တူေမာင္ညိဳ – “ ပုဒ္မ ၆၄” သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ့္ရွဴးကုိယ္ပတ္ျဖစ္ေနတဲ့ ပုဒ္မ

June 7, 2015

Photo – Irrawaddy

 

တူေမာင္ညိဳ  – “ ပုဒ္မ ၆၄” သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ့္ရွဴးကုိယ္ပတ္ျဖစ္ေနတဲ့ ပုဒ္မ 

(မိုုးမခ) ဇြန္ ၇၊ ၂၀၁၅

 

အကယ္၍ အခုလက္ရွိအေနအထားမွာ (NLD)ပါတီမွ  တစ္ဦးဦးကသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္ေနရင္ ဒီလိုေလထုမ်ိဳး၊ ဒီလို အာေဘာ္မ်ိဳး “ရန္ကင္း” ေရးလိမ့္မယ္ မထင္ပါဘူး။ က်ိတ္ၿပီးေတာင္သေဘာက်ေနမယ္လိ႔ု ထင္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ကိုယ့္ရွဴးကုိယ္ပတ္၊ ကုိယ့္ဘာသာခ်ည္ၿပီး တုတ္ၿပီးျဖစ္ေနၿပီမို႔ မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ၿပီးေရးတာပါ။ “ရန္ကင္း”ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ “ကင္းၿမီွးေကာက္”ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီေဆာင္းပါး ရဲ႕အာေဘာ္ဟာ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရရဲ႕တုိက္ရိုက္သေဘာထားျဖစ္တယ္။

 

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ၊ ပုဒ္မ ၆၄  က ဘာလဲဆုိေတာ့၊ “ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ တစ္ခုခု၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ သုိ႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသည့္ေန႔မွစ၍ မိမိတို႔ ရာထူးသက္တမ္းအတြင္း ယင္းပါတီအဖြဲ႔အစည္း၏ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရ”ဟူ၍ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ 

 

ေနာက္ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုက သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ားရဲ႕ ရာထူးသက္တမ္းက “ငါးႏွစ္ ” ျဖစ္ပါတယ္။  [ပုဒ္မ ၆၁ (က) ကို ၾကည့္ပါ]

 

ဒီျပ႒ာန္းထားခ်က္ေတြအရေျပာရရင္ ဦးသိန္းစိန္၊ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း၊ ဦးဉာဏ္ထြန္းတုိ႔ဟာ သမၼတသက္တမ္း ငါးႏွစ္  ကာလအတြင္း “ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား” လုပ္ေဆာင္လို႔မရပါဘူး။ သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒထဲက ပုဒ္မတစ္ခုက သူတုိ႔လူ ေတြ  (ဦးသိန္းစိန္၊ ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္း၊ ဦးဉာဏ္ထြန္းတို႔အတြက္) ကုိ ခ်ည္ၿပီးတုတ္ၿပီးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ သမၼတသက္တမ္း အတြင္း ပါတီလုပ္ငန္းလုပ္မရပါဘူး။ “၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ” အတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးတာေတြလည္း လုပ္လုိ႔မရပါဘူး။ 

 

လုပ္မယ္ဆုိရင္ အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၄ ကို ခ်ိဳးေဖာက္တာပါ။ အကယ္၍ ပါတီလုပ္ငန္းေတြ/ မဲဆြယ္စည္းရံုးတာေတြမွာ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္တယ္ဆုိရင္ေတာ့  အေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ကို ေျဗာင္ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကိုပါ အလြဲသံုးစားလုပ္တာပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ ပါတီလုပ္ငန္းေတြ၊ မဲဆြယ္စည္းရံုးတာေတြကို ဒီလူေတြ လံုးဝ မလုပ္ၾကေတာ့ဘူးလား။ ေျဗာင္ေပၚတင္ လုပ္လုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး၊  ဒီေတာ့ လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ေနပါတယ္လိ႔ုေျဖရင္ အဲဒီအေျဖဟာ အမွန္နဲ႔နီးစပ္တဲ့အေျဖပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

 

ဒီလုိေဘးၾကပ္နံၾကပ္ျဖစ္ေနတာကေန ထြက္ႏုိင္ေရး အာေဘာ္ဖန္တီးဖို႔  “ရန္ကင္း” နာမည္သံုးၿပီး အစုိးရပုိင္ “ေၾကးမံု/ျမန္မာ့ အလင္းသတင္းစာေတြထဲကေန “ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပိုင္ခြင့္ ရွိသည္” ဆိုတဲ့  ျပဴးတူးၿပဲတဲေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆာင္းပါးကို ေမလ ၂၃ ရက္မွာ တၿပိဳင္ထဲေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ 

 

သူတုိ႔လုိခ်င္တဲ့ အဓိကအခ်က္က သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒထဲက “ပုဒ္မ ၆၄” ကို ဘယ္လိုခ်ိဳး ေဖာက္မလဲ၊ ဘယ္လို လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ႏုိင္မလဲ။ ဘယ္နည္းနဲ႔ေက်ာ္လႊားမလဲ။  ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ သမၼတနဲ႔ ဒုတိယ သမၼတေတြ မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ရေရးသာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

တကယ္ေတာ့ “အသားလိုလုိ႔ အရိုးေတာင္း” တဲ့ ေဆာင္းပါးသာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

“ပါတီလုပ္ငန္း” ဆုိတဲ့ စကားရပ္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိေပးပါ တဲ့။ 

 

“မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း”ဆုိတာ “ပါတီလုပ္ငန္း” ထဲပါသလား တဲ့။ 

 

ဟန္မေဆာင္ႏုိင္ရွာတဲ့ “ရန္ကင္း” ဟာ ေဆာင္းပါးတေနရာမွာ လုိခ်င္တာကိုေျဗာင္က်က်ပဲထုတ္ေရးပါေတာ့တယ္။ “ပါတီလုပ္ ငန္း စကားရပ္တြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း ကိစၥရပ္ မပါဝင္ႏုိင္” တဲ့။ 

 

ဒီလိုေရးတာေျပာတာေတြဟာ တည္ဆဲဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ဖို႔/ လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔/လုိသလုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိႏုိင္ဖုိ႔ အစုိးရပုိင္သတင္းစာကေန ေရလာ ေျမာင္းေပးလုပ္ေနတာ၊  စည္းရံုးျမွဴဆြယ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ဖို႔လုိအပ္တယ္ ဆုိရင္ အေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း ၁၂ မွာျပ႒ာန္းထားတဲ့အတုိင္း လုပ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၆၄ ဟာ ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) မွာ အႀကံဳးဝင္တဲ့ ပုဒ္မ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ဖဲသံုးခ်ပ္ဒုိင္နဲ႔ အလံရွဴးေတြ အတုိင္အေဖာက္ ညီပါေပတယ္လုိ႔ ေျပာရမွာပါပဲ။ “ရန္ကင္း” ရဲ႕ ႏွပ္ေၾကာင္းကို ေလပင့္ေပးၿပီး ေထာက္ခံသူကေတာ့ “ဘုိးသက္ရွည္(ဥပေဒ)” ဆုိသူပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

 သူရဲ႕ “ဒီမုိကေရစီ၏ အႏွစ္သာရ ညီတူညီမွ် အခြင့္အေရးရၾကပါေစ ” ဆုိတဲ့ေဆာင္းပါးကို ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔ ေၾကးမံု/ျမန္မာ့ အလင္းသတင္းစာမ်ားမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဘုိးသက္ရွည္ (ဥပေဒ) ဆုိသူက “ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ ဥပေဒ၊ ပုဒ္ ၇ (ခ) ကို ကုိးကားၿပီး အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္တဲ့ ပုဒ္မ ၆၄ ”ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေက်ာ္လႊားဖို႔ သူခုိးလမ္းျပလုပ္ထားပါတယ္။ 

 

တကယ္ေတာ့ စစ္တပုိင္းအုပ္စုိးသူမ်ားအတြက္ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ”ဆုိတာ သူတုိ႔စိတ္ႀကိက္လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ႏုိင္ခြင့္ရွိတဲ့ အရာပါ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိတာ သူတုိ႔စီးတဲ့ (jungle boot ) ေတာစီးဖိနပ္ပါပဲ။ “ဥပေဒက မည္သုိ႔ပင္ဆုိထားေစကာမူ” ဆုိတဲ့ စကား ရပ္အတုိင္းေပါ့။ ခ်ိဳးေဖာက္ခ့ဲတဲ့ လက္ေတြ႔သာဓကမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ့မယ္။ (လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးေခါင္းေပါင္းခၽြတ္တာကို လည္း ထည့္ခ်င္ ထည့္ႏုိင္ပါတယ္)။ ငါတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒပဲ ငါတုိ႔ ထင္သလိုလုပ္မယ္ဆုိတဲ့ သေဘာပါပဲ။ 

  • “ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္း ဟုတ္/မဟုတ္” ဆုိတဲ့ကိစၥမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပစ္ပယ္ၿပီး၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိုးပါ (၉) ဦးအား ထုတ္ပယ္ခဲ့မႈ၊ 

  • ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၁ (က) မွာ “ေရြးေကာက္ပြဲစတင္က်င္းပသည့္ေန႔ရက္၌ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္၍ ဥပေဒအရ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းသူမဟုတ္သည့္အျပင္ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ဥပေဒအရ ဆႏၵမဲ ေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူတိုင္းသည္ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည္” ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ကာ “ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္” (white card) ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၏ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ကို ရုပ္သိမ္းသည့္ကိစၥ (ထုိ “ဝိႈက္ကဒ္” ကို ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းေနထုိင္သူမ်ားမွတ္ပံုတင္ေရးနည္းဥပေဒ၊  အပုိဒ္ ၁၃ (၁) (ဂ) အရ ဥပေဒနဲ႔အညီ ထုတ္ ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္လည္း “ဝိႈက္ကဒ္”ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားဟာ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၀ ရက္)၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ (၂၀၁၀ ႏုိဝင္ဘာ ၇) ႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ (၂၀၁၂ ၊ ဧၿပီ ၇) တြင္ မဲဆႏၵေပးခဲ့ၾကသူမ်ားလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါ ထုိအခ်က္မ်ားကုိ ေျဗာင္လစ္လ်ဴရႈ၍ ဝိႈက္ကဒ္မ်ားကို ရုပ္သိမ္း ျခင္းျဖင့္ မဲဆႏၵေပးခြင့္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ 

  • သက္ဆိုင္ရာမဲေပးမည့္သူမရွိဘဲ။ ထုိသူအစား  “စက္ခလုပ္ႏွိပ္မဲေပးမႈ” ကို တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနနဲ႔ “သေဘာ႐ိုး”ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့“ေျဖာင့္မတ္ပါသည္ဆုိေသာနာကႀကီး” ရဲ႕ ေျဗာင္အက်ဆံုး ဘက္လိုက္ အကာအကြယ္ေပးမႈ၊ 

အစုိးရပုိင္သတင္းစာေတြထဲကေန “ရန္ကင္းနဲ႔ဘုိးသက္ရွည္ (ဥပေဒ)”တို႔က အတိုင္အေဖာ္ညီညီ ႏွပ္ေၾကာင္းအာေဘာ္ ဖန္တီး ေပးခဲ့ၾကၿပီးပါၿပီ၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ တာဝန္ပဲက်န္ပါေတာ့တယ္။ ဒီေတာ့မၾကာခင္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ သူတုိ႔သမၼတေတြ “၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ” မတုိင္မီႀကိဳတင္ “မဲဆြယ္စည္းရံုးႏုိင္ေရးအတြက္”  ကိုယ့္ရွဴးကိုယ္ပတ္ျဖစ္ေနတဲ့ “ပုဒ္မ ၆၄” ကို ဘယ္လို ခ်ိဳးေဖာက္ဖို႔/ လက္တစ္လုံးျခား လုပ္ဖုိ႔ ဘယ္ပါတီက၊ ဘယ္အမတ္ အဆိုတင္ဖိ႔ု မဲက်မယ္ ဆုိတာကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္ရႈၾကပါစုိ႔။ 

ညြန္း

  • ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) 
  • (၂၃-၅-၂၀၁၅)ေၾကးမံုသတင္းစာ/ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ 
  • (၂၆-၅-၂၀၁၅)ေၾကးမံုသတင္းစာ/ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ 

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)