ဇာနီၾကီး – POLICE ဆိုသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာေၾကးစားလူမုုိက္ဂုုိဏ္းမ်ား အလားအလာ

January 19, 2015

– POLICE ဆိုသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာေၾကးစားလူမုုိက္ဂုုိဏ္းမ်ား အလားအလာ

(မိုုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ၊ ၂၀၁၅


မေကာင္းမႈလုပ္သူမ်ားကို ဘယ္သူေတြကထိမ္းခ်ဳပ္သလဲ..ေမးခြန္းကို၊ ပူးလစ္ ..POLICE ဆိုသည့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္  ရာဇဝတ္မႈဥပေဒက ထိန္းခ်ဳပ္သည္ဟု ေယဘူယ ေျပာႏိုင္ပါသည္။ အထက္ပါဓါတ္ပံုသည္ ရန္ကုန္ပူးလစ္စ္ မႈခင္းသတင္းစာေစာင္မွ ျဖစ္သည္။  ရန္ကုန္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ စက္ဘီးျဖင့္သြားလာရသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ အစြမ္းထက္ေနဖို႕လိုအပ္ပါသည္။ ဥပေဒ မစိုးမိုးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မေကာင္းမႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား ေၾကာက္ရေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု တိုးလာသည္။ ေထာင္ထြက္လာသူမ်ားက ရပ္ကြက္ထဲရွိ၊ အလုပ္ကိုင္မရွိ၊ လုပ္ရဲကိုင္ရဲသူမ်ားကို ေကၽြးေမြးကာ အုပ္စုဖြဲ႕လုပ္ကိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ေၾကးစားလူမိုက္အုပ္စုမ်ား ျဖစ္သည္။ လူမိုက္မ်ားကို ေငြေပးခိုင္းမွ ေငြတိုးေခ်းစားသူမ်ား အေၾကြးျပန္ရသည္။ အေၾကြးသိန္း၅၀ လစဥ္အတိုး၆% (အတိုးလစဥ္၃သိန္း)  မေပးေတာ့ပဲ၊ ခပ္တည္တည္ေနသူကို ရဲတိုင္ေသာ္လည္း ျပန္မရ၊ လူမိုက္ႏွင့္သရဲေျခာက္ ေတာင္းခိုင္းမွ ျပန္ရျပီး၊ လူမိုက္အဖြဲ႕ကို တဝတ္ေပးလိုက္ရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စတင္အျမစ္တြယ္မႈ ရွိေနေလျပီ။ သာယာေအးခ်မ္းေနေသာ၊ နယ္ျမိဳ႕ရြာမ်ားသို႕ ကူးစက္မသြားမီ ကာကြယ္ကုသျခင္း၊ သုတ္သင္မႈလုပ္ရန္လိုပါသည္။

အဆိုပါလူဆိုး၊ လူမိုက္မ်ားမွာ ၄င္းတို႕အပိုင္စားသတ္မွတ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေလာင္းကစားလုပ္သူမ်ား၊ ေငြတိုးေခ်းစားသူမ်ား၊ လိုင္စင္မဲ့အရက္ဆိုင္၊ မူးယစ္ေဆးေရာင္းဝယ္ဆိုင္၊ စသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွင္မ်ားကို ဆက္ေၾကးေတာင္းခံကာ ရပ္တည္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေထာင္ထြက္လူမိုက္ၾကီးမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္တင္ျပီး၊ လူမိုက္ဂိုဏ္မ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕မွလိုက္လံ ႏိုမ္နင္းေနရေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္လည္း ဥပေဒအတိုင္း လူေကာင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျပီး၊ မေကာင္းေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားကို အျပတ္ရွင္းရန္လိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ တပ္မေတာ္စစ္တပ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ အစားထိုးရာတြင္ လူငယ္မ်ားစြာ ရဲတပ္ဖြဲ႕တပ္သားသစ္စုေဆာင္းခဲ့သည္။ လစာ၊စရိတ္မ်ား ေလာက္ငွေအာင္ စီရင္ေပးျပီး ျမန္မာ့ရဲတပ္ဖြဲ႕ ေသြးသစ္ေလာင္းခဲ့သည္။

တခ်ိန္ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးျပီးဆံုးကာစ  ျဗိတိသွ်အင္ပါယာ က်ဆံုးျပီး၊ အေမရိကန္အင္အားၾကီးလာခ်ိန္ အေမရိကန္ကိုလိုနီျဖစ္ေသာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ အာရွတိုက္တြင္ ဂ်ပန္ျပီးလွ်င္ ဒုတိယအၾကြယ္ဝ၊ခ်မ္းသာဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပိုင္း ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ မားကို႕စ္လက္ထက္မွ စတင္ျပီး၊ မေကာင္းမႈလုပ္သူမ်ားကို အေရးမယူႏိုင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္၊ အစိုးရဥပေဒက လူခ်မ္းသာ၊ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားကို အခြန္မေကာက္ႏိုင္ျခင္း (ျမန္မာစကား-လိုင္စင္ပါမစ္)၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြကို ဘတ္ဂ်တ္အသံုးစရိတ္မ်ားျခစားမႈ (ျမန္မာစကား-ဇီးသီးဗန္းေမွာက္ျခင္း) ၂ခုေၾကာင့္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံထက္ပင္ ဆင္းရဲလာျပီျဖစ္သည္။

 

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာရြာမ်ားကို သြားၾကည့္ပါက၊ ျမန္မာေက်းလက္ေဒသမ်ားကဲ့သို႕ ဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ားျပားျပီး ခ်မ္းသာသူမ်ားက အလြန္ခ်မ္းသာေနသည္။ လူလတ္တန္းစား ဆိုသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားသြားျပီးအလုပ္လုပ္သူ ၁၀သန္းေက်ာ္တို႕ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့အိမ္ေဖၚေစ်းကြက္၊ သေဘၤာသားေစ်းကြက္၊ အလုပ္သမားျဖစ္ေရးမွာ ဖိလစ္ပိုင္ပညာတတ္သူမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းက ဆင္းရဲမြဲေတေနသူ အမ်ားစုဘဝမွာ၊ ဖိလစ္ပိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသခံေၾကးစားလူမိုက္မ်ား ႏွစ္ဘက္ၾကားတြင္ရပ္တည္ရသည္။ မေကာင္းမႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေလာင္းကစားလုပ္သူမ်ား၊ ေငြတိုးေခ်းစားသူမ်ား၊ လိုင္စင္မဲ့အရက္ဆိုင္၊ မူးယစ္ေဆးေရာင္းဝယ္ဆိုင္မ်ားကို ဆက္ေၾကးေတာင္းသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္ကိုင္လုပ္သူမ်ားမွာ လူလတ္တန္းစားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လိုင္စင္ေသနပ္ကိုင္ျပီး၊ ကာကြယ္ရသည္။

ဖိလစ္ပိုင္တြင္ မိမိကိုယ္ကာကြယ္ရန္ ေသနပ္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးထားသျဖင့္၊ အိမ္ေရွ႕လာျပီး တံခါးေခါက္သူကို ပစ္သတ္လွ်င္ အမႈလြတ္သြားေလ့ရွိသည္။ ဥပေဒလည္း မစိုးမိုးေတာ့ပဲ၊ ေငြ၊အာဏာရွင္မ်ားက ၾကီးစိုးသကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနရွာသည္။ ျပည္ပေရာက္ ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ျပည္တြင္းမွာ ဘာမွလုပ္ကိုင္စားဖို႕ အခြင့္မရွိပါ။ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို အစိုးရဥပေဒ မွ်တေစသည္။ အေသးစားႏွင့္အလတ္တန္းစား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အစိုးရကပ့ံပိုးသည္။ ကုမၸဏီေထာင္လွ်င္၊ လိုင္စင္ပါမစ္ေလွ်ာက္လွ်င္ လြယ္ကူျမန္ဆန္သည္။ ေရရွည္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီေကာင္းမ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံအလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးရပါမည္။ သို႕မဟုတ္ပါက လူတိုင္းေသနပ္ကိုင္ျပီး ထိတ္လန္႕ေနရသည့္ ကမၻာတခြင္သြားလာေနေသာ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ ေၾကးစားလူမိုက္အဖြဲ႕မ်ားသာမက ကမၻာ့အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ ျမန္မာျပည္သို႕ေရာက္ရွိလာႏိုင္ပါသည္။

ဒီသာပါေမာကၡၾကီးထံ ပညာသင္ျပီးဆံုးေသာ၊ တိုင္းျပည္အသီးသီးက ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆရာၾကီးက ေနာက္ဆံုးပညာသင္အျဖစ္ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္မသြားခင္၊ လမ္းေလွ်ာက္ခရီးတခု ပါပစၥည္းမွမပါပဲ၊ အတူသြားၾကသည္။ စစ္သင္တန္းမ်ားတြင္ သင္တန္းမဆင္းမွီ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ျခင္းကဲ့သို႕ ျဖစ္သည္။ လမ္းမွာခဏရပ္နားျပီး ေပါင္းျမတ္ အပင္ေပါက္ေလးမ်ားကို တပည့္တိုင္းအား ႏႈတ္ခိုင္းသည္။ အလြယ္တကူႏႈတ္ႏိုင္ၾကသည္။ ဆရာၾကီးဘာမွမေျပာပဲ ဆက္ေလွ်ာက္ၾကသည္။ ထပ္မံရပ္နားျပီး တစ္ေပခန္႕အပင္မ်ားကို လိုက္ရွာ၊ ႏႈတ္ခိုင္းျပန္သည္။ ေနာက္ ဆက္ေလွ်ာက္ျပန္သည္။ တပည့္မ်ား နားမလည္ႏိုင္ပဲ ဆရာၾကီးဘာေတြ ေလွ်ာက္ခိုင္းေနတာလဲ မသိဘူးဟု တီးတိုးေျပာၾကသည္။ တဖန္ရပ္နားၾကျပီး ငါးေပခန္႕ျမင့္ေသာ အပင္ကိုႏႈတ္ခိုင္းသည္။ တပင္ကိုတပည့္၃ဦး ေတာ္ေတာ္ေလးၾကိဳးစားျပီး ႏႈတ္ရသည္။ ဆက္ေလွ်ာက္သြားၾကျပီး..ေနာက္ဆံုး မိမိေနရာသို႕ျပန္ေရာက္ခါနီး ရပ္နားကာ၊ လူႏွစ္ေယာက္ဖက္ႏိုင္သည့္ အပင္ၾကီးတစ္ခုကို တနာရီအတြင္းႏႈတ္ရန္ တပည့္အားလံုးစုေပါင္းျပီး ခိုင္းပါေတာ့သည္။ မျဖစ္ႏိုင္မွန္းသိေသာ္လည္း တပည့္မ်ားက နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တူးဆြႏႈတ္ၾကသည္။ တနာရီေမာပမ္းေခြ်းထြက္ျပီးမွ ဆရာၾကီးက ရပ္ခိုင္းလိုက္သည္။ ထိုအခါက်မွ ဒီသာပါေမာကၡၾကီးက ရွင္းျပပါေတာ့သည္။

 

 “..တပည့္တို႕ တိုင္းျပည္လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြ လုပ္ကိုင္ရေတာ့မယ္။ မေကာင္းတဲ့အက်င့္ဆိုတာ သစ္ပင္ႏႈတ္သလိုပဲ၊ အပင္ေပါက္ႏႈတ္သလို၊ စတင္ခါစမွႏႈတ္ပစ္၊ ရပ္ပစ္ဖို႕လြယ္ပါတယ္။ အဲ.. အက်င့္ဆိုးေတြ အပင္ၾကီးလိုအျမစ္တြယ္သြားရင္ေတာ့ အပင္ၾကီးကိုႏႈတ္ရသလို မလြယ္ေတာ့ဘူး ဆိုတဲ့သခဏ္းစာျဖစ္ပါတယ္။ တပည့္တို႕ ပညာတတ္ျဖစ္ျပီး၊ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ျဖစ္လာၾကမယ္။ အက်င့္ေကာင္းသူမ်ားျဖစ္ဖို႕ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ အက်င့္ဆိုးေတြကို ငယ္စဥ္ကတည္းက မလုပ္မိေအာင္ ဘုရား၊တရား၊ဆရာေကာင္း၊ မိဘေကာင္းမ်ားကို ေျပာဆိုဆံုးမစကားမ်ားကို မေမ့၊ နားေထာင္လိုက္ေလွ်ာက္သြားၾကဖို႕..”  ..ေနာက္ဆံုးအမွာစကားျဖစ္သည္။

ေလးစား အတုယူစရာ ပံုပမာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမင္းမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ ဆုေပး၊ဒဏ္ေပးစနစ္နဲ႕ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲ၊ စာရိတၱေကာင္းဖို႕ဆိုသည္မွာ  အေျခခံ၊ စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊က်န္းမာေရး ပံ့ပိုးေပးဖို႕ အစိုးရမွာ တာဝန္ရွိပါသည္။  အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား ေလာဘတက္လာေအာင္ ေနာက္ကြယ္မွ ေငြ၊အာဏာရွင္မ်ားလုပ္ေနမႈ၊ တနည္းအားျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို နည္းပါးေစရပါမယ္။ သို႕မွသာ ခ်မွတ္ထားတဲ့ဥပေဒမ်ား စိုးမိုးႏိုင္ျပီး၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ အျမစ္တြယ္စတင္လာတဲ့ လူမိုက္အုပ္စုမ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

အစိုးရအဖြဲ႕ စာရိတၱေကာင္းလာဖို႕ က်ေနာ္တို႕ တစ္ဦးခ်င္း လံုးဝ မတတ္ႏိုင္ပါ။ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား တာဝန္ျဖစ္သည္။  က်ေနာ္၏ စာရိတၱ မွန္ကန္ဖို႕၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႕က ပိုျပီးအေရးၾကီးသလို၊  လုပ္ရန္လဲ ပိုတတ္ႏိုင္ပါသည္။ မိမိတတ္ႏိုင္ေသာ မိမိကိုယ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္သာ အစိုးရျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို ကူညီႏိုင္ပါသည္။ 

 

မိမိ မိသားစုႏွင့္ ေၾကးစားလူမိုက္မ်ား ေဝးေဝးရွိေနရန္ မိမိကိုယ္တိုင္က မေကာင္းေသာစရိုက္မ်ား တနည္းအားျဖင့္၊ ဘယ္ဘုရားမွ မၾကိဳက္ေသာ စရိုုက္ဆိုးမ်ား၊ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ၊ ေမာက္မာေသာ အက်င့္မ်ား၊ ေျပာစကား၊ အမူရာမ်ား၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ျပဳျပင္ႏုိင္ဖို႕သာ ပိုျပီးအေရးၾကီးလွပါသည္။ 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္