တူေမာင္ညိဳ – တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြကို သမၼတနဲ႔ ကာခ်ဳပ္ ဘာေတြေျပာသလဲ

January 7, 2015

တူေမာင္ညိဳ – တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြကို သမၼတနဲ႔ကာခ်ဳပ္ ဘာေတြေျပာသလဲ

မိုးမခ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္)

(NLD) ပါတီဥကၠ႒သာ “ဗိုလ္ရႈခံ”တက္ေရာက္ခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရ မီဒီယာမ်ားကဦးစားေပးေဖာ္ျပမည့္ သတင္းဓါတ္ပံုႏွင့္ သတင္းဖုိးကပ္စ္ သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ေသခ်ာေပါက္ျဖစ္လိမ့္မည္။ အခုေတာ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ ၁၂ ဖြဲ႔ ႏွင့္ အဲဒီအထဲကမွ (KNU) ႏွင့္ (KNU) ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေဆးဖုိး ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

“ဗိုလ္ရႈခံ” တက္ေရာက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကို အေလးထားေဖာ္ျပျခင္းမျပဳခဲ့။ ေဖာ္ျပျပန္လွ်င္လည္း (NLD) ပါတီဥကၠ႒ “ဗိုလ္ရႈခံ”မတက္သည့္ကိစၥ ေမာင္းခတ္ေၾကာ္ျငာသလုိျဖစ္ေတာ့မည္။ ၿပီးေတာ့ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ(USDP)နဲ႔(တစည)ပါတီ“ဗိုလ္ရႈခံ” တက္ေရာက္ သည္ကို ေဖာ္ျပေနျပန္လွ်င္လည္း ဒါက ထူးျခားသည့္ သတင္းမဟုတ္။ ဒီပါတီေတြက မဖိတ္လည္း အမိန္႔အရ/ တာဝန္အရ တက္ၾကမည္ သာျဖစ္သည္။
“အျပကိစၥ” ကို ဒီေလာက္နဲ႔ပဲ ရပ္ၿပီး “အေျပာေတြ” ဘက္လွည့္ၾကပါစို႔။

သမၼတက ဘာေတြ ေျပာသလဲ

ပထမအခ်က္ – “မိမိတို႔အေပၚယံုယံုၾကည္ၾကည္ႏွင့္ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ေပးသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းကို ထပ္ေလာင္းေျပာ ၾကားလိုပါေၾကာင္း” တ့ဲ။ ဒီေျပာစကားကိုထပ္ေလာင္းေျပာရတယ္ဆိုတာ  “ဗိုလ္ရႈခံ” မတက္တဲ့သူေတြကုိ ရည္ရြယ္ၿပီး စကားနာထုိးျခင္းျဖစ္သည္။ “ဗိုလ္ရႈခံ” သုိ႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ မတက္ေရာက္ၾကသူမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ (CNF)၊ (KIA)၊ (KNPP)၊ (TNLA) တို႔ျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ (NLD) ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ (SNLD)ပါတီဥကၠ႒ ခြန္ထြန္းဦးတို႔ျဖစ္သည္။ သမၼတ၏ စကားနာထိုးမႈသည္ လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထက္ (NLD)ပါတီဥကၠ႒ကို ရည္ညြန္းလိုရင္းျဖစ္ပံုရသည္။
ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ  “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆုိင္ရာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေတာ့ တကယ္ဆုိလို႔ရွိရင္ ဘယ္ဟာ ေအာင္ျမင္သလဲဆုိ က်မ သိပ္ၿပီး အေျဖရခက္တာပဲ၊ စဥ္းစားလုိ႔မရဘူး၊ ေျပာၾကပါ၊ ဘယ္ဟာေအာင္ျမင္လဲ — အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေျဖစရာကိုမရွိဘူး” လို႔ေျပာသြားေသာ(NLD)ပါတီဥကၠ႒၏အေျဖစကားကလည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္အဖို႔နာသာခံခက္ ျဖစ္မွာမလြဲပါဘူး။
ယခုလည္း က်ပ္သန္းေထာင္ခ်ီ ၿဖံဳးတီးၿပီးျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ “ဗိုလ္ရႈခံ”ကို ကိုယ္တုိင္တက္ေရာက္မလာဘဲ၊ လက္ေအာက္ပါတီေခါင္း ေဆာင္တစ္ေယာက္ပဲ လႊတ္လိုက္ပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္ – သမၼတ၏ေျပာစကားေတြထဲတြင္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥ” လံုးဝ မပါ။ ေလသံမွ်ပင္မဟခ့ဲေခ်။

“၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ”က်င္းပေရးကိုသာ ဒုတိယအေရးႀကီးသည့္အခ်က္ျဖစ္ထည့္ေျပာသြားပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္ အင္အားစုမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမေဒသတြင္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏုိင္ေရးကိုပါ ထည့္ေျပာသြားသျဖင့္ အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ား တြင္ ထုိသုိ႔ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပႏုိင္ရန္ ႀကဳိတင္ စီစဥ္ၿပီးျဖစ္ပံုရသည္။
အျခားတစ္ခ်က္မွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္္အားစုမ်ားႏွင့္ “ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ” လက္ရွိသက္တမ္းအတြင္း ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့သည္ကို သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္တစ္ေယာက္ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံသြားၿပီျဖစ္သည္။ “၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္  မည္သူတာဝန္ယူသည္ျဖစ္ေစ မိမိတုိ႔စတင္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အုတ္ျမစ္မ်ား ခုိင္ခုိင္မာမာခ်မွတ္ခဲ့ရန္အပ္ပါေၾကာင္း” ဆုိသည့္စကားမ်ားက သက္ေသပင္။
သုိ႔အတြက္  လာမည့္ “ေဖေဖၚဝါရီ ၁၂ ရက္” ေန႔တြင္ တျပည္လံုး အပစ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ရန္ ဖုတ္ပူ မီးတုိက္လုပ္ၾကပါရန္ နတ္သံေႏွာသြားပါသည္။
ထုိ႔အျပင္  ဝန္ခံသလိုလို၊ သံေဝဂရတာလိုလို သမၼတ၏ မေရရာေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ယခုလုိလည္းေျပာပါသည္။
“ မိမိတို႔ဆႏၵမ်ားကို တစ္ဖက္မွလက္ခံေအာင္ အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္၍ မျဖစ္ႏုိင္ပါေၾကာင္း ၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ မည္သည့္ဘက္ကမွ အႏုိင္မရသည္ကို မိမိတို႔ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း” တဲ့။

ကာခ်ဳပ္က ဘာေတြေျပာသလဲ

ယင္းသို႔သမၼတက ေၾကာင္ဟုိဒင္းကဲ့သို ေျပာေနေသာ္လည္း ကာခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုၾကရာတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ေျပာပါသည္။

–    “ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို လက္မခံလွ်င္ ခ်န္ခဲ့၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း”
–    “တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုပါဝင္၍ တူညီေသာခံစားခြင့္မ်ားလည္း ရွိၿပီးျဖစ္သျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးထိခုိက္ေစမည့္ကိစၥ ရပ္မ်ား ေရွာင္ရွား၍ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာေနထိုင္ၾကရန္လိုေၾကာင္း ”
–    “ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တုိင္းျပည္ေကာင္းေအာင္ အားလံုးဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္း ျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ထိခိုက္ေအာင္လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳဘဲ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီသာေဆာင္ရြက္ရန္လုိ အပ္ေၾကာင္း”

ကာခ်ဳပ္ေျပာစကားမ်ားသည္ ရင့္သီးေမာက္မာလြန္းလွသည္။

–    “လက္မခံလွ်င္ ခ်န္ခဲ့မည္”တဲ့ ။
ဘယ္သူေတြက တားေနလို႔လဲ/ဘယ္ကိုသြားေနလို႔လဲ။ ေခါင္းမာသည့္သေဘာ၊ တန္းတူရည္တူေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမည္ဆုိသည့္ သေဘာထားမရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

–    “ဥပေဒႏွင့္အညီ”တဲ့။
ဘယ္ဥပေဒကိုလည္းေျပာေနတာလဲ။  “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ကို ဥပေဒတြင္းပါတီမ်ားက လက္မခံ အသစ္ေရးဆြဲရန္ /ျပင္ဆင္ ရန္ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။ ျပည္သူ ၅သန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ေပးရန္ လက္မွတ္ထိုးဆႏၵျပထားၿပီ။ “တည္ဆဲဥပေဒ” ဆုိလွ်င္လည္း ထုိ ဥပေဒမ်ားကိုလက္ခံႏုိင္စရာအေၾကာင္းမရွိ၊ “မတရားသင္းဥပေဒ” အပါအဝင္ အျခားဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ဥပေဒမွန္သမွ် ဖ်က္ပစ္သိမ္းရ မည္။

–    “တူညီေသာခံစားခြင့္မ်ားလည္း ရွိၿပီးျဖစ္သျဖင့္”တဲ့
“တန္းတူေရးနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေရး၊   ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး”ဆုိတာေတြေတာင္းဆုိမေနနဲ႔” ဆုိသည့္ စကားကို တုိက္ရုိက္မေျပာလို၍ ယခုကဲ့သို႔ေျပာျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဘယ္မွာ “ရွိၿပီးျဖစ္သျဖင့္”လဲ။ “ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ထဲ၌ တုိင္းရင္း သားအခြင့္အေရးျပည့္ျပည့္ဝဝမရွိဘူးဆုိတာ ဦးေႏွာက္ပံု မွန္ရွိသူတုိင္းသိပါသည္။

ခ်ဳပ္ရလွ်င္ “ကာခ်ဳပ္” က စစ္သားမို႔၊ ထားဝယ္သားမုိ႔ စကားျပတ္ျပတ္ေျပာတယ္ဆုိရေအာင္လည္း၊ ယခုလာေတြ႔ၾကသူေတြထဲ တြင္ သူ႔ လက္ေအာက္ငယ္သား၊ တပည့္တပန္း၊ စစ္ဗိုလ္စစ္သားတစ္ေယာက္မွ်မပါရွိေခ်။
သမၼတက “မိမိတို႔ဆႏၵမ်ားကိုတစ္ဖက္မွလက္ခံေအာင္ အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္၍ မျဖစ္ႏုိင္ပါေၾကာင္း ၊ လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ မည္သည့္ဘက္ကမွအႏုိင္မရသည္ကိုမိမိတို႔ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း”တစ္ဖက္မွေျပာဆုိေနေသာ္လည္း“ကာခ်ဳပ္” က ဘီလူးႀကိမ္း ႀကိမ္းေမာင္းေနသည္။
“သမၼတႏွင့္ကာခ်ဳပ္” သေဘာထားမတူၾကသျဖင့္ ဤသို႔အေျပာအဆို ကြဲျပားျခားနားေနၾကျခင္းမဟုတ္။ သမၼတ၊ ကာခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒စသျဖင့္ ကုိယ္စီကိုယ္ငွ၊ က်ရာတာဝန္အလိုက္ ခြဲေျပာ ဆုိေနၾကျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
သုိ႔ျဖင့္ သမၼတက “ေခ်ာ့” ၿပီး၊ ကာခ်ဳပ္က “ၾကမ္း” ျပသည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးက “ဟုိလိုလို ဒီလိုလိုမခ်ိဳမခ်ဥ္ေျပာၿပီး” ၊ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က “ခပ္စပ္စပ္၊ခပ္ရမ္းရမ္းေျပာ” သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ သိုးအုပ္ကဲ့သို႔ျပဳမူေနေသာ အတုိက္အခံဆုိသူမ်ားအား “စည္း ကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ” ဟု ဆုိေသာ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ၿခံထဲသုိ႔ အတင္းေမာင္းသြင္းေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ အာေတြ႔ေနသည့္ “ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္” ၏ အႏွစ္သာကိုလည္း “ကိုပါႀကီးႏွင့္ေဒၚ ခင္ဝင္း” တုိ႔၏ အသက္ေသြးမ်ားက အထင္အရွားသက္ေသျပေနပါသည္။

ညြန္း

–    ၃၀-၁၂-၂၀၁၄၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
–    ၆-၁-၂၀၁၅၊ ေၾကးမံုသတင္းစာ

Photo – Yangon Globe News


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

http://moemaka.com/archives/57845

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)