တူေမာင္ညိဳ – တစ္ရာ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္အႏုိင္ရဖုိ႔ဆိုလွ်င္

December 21, 2014

 

တူေမာင္ညိဳ   – တစ္ရာ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္အႏုိင္ရဖုိ႔ဆိုလွ်င္ 

(မိုုးမခ) ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္) 

 

ဤေဆာင္းပါးအား (၁၅- ၁၂-၂၀၁၄) ရက္စြဲျဖင့္ထုတ္ေဝေသာ အတြဲ(၃)၊ အမွတ္ (၄၉) ဒီလိႈင္းစာေစာင္၊ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ နိဂံုးပုိဒ္ျဖင့္စတင္လိုက္ပါသည္။ 

 

“စတုတၱအႀကိမ္ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွခ်မွတ္လိုက္သည့္ တိက်ေသာလုပ္ငန္းလမ္းညြန္၊ ခုိင္မာေသာစည္းရံုးေရး၊ ပီျပင္ ေသာမူဝါဒႏွင့္အင္အားေတာင့္တင္းေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရာျပည့္ႏွင့္အတူ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲ၌တစ္ရာ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္အႏုိင္ယူေပဦးမည္ျဖစ္ေပသည္”

ဤနိဒါန္းပါစာသားမ်ားကို ဒီလိႈင္းအယ္ဒီတာအဖြဲ႔က သာမန္ေရးရိုးေရးစဥ္ ေရးလိုက္သည္ေတာ့ဟုတ္ဟန္မတူပါ။ ခုိင္မာသည့္ သံဓိဌာန္သေဘာ၊ ပီျပင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သေဘာေရးလုိက္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ 

 

က်ေနာ္ကလည္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီအႏုိင္ရေစခ်င္ပါသည္။ ထုိစိတ္၊ထိုဆႏၵသည္ တစ္ပါတီ၊တစ္ပုဂၢိဳလ္အႏုိင္ရေစလိုသည့္ က်ဥ္းက်ဥ္း ေျမာင္းေျမာင္းစိတ္ထားမ်ိဳးအလ်ဥ္းမဟုတ္ပါ။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား၏လတ္တေလာႏွင့္ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားအေပၚမူတည္ေသာအႏုိင္ ရေစလိုသည့္ စိတ္သေဘာထားဆႏၵလည္းျဖစ္ပါသည္။

 

က်ေနာ့္ဆံဖ်ားမွေျခဖ်ားအထိသည္ထုိသုိ႔အႏုိင္ယူလိုေသာ စိတ္ဆႏၵတုိ႔ျဖင့္ ျပည့္လွ်မ္းေနပါသည္။ စစ္အုပ္စုႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္အေပၚ အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားက ပီျပင္ျပတ္သားစြာ ထာဝရအႏုိင္ယူထားမွျဖစ္မည္။ 

 

စစ္အုပ္စုႏွင့္စစ္အာဏာရွင္စနစ္အေပၚ အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားဘက္မွ ပီျပင္ျပတ္သားစြာ အႏုိင္ရရွိထားမွသာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေရးမ်ားသည္ ေရရွည္အာမခံခ်က္ရွိမည္မဟုတ္ပါေလာ။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ဆုိ သည္ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားက အရာရာကိုအဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္သည့္ ေခတ္စနစ္ကို ဆိုိလိုျခင္းျဖစ္သည္မဟုတ္ပါလား။ ၁၉၆၂ မွ ယေန႔ အခ်ိန္ အထိ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ကာလမ်ားသည္  စစ္အုပ္စုႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ထင္ရာစုိင္းခဲ့သည့္ႏွစ္ကာလမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ဖက္ဆစ္ ဆန္ေသာ ယုတ္မာရုိင္းစုိင္းမႈမ်ား ရပ္တန္းကရပ္ရေပေတာ့မည္။ ဆက္လက္စိတ္ရွည္သည္းခံခြင့္ျပဳေန၍မရေတာ့၊ ယင္းသုိ႔ ဆိုးသြမ္းလွ သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို နိဂံုးခ်ဳပ္ေျမျမွဳပ္ပစ္ဖို႔လိုၿပီ။

  လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူမ်ားအေပၚ စစ္အုပ္စုႏွင့္စစ္အာဏာရွင္စနစ္က အႏုိင္က်င့္ဖိႏွိပ္ဗိုလ္က်ေနခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ကာလအတြင္း တိုင္းျပည္ဆင္းရဲ၊ ျပည္သူမဲြခဲ့ရေသာ္လည္း  အုပ္စုိးသူ စစ္အုပ္စုစစ္အာဏာရွင္မ်ားမွာမူ က်ိက်ိ တက္ႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာ ေသာ ကုေဋႂကြယ္သူေ႒းႀကီးမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ ဤမွ်ဆိုးဝါးရုိင္းစုိင္းေသာ၊ မတရားေသာ၊ မမွ်တေသာ စနစ္ဆိုး၊ စနစ္ရုိင္းကို အျမစ္ပါမက်န္ ၿဖိဳ ဖ်က္တူး ထုတ္ပစ္ရမည္မဟုတ္ပါေလာ။  

 

“ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရာျပည့္ႏွင့္အတူ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲ၌တစ္ရာ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ အႏုိင္ယူေပဦးမည္ျဖစ္ေပသည္” ဟုဆုိထားသည္သျဖင့္ အခ်က္ ၃ ရပ္ေခါင္းထဲတြင္ စီကာစဥ္ကာေပၚလာပါသည္။ 

 

ပထမဆံုးအခ်က္မွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္ ေရး ေလ့သားေလ့ရွိသည့္ စကားလံုးအရဆုိလွ်င္ “ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏုိင္ရသည့္” ကိစၥႀကီးျဖစ္သည္။

 

ထုိေအာင္ပြဲ၊ ထုိရလဒ္ႀကီး မည္ကဲ့သုိ႔ အေဟာသိကံျဖစ္သြားရသနည္း။ ယခုေတာ့ ဤအခ်က္သည္ နာက်င္ခါးသည္းဖြယ္ရာ မေမ့ႏုိင္စရာ၊မေမ့ေကာင္းစရာ အတိတ္သမုိင္းသင္ခန္းစာတစ္ခုျဖစ္သြားခဲ့ပါၿပီ။ 

 

ကာခ်ဳပ္ဗုိလ္မင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔ မၾကာခဏကိုးကားေနသာ (၉၂ ဒသမ ၄၈) ရာခုိင္ႏႈန္းဆုိသည္မွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကိုဖ်က္သိမ္းပစ္ၿပီးသားလည္းျဖစ္ေစ၊ စစ္အုပ္စုႏွင့္စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ျဖင့္ သဖူေဆာင္းၿပီးသားျဖစ္ေစ ခဲ့ေသာတစ္ခ်က္ခုတ္ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ လုပ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္မဟုတ္ပါလား။ 

 

ဒုတိယအခ်က္္မွာ “တစ္ရာ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္အႏုိင္ရေရးကိစၥ”ျဖစ္သည္။ တစ္ရာ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ ႏုိင္ဖို႔ဆုိသည္မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒတည္ၿမဲေနသမွ် ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏုိင္ေသာကိစၥျဖစ္သည္။ အၾကင္ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္သည္ အၾကင္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မည္သုိ႔ပင္ တစ္ရာ ရာခုိင္ႏႈန္း ျပည့္အႏုိင္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ ၇၅% သာ ေနရာရမည္ျဖစ္သည္။ က်န္ ၂၅%ကို ကာခ်ဳပ္က အပိုင္ရယူ ထားၿပီးျဖစ္သည္မဟုတ္ပါလား။ 

 

ဤအခ်က္ကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ ဒီလိႈင္းအယ္ဒီတာ့အဖြဲ႔ကလည္းသိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အေနျဖင့္ တစ္ရာ ရာခိုင္ႏႈန္းအျပည့္ႏိုင္ဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဟု အားနာစြာျဖင့္ေျပာရေပေတာ့မည္။ (PR) ေျခလွမ္းမ်ား၊ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ မ်ိဳးစံု ျဖင့္ လုပ္ႀကံဖန္တီးလာႏုိင္သည့္ “ဦးတင္ေအး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္”၏ ညစ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၊ (တစည) ပါတီတုိ႔၏ ေျခလွမ္း မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလိုက္မည္ဆိုလွ်င္ တစ္ရာ ရာႏႈန္းျပည့္အႏုိင္ရေရးကိစၥသည္ အေရး/အေျပာလြယ္သေလာက္ လုပ္ရကိုင္ရ မလြယ္လွသည့္ကိစၥျဖစ္သည္မွာ ပို၍ရွင္းလင္းသြားသည္မဟုတ္ပါလား။

 

ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ကာခ်ဳပ္ယူထားသည့္ ၂၅%ကိစၥ ေလာေလာဆယ္ေလွ်ာ့ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ကုိယ္တုိင္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာေနသည့္ကိစၥကိုလည္း သတိျပဳၾကဖို႔လိုပါသည္။ 

 

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ တြင္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ပုဒ္မ ၆ (စ)၊ပုဒ္မ ၁၄၊ ပုဒ္မ ၂၀ (င)၊ (စ)၊ ပုုဒ္မ ၄၀ (ခ) (ဂ) တုိ႔သည္ အေျခခံ ဥပေဒ၏ အထက္တြင္၊ ႏိုင္ငံေရး၏ အထက္တြင္ စစ္အုပ္စု/ စစ္္တပ္က လႊမ္းမိုးထားသည့္အခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၀၈အျခခံဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွားမပစ္ႏိုင္သမွ် ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ရာ ရာႏႈန္းျပည့္ အႏုိင္ရလွ်င္ လည္း  “ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္၍မရႏုိင္” သည္ ကို အားလံုး နားလည္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ စစ္အုပ္စုႏွင္စစ္တပ္အား ထာဝစဥ္အာဏာသိမ္းမႈ/အခ်ိ္န္မေရြး အာဏာသိမ္းႏုိင္မႈကို “ဥပေဒအရ” ခြင့္ျပဳထားသည့္ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရလည္းျဖစ္ပါသည္။ ျပင္ဆင္ေရး သမား မ်ား အဓိကဦးတည္ျပင္ဆင္ရမည့္အခ်က္မွာ ဤအႏွစ္သာရအခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအခ်က္ကို မျပင္ဆင္ႏုိင္သမွ်/မေျပာင္းလဲႏုိင္သမွ် ကာလပတ္လံုး စံျပည့္၊ႏႈန္းျပည့္ဒီမုိကေရစီ၊ စံျပည့္ႏႈန္းျပည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ။ 

 

  ထုိ႔အျပင္ဤအခ်က္ကုိ စစ္အုပ္စုက လံုးဝအထိမခံပါ။ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ကုိယ္တုိင္ေျပာေနသည့္ “Balance Out သြားမယ္” ဆုိသည္မွာ ဤအခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုရလွ်င္ “၂၀၁၅ ေရြေကာက္ပြဲ” တြင္ တစ္ရာ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ႏုိင္လွ်င္လည္း အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္၊ ေျပာင္းလဲႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ 

 

တတိယအခ်က္မွာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဥကၠ႒ေျပာခဲ့ဖူးေသာ “ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတည္ၿမဲေနသမွ် ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ လြတ္လပ္ ပင္လြတ္လပ္ျငားေသာ္လည္း တရားမွ်တလိမ့္မည္မဟုတ္” ဆုိသည့္ ေျပာစကားကို   အမွတ္ရၾကဖို႔လည္းလိုပါလိမ့္မည္။  

 

နိဂံုးခ်ဳပ္၍ ေျပာရလွ်င္ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒတည္ၿမဲေနသမွ်ကာလပတ္လံုး လူမ်ိဳးစံုျပည္သူမ်ား“တစ္ရာ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္” အႏုိင္ မရႏုိင္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”သည္ စစ္အုပ္စု/စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား ထာဝရစဥ္အႏိုင္ယူခြင့္ေပးအပ္ထား သည့္ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။  သုိ႔ပါ၍ “တစ္ရာ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္”အႏုိင္ရရွိေစဖုိ႔ဆိုလွ်င္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ကို ဖ်က္သိမ္းမွသာျဖစ္ႏုိင္မည္ဆုိသည့္အခ်က္မွာရွင္းလင္းေနပါသည္။ 

 

ညြန္း

– ဒီလိႈင္းစာေစာင္၊ အတြဲ (၃)၊ အမွတ္ (၄၉)၊ ၁၅-၁၂-၂၀၁၄ 

– ၁၆-၁၂-၂၀၁၄  ေရြေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေျပာၾကားခ်က္

– ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) 

 

 (ဓာတ္ပံုု-Yangon Globe)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments