳိင္ယူထားနိုင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မယားသုံးေလး ေယာက္ယူထားႏုိင္ျခင္းရွိတဲ့ ဥပေဒကို ဆက္လက္ျပ႒ာန္းေပးလိုက္မည္ဆိုလွ်င္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိး သမီးတို႔သည္ ထိုဥပေဒေၾကာင့္ မည္သူက ပို၍ နစ္နာမလဲ။ အမ်ဳိးသားမ်ားလား။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားလား။ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားႏုိင္ၾကဖို႔ပါ။ 

 

အကယ္၍သာ … မယားၿပဳိင္ယူထားႏုိင္ခြင့္ ဥပေဒကို ဆက္လက္၍ ျပ႒ာန္းေပးလိုက္မည္ဆို လွ်င္ မယားၿပဳိင္ဘ၀ႏွင့္ ေနခဲ့ရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ့ဘ၀ဟာ အိပ္ေထာင္ေရးမွာ ကိုယ္ပုိင္ ဆုံးျဖတ္ ပုိင္ခြင့္ မရရွိႏိုင္ေတာ့ပဲ ကြာေပးလို႔လဲမရ၊ ခြါေပးလို႔လဲမရ၊ ကြဲေပးလို႔လဲမရ၊ ခြဲေပးလို႔လဲမရ၊ ေျဖေပး လို႔လဲမရ၊ ရွင္းေပးလိုလဲမရႏိုင္ေတာ့တဲ့  အိမ္သခင္ရဲ့ ေက်းကၽြန္မ်ားပမာ (အိမ္ေဖၚမ်ားပမာ) ျဖစ္သြား ႏုိင္ျခင္းပါ။ နစ္နာေၾကးမ်ားကိုလည္း ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရရွိႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုအခါမ်ဳိးမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဖက္မွ နစ္နာလွ၍ နစ္နာေၾကးမ်ားကို ရရွိႏုိင္ရန္ ဥပေဒျဖင့္ ေတာင္းဆိုမႈျပဳ၍ ကာကြယ္ ေပးႏိုင္ရန္ဆိုသည္မွာလည္း လုံး၀ျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ မတတ္သာေတာ့သည့္အဆုံး ေနာက္ဆုံးစကား တစ္လုံးပဲ အင္အားခ်ိႏြဲ႔စြာျဖင့္ ထြက္ေပၚလာႏုိင္ျခင္းပါ။ အဲဒီစကားလုံးကေတာ့ – ̏ေနာက္က်သြားၿပီ မိသိန္းၾကည္̋ … ။

 

ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔အားလုံးကို သိေစခ်င္ပါသည္။ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ ေလွေလွာ္ရင္း ေရနစ္ေနၾကတဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ့ ဘ၀မ်ားကို ေထာက္ရာတည္ရာ ရရွိႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးတဲ့ ဥပေဒျဖစ္တယ္။  မွားလည္းကိုယ့္အျပစ္၊ မွန္လည္းကိုယ့္အျပစ္ဆိုတဲ့ ဘ၀မ်ဳိးႏွင့္ မွားမွား မွန္မွန္ အံက်ိတ္ၿပီး ခံစားေနရေသာ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀မ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ သတိၱရွိရွိ လင္ေယာက္်ားမ်ား(လင္ဆိုးမ်ား)၏ အႏိုင္က်င့္ခံရေသာဘ၀မ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေခ်ာက္ခံေန ရေသာ ဘ၀မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေစရန္၊ နစ္နာေၾကးအျဖစ္ ရသင့္သည္မ်ားကို ထိုက္ထိုတန္တန္ ရရွိႏုိင္ေစရန္ ဤဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ အျမန္ဆုံး ညွိႏႈိင္းတုိင္းပင္ ေဆြးေႏြး၍ အျမန္ဆုံး ဥပေဒမ်ားကို အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေပးႏုိင္ၾကဖို႔ပါ။ 

 

တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ဆိုတာ တိုးတက္ၿပီးႏိုင္ငံမ်ား၊ ဘာသာေရးအစြန္းမေရာက္တဲ့ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၊ အေမရိကတိုက္ရွိႏိုင္ငံမ်ား၊ ၾသစေတ်းလ်တိုက္ရွိႏုိင္ငံမ်ားမွာ က်င့္သုံးတဲ့ အင္တာေနရွင္နယ္လ္က်င့္ထုံးျဖစ္တယ္။ ယူနီဗာဆယ္က်င့္ထုံးျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္လင္ တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို အင္တာနယ္ရွင္နယ္လ္ဥပေဒ (သို႔မဟုတ္) ယူနီဗာ ဆယ္ဥပေးဒ (ကမၻာသုံးဥပေဒ)လို႔ ေခၚဆိုႏိုင္တယ္။   

 

လူ႔အခြင့္ေရးမ်ား မ်ားမ်ားရရွိတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔လို၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတို႔လို ႏုိင္ငံမ်ဳိးေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္ေရးကို အေလးေပးၿပီး တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒကုိ ဥပေဒ ျပဳ၍ ျပ႒ာန္းေပးထားေသာေၾကာင့္  ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွာ မယားၿပဳိင္ထားခြင့္၊ မယားအမ်ားအျပား ယူထား ပိုင္ဆိုင္ထားခြင့္ မရွိပါ။ အျခားမိန္းမတစ္ေယာက္ကို အိမ္ေထာင္ေရးသစၥာေဖါက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ တစ္ ေယာက္ ယူလိုတယ္ဆိုလွ်င္ အရင္မိန္းမကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ဒီေဗာ့စ္ (divorce) အရင္ျပဳလုပ္ၿပီးမွ၊ (သို႔မဟုတ္) ကြာရွင္းၿပီးမွ ေနာက္မိန္းမ (သို႔မဟုတ္) ဒုတိယေျမာက္မိန္းမကို လက္ထပ္ယူႏုိင္တယ္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ မယားႏွစ္ေယာက္ ၿပဳိင္တူထား၍မရပါ။ [အလားတူပင္ မယားမ်ားကလည္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ လင္ၿပိဳင္ယူထားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လင္သုံးေလးေယာက္ယူထားျခင္းကို ျပဳလုပ္၍ မရပါ။] တရားမွ်တမႈကို အာရုံျပဳ၍ ၾကည့္ႏုိင္ၾကဖို႔ပါ။  

 

ထ႔ိုေၾကာင့္ ထိုထိုတိုင္းျပည္မ်ား၌ ေနထုိင္ၾကေသာ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘ၀ မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့၊ သို႔မဟုတ္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကို မက်င့္သုံးတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားမွာရွိတဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္ အိမ္ေထာင္ေရးဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခြင့္ေရးကို ပုိမိုရရွိၾကတယ္။ ထို႔အျပင္ ဘာလူမ်ဳိးျဖစ္လို႔၊ ဘာဘာသာ၀င္ျဖစ္လို႔ဆိုၿပီး ဥပေဒကို လက္တစ္လုံးျခားလုပ္၍ မရႏိုင္ပါ။ ထိုသူေတြ အားလုံးအတြက္ေတာ့ Sorry ပါ။ 

 

တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ဥပေဒကို ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ျပ႒ာန္းေပးေသာေန႔သည္ ျမန္မာအမ်ဳိး သမီး မ်ားအတြက္ (တိုင္းရင္းသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလုံးအတြက္) က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံ ေသာေန႔ဟု သတ္မွတ္ေျပာဆိုနိုင္ျခင္းပါ။ မယားၿပဳိင္ဘ၀မ်ားႏွင့္ ေနခဲ့ၾကရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ စိတ္ဒုကၡ၊ ကိုယ္ဒုကၡမ်ားေရာက္ၾကလွ်က္ ေသာကဆိုတဲ့စိတ္အပူ၊ ပရိေဒ၀ဆိုတဲ့ မ်က္ရည္အပူ တို႔ေၾကာင့္ ပူေလာင္ေနခဲ့ေသာ ထိုအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘ၀မ်ားသည္ ထိုဥပေဒျပ႒ာန္းေပးေသာေန႔၌ လြတ္ေျမာက္ၿပီဟု ဆိုႏိုင္ျခင္းပါ။ ဘ၀တစ္ခု၌ ျဖစ္ခ်င္တိုင္း မျဖစ္ခဲ့ရေသာ္လည္း ျဖစ္သင့္တာကို ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒသည္ ဘ၀မဲ့အမ်ဳိးသမီးမ်ားနွင့္ တက္သစ္စအမ်ဳိးသမီးငယ္တို႔၏ ဘ၀မ်ားအတြက္ ေႏြးေထြးလုံၿခဳံစြာ ေထြးပိုက္ထားႏိုင္တဲ့ ကရုဏာရွင္ မိခင္ရဲ့လက္ႏွင့္တူေနျခင္းပါ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလုံး ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏိုင္ ၾကပါေစ။ 

 

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU)

 

Photo credit – http://padaukmyotawooyin.blogspot.com/p/blog-page_1341.html  


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေဒါက္တာဓမၼပီယ

One Response to ေဒါက္တာဓမၼပိယ – ႏုိင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း

  1. Zarni Gyi on December 16, 2014 at 7:20 pm

    Good Law, Great Culture Reform

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)