တူေမာင္ညဳိ – လက္ပံေတာင္းအေရး ေခ်ာေမြ႔ေျပလည္စြာ ေျဖရွင္းလုိလွ်င္

January 12, 2015

ဓာတ္ပုံ – ဒီဇုိင္း မ်ဳိးေဆြသန္း
တူေမာင္ညဳိ – လက္ပံေတာင္းအေရး ေခ်ာေမြ႔ေျပလည္စြာ ေျဖရွင္းလုိလွ်င္
(မုိးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၅

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း က်ေနာ္ေရးခဲ့သမွ် ေဆာင္းပါးမ်ားအနက္ ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါး၏ အေၾကာင္းအရာသည္ လက္ပံေတာင္း အေရး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေဆာင္းပါးထဲတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္ (၃) ခ်က္ကို အဓိကထားေရးသားတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားမွာ …
(၁) လက္ပံေတာင္းအေရး ေျဖရွင္းလွ်င္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားသည္ အဓိကႏွင့္ပထမျဖစ္ရမည္။
(၂) လက္ပံေတာင္းအေရးသည္ လက္ပံေတာင္းေဒသခံျပည္သူမ်ား၏အေရးကိစၥ သက္သက္မွ်မဟုတ္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္အေရးျဖစ္သည္။
(၃) လက္ပံေတာင္းအေရး ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းမည္ဆုိလွ်င္ “ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ေသြးထိုးမႈပေယာဂေၾကာင့္” ဟူ ေသာ အျမင္မွားႏွင့္အစြဲမွားကို အုပ္စုိးသူအစုိးရ၊ ဦးပုိင္လီမီတက္ႏွင့္ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီတုိ႔ဘက္မွ ခ်က္ခ်င္း စြန္႔လႊတ္ရမည္။

ေဖာ္ျပပါအခ်က္ (၃) ခ်က္ကိုသာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ဆုိလွ်င္ လက္ပံေတာင္းအေရးသည္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား မုခ်ေပၚထြက္ လိမ့္မည္။ လက္ပံေတာင္းေဒသခံျပည္သူမ်ား ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ေက်နပ္ႏွစ္ၿခိဳက္ႏုိင္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ကာ အုပ္စုိးသူအစုိးရ၊ ဦးပုိင္ကုမၸဏီႏွင့္ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီတုိ႔လည္း လုပ္ငန္းအက်ဳိးခံစားရေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာျပည္၏ေျမျပင္၊ ေရျပင္၊ ေဝဟင္ပုိင္နက္နယ္ပယ္မ်ားထဲမွအရာကိစၥမွန္သမွ်ကို ေျဖရွင္းၾကရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စု ေပါင္းေနထုိင္ၾကၿပီး စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္ၾကသည့္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား၏ ေရွရွည္ႏွင့္လက္ငင္း အက်ဳိးစီးပြားဘက္မွသာ အစဥ္ အၿမဲရပ္တည္ၾကရမည္။

အုပ္စုိးသူအစုိးရ အႀကိဳက္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ သယံဇာတမုဆုိးကုမၸဏီမ်ားအႀကိဳက္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား အျမတ္အစြန္းရရွိေရးအ တြက္ သာရည္ရြယ္ေသာ တစ္ဖက္သတ္ေျဖရွင္းမႈကို လံုးဝလက္မခံႏုိင္ပါ။ သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ၾကံ့ဖြံ႔အစုိးရသည္ လက္ ပံေတာင္းေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ေရရွည္/ေရတိုအက်ဳိးစီးပြားကို မ်က္ကြယ္ေက်ာခုိင္းလ်က္၊ ၎တို႔ “ေက်းဇူးရွင္” ၏ အက်ဳိး စီးပြားျဖစ္ထြန္းေရးကိုသာ အစဥ္ေရွ႕ရႈ႕အေလးထားကာကြယ္ေပးေနပါသည္။ ေျမေပၚေျမေအာက္သယံဇာတမ်ားကိုသာမက လက္ပံေတာင္းေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အသက္ ေသြးမ်ားကိုပါ မိုက္မုိက္မဲမဲ ပူေဇာ္ဆက္သေနပါသည္၊ အညႇာအတာကင္းမဲ့စြာ စေတးပစ္ေနပါသည္။

ထုိနည္းတူပင္ လက္ပံေတာင္းအေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မိမိတစ္ကုိယ္ေရတစ္ကာယနာမည္ႀကီးထင္ေပၚေရး၊ လက္ပံ ေတာင္းအေရးကို တရုတ္လူမ်ဳိးနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္ဆန္႔က်င္ေရးအျဖစ္ သရုပ္ဖ်က္ပံုေဖၚ၊ ခုတံုးလုပ္၍ လူမ်ဳိးေရးရန္တုိက္ေပးမႈ အျဖစ္ က်ဥ္းက်ဥ္းေျမာင္း ေျမာင္းလုပ္ေဆာင္လာမႈမ်ားကိုလည္း အားေပးျခင္း၊ သည္းခံျခင္း လံုးဝမျပဳႏုိင္ပါ။

တတုိင္းတျပည္လံုးႏွင့္ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တေဒသ အက်ဳိးစီးပြားကိုျဖစ္ေစ ထိပါး၊ ပ်က္ ျပား နစ္နာေစမည့္အေရးကိစၥမွန္မွ်ကို က်ယ္ျပန္႔ေသာအေျမာ္အျမင္၊ မွန္ကန္ျပည့္ဝေသာတုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ျပတ္ ျပတ္သားသား ကန္႔ကြက္ ဆန္႔က်င္သြားၾကရမည္သာျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အစီရင္ ခံစာအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ေကာ္မတီမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ (၁/၂၀၁၅) ကို ထုတ္ျပန္ လာပါသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္၊ ျပန္ၾကားဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ႏွင့္ (RFA) အင္တာဗ်ဴးလည္း နားေထာင္ရပါ သည္။

ထုိသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁/၂၀၁၅) ႏွင့္ သမၼတေျပာခြင့္ရ ဦးရဲထြဋ္တို႔၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားအျမင္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉) ေန႔က (RFA) သတင္းဌာနမွ ေမးျမန္းရာတြင္ “ျမန္မာဝမ္ေပါင္ေၾကးနီထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ၊  စီမံခန္႔ခြဲမႈမန္ေနဂ်ာ  Mr. Dong Yunfei ” ၏ ေျဖၾကားေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္  တစ္စိတ္တည္း တစ္ဝမ္းတည္း၊ တစ္က်ိတ္တည္းတစ္ဉာဏ္ထဲျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

သမၼတေျပာခြင့္ရ ဦးရဲထြဋ္ အေနျဖင့္  “လက္ရွိအစုိးရ၊ စစ္တပ္(ဦးပုိင္ကုမၸဏီ) ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ (ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ) တုိ႔ိုအား ထိခုိက္ေနသည့္အေပၚ အေတာ္ပင္မေက်ႏုိင္မခ်မ္းႏုိင္၊ မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ေနၿပီး၊ ကိုဟန္ဝင္းေအာင္အေပၚလည္း အညႇိဳး အာ ဃာတႀကီးမားေနပံုေပၚပါသည္။ တကယ္ေတာ့လက္ပံေတာင္ေဒသခံျပည္သူမ်ား ဤသို႔ႏုိးထတုိက္ပြဲဝင္လာၾကရသည္မွာ မည္သည့္ျပင္ပ ပေယာဂေၾကာင့္မွ်မဟုတ္။ လက္ပံေတာင္းေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေရရွည္ႏွင့္လက္ငင္းအက်ဳိးစီးပြားကို လက္ရွိအစိုးရ၊စစ္တပ္ပုိင္ဦးပုိင္ကုမၸဏီႏွင့္ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီတုိ႔က တစ္ဖက္သတ္အႏုိင္က်င့္၊ လွည့္ျဖား၊ လုယက္မႈမ်ား၏ တုိက္ရုိက္အက်ဳိးဆက္ ရလဒ္သာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။

လယ္ေျမယာေျမသည္ လယ္သမား၏ဘဝႏွင့္အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈျဖစ္သည္၊ လယ္ေျမ၊ ယာေျမကို အဓမၼလုယက္ သိမ္း ပုိက္ျခင္းသည္၊ လယ္သမား၏ ဘဝႏွင့္အသက္ကိုရန္ျပဳျခင္း၊  ဖ်က္သိမ္းျခင္းသာျဖစ္ၿပီး “တံဇဥ္” ကိုင္ေသာလယ္သမားမ်ားအား “ဓါးလြတ္” ကုိင္၍ ေတာ္လွန္အံတုေစျခင္း လမ္းမႀကီးေပၚသုိ႔ တြန္းပို႔ေပးလိုက္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အဓမၼလုယက္သိမ္းပုိက္မႈ ကို ခုခံတုိက္ပြဲဝင္ျခင္း သည္ တရားမွ်တ၍ ထာဝစဥ္မွန္ကန္ေသာတရားလည္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖင့္ လက္ပံေတာင္းေဒသခံ ေတာင္သူမႀကီး ေဒၚခင္ဝင္းသည္ မတရားမႈကို ငံု႔မခံေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္  အသက္ေပးရင္ဆုိင္သြားခဲ့သည္။

ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီအား အထူးသတိေပးလုိက္ပါသည္။

မိမိတို႔ျပည္တြင္းေရးကိစၥဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း၊  မိမိတို႔ျပည္သူမ်ား၏အေရးကိစၥမ်ားတြင္သြားပုပ္ေလလြင့္ ဝင္ေရာက္ေျပာ ဆုိ ျခင္း၊ ရုိင္းျပေစာ္ကားျခင္း၊ တရုတ္လူမ်ဳိးကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားကိုယ္တုိင္ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း လံုးဝမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

(RFA) သတင္းဌာနသို႔ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ မိမိတို႔ျပည္တြင္းေရး၊ မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ားအေရးတြင္ ရမ္းရမ္းကားကား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ရပ္တန္း က ရပ္လိုက္ပါ။ သင္တို႔စုိက္ထုတ္ထားသည့္ အရင္းအႏွီးမ်ား မဆံုးရႈံးေရး၊ သင္တို႔ကုမၸဏီအျမတ္အစြန္း ရေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ သင္တုိ႔ႏွင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ အစိုးရႏွင့္တိုက္ရုိက္သက္ဆုိင္ေသာကိစၥမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ထုိသူမ်ားႏွင့္သာၿပီးျပတ္ေျပလည္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါ။ သုိ႔ပါ၍ေနာက္ေနာင္တြင္  မိမိတို႔ ျပည္တြင္းေရးကိစၥ၊ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ား၏အေရးကိစၥမ်ား၌ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မည္သည့္ နည္းလမ္း၊ မည္သည့္ပံုစံႏွင့္မွ် ဝင္ေရာက္ ပါဝင္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။

ထုိ႔အျပင္ သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရအေနျဖင့္ “ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး – ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္” ဟူ၍ ပါးစပ္မွ ေျပာေနေသာ္လည္း၊ လက္ေတြ႔ေျဖရွင္းမႈမွာ ေသနတ္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ေနျခင္းသာျဖစ္ေနသည္။ ယခုလည္း သမၼတေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူမွ တဆင့္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေနသည့္ အစုိးရ၏သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ေျဖရွင္းမည့္နည္းလမ္းသည္လည္း “ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ေသြးထိုးမႈ ပေယာဂေၾကာင့္” ဟူေသာ အျမင္မွား၊ အစြဲမွားပဲျဖစ္ေနသည္။

သုိ႔ပါ၍ အစုိးရ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဝမ္ေပါင္ကုမၼဏီတုိ႔၏ လက္ပံေတာင္းအေရး ေျဖရွင္းလိုသည့္ လက္ရွိ သေဘာထားႏွင့္အစီအမံအႀကံအစည္သည္အျမင္တုိေသာ၊ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားတစ္ခုတည္းကို တစ္ဖက္သတ္ၾကည့္ျမင္ ေသာ၊ အၾကမ္းဖက္ ေသြးထြက္သံယုိမႈကို အစဥ္ဖိတ္ေခၚဦးတည္ေနသည့္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းနည္းလမ္းသာျဖစ္ေနပါသည္။

ဤအျမင္ႏွင့္သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရ စြဲကုိင္ထားသမွ် လက္ပံေတာင္းျပ ႆနာ သာမက အျခားမည္သည့္ျပႆနာကိုမွ်ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ မရွင္းလင္းႏုိင္သည့္အျပင္ ပိုမုိႀကီးမား၊ နက္ရိႈင္း က်ယ္ျပန္႔သည့္ ျပႆနာမ်ားကိုပါ ပင့္ဖိတ္ေခၚေဆာင္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

အၾကံျပဳခ်က္

● အစုိးရႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားဘက္မွ ေဆာင္ရြက္ရန္
– ေဒသခံျပည္သူမ်ားအက်ဳိး တကယ္တန္းေရွ႕ရႈၿပီး၊ ေခ်ာေမြ႔ေျပလည္စြာေျဖရွင္းလုိလွ်င္ ေအာက္ပါအခ်က္ (၂) ခ်က္ကို တိတိ က်က်လုိက္နာရန္လိုအပ္ပါသည္။
– ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေရရွည္ႏွင့္လက္ငင္းအက်ဳိးစီးပြားသည္ အဓိကႏွင့္ပထမျဖစ္ရမည္ဟူေသာအေျခခံေပၚတြင္ ရပ္ တည္ၾကရမည္။
– အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ေျဖရွင္းေရးကို အစဥ္ဦးတည္ေနသည့္ “ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ေသြးထိုးမႈပေယာဂေၾကာင့္” ဟူေသာ အျမင္မွားႏွင့္အစြဲမွား သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကို အုပ္စုိးသူအစုိးရ၊ ဦးပုိင္လီမီတက္ႏွင့္ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီတုိ႔ဘက္မွ ခ်က္ ခ်င္းစြန္႔ လႊတ္ရမည္။

 

● လက္တေလာ ေဆာင္ရြက္ရန္
– လက္ပံေတာင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီက တိတိက် က် လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္။
– ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း လက္ရွိပဋိပကၡကို ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည့္ကုမၸဏီဘက္မွ  ၿခံစည္းရုိး အတင္းအဓမၼ ကာရံေနျခင္းကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆုိင္းထားရန္။
– ယင္းသို႔ ေဒသခံျပည္သူမ်ား နစ္နာဆံုးရႈံးေနရသည့္အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးတြင္ ေဒသခံလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္၊ လက္ပံေတာင္းေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာပညာရပ္နယ္ပယ္အလိုက္ ကြၽမ္း က်င္သူမ်ား ပါဝင္ေစရန္။

 

● ေဒသခံျပည္သူမ်ားဘက္မွ ေဆာင္ရြက္ရန္
– လက္ပံေတာင္းေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္“ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ” တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။
– ထုိေကာ္မတီသည္ လက္ပံေတာင္းေဒသခံမ်ား၏ နစ္နာဆံုးရႈံးရမႈမ်ား၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္အျခားနစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာေရးဆုိခြင့္၊ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ရွိရမည္။
– ထုိေကာ္မတီသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏နစ္နာမႈအရပ္ရပ္ကို ျပဳစု၍ ဆံုးရႈံးနစ္နာရသည့္ လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ ၿခံေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ ေျမ၊ စားက်က္ေျမႏွင့္ သီးပင္စားပင္မ်ား၊ ေရတြင္းေရကန္မ်ား၏ အဖိုးစားနားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားလိုလားသည့္္ႏႈန္းထား သတ္မွတ္ေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။
– ရဲတပ္ဖြဲ႔၏အၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေဒၚခင္ဝင္းေသဆံုးရမႈႏွင့္ေဒသခံမ်ားထိခိုက္နာက်င္ရမႈ အေပၚ ေနာက္ေနာင္မျဖစ္ ေပၚေစေရး သီးျခားကိစၥရပ္အျဖစ္ ေဆြးေႏြးရန္

ညႊန္း

– လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေကာ္မတီသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္ (၁/၂၀၁၅)၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၆-၁- ၂၀၁၅)
– သမၼတေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ႏွင့္ (RFA) အင္တာဗ်ဴး (၆-၁-၂၀၁၅)
– ျမန္မာဝမ္ေပါင္ ေၾကးနီထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈမန္ေနဂ်ာ  Mr. Dong Yunfei ႏွင့္ RFA သီးသန္႔ဆက္သြယ္ေမး ျမန္းခန္း (အပိုင္း ၁ ၊ ၂)  (၂၉/၃၀ –  ၁၂ -၂၀၁၄)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

One Response to တူေမာင္ညဳိ – လက္ပံေတာင္းအေရး ေခ်ာေမြ႔ေျပလည္စြာ ေျဖရွင္းလုိလွ်င္

  1. Myanmar Auditor on January 12, 2015 at 4:37 pm

    Wanbao and UMEHL said, very little profit and both are losing money…

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)