ေမာင္ေမာင္စုိး – တ႐ုတ္ေပၚလစီအေရြ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရး (၄)

June 21, 2015

– တ႐ုတ္ေပၚလစီအေရြ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရး (၄)
(မုိးမခ) ဇြန္ ၂၁၊ ၂၀၁၅

(ဃ) ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ တ႐ုတ္စီးပြားေရးႏွင့္ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး
၁။ လက္ပေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္း
အသံအထြက္ဆံုး လူသိအမ်ားဆုံး တ႐ုတ္တုိ႔ နာမည္အပ်က္ဆုံးစီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ယခင္ မဆလေခတ္ ဂ်ပန္နွင့္လုပ္စဥ္ ကလည္း အသံမထြက္ နဝတေခတ္အေစာပိုင္း ကေနဒါ အိုင္ဗင္ဟိုႏွင့္လုပ္စဥ္ကလည္း အသံမထြက္ခ့ဲဘဲ ယခုတ႐ုတ္တုိ႔၏ ဝမ္ေပါင္ႏွင့္က်မွ ပြက္ေလာ႐ိုက္ကုန္ေတာ့သည္။

ျမန္မာဖက္မွ ယခင္အစိုးရႏွင့္ ဂ်ပန္ ကေနဒါကုမၸဏီတုိ႔ တိုက္ရိုက္လုပ္ေသာ္လည္း ယခု စစ္တပ္ဦးပိုင္ပါ ပါလာသည္။ တ႐ုတ္ဖက္ကလည္း စစ္လက္နက္ပစၥည္းကုမၸဏီၾကီးတခု၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီျဖစ္သည္။ ယခင္နွင့္မတူသည္မွာ ေဒသခံတုိ႔ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္လုပ္လာေသာ ယာေျမ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအား သိမ္းပိုက္၍ စီမံကိန္းနယ္ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္၍ ျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာေပါက္နားလည္မႈ မပါသည့္ျပင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမွာလည္း မစို႔မပို႔ျဖစ္၍ ေဒသ ခံတုိ႔၏ ဆန္႔က်င္မႈခံရေတာ့၏။

လက္ပေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရးသမားမ်ားကလည္း ဆန္႔က်င္ၾက သည္။ လယ္သိမ္းခံ ေတာင္သူမ်ားကလည္း ဆန့္က်င္ၾကသည္။ ထိုဆန့္က်င္မႈမ်ားကို အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ကိုင္တြယ္ ပုံမွာ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္း၏။ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သူ သံဃာေတာ္အမ်ားအျပား မီးေလာင္ဒဏ္ရာရသည္။ လူအမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရသည္။ေတာင္သူအမ်ိဳးသမီးႀကီးတဦး ေသနတ္မွန္ၿပီး ေသဆုံးသည္။ ထို႔ျပင္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေျဖရွင္းမႈ အခ်ဳိ႕မွာ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းသည့္အျပင္ အေျမာ္အျမင္နည္းရာလည္းက်သည္။ တ႐ုတ္ႏွစ္ဦးအား လယ္သမား မ်ားက ဓါး စားခံဖမ္းသည္ဟူေသာျပႆနာျဖစ္ပြားရာတြင္ ညိႇႏႈိင္းျပဳသည္ထက္ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ အတင္းဝင္ေရာက္ရာ အဖမ္းခံရ သည့္ တ႐ုတ္မ်ား အသက္အႏၲရာယ္စိုးရိမ္၍ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမွ ရဲမ်ားအားတားျပီး သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္ညႇိယူသည္။ ျမန္မာအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား ျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္ အေျမႇာ္အျမင္နည္းရာကိုျပသည္။ တဖန္ ေက်ာင္းသူတဦးအား ျပန္ေပးမႈျဖင့္ ႐ံုးတင္ ရာ တ႐ုတ္တုိ႔ကဘဲ အမႈပိတ္ေပးလိုက္ရသည္။

ဤသို႔ ေဒသခံတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားထိခိုက္မႈအေျခခံေပၚတြင္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ေျဖရွင္းပုံ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းမႈ အေျမႇာ္ အျမင္နဲမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျပႆနာပိုၾကီးထြားလာ၏။ ထို႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ပေတာင္းေတာင္ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာထြက္လာသည္။ မွ်တသည့္ သေဘာထား ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ ပ်ားလည္းစြဲသာသည့္ သေဘာ ထားကိုေဖၚျပသည္။ ေဒၚစု၏ လက္ပေတာင္းေတာင္အစီရင္ခံစာသည္ တ႐ုတ္တုိ႔အတြက္ ေက်နပ္ဘြယ္ျဖစ္သည္။

ေဒသခံမ်ားအတြက္ေတာ့ လက္ပေတာင္းအစီရင္ခံစာအတိုင္း တကယ္အေကာင္ထည္ ေဖာ္ မေဖာ္ အျငင္းပြားေနဆဲျဖစ္သည္။
ထိုအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးေလထုထြက္ေပၚလာသည္မွာ မဆန္းေပ။ ရန္ကုန္ တ႐ုတ္သံရံုး မႏၲေလးရွိ ေကာင္စစ္ဝန္ရံုးတုိ႔အားဦးတည္၍ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္လာေတာ့သည္။

၂။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း

ျမန္မာျပည္အေနာက္မွ အေရွ႕သို႔ ျဖတ္သြယ္ထားသည့္ ရွည္လ်ားသည့္ပိုက္လိုင္းတေလွ်ာက္ မ်ားစြာေသာလယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ ထိပါးခံရသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ပေတာင္းက့ဲသို႔ ျပႆနာၾကီးၾကီးမားမား မေပၚခ့ဲေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးသူတုိ႔မွာ မ်ားေသာ္လည္း လက္ပေတာင္းက့ဲသို႔ လူမ်ား စုစုစည္းစည္းရွိမေန။ ပိုက္လိုင္းတေလွ်ာက္ ပ်ံ႕ၾကဲေန၍ ျပႆနာၾကီးေတာ့မေပၚေသာ္လည္း မေက်နပ္မႈက ဒုနဲ႔ ေဒးပင္။

ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည္ဆိုေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ဘယ္နားေနမွန္း မသိမွီကထဲကပင္ ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းရန္ ေျမမ်ားကို
အသုံးျပဳျပီးျဖစ္သည္။ တကယ္တမ္းဆိုလွ်င္ အစိုးရခြင့္ျပဳ၍သာ တ႐ုတ္တုိ႔တုိ႔ ပိုက္လိုင္းခ်ခြင့္ရသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသခံ တုိ႔အဘို႔ အစိုးရႏွင့္အတူ တ႐ုတ္အား ဆန္႔က်င္လာၾကေတာ့သည္။

၃။ တေကာင္းနီကယ္စီမံကိန္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း
အဆိုပါတ႐ုတ္စီမံကိန္း ၂ ခုတြင္ တ႐ုတ္အလုပ္သမား ေသာင္းဂဏာန္းအခ်ဳိ႕အလုပ္လုပ္ေနျပီး ျမန္မာအလုပ္သမား အလြန္နဲပါးသည္။ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အေစာပိုင္းက ဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္ေသးေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း ရခိုင္တြင္ ကုလား ဘဂၤါလီအေရး ထိပ္တက္ျပီး ျမႇဳပ္သြားသည္။

ထိုစီမံကိန္းႏွစ္ခုမွာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ျပႆနာၾကီးၾကီးမားမားမျဖစ္ေသာ္လည္း အေျမႇာ္ျမင္ရွိေသာ ျမန္မာျပည္သားမ်ားကမူသိပ္မႏွစ္သက္လွ။ ဤစီမံကိန္း ႏွစ္ခုတြင္ တ႐ုတ္ျပည္မွ အလုပ္သမား သုံးေသာင္းခန္႔ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းမွ ေဒသခံမ်ား အလုပ္ကိုင္လည္းမရ အတတ္ပညာလည္းမရ ေဒသခံမ်ားအတြက္ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးမရွိေပရာ ေဒသခံမ်ား လိုလိုလားလားရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားမဟုတ္ေပ။

၄။ ျမန္မာလည္း မည့ံ တ႐ုတ္လည္း လူလည္
ဤသို႔ ေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတုိ႔ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္ေသာေျမယာမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အနည္းငယ္မွ်ႏွင့္ စြန္႔လႊတ္ရေသာအခါ တ႐ုတ္တုိ႔အား ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ျမန္မာေျမမ်ားအား ေရာင္းေပးလိုက္ရျပီဟု အခ်ဳိ႕က ဆိုၾကသည္။

ေဒသခံမ်ား ရသည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြ နည္းသည္ကေတာ့ ျပသနာတခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာေျမမ်ားကို ေစ်းေပါေပါျဖင့္ေရာင္းရေလာက္ေအာင္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ည့ံပါ့မလား။ ထိုက္သင့္ေသာေစ်းမရဘဲ မိမိအက်ဳိးမရွိဘဲ ေပါေပါပဲပဲ ေစ်းႏွင့္ ေရာင္းရေလာက္ေအာင္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ည့ံမည္မထင္ပါ။ တကယ္ပိုင္ဆိုင္သူ ေဒသခံမ်ားထံ ထိုက္သင့္ ေသာ ေငြေၾကးေရာက္မလာသည္ကသာ ျပသနာ တခုျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

တဖက္ကလည္း တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ေပါင္းျပီး သူတုိ႔အက်ိဳးစီးပြား ျမတ္သထက္ျမတ္ေအာင္လုပ္လာၾက ေတာ့သည္။ တ႐ုတ္တုိ႔သည္လည္း စီပြားေရးတြင္ လူလည္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျပေတာ့သည္။

၅။ လူပါးဝေသာ တ႐ုတ္မ်ား
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမချမစ္ေဘး ခ်ီေဗြၿမိဳ႕အထက္တြင္ ကိုယ္ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရသည္မ်ားကိုေျပာျပလိုပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က တ႐ုတ္စြမ္း အင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီၾကီးျဖစ္သည့္ CPI ဧရာဝတီျမစ္ဆုံအထက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္စဥ္ကာလျဖစ္သည္။CPI ႏွင့္အတူ Asia World လည္းပါသည္။

ခ်ီေဗြျမိဳ့အထက္ဖက္ ေမချမစ္ရိုးအတိုင္း ၁၄ မိုင္ခန္႔အထိ ေျမသား တိုင္းထြာေရးမ်ားလိုက္လုပ္သည္။ သူတုိ႔လိုက္လုပ္သည့္
ျမစ္ရိုးတေလ်ာက္ ၁၄ မိုင္အတြင္း ရြာေလးရြာရွိသည္။ မ႐ူးေခၚ ေလာ္ေဝၚရြာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ရြာတရြာႏွင့္ တရြာၾကား တြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားပိုင္ဆိုင္ၾကေသာ လိေမၼာ္ျခံမ်ား အခင္းမ်ားရွိသည္။ ယင္းျခံမ်ားအတြင္း မည္သည့္ရြာလူႀကီး မည္သည့္ပိုင္ရွင္ မွ်အေၾကာင္းမၾကားဘဲ တြင္းၾကီးမ်ားတူး၍ ေျမသားစမ္းသပ္မႈျပဳသည္။ ျပီးလွ်င္ ဒီအတိုင္းထားခ့ဲရာ ကြၽဲမ်ား က်ေသသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧျပီလေလာက္ထိ ကြၽဲဆယ္ေကာင္ေက်ာ္ေသျပီး အေလ်ာ္လည္း မရဟုဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ ရြာအတြင္းရွိ အခ်ဳိ႕အိမ္ ဝင္းမ်ားအတြင္း၌လည္း မည္သို႔မွ်အေၾကာင္းမၾကား ခြင့္ျပဳခ်က္မယူ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ ေျမသားစမ္းသပ္သည့္ က်င္းႀကီး မ်ားကို CPI မွတ႐ုတ္မ်ား ခပ္တည္တည္ ဝင္တူးၾကသည္။ ေဒသခံ ေလာ္ေဝၚရြြာသားမ်ား ငုတ္တုတ္ၾကည့္ေနရသည္။ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား မိမိတိုင္းရင္းသားမ်ားအား မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ခြင့္ျပဳလိုက္ဟန္ရွိသည္။

မိမိေဒသခံမ်ားအား မည့္သည့္အကာကြယ္မွမေပးသည့္ အာဏာပိုင္မ်ား၏လုပ္ရပ္သည္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္သက့ဲသုိ႔ CPI တ႐ုတ္မ်ားသည္ လည္းစိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနႏွင့္မည္သည့္လူမ်ိဳး မည္သည့္နိုင္ငံသားျဖစ္ေစ သင့္ပိုင္ ျခံဝင္း အတြင္း၌ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ နိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးက ဝင္ေရာက္ထင္ရာစိုင္းေနမည္ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္မည္ဆိုပါက သင္ မည္သုိ႔ ခံစားရမည္နည္း။ CPI တ႐ုတ္မ်ားအေနႏွင့္ သူတုိ႔အိုးအိမ္အတြင္း ဤသုိ႔အျပဳခံရမည္က မည္သို႔ေနမည္ကို ကိုယ္ ခ်င္းစာသင့္သည္။ ဤCPI ကုမၸဏီကိုႀကီးၾကပ္ေနေသာ တ႐ုတ္အစိုးရအေနႏွင့္လည္း ဤသို႔ေသာအခ်င္းအရာ ျဖစ္သင့္ မသင့္ စဥ္းစားသင့္သည္။

တ႐ုတ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအစျပဳျပီး ျမန္မာတုိ႔၌ တ႐ုတ္ဆန္က်င္ေရးေပၚလာရျခင္းသည္ အက်ဳိးစီးပြားသက္သက္ သာမက ျမန္မာအာဏာပိုင္ႏွင့္ေပါင္း၍ တ႐ုတ္အခ်ဳိ႕ ထင္ရာစိုင္း လူပါးဝျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ ဤျပႆနာမ်ဳိးမ်ားကို ျမစ္ၾကီးနားတြင္လည္းေကာင္း၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ လက္ပေတာင္းေတာင္တြင္လည္းေကာင္း ေနရာတိုင္းတြင္ ေတြ႕ရသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွစ၍ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးနွင့္ တ႐ုတ္မုန္တီးမႈမ်ားျဖစ္မလာေစရန္ ျမန္မာျပည္ရွိ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ နိုင္ငံတကာစည္းကမ္း နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း သိကၡာရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ဘို႔လုိသည္။ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ပိုင္လွ်င္ လုပ္ခ်င္တာလုပ္လို႔ရျပီဆိုကာ မရမ္းကားဘို႔လိုသည္။ အရပ္စကားႏွင့္ေျပာရလွ်င္ လူပါးမဝဘို႔ လိုသည္။

၆။ တ႐ုတ္တုိ႔အေျပာင္းအလဲ
ျမန္မာျပည္တြင္း တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးေလထုတက္သည့္အခ်ိန္က တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ျမန္မာျပည္တြင္း ဒီမိုကေရစီအေျပာင္း အလဲမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေန၍ တ႐ုတ္တုိ႔ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တုန္႔ျပန္လာသည္။ အတိုက္အခံပါတီ တိုင္းရင္းသားပါတီႏွင့္ စာေပ အနုပညာ နယ္ပယ္အသီးသီးႏွင့္ ကိုယ္စားလည္မ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္ဖိတ္သည္။ ျမန္မာတုိ႔၏အသံကို နားေထာင္ သည္။ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးတန္းမဝင္ေသးေသာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား၏အားနည္းခ်က္မ်ားကို ဝန္ခံလာသည္။ ေဒသခံတုိ႔ ၏ အက်ိဳးစီပြားအတြက္လုပ္ေဆာင္ေပးပါမည္ဟု ကတိျပဳလာသည္။ တ႐ုတ္အေနႏွင့္ လုပ္စရာမ်ားစြာရွိေသးေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူေတြဘက္သုိ႔ မ်က္ႏွာမူေသာလမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္လာသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားဘက္သုိ႔ ျပန္လည္မ်က္ ႏွာမူလာသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ဤေနရာတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရအေနႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ျမန္မာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာင္းလဲစရာ အဓိကအခ်က္ေတာ့ က်န္ေနေသးသည္။ ၎မွာ တ႐ုတ္အေနႏွင့္ သူခိုးလက္ခံလုပ္ေနျခင္းကို ရပ္တန္႔ေပးဘို႔ လိုသည္။

၇။ သစ္စီးပြားေရးနယ္က သူခိုးလက္ခံတ႐ုတ္

တ႐ုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးတြင္ အခြန္ေရွာင္လိုေသာကုန္သည္မ်ားမွ ႏွစ္ဖက္ကုန္စည္မ်ားကို ခိုးသြင္းခိုးထုတ္လုပ္ၾကသည္ရွိသည္မွာ မထူးဆန္းလွေပ။ သုိ႔ေသာ္ ခြၽင္းခ်က္ေတာ့ထားဘို႔ လိုသည္။ ၎မွာ သစ္ေမွာင္ခိုျဖစ္သည္။ သစ္ေတာ ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းျခင္းသည္ တိုင္းျပည္တိုင္းက အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။

တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္လည္း သစ္ေတာကာကြယ္ထိမ္းသိမ္းေရးကို ျပင္းထန္သည့္ ဥပေဒမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္နိုင္ငံျဖစ္သည္။ နိုင္ငံႀကီး တနိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာနိုင္ငံတခုမွ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ သစ္မ်ားခိုးထုတ္ျခင္းကို လက္ခံေပးသည့္ သူခိုးလက္ခံလုပ္ေနသည္မွာ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ျပီးေရာဆိုသည့္ စီးပြားေရးသမား တခ်ဳိ႕ကလြဲ၍ ျမန္မာျပည္ရွိ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတိုင္း လက္မခံနိုင္ေသာကိစၥျဖစ္သည္။

ျပီးခ့ဲေသာလမ်ားအတြင္း တ႐ုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ နမ့္ခမ္းအနီး
တ႐ုတ္ျပည္ လုံေတာင္းၿမိဳ႕နားမွ ညစဥ္ သစ္ကားၾကီး အစီးငါးဆယ္ခန္႔ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းသုိ႔ ဝင္သည္။ တစ္စီးလွ်င္ သစ္တန္ ၃၀ ခန္႔တင္နိုင္သည့္ ၂၂ ဘီးကားႀကီးမ်ားလည္းပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ လုံေတာင္းဝင္သည္ႏွင့္ ကား မ်ားသည္ တစ္စီးခ်င္း လမ္းခြဲ၍ေမာင္းၾကသည္။ အုပ္စုလိုက္ေမာင္းလ်င္ သိပ္႐ုပ္ပ်က္မည္စိုး၍ထင္သည္။ ဤသည္တုိ႔မွာ ျမန္မာ့ဘက္က အက်င့္ပ်က္အာဏာပိုင္မ်ား လဘ္ယူျပီးလႊတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေပမဲ့ တ႐ုတ္ဘက္ကေတာ့ တ႐ုတ္ေရႊလီခရိုင္ အစိုးရထံ တရားဝင္အခြန္ေဆာင္ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ မတ္လကုန္ပိုင္းက ဗန္းေမာ္ ကိုက္ထိပ္ၾကား သစ္ေမွာင္ခိုကားတန္းကုိ တိုက္ေလယာဥ္သုံး၍ ဖမ္းဆီးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ တ႐ုတ္သစ္ေမွာင္ခို လန္႔မသြား ရပ္မသြားၾကေခ်။ ၂၀၁၅ ဧျပီလအတြင္း ေရႊလီမွ တ႐ုတ္သစ္ေမွာင္ခို တဖြဲ႕ ေကာလင္း ဝန္းသိုဖက္သို႔ သစ္ခိုးထုတ္ရန္ သြားၾကသည္ဟုဆိုသည္။ သူတုိ႔အဆိုအရ မတ္လကုန္ကျဖစ္သည့္ျပႆ နာမွာ အေပးအကမ္းနည္း၍ျဖစ္သည္။ ပိုင္ရာဆိုင္ရာကို ေကာင္းေကာင္းေပးလွ်င္ ျပႆနာမရွိဟု ဆိုသြားေသးသည္။

ဤကိစၥတြင္ ျမန္မာ အက်င့္ပ်က္အာဏာပိုင္အခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ဤျပႆနာရွိသည္မွာမွန္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားသစ္ ခိုးထုတ္မႈကို တရားဝင္လက္ခံေပးေနသည္ကလည္း ျပႆနာၾကီးတရပ္ျဖစ္သည္။ ဤႏွစ္အတြင္း ျမစ္ႀကီးနား ဝိုင္းေမာ္ ဘက္ျခမ္းတြင္ သစ္ခိုးထုတ္ရာတြင္ တ႐ုတ္ရာႏွင့္ခ်ီ၍ဖမ္းမိသလို သစ္ကားမ်ားလည္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ဖမ္းမိသည္ကိုေတြ႕ရ သည္။ဤတ႐ုတ္ သစ္ခိုးအဖြဲ႕မွာ တ႐ုတ္ျပည္ ထိန္ခ်ံဳးခရိုင္အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္ေနသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားၾကားရသည္။ ထိုတ႐ုတ္သစ္သူခိုးမ်ားအေရးတြင္ တ႐ုတ္သံတမန္မ်ား ေျပးလႊားေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

တ႐ုတ္က့ဲသုိ႔ တိုင္းျပည္ႀကီးတခုအေနႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရး သစ္ေတာထိမ္းသ္ိမ္းေရးဆိုသည္ကို မိမိတိုင္း ျပည္တြင္းသာလုပ္ျပီး က်န္ေသာတိုင္းျပည္ငယ္မ်ား ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ဆိုပါက အမ်ားေလးစားမည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာျပည္ တြင္းမွ သစ္ခိုးထုတ္ျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္မွ အက်င့္ပ်က္အာဏာပိုင္အခ်ဳိ႕မွ အစျပဳသည္မွာ မွန္ေသာ္ျငားလည္း တ႐ုတ္ အစိုးရအေနႏွင့္မူ ျမန္မာျပည္မွ အက်င့္ပ်က္မ်ားႏွင့္ေပါင္း၍ သူခိုးလက္ခံလုပ္ရန္ မသင့္ဟုဆိုရေပမည္။ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္အတူ ရွိသင့္သည္။ သို႔မွသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈကို ရနိုင္မည္။ သုိ႔မဟုတ္ဘဲ တ႐ုတ္အစိုးရကိုယ္တိုင္က သစ္သူခိုးလက္ခံလုပ္ေနလွ်င္ အျမီးက်က္ အျမီးစားေခါင္းက်က္ ေခါင္းစာလုပ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ အစိုးရအား ျမန္မာတုိ႔ယုံၾကည္ဘို႔ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။

၈။ တ႐ုတ္ဆန့႔က်င္ေရးေလထုဖ်က္ဘို႔ရန္ ျမန္မာတုိ႔၏သေဘာထား
နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ျမန္မာတုိ႔အား ဖိတ္ၾကားရွင္းလင္းျခင္း အၾကံဉာဏ္ေတာင္းျခင္း သေဘာထားေမးျခင္းမ်ား ျပဳခ့ဲရာအမ်ား စု၏သေဘာထားမွာ ေဒၚေအာင္ဆနး္စုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္သမတ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါဟု ေျပာသည္ဟု သိရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္သမတ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္လိုက္တာႏွင့္ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးေလထုမိွန္သြားျပီး တ႐ုတ္ ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး အရမ္းေကာင္းသြားမည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤသုိ႔ဆိုျခင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေဘ က်င္းရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမသုိ႔ဖိတ္ေခၚျပီး တ႐ုတ္သမတ ကလက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္႐ံုေတာ့မဟုတ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွ တ႐ုတ္တုိ႔ရပ္တည္ေပးဘို႔ တ႐ုတ္တုိ႔ ဘက္ေျပာင္းဘို႔ေျပာမွန္း တ႐ုတ္တုိ႔ေကာင္းစြာသိၾကသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေဘက်င္းရွိ ျပည္သူ႕ခန္းမအတြင္းတ႐ုတ္သမတ ရွီက်င့္ပင္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ အမ်ားေရွ႕ ေမွာက္၌ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေတာ့ ၿပီးၿပီ။ ေရွ႕ေလ်ာက္ တ႐ုတ္တုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဖက္က ရပ္တည္မလား တ႐ုတ္တုိ႔ဘက္ေျပာင္းမလားဆိုသည္ကိုေတာ့ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္သြားရန္ လိုေပလိမ့္မည္။ ဆက္လက္သုံးသပ္ၾကည့္ဘို႔ လို ေပလိမ့္မည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Related posts

Tags: , ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္