အုန္းႏိုင္ – ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း အပိုင္း (၇)

June 3, 2015

အုန္းႏိုင္ – ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း အပိုင္း (၇)
(မိုးမခ) ဇြန္ ၃၊ ၂၀၁၅

“ျမိဳ ႔နယ္ေကာ္မတီမ်ားျပန္လည္ဖြဲ ႔စည္းေရးႏွင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ ႔ကေမာက္ကမညႊန္ၾကားခ်က္”

ဒီႏွစ္ ဧျပီလထဲမွာပဲ  ျမိဳ ႔နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းဖို႔  ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြထြက္လာ ပါတယ္။ ပဲခူးတိုင္းစည္းရံုးေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးဦးေမာင္ေအးကလည္း (၁၄.၆.၉၁) ေန႔စြဲနဲ႔ ညႊန္ၾကားပါတယ္..။ (၂၆.၆.၉၁) ေန႔  ေရႊေတာင္မွာက်င္းပတဲ႔  ေျခာက္ျမိဳ

႔နယ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွာလည္း ျမိဳ ႔နယ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရးနဲ႔  ပတ္သက္လို႔  ဇြန္လကုန္အတြင္း ျပီးစီးေအာင္ဖြဲ႔စည္းရန္နဲ႔   အဖြဲ႔၀င္အသစ္မ်ားကို (၁၇.၆.၉၁)ေန႔ အထိ သာလက္ခံျပီး  ျမိဳ ႔နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီသစ္ကို  ရွိသည္႔အဖြဲ႔၀င္မ်ားနဲ႔သာ ဖြဲ ႔စည္းရန္ ညႊန္ၾကားပါတယ္.။

က်ေနာ္တို႔လည္း   ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ အညီ  (၁၆.၆.၉၁) ေန႔မွာ ဖြဲ႔စည္းျပီးေၾကာင္း  တင္ျပစာရင္းေပးလိုက္ပါတယ္..။ တိုင္းက ညႊန္ၾကားစာမွာပါတဲ႔   ဖြဲ ႔စည္းပံုအတိုင္း  ဖြဲ႔စည္းတာပါ..။ျမိဳ ႔နယ္ေကာ္မရွင္ကိုလည္း (၁၈.၆.၉၁)ေန႔စြဲနဲ႔ မိတၱဴတေစာင္ ေပးပို႔လိုက္ပါတယ္..။

“ ေပါင္းတည္ျမိဳ ႔နယ္  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ”

(၁)ဦးအုန္းနိုင္           ဥကၠဌ (လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)

(၂)ဦးျမင္႔သိန္း           ဒုတိယဥကၠဌ

(၃)ဦးေအးသန္း         အတြင္းေရးမွဴး(လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)

(၄)ဦးစိုင္းေနညြန္႔       တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး

(၅)ဦးၾကည္၀င္း         အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

(၆)ဦးသန္းထြန္း         ဘ႑ာေရးမွဴး

(၇)ဦးသိန္းေဌး          စည္းရံုးေရးမွဴး

(၈)ဦးသာဓု              သတင္းႏွင္႔ ျပန္ၾကားေရး

(၉)ဦးေမာင္ဟန္        လူထုလုပ္ငန္း

(၁၀)ဦးတင္ခ်ိဳ           သုေတသနမွဴး

(၁၁)ဦးအုန္းျမင္႔         အလုပ္သမား

(၁၂)ဦးျမေမာင္          ေတာင္သူလယ္သမား

(၁၃)ဦးေဌးလြင္         တတ္သိပညာရွင္

(၁၄)ဦးျမင္႔ေဇာ္ဦး       လူငယ္

(၁၅)ဦးျမင္႔ဦး            လူငယ္

(၁၆)ဦးတင္႔လြင္        အမွဳေဆာင္အဖြဲ ႔၀င္

(၁၇)ဦးခင္ေမာင္သန္း  အမွဳေဆာင္အဖြဲ ႔၀င္

(၁၈)ဦးတင္ဦး           အမွဳေဆာင္အဖြဲ ႔၀င္

(၁၉)ဦးခင္စိန္           အမွဳေဆာင္အဖြဲ ႔၀င္

(၂၀)ဦးသိန္း            အမွဳေဆာင္အဖြဲ ႔၀င္

မွတ္ခ်က္။      ။အမ်ိဳးသမီးဌာန   မေရြးခ်ယ္ေသး။

(၂၆.၆.၉၁)ေန႔  ေရႊေတာင္အစည္းအေ၀းမွာပဲ လာမဲ႔အာဇာနည္ေန႔က်င္းပေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီလို ညႊန္ၾကားပါတယ္..။

(က) အာဏာပိုင္မ်ားက  အာဇာနည္ေန႔ေကာ္မတီဖြဲ ႔စည္းလာလွ်င္  လက္ခံျပီး သူတို႔ညႊန္ၾကားတဲ႔အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ပါ..။

(ခ) မိမိရံုးမွာ  က်င္းပေရး၊ သံဃာေတာ္မ်ား  ဆြမ္းေကၽြးေရးကို အာဏာပိုင္မ်ားထံ  ခြင္႔ေတာင္း။ ခြင္႔မေပးလွ်င္ မလုပ္ႏွင္႔..။

ဒီညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို က်ေနာ္တို႔ျမိဳ ႔နယ္မွာ တင္ျပေတာ႔ ျမိဳ ႔နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီက  အာဏာပိုင္မ်ားက  ေခၚလည္း မသြားနဲ႔..။ ရံုးမွာလည္း   ဘာအခမ္းအနားမွ  မက်င္းပနဲ႔ လို႔  ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကတယ္..။ က်ေနာ္တို႔  ျမိဳ ႔နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီကေတာ႔  တိုင္းနဲ႔ ဗဟိုကို ေတာ္ေတာ္စိတ္ကုန္ေနပါျပီ..။

ၾသဂုတ္လပိုင္းေရာက္ေတာ႔ ျမိဳ ႔နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ  ေကာ္မရွင္က စာတေစာင္ ၀င္လာပါတယ္..။က်ေနာ္တို႔  (၁၈.၆.၉၁)က ပို႔လိုက္တဲ႔စာကို  ညႊန္းျပီး  ပို႔တာပါ..။ ဒီစာကေတာ႔ …

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရး  ေကာ္မရွင္

စာအမွတ္။၁၂/ရကပ-၁/ကမရ

ရက္စြဲ။   ။၁၉၉၁ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၇ရက္

အေၾကာင္းအရာ။     ။နိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေအာက္ေျခပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဧ။္ အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ႔၀င္မ်ားကို  ဖြဲ႔စည္းျခင္းကိစၥ။

၁။       တည္ျငိမ္ေသာ  ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏  တည္ျငိမ္ေသာ သေဘာထားဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ရရွိနိုင္ေရးအတြက္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္႔ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားကိုသာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔  ယင္းသို႔ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္႔ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္မ်ားထဲမွ ႏွဳတ္ထြက္ျခင္း ၊ထုတ္ပယ္ျခင္း ႏွင္႔ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ျခင္း မ်ားရွိပါက  က်န္ရွိသည္႔ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ အဖြဲ ႔၀င္မ်ားႏွင္႔သာ  ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၂၃.၅.၉၁) ရက္စြဲပါ စာအမွတ္(၁၅) ရကပ -၁/ ကမရ ျဖင္႔ ေကာ္မရွင္က နိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးသို႔  အေၾကာင္းၾကားခဲ႔ျပီး  ျဖစ္ပါသည္..။

၂။ ထိုသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ႔ျခင္းႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍  ေကာ္မရွင္က နိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင္႔ မိမိတို႔ ေအာက္ေျခအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအား  အထက္ပါအေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို ဆက္လက္၍အေၾကာင္းၾကားမည္ဟု  မွတ္ယူခဲ႔ပါသည္..။

၃။ သို႔ရာတြင္   အခ်ိဳ ႔နိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက  ေကာ္မရွင္၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္သည္ နိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏   ဌာနခ်ဴပ္မ်ားျဖင္႔သာ သက္ဆိုင္ျပီး  မိမိတို႔၏ ေအာက္ေျခပါတီအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္ျခင္းရွိမရွိကို  ရွင္းလင္းေပးရန္ တင္ျပလာပါသည္..။

၄။ သို႔ပါ၍  အထက္ေဖာ္ျပပါ ေကာ္မရွင္ဧ။္  (၂၃.၅.၉၁)ရက္စြဲပါ စာျဖင္႔အေၾကာင္းၾကားခ်က္သည္  နိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသာမက  ယင္းတို႔ဧ။္ ေအာက္ေျခပါတီ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ အလုပ္အမွဳေဆာင္ အဖြဲ ႔မ်ားကို  ၁၉၉၁ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ တည္ရွိသည္႔ အင္အားအတိုင္းပင္ ထားရွိရန္ႏွင္႔  တိုးခ်ဲ ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္းမ်ား  မျပဳလုပ္ၾကရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

ပံု  ++++

ဥကၠဌ (ကိုယ္စား)

ျဖန္႔ေ၀ျခင္း။    ။နိုင္ငံေရးပါတီအားလံုး

ဒီစာကို  အဓိပၸါယ္ခ်ဳပ္လိုက္ေတာ႔ အခ်က္(၃)ခ်က္ရပါတယ္..။

(၁) ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရံုးမွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ထံကို  (၂၃.၅.၉၁)ေန႔စြဲနဲ႔  စာတေစာင္ေပးပို႔ခဲ႔တယ္..။ အဲဒီစာမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔ကို  ထပ္မံတိုးခ်ဲ ႔ဖြဲ ႔စည္းျခင္း  မျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားခဲ႔ပါတယ္..။

(၂) (၁၇.၇.၉၁)ေန႔စြဲျဖင္႔  ေကာ္မရွင္က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲခ်ဳပ္ရံုး၊ ရန္ကုန္သို႔ (၂၃.၅.၉၁)ေန႔ ညႊန္ၾကားစာတြင္ပါရွိေသာအခ်က္မ်ားဟာ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔သာမက  ေအာက္ေျခအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္တယ္လို႔ ထပ္ေျပာလိုက္တာပါပဲ..။

(၃) ဒါေၾကာင္႔  ေအာက္ေျခအဖြဲ ႔အစည္းေတြကို  (၂၆.၄.၉၁)ေန႔မွာ ရွိတဲ႔အတိုင္းထားျပီး ျပင္ဆင္တိုးခ်ဲ ႔ ဖြဲ ႔စည္းျခင္းမျပဳရန္ လို႔ပါရွိပါတယ္..။

ဒီစာဟာ ဗဟိုေကာ္မရွင္ရဲ ႔စာကို  ညႊန္းျပီး ျမိဳ႔နယ္ေကာ္မရွင္က က်ေနာ္တို႔ျမိဳ ႔နယ္  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို   ေပးတဲ႔စာပါ.. ။ က်ေနာ္တို႔ျမိဳ ႔နယ္က ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတဲ႔   ျမိဳ ႔နယ္ေကာ္မတီကို အသိအမွတ္မျပဳဘူးလို႔  ျပန္ၾကားလိုက္တာပါ..။ဒီေတာ႔မွ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ဗဟို)တို႔  ဆက္သြယ္ညႊန္ၾကားထားတာေတြကို  တအံ ႔တၾသ သိရတယ္..။ဒီစာထဲမွာပါတဲ႔  ရက္စြဲေတြနဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြဟာ  အေတာ္ကေမာက္ကမ  နိုင္လွပါတယ္..။

(၁) အပိုဒ္က အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ကို   ဗဟိုေကာ္မရွင္က ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔ကို  ထပ္မံတိုးခ်ဲ႔ ျပင္ဆင္ဖြဲ ႔စည္းျခင္းမျပဳဖို႔   ေမလ(၂၃)ရက္ေန႔က စာပို႔ခဲ႔ဟန္တူပါတယ္..။ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔ကို  ထပ္မံတိုးခ်ဲ ႔ျပင္ဆင္  ဖြဲ႔စည္းျခင္းမျပဳဖို႔ ဆိုတဲ႔ သေဘာက  ဒီလိုျဖစ္နိုင္ပါတယ္..။

လြန္ခဲ႔တဲ႔ဧျပီလ(၂၄)ရက္ေန႔က  အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အသစ္ကို ဗဟိုေကာ္မရွင္က  အတည္ျပဳတယ္လို႔  ေၾကညာခဲ႔ပါတယ္..။အဲဒီလို အတည္ျပဳခဲ႔တဲ႔  အမွဳေဆာင္အသစ္မွာ  ဦးတင္ဦးနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နံမယ္ မပါေတာ႔ဘူး..။ ဒါကို  ေအာက္ေျချမိဳ ႔နယ္  အသီးသီးက

မေက်နပ္သံေတြ ထြက္လာတယ္..။ ဒါကိုေကာ္မရွင္ကလည္း  သိဟန္တူပါတယ္..။ဒီေတာ႔  ေအာက္ေျခက ဖိအားေၾကာင္႔ျဖစ္ေစ.. ေအာက္ေျခအဖြဲ႔အစည္းေတြက စုေပါင္းျပီး   ဦးတင္ဦးနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ပါ၀င္ေအာင္ ျပန္ျပီး ျပင္ဆင္တိုးခ်ဲ႔ဖြဲ႔စည္းတာမ်ိဳး  ျဖစ္ေစ  လုပ္လာမွာကို  ေကာ္မရွင္က စိုးရိ္မ္ဟန္တူပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ျပင္မဖြဲ႔နဲ႔ေတာ႔..။ ဧျပီ၂၆ ရက္ေန႔  အတည္ျပဳခဲ႔တာ အျပီးပဲ..။ ဒီသေဘာနဲ႔ ေမ(၂၃)ရက္ေန႔စာက  ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔ကို     ထပ္မဖြဲ႔ေအာင္ ခ်ဳပ္ကိုင္လိုက္တာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးတင္ဦး မပါ၀င္ေတာ႔တဲ႔ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ကိုပဲ အတည္ျပဳလိုက္ျပီ..။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးတင္ဦးပါ၀င္တဲ႔  ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္  ေနာက္တခု ထပ္မဖြဲ႔နိုင္ေအာင္ ထုတ္လိုက္တဲ႔ အမိန္႔ပါ..။

အဲဒီဟာကို  ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္က  ျငိမ္ေနျပီး ဒါဟာ သူတို႔ဗဟိုနဲ႔သာ  ဆိုင္တာလို႔ ယူဆလို ႔ေပါ႔။  ဇြန္လထဲမွာ  ေအာက္ေျခအဖြဲ႔အစည္းေတြ   ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းဖို႔  ညႊန္ၾကားစာေတြထုတ္ခဲ႔တာေပါ႔..။ ဒါေၾကာင္႔  က်ေနာ္တို႔ျမိဳ႔နယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ  ဇြန္လအတြင္းမွာပဲ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျပီးခဲ႔ျပီ..။ ျပီးေၾကာင္း  အမွဳေဆာင္စာရင္းေတြ အစီရင္ခံစာေတြ  ပို႔ခဲ႔ျပီးျပီ..။ ဒီလို  ဖြဲ႔စည္းတာေတြ သိျပန္ေတာ႔ ဗဟိုေကာ္မရွင္က ဘာကို  ေတြးေၾကာက္ လာမွန္းမသိ..။ ႏွစ္လေလာက္ၾကာေတာ႔မွ  အရင္  ေမလက  ထြက္ခဲ႔တဲ႔စာဟာ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္သာမဟုတ္  ေအာက္ေျခအဖြဲ႔အစည္းေတြပါ  ပါတယ္.. ဒါေၾကာင္႔ ေအာက္ေျခအဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း ထပ္ျပီး ျပင္ဆင္တိုးခ်ဲ႔  ဖြဲ ႔စည္းတာေတြ  မလုပ္နဲ႔၊ ဧျပီ ၂၆ အထိ  ရွိတဲ႔ အဖြဲ႔ပဲ အတည္ … ဆိုတဲ႔ ကေမာက္ကမညႊန္ၾကားခ်က္ထြက္လာတာ  ျဖစ္ဟန္တူပါတယ္..။

န၀တ..ေရာ၊ ဗဟိုေကာ္မရွင္ေရာ ျငိမ္ခံေနမွန္းသိရင္ တည္တည္ၾကည္ၾကည္မဟုတ္ပဲ   မေတာ္တေရာ္ ေအာက္တန္းက်က်  ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ျခိမ္းေျခာက္တာမ်ိဳးေတြ  လုပ္တတ္ပါတယ္..။ အရင္ (၁/၉၀)  ေၾကညာခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးခိုင္းခဲ႔တဲ႔ န၀တရဲ ႔ ညႊန္ၾကားျခိမ္းေျခာက္တာမ်ိဳးေပါ႔..။ ဒါ႔ေၾကာင္႔  က်ေနာ္တို႔ ျမိဳ ႔နယ္က စည္းေ၀းဆံုးျဖတ္ျပီး   ျမိဳ ႔နယ္ေကာ္မရွင္ရံုးကို စာျပန္ ေရးပါတယ္..။

သို႔

ဥကၠဌ

ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၊ ျမိဳ႔နယ္ေကာ္မရွင္

ေပါင္းတည္ျမိဳ ႔

ေန႔စြဲ။     ။၂၅.၈.၉၁

အေၾကာင္းအရာ။     ။ျမိဳ ႔နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ  ျပန္လည္ဖြဲ ႔စည္းျခင္း။

ၾသဂုတ္လ (၂၂)ရက္ေန႔စြဲျဖင္႔   ျမိဳ ႔နယ္ေကာ္မရွင္မွ ေပးပို႔ေသာစာကို လက္ခံရရွိပါသည္။ ၎စာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအရ  ဗဟိုေကာ္မရွင္မွ  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္  ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ႔ကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ ႔ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ (၂၃.၅.၉၁) ေန႔စြဲျဖင္႔ စာေပးပို႔ခဲ႔သည္ဟု သိရွိရပါသည္..။ ထပ္မံ၍  ၎ (၂၃.၅.၉၁) ေန႔စြဲျဖင္႔ ေပးပို႔ေသာစာတြင္  ပါရွိသည္႔ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔မ်ား  တိုးခ်ဲ ႔ျပင္ဆင္ဖြဲ ႔စည္းျခင္း  မျပဳလုပ္ရန္ ဆိုသည္မွာ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္သာမက  ေအာက္ေျခအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားကိုပါ ရည္ညြန္းပါေၾကာင္း (၁၇.၇.၉၁) ေန႔စြဲျဖင္႔  စာတြင္ ထပ္မံညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ပါရွိသည္ဟု သိရွိရပါသည္..။

ထို႔ေၾကာင္႔ ေအာက္ေျချမိဳ ႔နယ္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ (၂၆.၄.၉၁) ေန႔ ေနာက္ပိုင္း ျပင္ဆင္ တိုးခ်ဲ ႔ဖြဲ ႔စည္းျခင္းမျပဳရန္ဟု ပါရွိသျဖင္႔ဤျမိဳ ႔နယ္ေကာ္မရွင္မွ ဤျမိဳ ႔နယ္ အမွဳေဆာင္ေကာ္မရွင္ဖြဲ ႔ျခင္းကို  လက္မခံဟု သိရွိရပါသည္..။

ဤျမိဳ ႔နယ္  အဖြဲ ႔အစည္းသည္  ဗဟိုေကာ္မရွင္မွ (၂၃.၅.၉၁)ေန႔စြဲပါ စာကိုလည္းေကာင္း၊ စာပါအေၾကာင္းအရာကို လည္းေကာင္း၊(၁၇.၇.၉၁) ေန႔စြဲပါစာျဖင္႔ ညႊန္ၾကားျခင္းမ်ားကို လည္းေကာင္း ဤျမိဳ ႔နယ္သို႔  ေပးပို႔ခဲ ႔ျခင္းမရွိ၍  မသိရွိခဲ႔ပါ။  ဤျမိဳ ႔နယ္မွာ(၁၄.၆.၉၁) ေန႔စြဲျဖင္႔

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ ပဲခူးတိုင္းမွေပးပို႔ညႊန္ၾကားေသာ  ျမိဳ ႔နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ား   ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းရန္ညႊန္ၾကားစာႏွင္႔ (၂၆.၆.၉၁)ေန႔တြင္ ေရႊေတာင္ျမိဳ ႔၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ ေျခာက္ျမိဳ ႔နယ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္  အဖြဲ ႔၀င္သစ္မ်ားကို (၁၇.၆.၉၁) ေန႔အထိသာ  လက္ခံ၍ ထိုေန႔တြင္   ရွိသည္႔အဖြဲ ႔၀င္မ်ားႏွင္႔သာ ျမိဳ ႔နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ားကို  ဇြန္လကုန္အျပီး  ဖြဲ ႔စည္းရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုသာ  ရရွိခဲ႔ပါသည္..။

သို႔ပါ၍  မိမိအဖြဲ ႔အစည္းအထက္အဆင္႔မွ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ  ဤျမိဳ႔နယ္  စည္းရံုးေရးေကာ္မတီကို  (၁၆.၆.၉၁)ေန႔တြင္  ျပန္လည္ဖြဲ ႔စည္းျပီးခဲ႔ေၾကာင္း  ျမိဳ ႔နယ္ေကာ္မရွင္ရံုးသို႔  အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ခဲ့ျခင္း  ျဖစ္ပါသည္..။

ဥကၠဌ

ျမိဳ ႔နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္။ ေပါင္းတည္

ဒီကိစၥကို  ျမိဳ ႔နယ္မွာ ဒီလိုစာတိုစာရွည္ေတြ  ေရးၾက၊ျမိဳ ႔နယ္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းေတြ လုပ္ၾကေပမဲ႔ ဗဟိုကိုေတာ႔  အေၾကာင္းမၾကားျဖစ္ပါ..။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုကိုလည္း  သိပ္ျပီး အဆက္အဆံမလုပ္ခ်င္ေတာ႔တာ ေၾကာင္႔ျဖစ္ပါတယ္..။ ဒါေပမဲ႔ သိပ္ရက္မၾကာခင္မွာပဲ   ဗဟိုက စာတေစာင္ ၀င္လာပါတယ္..။ ဒီစာက (၁၇.၇.၉၁)ေန႔စြဲနဲ႔  ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က  အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးကိုေပးပို႔တဲ႔  စာကို ကူးယူေဖာ္ျပျပီး  ေအာက္ေျခရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း  ျမိဳ ႔နယ္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဧ။္  ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လိုက္နာ ၾကပါလို ႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္..။

က်ေနာ္တို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔ဟာ  နည္းနည္းမွ် က်ိဳးေၾကာင္း ဆက္စပ္မွဳသေဘာကို မၾကည္႔ေတာ႔ဘူးလား..။ မသိေတာ႔ဘူးလား..။ သူမ်ားေအာ္တဲ႔အတိုင္း  လိုက္ေအာ္ရတဲ႔ လက္ညွိဳးေထာင္ေခါင္းညိမ္႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီး  ျဖစ္သြားျပီလား..။

တကယ္ဆို  အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟို အလုပ္အမွဳေဆာင္အေနနဲ႔ ျဖစ္သင္႔တာက ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံကို  အက်ိဳးအေၾကာင္း စာျပန္ေရးသင္႔ေသးတာေပါ႔..။ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႔ (၂၃.၅.၉၁)ေန႔စြဲပါ စာမွာ  ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ႔ကိုသာ   ျပင္ဆင္တိုးခ်ဲ ႔ျခင္း  မျပဳရန္ ညႊန္ၾကားထားတာျဖစ္လို႔ ေအာက္ေျချမိဳ ႔နယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ မသက္ဆိုင္ဘူးလို႔  ယူဆတာေၾကာင္႔ ေအာက္ေျချမိဳ ႔နယ္ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းဖို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဘယ္ေန႔စြဲ.. ညႊန္ၾကားခ်က္ဘယ္ေလာက္နဲ႔ ညႊန္ၾကားထားခဲ႔ျပီ.. ေအာက္ေျချမိဳ႔နယ္ အဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း  ဇြန္လအတြင္းမွာ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျပီး  ျဖစ္ေနၾကျပီ၊  ဒါေၾကာင္႔  ေကာ္မရွင္က ေအာက္ေျခဖြဲ႔စည္းမွဳေတြကိုပါ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းမျပဳဖို႔  တားဆီးခ်င္ရင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သေဘာ  သက္ေရာက္ေနတဲ႔ (၂၆.၄.၉၁) ကို ေနာက္ဆံုးရက္သတ္မွတ္မဲ႔အစား.. ေကာ္မရွင္က ေနာက္ဆံုးစာထြက္တဲ႔ (၁၇.၇.၉၁)ေန႔ကိုသာ   ေနာက္ဆံုးရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္သင္႔ပါေၾကာင္း…. ဆိုတာေလာက္ေတာ ႔ေကာ္မရွင္ကို ျပန္ျပီး ေရးသားတင္ျပသင္႔တာေပါ႔..။ ဒီလိုေရးသားေၾကာင္းလည္း  ေအာက္ေျခကို  မိတၱဴျဖန္႔သင္႔တာေပါ႔..။အခုေတာ႔  သူမ်ားစာကို မိတၱဴကူးျပီး ေအာက္ေျခကို  ညႊန္ၾကားေနရတဲ႔ အဆင္႔အထိ  က်သြားတယ္..။ ဒီလို  မိတၱဴကူးစရာ သူမ်ားရံုးက  စာမထြက္ရင္ ေအာက္ေျခကို ညႊန္ၾကားခ်က္ေတာင္ ထြက္ရဲပါေတာ႔မလား..။

က်ေနာ္တို႔ ျမိဳ ႔နယ္အမွဳေဆာင္မ်ား စည္းေ၀းၾကပါတယ္..။ဒီအေျခအေနကို  မေက်နပ္ၾကပါ..။ဒါေပမဲ႔  ဒါကို   စာနဲ႔ေပနဲ႔ ေရးတင္ဖို႔ေကာ  ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔ဟာ ထိုက္တန္ေသးရဲ ႔လား..။ အခုအတိုင္းကေတာ႕  ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔ဟာ ကိုယ္တိုင္အေတြးအေခၚ ဘာမွမရွိေတာ႔ဘူးဆိုတာ  ထင္ရွားေနျပီ။  (၁/၉၀)ေၾကညာခ်က္ကို   လက္ခံတာ..။ (၅/၉၀)ေၾကညာခ်က္ကို  ေအာက္ေျခနဲ႔ မညွိႏွိဳင္းပဲ  ထုတ္တာ..။ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔မွာ  အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ႔ေနရာကို ဖယ္ရွားဖို႔ ကာယကံေျမာက္ လုပ္ေဆာင္တာ..။ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔  ျပင္ဆင္ဖြဲ ႔စည္းတာ (ေကာ္မရွင္က ေမးရံုေမးတာနဲ႔ မိမိဘာသာ လုပ္ခ်င္တာေတြပါ အပိုထည္႔လုပ္လိုက္တာ) အခု.. ေနာက္ဆံုးညႊန္ၾကားစာထုတ္လိုက္တာေတြကို  (သူတို႔ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မွဳ မရွိေပမဲ႔) က်ေနာ္တို႔က  က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္ျပီး ဗဟိုနဲ႔ ဆက္ဆံရာမွာ သတိၾကီးၾကီးနဲ႔ ဆက္ဆံရေတာ႔မယ္..သူတို႔ညႊန္ၾကားတာေတြကိုလည္း  သတိၾကီးၾကီးထားျပီး လိုက္နာသင္႔မွပဲ လိုက္နာၾကမယ္လို႔  အားလံုးသေဘာတူညီၾကပါတယ္..။     ။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မွတ္စုုမွတ္တမ္း, အုန္းႏိုင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)