fbpx

တူေမာင္ညိဳ – လူထုဆႏၵကို လူထုအင္အားျဖင့္သာ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္

January 21, 2015

တူေမာင္ညိဳ  – လူထုဆႏၵကို လူထုအင္အားျဖင့္သာ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္
(မိုးမခ)  ဇန္နဝါရီလ ၂၁၊ ၂၀၁၅

ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ ေၾကးမံုသတင္းစာ၊ ေရွ႕ဖံုးတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ သတင္းထုတ္ျပန္ ေရးအဖြဲ႔၏၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁/၂၀၁၅) ကို ဖတ္ၿပီးေနာက္ ဤေဆာင္ပါးကို ေရးသားျဖစ္ပါသည္။

သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္၏ အခ်ိန္ဆြဲလွည့္စားေနသည့္ နည္းဗ်ဴဟာကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒(ဗိုလ္)ဦးေရႊမန္း ေပးထားသည့္ “အထုိက္အေလ်ာက္ႏုိင္ငံေရး space” ကေလးထဲမွ ေဝဖန္၊ ေျပာဆုိ ကန္႔ကြက္ေနရံုမွ်ျဖင့္ ဒီမုိကေရစီေရွ႕ခရီးဆက္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ သည္ကို ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီးျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

အခ်ိ္န္ဆြဲလွည့္စားေနသည့္ နည္းဗ်ဴဟာသည္ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ တစ္ဦးတည္းတစ္ေယာက္တည္း၊ တစ္ဖက္သတ္ကစား၍ မျဖစ္သည့္နည္းဗ်ဴဟာျဖစ္ပါသည္။ “ဖဲသံုးခ်ပ္သမားမ်ား”ကဲ့သုိ႔၊ “ေလးေကာင္ဂ်င္ဝုိင္းမ်ား” မွာကဲ့သို႔ အလံရွဴးမ်ား၊ အတြဲအဖက္ေကာင္း မ်ားလိုပါသည္။ သုိ႔ပါ၍ သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္သည္လည္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္အေျခအေန၊အခင္းအက်င္းအေပၚမူတည္၍ လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒(ဗိုလ္)ဦးေရႊမန္းႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္လည္းေကာင္း အေပးအယူ၊ အခ်ိတ္္ အဆက္မိမိ ကစားေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ လိုအပ္လာလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒(ဗိုလ္)ဦးတင္ေအးကိုလည္း  တြဲဖက္ေခၚယူ ကစားေလ့ရွိပါသည္။

ဤသို႔ကစားျခင္းျဖင့္ “ ၆ ပြင့္၊ ၁၂ ပြင့္၊ ၄၈ ပြင့္” စသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္လည္း ျဖစ္ ေပၚလာသည့္ အေနအထားအေပၚမူတည္၍ ကစားကြက္မ်ိဳးစံု ခင္းက်င္းကစားေနၾကပါလိမ့္ဦးမည္။

သူတို႔ စိတ္ေကာင္းေစတနာရွိလာေအာင္ တရားျပ၊ နားခ်လ်က္ ေကာင္းလာမည့္ေန႔ရက္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနမည္ဆုိလွ်င္ အရိေမတၱယ်ဘုရားသာ ပြင့္လာမည္၊ သူတုိ႔ကား စိတ္ေကာင္းေစတနာရွိလာလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ သူတုိ႔ကို အၾကပ္ကိုင္၍ ဖိအားေပးရ မည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပဖိအားေပး၍ အၾကပ္ကိုင္ရမည္၊ ျပည္သူလူထုအင္အားျဖင့္ ဖိအားေပးအၾကပ္ကိုင္ရလိမ့္မည္။ အျခားနည္းလမ္းမရွိ၊ ထုိနည္းလမ္းပဲရွိသည္။ “သပိတ္စံု – အကုန္ရ” ဟူ၍ မွာတမ္းစကားေခၽြခဲ့ေသာ ဆရာဦးဝင္းတင္၏ စကားကို နားေထာင္၍ ျဖစ္ေျမာက္ လာေအာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရလိမ့္မည္။ သို႔ပါ၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ေက်ာင္းသား၊ လုပ္ငန္းရွင္ကေလးမ်ား အစရွိေသာ လူထုလူတန္းစားအလႊာအသီးသီးသည္ တစုတစည္းတည္း ညီညြတ္ၾက လ်က္ သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔ အစိုးရအား ဝုိင္းဝန္းအၾကပ္ကိုင္ၾကရမည္။

ထိုသုိ႔ ျပည္သူလူထုက ညီညြတ္စြာဖိအားေပးအၾကပ္ကိုင္ႏုိင္လွ်င္ “ဆင္မုိက္ႀကီးမွာ ဒူးတုပ္ရရွာ” ဆုိသကဲ့သုိ႔ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြ႔ံအစိုးရသည္ က်ိဳးႏြံ၊ ယဥ္ေက်း၊ လိမၼာလာလိမ့္မည္။ စစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီႏွင့္စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လိုလားသည့္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ယခုကဲ့သို႔အဆက္အစပ္မရွိ တကြဲတျပားေဆာင္ရြက္ေနၾကလွ်င္ ဆင္ဆိုးဆင္မိုက္၏ပုိင္းျခားနင္းေခ်ျခင္းကို ခံၿမဲ တုိင္းခံေနၾကရေပလိမ့္ဦးမည္။ “ေနာက္ထပ္ ကိုပါႀကီးေတြ၊ ေနာက္ထပ္ေဒၚခင္ဝင္းေတြ” ေပၚၿပီးရင္းေပၚေနရသည့္ ၾကမၼာဆုိးထဲက လြတ္ ေျမာက္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ ကုိယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးဖုိ႔ဆိုလွ်င္ ကိုယ့္ျပည္သူလူထု၏အင္အားကို ကိုးစားယံုၾကည္၊ စည္းရံုးေဖာ္ထုတ္ၿပီး (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရကို ရင္ဆုိင္ၾကရလိမ့္မည္။ အေရးဆိုၾကရလိမ့္မည္။ တိုက္ပြဲဝင္ၾကရလိမ့္မည္။

ျပည္သူလူထုအင္အားႀကီးမားအားေကာင္းလာလွ်င္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ကို ျပဳျပင္ရံုမွ်မက၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔အညီ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ျပည့္ဝကုိက္ညီၿပီး တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားလုိလားသည့္  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ျပတ္ျပတ္သားသားတည္ေဆာက္ႏုိင္ မည့္ “အေျခခံဥပေဒသစ္” ပင္ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကုိ အေရးႀကီးသည့္ႏွစ္၊ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ႏွစ္ ဟူ၍ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက အကဲျဖတ္ေျပာဆုိေနၾက သည္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ UNA ညွိႏိႈင္းၾကသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲက ထြက္ေပၚလာသည့္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၃ ခု ကို သတိျပဳမိပါသည္။ ထို လုပ္ငန္းစဥ္  ၃ ခု ျဖစ္ေျမာက္လာေစရန္ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ေဖာ္ေဆာင္ၾကမလဲ။ ေဖာ္ေဆာင္မည့္နည္းလမ္းသည္  အင္အားရွိသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္မွသာ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊  လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ ျဖစ္ေျမာက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ပါ၍ အဓိကက် ၿပီး အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္အရာမွာ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္လဲဆိုသည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။
(နဝတ-နအဖ)စစ္အစိုးရကာလတေလွ်ာက္လံုးမွသည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ “ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရး”တုိ႔ကို ဂင္းနစ္စာအုပ္၌ စံခ်ိန္တင္ေလာက္ေအာင္ ေတာင္းဆိုဖူးခဲ့ၿပီ။ မည္သုိ႔မွ် အရာထင္မလာခဲ့။ လူထုမပါ၍ အရာမထင္ျခင္းျဖစ္ သည္။
သုိ႔ပါ၍ ျပည္သူလူထုအင္အားျဖင့္ အေရးဆိုၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။ တုိက္ပြဲဝင္ေစခ်င္ပါသည္။  ျပည္သူလူထုကခ်စ္ခင္ေလးစား အားကိုးေသာ ေခါင္းေဆာင္ရွိေနေသာ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္မွ လူထုအားေခါင္းေဆာင္လ်က္ လက္ရွိအုပ္စိုးသူအစိုးရ အား ဖိအားေပးအၾကပ္ကိုင္သည့္ နည္းလမ္းကို သံုးစြဲၾကည့္ေစလိုပါသည္။ လူထုကခ်စ္ခင္ေလးစားအားကိုးေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ညြန္ျပသည့္လမ္းကို ျပည္သူလူထုက တညီတညြတ္တည္း ရဲရဲရင့္ရင့္ လိုက္ပါေလွ်ာက္လွမ္းၾကလိမ့္မည္ဟုလည္း ယူဆပါသည္။

လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ လူထုကုိ ေခါင္းေဆာင္ရမည့္တာဝန္ရွိပါသည္။ ေအာင္ပြဲခံႏုိင္မည့္နည္းလမ္း၊ ေအာင္ပြဲရမည့္ လမ္းကို ေရြးခ်ယ္၊ ညြန္႔ျပ၊ ေရွ႕ေဆာင္၊ စည္းရံုး၊ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားရမည့္တာဝန္ လည္းရွိပါသည္။

အာဏာႏွင့္ေငြေၾကးခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈမရွိေသာ  လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ လက္နက္၊အာဏာ၊ ေငြေၾကးျပည့္စံုေသာအုပ္စုိးသူ မ်ားကို ရင္ဆုိင္ရာတြင္ မိမိအား ေလးစား၊အားကိုး၊ခ်စ္ခင္၊ ယံုၾကည္ေသာ ျပည္သူလူထုအင္အားျဖင့္သာ အဓိကတိုက္ပြဲဝင္ရလိမ့္မည္။ ယင္းသို႔တုိက္ပြဲဝင္ျခင္း၊ အေရးဆုိျခင္းသည္တရားမွ်တၿပီးထာဝစဥ္မွန္ကန္ေနမည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ယူဆပါသည္။

ဤသို႔ဆုိလွ်င္ “သမၼတႀကီးကိုယံုသည္၊ နာယကႀကီးကေျဖာင့္မတ္သည္” ဆုိသည့္ စကားမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးအ ပုိင္ထားရစ္ခဲ့ၾကရလိမ့္မည္။

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)