ဗိုုလ္ထက္မင္း – ကိုးကန္႔ MNDAA စခန္းေတြကို တိုက္ျပီးရင္ ဘာဆက္လုပ္ၾကမွာလဲ ? အပိုင္း(၁)

May 30, 2015

Photo – 7Days Daily, Feb 16th 2015, File Picture
 
ဗိုုလ္ထက္မင္း – ကိုးကန္႔ MNDAAစခန္းေတြကို တိုက္ျပီးရင္ ဘာဆက္လုပ္ၾကမွာလဲ ? အပိုင္း(၁)
(မိုုးမခ) ေမ ၃၀၊ ၂၀၁၅
 
၁။   တပ္မေတာ္က ကိုးကန္႕ MNDAA လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ အခိုင္အမာ ေျခကုပ္စခန္းေတြကို  ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊မတ္လမွ စတင္ ထိုးစစ္ဆင္ခဲံ့ပါတယ္၊၊ ေရွးဦးစြာ တပ္မ(၆၆)က ခ်င္းေရြွေဟာ္နဲ႕ ေလာက္ကိုင္္ ဧရိယာအၾကား ဆက္သြယ္ေရး လမ္းမၾကီးကို ျခိမ္းေခ်ာက္ေနတဲ့ ကိုးကန္႕တပ္ဖြြဲ႕မ်ား ေျခကုပ္ယူရာ ပြိဳင့္ (၁၅၈၄၊ ၁၈၅၄၊ ၁၅၀၈) ေတာင္ကုန္းစခန္းမ်ားအား တိုက္ခိုက္ခဲံ့ရာ ဧျပီလ၈ရက္ေန႕မွာ သိမ္းပိုက္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဧျပီလ ၁၃ရက္ေန႕မွာေတာ့ တပ္မ(၆၆)ကဘဲ ပိြဳင့္(၁၇၃၈ )ေတာင္ကုန္း ကိုးကန္႕စခန္းေတြကို ဆက္လက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ဧျပီလ(၂၃ ၊၂၄ ရက္) ေတြမွာ တပ္မ(၃၃) ဟာ ေလာက္ကိုင္ ေျမာက္ဘက္ ေဟး ေထာက္က်င္ဂြင္၊ ရန္လံုးက်ိဳင္ေဒသအနီး ကိုးကန္႕တပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕အခိုင္အမာ ေျခကုပ္စခန္းၾကီးေတြကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာမွာ တပ္ရင္း တရင္းလံုး ကြ်ံဝင္သြားျပီး ပစ္လမ္းေၾကာင္း ပံုေသဆင္ထားတဲ့ ကိုးကန္႕တပ္ဖြဲ႕ရဲ႕  ပြဳိင့္(.၅)စက္ေသနတ္ၾကီးမ်ားနဲ႕ လက္ေျဖာင့္စစ္သည္မ်ားရဲ႕ လက္ယွက္ထိုး ဇစ္ဇက္ သတ္ကြင္း အတြင္း  ဝင္သြားတာေၾကာင့္ တပ္ရင္း(၃)ရင္း ဖြဲ႕စည္းပံုပ်က္ကာ ထိခိုက္က်ဆံုးမွူမ်ားခဲ့ပါတယ္။ အထက္ပါ တိုက္ပြဲမ်ားမွ လက္လွမ္းမီသေရြ႕ တပ္ရင္း ႏွင့္ လူအမည္ မေဖၚျပေတာ့ဘဲ တပ္မ (၆၆ ၊ ၃၃)တို႕မွ တပ္ရင္းမွူးႏွစ္ဦး က်ဆံုးကာ အရာရွိ၊စစ္သည္ က်ဆံုးဒဏ္ရာရ အနည္းဆံုး (၂၀၀) ေက်ာ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
၂။ ေမလ၁၃ရက္ေန႕မွာေတာ့ တပ္မ(၃၃)၊ တပ္မ(၈၈)၊ စကခ(၁၆) တပ္မေတြဟာ ကိုးကန္႕တပ္ဖြဲ႕စခန္းကုန္းေတြျဖစ္တဲ့ ပြဳိင့္(၁၆၀၇၊ ၁၇၀၉၊ ၁၇၄၂)ေတြကို ျပင္းထန္စြာ တိုက္ျပီးမွ ရခဲ့ပါတယ္။ကိုးကန္႕တပ္ဖြဲ႕စခန္းေတြထဲမွာ အျမင့္ဆံုးကုန္းျဖစ္တဲ့ ပြိဳင့္(၂၂၀၂) အား တပ္မ(၉၉)ကို ထပ္မံျဖည့္တင္းျပီး စစ္ေၾကာင္း(၃)ေၾကာင္းျဖင့္ ဂဏန္းလက္မပံုစံ စစ္ဆင္ခဲံ့ရာ ေမလ(၁၄၊ ၁၅) ရက္ ေတြမွာ ပင္မကုန္းမၾကီး ပြဳိင့္( ၂၂၀၂ )နဲ႔ ေနာက္  ေတာင္ကုန္း ပြဳိင့္ (၂၀၇၁ ) တို႕ကိုပါသိမ္းပိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ စစ္ျမဴ ၊ေရာင္ျပ စစ္ေၾကာင္း တေၾကာင္းကို တိုက္ဟန္ျပဳ ထိုးတင္လိုက္ခ်ိန္ ယခင္ကလိုဘဲ ကြ်ံဝင္လာျပီ အထင္နဲ့႕ ကိုးကန္႕တပ္မဟာမွူး ရန္ကြမ္းက အင္အား(၂၀၀) ထပ္ျဖည့္ျပီး ဆင္းလံုးဖို႕  စုရံုးခိုင္းေနခ်ိန္မွာဘဲ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့တပ္မေတာ္ဘက္မွ အေျမာက္ၾကီးမ်ားရဲ႕ စုျပံဳပစ္ခတ္လိုက္တာေၾကာင့္ အငိုက္မိသြားကာ တပ္မဟာမွူးအပါအဝင္ အင္အား(၁၀၀) ေက်ာ္ ထိခိုက္က်ဆံုး သြားပါတယ္၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေယာင္ျပ စစ္ေၾကာင္းဟာ လက္ေျဖာင့္ စစ္သည္ သက္သက္သာ ေရြးျပီး ထိုးတင္လိုက္တာမို႕ အေျမာက္ စပစ္ခ်ိန္မွာ ေပါ့ပါးလ်င္ျမန္စြာနဲ႕  ေနာက္ကို အသာဆုတ္နိုင္ပါတယ္။ တပ္မ(၉၉) အဓိကစစ္ေၾကာင္းဟာလည္း မတ္ေစာက္ျပီး မထင္မွတ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းမွ တက္လို႕  ရလိုက္တာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုးကန္႕တပ္ဖြဲ႕ေတြ ေရရွည္ ဆက္ျပီး ခံစစ္ဆင္ ႏႊဲနိုင္ဖို႕ရာ ဆက္စပ္ေတာင္ကုန္းကိုပါ ထိန္းလို႕ မရနိုင္ေတာ့ဘဲ လက္လွြတ္ ေပးလိုက္ရတာျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕တန္းအရာရွိမ်ားကဆိုပါတယ္။ 
 
 ကိုးကန္႕တပ္ဖြဲ႕ ေရြ႕ေျပာင္းစစ္ကစားမႈ၊ နည္းဗ်ဳဟာ သံုးသပ္ၾကရာမွာ   ရွင္ခုတ္ထန္ေဒသ၊စီေ ကာ္ဂ်ာေဒသ၊ စန္တအိုက္ရွန္ ကုန္းျမင့္ေဒသေတြကို တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ကိုးကန္႕တပ္ေတြဟာ အင္အားမ်ားကို ျပန္လည္စုစည္းကာ ႏွစ္နိုင္ငံ နယ္နမိတ္အမွတ္ (၁၁၁) မွ ဝင္ေရာက္ျပီး မာလုေရြွေဒသ အတြင္းရွိ ေတာင္ကုန္းမ်ားကို အေျချပဳခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ေမလ (၁၃၊၁၄) ရက္ေတြမွာ အထက္နားကေဖၚျပခဲ့တဲ့ ပြိဳင့္ကုန္းမ်ား(၁၆၀၇၊ ၁၇၀၉၊ ၁၇၄၂)ကို တပ္မေတာ္က သိမ္းပိုက္ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ျပီး ေမလ၂၁ရက္မွာ ကိုးကန္႕တပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးစခန္းကုန္းလည္းျဖစ္တဲ့ ပိြဳင့္ (၁၇၇၈)(ကုန္ၾကမ္းနယ္၊ မာလုေရႊ ဘီပီ ၁၁၁) အား တပ္မ(၆၆)က အေျမာက္ပစ္ကူနဲ႕ တက္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။
 
၃။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပည့္တဲ့ရက္ ေမလ၁၇ရက္မွာ တပ္မေတာ္က စစ္ဆင္ေရးျပီးဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့ပါေသးတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ အခ်ိန္ကာလ ထပ္တိုးေပးဖို႕ တင္ေနဆဲမွာပင္ ေမလ (၁၄)ရက္ ပြိဳင့္ (၂၂၀၂) အား အသည္းအသန္ ကပ္ျပီးမွ သိမ္းလိုက္ရတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုု မသိမ္းလိုက္နိုင္ပါက လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ခံရတာ ပိုမို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕နိုင္ပါတယ္။ စခန္းကုန္းေတြ သိမ္းပိုက္ျပီးေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္သတင္းထုတ္ျပန္တဲ့အခါ ရန္သူဆီမွ သိမ္းဆည္းရမိတဲ့ လူ၊ လက္နက္၊ ခဲယမ္းအေရအတြက္ကိုသာ ေဖၚျပျပီး မိမိတပ္ဘက္မွ ထိခိုက္က်ဆံုးသူမ်ားကိုေတာ့ တပ္တြင္းစိတ္ဓါတ္ေရးရာနဲ႕  ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္က်ဆင္းလာမွာကို စိုးရိမ္လာတဲ့အတြက္ မေဖၚျပေတာ့ဘဲ အေပၚယံ လွ်ပ္ ေၾကညာသြားခဲ့ပါတယ္။ တိုက္စစ္က ခံစစ္ထက္ စစ္နည္းဗ်ဴဟာသေဘာအရ အေျခအေန ဖန္တီးခြင့္ရွိတာမို႕ အားသာပါတယ္၊၊ ဒါေပမဲ့ တရုတ္နိုင္ငံနဲ႕ နယ္စပ္ထိေနတာမို႕  စစ္မ်က္ႏွာကန္႕သတ္ခ်က္ရွိတဲ့အျပင္ ရင္ဆိုင္ရမဲ့ စစ္မ်က္ႏွာေတြဟာလည္း ခ်ဥ္းကပ္လမ္း က်ဥ္းေျမာင္းကာ ေက်ာက္ေဆာင္လို သဘာဝခံစစ္လုပ္ျပီးသား ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ျပည္မကတပ္မမ်ားကို ဆြဲထုတ္ရပါတယ္။ စစ္နည္းဗ်ဴဟာသေဘာအရ တိုက္စစ္ဆင္သူဟာ ခံစစ္ဆင္သူထက္ အင္အားအနဲဆံုး (၃)ဆ သံုးရမည္ ဆိုထားရာ ကိုးကန္႕အင္အား(၂၀၀၀) ရွိခဲ့တယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္က အင္အား (၆၀၀၀) သံုးရမွာျဖစ္တယ္၊ ယေန႕ေခတ္ တပ္မေတြဟာ အလြန္ဆံုးရွိမွ အင္အား(၁၀၀၀)ခန္႕ ဝန္းက်င္သာ ရွိတာမို႕  ပ်ွမ္းမ်ွ(၁၀၀၀)နဲ႕ပဲ တြက္ဦးေတာ့ တပ္မ အနဲဆံုး(၆)ခု ေလာက္ထုတ္သံုးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မ (၉၉၊ ၈၈၊ ၇၇၊ ၆၆၊ ၃၃၊ ၁၆) ေလာက္ကိုင္ ဒကစတပ္ေတြကို အလံုးအရင္းဆြဲထုတ္ရကာ အေျမာက္၊ လက္နက္ၾကီး အမ်ိဴးအစားေပါင္းစံု၊ သံခ်ပ္ကာ နဲ႕ တင့္ကား၊ ရဟတ္ယာဥ္နဲ႕ ဂ်က္ေလယာဥ္စတဲ့ ပစ္ကူ အေျမာက္အျမား ထုတ္သံုးခဲ့ရျပီး (ခမရ ၆၊ ခလရ ၄ တပ္ရင္းမွဴး က်) အရာရွိၾကီးအဆင့္ အပါအဝင္ အရာရွိစစ္သည္ က်ဆံုး၊ ဒဏ္ရာရ မ်ားစြာ ေပးဆပ္ခဲ့ရလို႔၊ ၂၀၀၀ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း တပ္သမိုင္း စံခ်ိန္သစ္ တင္ခဲ့ပါတယ္။
 
၄။ စာေရးသူအေနနဲ႕ ကိုးကန္႕အဖြဲ႕စခန္းကုန္းမ်ားကို က်ားကုပ္က်ားခဲ ၾကိဳးစားသိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့တဲ့  တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေသာ္လည္း မေပ်ာ္ပိုက္ဘဲ က်ဆံုးသူေတြအတြက္ စိတ္မေကာင္းျခင္းၾကီးစြာ ျဖစ္မိပါတယ္။ အလါးတူ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ေနရတာျဖစ္တဲ့အျပင္ ေျမဇာပင္ဒုကၡသည္ ျပည္သူ (၈ ေသာင္း (၈၀၀၀၀)) ခန္႕ အထိ ဒုကၡပင္လယ္ေဝေနတာကို စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္မိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တရုတ္နိုင္ငံကို မရည္ရြယ္ေသာ္လည္း က်ဴးေက်ာ္သူ ျပည္ပနိုင္ငံတနိုင္ငံသာ ျဖစ္ပါက ဒီေအာင္ျမင္မွူကို လက္ခေမာင္းထခပ္ ေပ်ာ္ရႊင္မိမွာ အမွန္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။
 
၅။ စစ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာအရ အခ်က္အခ်ာေျမ၊  အေရးၾကီးေျမကဲ့သို႕  ရန္သူ႕စခန္းကုန္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္နိုင္လို႕ ရန္သူဟာ စခန္းသက္ေသထူကာ အေျခခံနယ္ေျမ၊ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ တည္ေဆာက္ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ လက္လြတ္ ဆံုးရံွူးသြားတဲံ့ အတြက္ နယ္ေျမေဒသတည္ျငိမ္ေရး ဟန္ခ်က္ျပန္လုပ္နိုင္ရန္ အေပၚစီးရသြားတဲ့အက်ိဴးရလဒ္ ထြက္လာပါတယ္။ နိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာအရ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ တည္တန္႕ခိုင္မာလာေအာင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရံုး ျပန္လည္စုဖြဲ႕နိုင္ျပီး ဒုကၡသည္ေတြကိုျပန္လာနိုင္လို႕ ျပည္သူလူထုက အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံမွူရလာတဲ့ အက်ိဴးရလဒ္ ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စီးပြါးေရးမဟာဗ်ဴဟာအရ ကိန္းဂဏန္းသေဘာ ေယဘူယ် တြက္ၾကည့္ရင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွူမ်ား၊ ဆံုးရံွူးမွူပမာဏၾကီးမားတဲ့အတြက္ ရလာတဲ့ အက်ိဳးရလဒ္နဲ႕ခ်ိန္ဆၾကည့္ပါက မရွူံး မျမတ္ဘဲ သေရရလဒ္နဲ႕ ေက်နပ္ရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္။
 
၆။ စာေရးသူအေနနဲ႕ ကိုးကန္႕နယ္ေျမအတြင္း တပ္မေတာ္ကထိုးစစ္ဆင္လာမွာကို ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းမိတဲ့အတြက္ “ျငိမ္းခ်မ္းေရးျမတ္နိုးရင္တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုဘာေၾကာင့္ အဓမၼတိုက္ခိုင္းေနရသလဲ?”ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးတြဲရွည္ အပိုင္း (၇) ပိုင္းကို မိုးမခမီဒီယာမွာ ဆက္တိုက္တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေဆာင္းပါးကိုဖတ္ေနသူ တပ္ခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီး မင္းေအာင္လိွူင္တေယာက္ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေနေၾကာင္း စစ္ရံုးအရာရွိတဦးထံမွ သိရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က စာေရးသူ၊ ဂါမဏိ … စတဲ့ ေဆာင္းပါးရွင္ေတြရဲ႕ အခြ်န္နဲ႔ မ တိုင္း လိုက္လုပ္ေတာ့ ေခ်ာက္က်ကုန္တာေပါ့ ဆိုျပီး ေဝဖန္သံုးသပ္ေဆာင္းပါးေရးတင္ၾကသလို၊ ေထာက္ခံအားေပးတဲ့ commmen တက္လာတဲ့အတြက္ စာေရးသူအေနနဲ႕ ေက်းဇူးတင္ၾကိဳဆိုပါတယ္။ စာေရးသူေရးရတာဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးထိပ္ထားျပီး တပ္မေတာ္မွာ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ အမွန္ကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္တတ္ဖို႕ အခ်ိန္မွီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမွသည္ Standard Army ျဖစ္လာေရး၊ထိုမွ Professional သို႕  ကူးေျပာင္းေစေရးပါတဲ့အျပင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို လတ္တလာမေျဖရွင္းနိုင္ရင္ ထိခိုက္ က်ဆံုးမွူ ပိိုမ်ားလာမွာ စိုးရိမ္လို႕ရည္ရြယ္ခ်က္ထားေရးခဲ့ရာ အက်ိဳးရလဒ္ထြက္ခဲ့လို႕ဝမ္းသာခဲ့ရပါတယ္။
 
ရ။ အဆိုပါအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ ေရွ႕တန္းမွာ တိုက္ေနရတဲ့ စစ္သည္ေတြအတြက္ ကက(ၾကည္း)က ပစ္ကူ စစ္ကူ စီမံခ်က္ေတြ ခ်က္ခ်င္း အေကာင္အထည္ေဖၚလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။  ယူကရိန္းက ဝယ္ထားတဲ့ BTR 3U သံခ်ပ္ကာမ်ားကို ထုတ္သံုးလာပါတယ္။ တပ္မေတာ္က တရုတ္ကို အရင္လိုဦးက်ိဳး မေနေတာ့ဘဲ မာမာထန္ထန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္လာသလို သံအမတ္ၾကီး၊ စစ္သံမွူးေတြကို ဆင့္ေခၚ ရွင္းလင္းလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တပ္ခ်ဳပ္မွ တိုင္းမွူးအထိ စစ္ေဆးရံုရွိ ဒဏ္ရာရ လူနာမ်ားကို သြားေရာက္အားေပးရာမွာ ရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ျပည္သူလူထုအျမင္ေကာင္းေအာင္ အလွအပ၊ ဟန္ျပ မလုပ္ေတာ့ဘဲ “တပည့္၊ မင္းေဆးရံုဆင္းလာရင္ မိဘဆီျပန္ဖို႕ ခြင့္ေပးဖို႕ ေျပာထားျပီးျပီ၊ တျခားဘာလိုေသးလဲ၊ မင္းလိုအပ္တာ သံုးဖို႕ မုန္႕ဖိုးဆိုျပီး ”စာအိတ္ လက္ထဲတည့္ေပးတာမ်ိဳး လုပ္လာတယ္။ ဒါေတာင္ လူၾကီးေတြျပန္သြားရင္ ခင္းထားတဲ့ေစာင္၊ ဂြမ္းကပ္၊ အိပ္ရာခင္းျပန္သိမ္းကုန္ေနတာ လူမွူမီဒီယာမွာတက္လာျပီး ႏွိပ္ကုန္ျပန္လို႕ မသိမ္းရဲဘဲ ဆက္ထားေပးလိုက္ရတယ္။ ဒါ့အျပင္ တပ္မွာဒဏ္ရာရလို႕ ဒုကၡိတမ်ား အပါအဝင္ ငတ္ျပတ္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္သားအျငိမ္းစားမ်ား ေနထိုင္ရာရပ္ကြက္ေတြထဲ ရကတ၊ လပခ တိုုင္းမွဴးေတြက အထက္အမိန္႕အရ တအိမ္ခ်င္း ဆန္အိတ္ အပါအဝင္ ေထာက္ပံ့ေရး ေဝငွေပးတာ ေတြ႕ရေတာ့ စာေရးသူ သာဓုေခၚပါတယ္။
 
 ပိုျပီးဝမ္းသာစရာေကာင္းတာက ကရင္ျပည္နယ္စစ္ဆင္ေရးမွာ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေမာင္လွက လူနာၾကိဳပို႕ေနတဲ့ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို ဒန္ေပါက္ထုပ္၊ ထမင္းထုပ ္သယ္လာခိုင္းျပီး ေရွ႔တန္းမွာ ထမင္းေတာင္မခ်က္နိုင္ေအာင္ တိုက္ေနရတဲ့ စစ္သည္ေတြထံ အေရာက္ပို႕ေပးခဲ့တယ္လို႕ ထည့္ေရးမိတာေၾကာင့္ တပ္ခ်ဳပ္ကလည္း အားက်မခံ ေထာပတ္ထမင္းထုပ္မ်ားကို ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ ေရွ႕တန္းစစ္သည္ေတြထံသို႕ စီစဥ္ေပးတာ သိရေတာ့ တပ္ခ်ဳပ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ တပ္မမွဴးအရာရွိၾကီးတစ္ဦးကဆိုရင္ ေက်းဇူးတင္တဲံ့အေနနဲ႕ မိုးမခထုတ္မဂၢဇင္းကို လစဥ္ ဝယ္ဖတ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး သူ႕မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း တတ္အားသေရြ႕ ျဖန္႕ခ်ီေပးမယ္လို႕ သိရေတာ့ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲေနတဲ့  ထိပ္ပိုင္းအရာရွိၾကီးေတြဟာ ေဂါက္ရိုက္၊ ေလေအးေပးစက္ တပ္ဆင္ထားတဲ့အခန္းထဲမွာ မိန့္မိန့္ၾကီး ေျမပံုၾကည့္တာ မလုပ္ရဲေတာ့ဘဲ ဒုတပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ကာခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီး စိုးဝင္းကိုယ္တိုင္ ေလာက္ကိုင္ျမိဳ႕ ေျပးဆင္းျပီး ကြပ္ကဲခဲ့တာ သိရပါတယ္။ စာေရးသူတင္ျပခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆံုးတခုမွာ မဲသေဝါ၊ ကမာေမာင္းလို႔ ေရွ႕တန္းနီးတဲ႕ေနရာမ်ိဳးမွာ စုပံုရိကၡာ၊ လက္နက္ခဲယမ္း၊ စစ္ဝတ္ပစၥည္းမ်ား ပံုေအာခဲ့တာမို႕  စစ္ပြဲနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္နည္းဗ်ဴဟာ သေဘာအရ ပံ့ပိုးေရးအုပ္ခ်ဳပ္မွူ ေကာင္းေကာင္းေျဖရွင္းေပးနိုင္တဲ့သူဟာ စစ္ပြဲကိုနိုင္မယ္လို႔ ေဖၚျပထားရာ ေလာက္ကိုင္ေဒသမွာ စုပံုေရွ႕တန္းအုပ္ခ်ဳပ္မွူ စခန္းၾကီး လုပ္ေပးခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
၈။ လာမဲ့အပိုင္းေတြမွာေတာ့ ကိုးကန္႕ေဒသတိုက္ပြဲအေပၚ အတိုက္အခံ၊ အစိုးရနဲ႕ တပ္မေတာ္၊ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ အျမင္ေတြမ်ိဳးစံု ဘယ္လိုရွိေနၾကတယ္၊ ဘက္ေပါင္းစံု၊ ရွူေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ေဖၚျပသြားမွာျဖစ္သလို တပ္ခ်ဳပ္နဲ႕ တရုတ္တို႕ရဲ႕ Strategic Power Games ၊ တပ္မေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျင္ိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင္ဦးတည္သြားေရး စတာေတြကို သံုးသပ္တင္ျပသြားပါမယ္။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa Old Archives
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဗိုလ္ထက္မင္း, ဗိုုလ္ထက္မင္း, သတင္းေဆာင္းပါး, ေ၀ဖန္ေရးရာ

2 Responses to ဗိုုလ္ထက္မင္း – ကိုးကန္႔ MNDAA စခန္းေတြကို တိုက္ျပီးရင္ ဘာဆက္လုပ္ၾကမွာလဲ ? အပိုင္း(၁)

 1. hla myint. on May 30, 2015 at 10:33 pm

  a reasonably in depth analysis of “Kokant front situations”;
  readers get ” insight ” what is
  going on there.

  thanks bo htet min.

 2. Thantzin on May 31, 2015 at 6:49 pm

  Goon on Ya ! Bo Htet Min .

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)