fbpx

တူေမာင္ညဳိ – ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ မည္သည့္အခါ၌ တာဝန္ေက်ပါအံ့နည္း

June 4, 2015

တူေမာင္ညဳိ – ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ မည္သည့္အခါ၌ တာဝန္ေက်ပါအံ့နည္း
(မုိးမခ) ဇြန္ ၄၊ ၂၀၁၅

ဒီလိႈင္းစာေစာင္၊ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာက ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈ ၿငိမ္း/ပြင့္တုိ႔၏ “ႏုိင္ငံေရးပူးတြဲေၾကညာစာတမ္း” နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “ႂကြား ဝါ ဟိတ္ဟန္ထုတ္ထားေသာ ခါေတာ္မီေၾကညာစာတမ္းမဟုတ္ေၾကာင္း” ရဲဝ့ံစြာအာမခံခ်က္ေပးထားပါသည္။ ထုိအာမခံခ်က္ အတုိင္းျဖစ္ ေျမာက္လာပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းပါသည္။ နာက်င္ခါးသီးဖြယ္အတိျဖစ္ေသာ အတိတ္၌ထားရစ္ ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္ေသာ “ဂႏၵီခမ္းမ ေၾကညာခ်က္” ႏွင့္ “ေရႊဂံုတုိင္ေၾကညာစာတမ္း”တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ကံၾကမၼာမ်ိဳး တုိးသြားမွာ ခဲမွန္ဖူး ေသာ စာသူငယ္၏ စုိးရိမ္မႈျဖင့္ စုိးရိမ္ေနမိပါသည္။

“အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ၆ ပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးေရး၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ” ဆိုသည္မွာ (ကာလံု) ေျခေထာက္ ေအာက္မွာရွိ ေသာအရာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ (ကာလံု) ဆိုသည္မွာ သူတုိ႔လူေတြခ်ည္းသာ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ “တကယ့္အစုိးရ” ျဖစ္ပါ သည္။ ဘယ္သူ ဘာလုပ္ဆုိသည့္အမိန္႔ႏွင့္ညြန္ၾကားခ်က္ေပးေနေသာ တကယ့္အမိန္႔ေပးဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။

ၾကံ့ဖြ႔ံအစိုးရဆုိသည္မွာ (ကာလံု) က အခါအားေလ်ာ္စြာခ်မွတ္ေပးေသာအမိန္႔/ညြန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရေသာ အလုပ္ေကာ္မတီမွ်သာျဖစ္ပါသည္။ ရုပ္ျပအစိုးရသာျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ (ကာလံု)၏ အထက္/ေနာက္ကြယ္ အေမွာင္ထဲတြင္ ဗိုလ္သန္းေရႊ ရွိေနသည္။ ဗိုလ္သန္းေရႊသည္ အလကားထုိင္ေန သည္ မဟုတ္။ လိုအပ္သည္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အမိန္႔ေပးညြန္ၾကားေနသည္။

လက္လွမ္းမီသမွ် ျပည္တြင္းအတိုက္အခံမ်ားအင္အားစုမ်ား၏ အာေဘာ္ကိုစုစည္းၾကည့္ေသာအခါ “၂၀၁၅ ေရြေကာက္ပြဲကို ဒီ ခ်ုပ္ပါတီသပိတ္ေမွာက္၍မျဖစ္၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား ေသာင္ၿပိဳ ကမ္းၿပိဳအႏုိင္ရဖုိ႔ လံုးပမ္းရမည္” ဟူေသာအာေဘာ္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒမျပင္ဆင္ႏုိင္ဘဲ (မည္ကာမတၱျပင္ရံုျဖင့္) ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရလည္း ဘာတစ္ခုမွ ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ႏုိင္ဖြယ္ရာမရွိပါဘူး” ဟုဆုိသည့္ ပကတိအမွန္တရားႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ ၿငိီးျငဴသံကိုလည္း ၾကားပါ သည္။

– ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရမည္။ (ေရြးေကာက္ပြဲသပိတ္ေမွာက္၍မျဖစ္)
–  ဒီခ်ဳပ္က ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာႏုိင္သကဲ့သုိ႔ အႏုိင္ရ ရမည္။ (အမတ္ ေနရာ ၃၃၀ အနက္ ၃၀၀ ခန္႔အႏုိင္ရ ရမည္ဟု ေျပာဆိုၾကသည္)

သုိ႔မွသာ “၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္” ကို ကုိင္၍ စစ္ဗိုလ္အၿငိမ္းစားပါတီႏွင့္စစ္တပ္ကို ရင္ဆုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟုဆုိၾကသည္။

ဤအာေဘာ္အတုိင္းဆုိလွ်င္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးသည္အဓိကျဖစ္သြားသျဖင့္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးႏွင့္ ၆ပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးေရး”ကိစၥတုိ႔သည္  ေနာက္တန္း သုိ႔ေရာက္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ပါ၍ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား အႏုိင္ရေရးကိုသာ ျပင္ဆင္လံုးပမ္းၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။   ဤသို႔ဆုိလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကေၾကညာၿပီးမွသာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မယ္/မဝင္ဘူးဆုိသည့္ကိစၥကို တရား ဝင္ထုတ္ျပန္ မည္ဟုေျပာဆိုေနသည့္အခ်က္မွာ သိပ္မေရးမပါလွေတာ့ေခ်။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ အပျဖစ္ေသာ အတိုက္အခံမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္ကလည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို  ဒီခ်ဳဳပ္က သပိတ္ ေမွာက္မွာကို စုိးရိမ္ၾကသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးဝင္းထိန္လက္ရွိေျပာၾကားေနသည့္ရွင္းလင္းခ်က္၌ “ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က သပိတ္ေမွာက္ျခင္းဟာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ေရြးခ်ယ္ထုိက္တဲ့ အခ်က္တခ်က္ျဖစ္တယ္လုိ႔ေျပာတာ၊ သပိတ္ ေမွာက္မယ္၊ မေမွာက္ဘူးလုိ႔ လံုးဝေျပာတာမဟုတ္ဘူး” ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အမတ္ေနရာစုစုေပါင္း ၆၆၄ ေနရာအနက္၊ ကာခ်ဳပ္က ၁၆၆ ေနရာအပိုင္စား ယူထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ က်န္ ၄၉၈ ေနရာကို ယေန႔ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၈၀ က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္၂ ရပ္ေပါင္း ၄၉၈ ေနရာအနက္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္အတိုက္အခံမ်ားသည္ “၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲ” မွာကဲ့သုိ႔ သုိ႔တည္းမဟုတ္ “၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ”မွာ ကဲ့သို႔ ျပတ္ျပတ္သားသားအႏုိင္ရႏုိင္ပါမည္ေလာ။

၄၉၈ ေနရာအနက္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္အတိုက္အခံမ်ားက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မည္သုိ႔ပင္အႏုိင္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ ထုိအနုိင္ရရွိမႈ သည္ “ပုဒ္မ ၄၃၆”  ျပင္ဆင္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း သမၼတျဖစ္လာႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ ေခ်။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ အတုိက္အခံမ်ားက ထုိသုိ႔ အႏုိင္ရၿပီး အေပၚစီးရမသြားေစရန္ အေသအခ်ာအကြက္ခ် ေရးဆြဲ ထားေသာ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ စစ္တပ္ကိုလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထား ႏုိင္သူမ်ားက ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအေပၚ ထာဝစဥ္အႏုိင္ယူထားရန္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ သည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ၏ ပင္မအႏွစ္သာရပင္ ျဖစ္သည္။

အစုိးရအဖြဲ႔တြင္ ဒုတိယသမၼတစ္ဦး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရး စစ္တပ္က အပုိင္ကုိင္ထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ စစ္သားအမတ္ ၁၆၆ ဦးယူထားသည္။

စစ္တပ္သည္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းကို ထာဝစဥ္အပုိင္စားယူထားၿပီးျဖစ္သည္ [အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆ (စ) ]
ထုိအခ်က္မ်ားကို ျပင္လိုလွ်င္ (စစ္တပ္မွ ) ကာခ်ဳပ္ သေဘာတူမွျဖစ္မည္။ ကာခ်ဳပ္တစ္ဦးတည္း၏သေဘာဆႏၵမပါရွိဘဲ  ပုဒ္ မ ၄၃၆ (က) တြင္ စာရင္းျပထားသည့္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ပုဒ္မေပါင္း ၉၅ ခုကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ဘယ္ေသာအခါမွ ျပင္ဆင္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

အထက္ပါအခ်က္မွ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေနသည့္အခ်က္မွာ မည္သည့္ပါတီသည္ မည္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္သုိ႔ေသာ အေရအတြက္ျဖင့္ အႏုိင္ရသည္ျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲ၌ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို မည္သည့္အခါမွ် ျပင္ ဆင္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟူေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကုိ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအႀကီးအကဲမ်ား သိနားလည္သလို၊ အျခား ေသာ ဒီမုိကေရစီအတိုက္အခံမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားလည္းေကာင္းေကာင္းသိပါသည္။

ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္၈၈ ၿငိမ္းပြင့္ ႏုိင္ငံေရးပူးတြဲေၾကညာစာတမ္း၌ “ျမန္မာ့ႏုိင္ငံျပႆနာ၏ ေသာ့ခ်က္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးျဖစ္သည္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္းမည္သုိ႔မွ် တည္ေဆာက္ ၍ရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္၊ အခြင့္ထူးခံမႈႏွင့္ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားပါဝင္ေနေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုမျပင္ဆင္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေျခခံက်ေသာ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္ႏုိင္မဟုတ္၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားလိုလားေတာင္းဆုိေနေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္မဟုတ္” ဟူ၍ အလြန္ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲ၌ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္ဆုိသည္မွာ “အေပၚယံျပင္ဆင္မႈ” သာျဖစ္သည္။  ဇယား (၁) ထဲကဟာကို ဇယား (၂) ထဲ ေျပာင္းထည့္ေပးတာေလာက္ေတာ့လုပ္ႏုိင္သည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳးကို မည္သူမွ်စိတ္မဝင္စားပါ။

ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကိုျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္းလည္းမရွိ၊ “၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေဘာင္” ထဲ၌ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဟာင္း၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီထိပ္သီးဦးတင္ေအး ဦးစီးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ  က်င္းပေပးမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ မည္သည့္ နည္းျဖင့္  “လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ” ျဖစ္လာႏုိင္ပါမည္နည္း။

လိုရင္းေျပာရလွ်င္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ဆုိသည္မွာ စစ္အုပ္စုက စံႏႈန္းမီ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ ေဆာက္ေရးကို လိုလားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ျပည္သူမ်ားအေပၚ ထာဝစဥ္အႏုိင္ယူထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ပါသည္။  “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို အေပၚယံ ျပင္ဆင္ရံုမွ်ျဖင့္လည္း ဒီမိုကေရစီနဲ႔ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စု မတည္ေဆာက္ႏုိင္ပါ။

ျပည္သူမ်ားသည္
– “၁၉၉၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ” ၌ က်ရာတာဝန္ေက်ခဲ့ၿပီ။
– “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ” ၌ က်ရာတာဝန္ေက်ခဲ့ၿပီ။ (ကန္႔ကြက္မဲ ၁၃၇၅၄၈၀ ေပးခဲ့သည္)
– “၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ” ၌ က်ရာတာဝန္ေက်ခဲ့ၿပီ။
– “၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ” ၌ လည္း က်ရာတာဝန္ေက်ခဲ့ၿပီ။
– “ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးျပည္သူမ်ားလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ” ၌ က်ရာတာဝန္ေက်ခဲ့ၿပီးၿပီ။ (လက္မွတ္ေပါင္း ၄၉၄၁၉၉၈ )
– “၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ” ၌ က်ရာတာဝန္ ေက်ႁပြန္ရေပလိမ့္ဦးမည္။

–  ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ မည္သည့္အခါ၌ တာဝန္ေက်ပါအံ့နည္း။

ညြန္း –
ဒီလိႈင္းစာေစာင္ – အတြဲ ၄၊ အမွတ္ (၂၀) (၁-၆-၂၀၁၅)

Photo – AP


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)