ေန၀န္းနီ(မႏၳေလး) – ဘဘဦးဝင္းတင္ ႏွင္ ့ ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုျခင္း”

April 1, 2015

 

ေန၀န္းနီ(မႏၳေလး) – ဘဘဦးဝင္းတင္ ႏွင္ ့ ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုျခင္း”

(မိုုးမခ) ဧျပီ ၁၊ ၂၀၁၅

         ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၂၁)ရက္ ေန႔မွာ ဟံသာဝတီဦးဝင္ းတင္ (၈၄)ႏွစ္ ကြယ္ လြန္ ခဲ့တယ္ ။ ဒီႏွစ္ ၂၀၁၅ ဧၿပီလ (၂၁) ရက္ ေန႔ဆို ဘဘကြယ္ လြန္တာ တစ္ ႏွစ္ ျပည္ ့ ေလၿပီ။

ကြၽန္ ေတာ္ နဲ႔ ဘဘဦးဝင္ းတင္ ေနာက္ ဆံုး ေတြ႕ဆံုခဲ့ရတဲ့ ေန႔ကမွတ္ မွတ္ ရရပါပဲ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုဏ္ လ (၆) ရက္ ေန႔ မႏၲ ေလး႐ွစ္ ေလးလံုးလူထုအ ေရး ေတာ္ ပံု ေငြရတုအခမ္းအနားတြင ္ ေနာက္ ဆံုး ေတြ႕ဆံုျခင္ းျဖစ္ သည္ ။ ထိုပြဲၿပီး ေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္ လည္ းစာမူကိစၥ ၊ လူမႈ ေရးကိစၥ ေတြ နဲ႔ခရီးထြက္ ေနရသျဖင္ ့ ဘဘကိုမ ေတြ႕ျဖစ္ ေတာ့ ေပ။

၂၀၁၄ ဧၿပီ(၂၁)ရက္ ေန႔ ဘဘဦးဝင္ းတင္ ဆံုးသြားၿပီလို႔ ကြၽန္ ေတာ့္ဆီဖုန္ းဝင္ လာ ေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္ တို႔ ေတြရဲ႕ အသဲႏွလံုးကို ဆြဲျဖဳတ္ သြားသလိုခံစားလိုက္ ရတယ္ ။ဘာျဖစ္လို႔ အဲ့လိုခံစားရလည္ ဆို ေတာ့ ဘဘနဲ႔ ေနာက္ ဆံုး ေတြ႕တုန္ းက ေျပာသြားတဲ့စကား ေတြကကြၽန္ ေတာ္ ့ရင္ ထဲမွာ အခုထိစြဲ ေနတုန္ းမို႔ပါပဲ။ ဘဘက အခမ္ းအနားမွာ အဖြင္ ့အမွာစကား ေျပာၾကားတယ္ ။

    “ကြၽန္ ေတာ္ တို႔ ဗမာျပည္ ႀကီး ဒီမိုကေရစီ မိုးေမွာင္ က်ခဲ့တာ ႏွစ္ ေပါင္ း ၅၀ ေက်ာ္ … အခု လူထု႐ွစ္ေလးလံုးအံုႂကြမႈႀကီးျဖစ္ တာ (၂၅)ႏွစ္ ျပည္ ့ခဲ့ၿပီ။ ၁၉၅၈ ပထမအႀကိမ္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ပါလီမန္ရဲ႕ခြင္ ့ျပဳခ်က္ အဓမၼယူၿပီးလုယူခဲ့ၾကတယ္ ။၁၉၆၀ မွာ ေ႐ြး ေကာက္ ပြဲလုပ္ ၿပီး ၁၉၆၂ မတ္ လ ၂ ရက္ ေန႔မွာ စစ္ အာဏာသိမ္ း။ တိုင္ းျပည္ ကို ၂၆ ႏွစ္ ၾကာ ေသနတ္ ျပအုပ္ ခ်ဳပ္ ခဲ့တယ္ ။ရလဒ္ က ေတာ့ ကမာၻ႕အမြဲဆံုးႏိုင္ ငံဘဝ ေရာက္ ခဲ့ရတယ္ ။ကြၽန္ ေတာ္ တို႔ ေတြကလည္ း စစ္ အာဏာ႐ွင္ ေတြရဲ႕ မတရားအုပ္ စိုးမႈကို ခုခံ ေတာ္ လွန္ ခဲ့ၾကတယ္ ။ ၁၉၆၂ ဇူလိုင္လ (၇) ရက္ ေက်ာင္ းသားအ ေရး ေတာ္ ပံု၊ ၁၉၇၄၊ ၁၉၇၅၊ ၁၉၇၆ ေနာက္ အလုပ္ သမားအ ေရး ေတာ္ ပံု၊ ဦးသန္ ႔အ ေရး ေတာ္ ပံု၊ မႈိင္ းရာျပည္ ့အ ေရး ေတြနဲ႔ ေသြး ေျမက်၊ ခုခံ ေတာ္ လွန္ ခဲ့ၾကတယ္ ။စစ္ အာဏာ႐ွင္ ေတြကလည္း အၾကမ္ းတမ္ းဆံုးႏွိပ္ စက္ နည္ း ေတြနဲ႔ ႀကိဳးဒဏ္ ၊ကြၽန္ းဒဏ္ ၊ ေထာင္ ဒဏ္ ၊ မ်ိဳးစံုသံုးၿပီးႏွိပ္ ကြပ္ ခဲ့ၾကတယ္ ။ ၁၉၈၈ ၾသဂုဏ္ လ(၈)ရက္ ကမာၻ႕သမိုင္းဝင္ လူထုဒီမိုကေရစီအံုႂကြမႈႀကီးျဖစ္ ေပၚလာတယ္ ။ ဒီကာလဆိုးႀကီးအတြင္ းမွာ စစ္ အာဏာရွင္ တို႔ကလည္ း အၿမီးစားဖက္ ၊ ေခါင္ းစားဖက္ ခရိုနီလူတန္းစားတစ္ ခုကို ေမြးထုတ္ ၿပီးႏိုင္ ငံ ေတာ္ ၏အ ေသြးအသားကို ေသာက္ စားဝါးၿမိဳခဲ့တယ္ ။ မတရားမႈအ ေပါင္ းကို ေမတၱာသုတ္ ႐ြတ္ ၿပီး ေမတၱာပို႔ခဲ့ၾကကုန္ ေသာရဟန္းေတာ္ေတြကို ရက္ စက္စြာ ေခ်မႈန္ းႏိုင္ ငံရတနာ ေက်ာင္ းသား ေက်ာင္ းသူတို႔ ပညာ ေရးကို အဆိပ္ ခတ္ လိုခ်င္ တာ ေတြလုပ္လို႔အားရေတာ့ နာဂစ္အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုု လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာမႈ ေပးလိုက္ျပီး၊ ရာသက္ပန္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲ အတုနဲ႔ စစ္ လႊမ္းလႊတ္ ေတာ္မ်ားနဲ႔ ေလ …။ အခုလည္း လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးၿပီလို႔ ေျပာတာပဲ။ က်ဳပ္ကေတာ့ မယံုဘူးဗ်။ အစိုးရဆိုတဲ့အမ်ိဳးက အစကပဲ ႐ိုးတာ”

လို႔ ေျပာၿပီး ဘဘက ေဟာ ေျပာပြဲကို နိဂံုးခ်ဳပ္ သြားေလသည္။

ဟုတ္ လည္ းဟုတ္ ပါသည္ ။ ဘယ္မွ မၾကည္ ့ပါနဲ႔ – ဘဘကိုပဲၾကည္ ့ ၁၉၈၉ ဇူလိုင္ လ (၄)ရက္ ေန႔ကတည္းက မဟုတ္တဲ့ပုဒ္မေတြနဲ႔ အမႈ႕ဆင္ၿပီး ေထာင္ခ်ခံရတာ၊  ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာ (၄) ရက္ေန႔မွာ ျပန္လြတ္လာတယ္ ။ ေထာင္ကထြက္လာေတာ့လည္း ေထာင္ ဝတ္စံုကို ဘဘက မခြၽတ္ဘူးေလ။ ဒါကိုၾကည္ ့ျခင္းအားျဖင္ ့ ဘဘ ေျပာသလို အစိုးရဆိုတာ အစကပဲ ရိုးတာဆိုတာကို ေပၚလြင္ ေစတယ္ေလ။ ထို ေနာက္ ဘဘက ျပပြဲခန္းထဲ႐ွိ ဓာတ္ပံု၊ ပန္ းခ်ီ၊ ကာတြန္းေတြကို ၾကည့္ၿပီး လူထုအားႏႈတ္ဆက္ ၍ ျပန္ သြားေလသည္။ ၂၀၁၄  ဧၿပီလ (၂၁)ရက္ ေန႔မွာေတာ့ ဘဘက လူထုကို အၿပီးအပိုင္ ထာဝရႏႈတ္ဆက္ သြား ေလသည္ ။

သို႔ေပမယ့္ ဘဘသည္ ကြၽန္ ေတာ့္တို႔ရင္ထဲက ဘယ္ေတာ့မွ မေႀကြတဲ့ သံမဏိၾကယ္ျပာပင္ ျဖစ္ေလသည္။

 ေလးစားလ်ွက္

ေနဝန္းနီ(မႏၲ ေလး)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ အမွတ္တရမ်ား

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)