ရေသ့ေတာင္ ေက်ာင္းတိုက္ မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ႏွင္ထုတ္ခံရျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္

June 27, 2015

 ရေသ့ေတာင္ ေက်ာင္းတိုက္ မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား  ႏွင္ထုတ္ခံရျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္

ရန္ေနာင္(ဗိုလ္တေထာင္)  မိုးမခ   – ဇြန္ ၂၇ ၂၀၁၅

ေရႊညဝါဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟ

 

လက္ရိွေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦးေခမာစာရ

 

ပိုင္ဆိုင္မႈ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအားျပသေနစဥ္

 

 

          ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ေထာက္ၾကန္႕၊ေျမာက္ပိုင္းရပ္ကြက္ ၊ျပည္လမ္း ၊ရေသ့ေတာင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္ အတြင္းမွ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦးေခမာစာရ မွအပ က်န္သံဃာ( ၃၂) ပါးတို႕အားေက်ာင္းတိုက္မွ  နိုင္ငံေတာ္ သံဃဝိနိစဆၦယအဖြဲ႕အမွတ္ ( ၃၈/ ၁၂) အရ ေက်ာင္းမွ ႏွင္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ၂၆-၆-၂၀၁၅ ေန႕ နံနက္ (၉) နာရီတြင္ အဆိုပါေက်ာင္းတိုက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေရႊညဝါဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟ မွ
ဦးေဆာင္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

          အဆိုပါေက်ာင္းတိုက္သည္ မူလဆရာေတာ္ ဦးတိႆသီဟ  က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၅ ခုႏွစ္  ဦးတိႆသီဟ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေသာအခါ ယခုလက္ရိွ ဆရာေတာ္ ဦးေခမာစာရအား ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

          အမႈျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းမွာ  ဆရာေတာ္ ဦးတိႆသီဟ ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ရေသ့ေတာင္ေက်ာင္းတိုက္ကို  ဆရာေတာ္ ဦးတိႆသီဟ မွ ေဒၚက်င္မံႈအား ( ၃၁-၁၂-၈၃) ရက္စြဲပါစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေပးစြန္႕ခဲ့သည္ဆိုကာ ေဒၚက်င္မံႈ၏ သားျဖစ္သူ တရားၿပိဳင္ ဦးတင္လိႈင္က  ၎ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းတင္ျပၿပီး  စင္ၿပိဳင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားထားျခင္း၊ ေက်ာင္းအပ္စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုအပ္ႏွံျခင္း၊ ေက်ာင္းတိုက္ေနသံဃာေတာ္မ်ားအား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျပဳျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ေက်ာင္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အမႈျဖစ္ပြားရျခင္း ျဖစ္သည္။

          ရေသ့ေတာင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတည္ရာေျမသည္ အစိမ္းေရာင္ခ်ယ္ျပထားေသာ အခြန္လြတ္သာသနာ့ေျမအမ်ိဳးအစားျဖစ္၍ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရိွသလို ေနထိုင္ခြင့္လည္း မရိွပါေၾကာင္း၊  သက္ဆိုင္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၊ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ႏွင့္ ေျမစီမံခန္႕ခြဲမႈဌာန ေျမပံုရာဇဝင္ကိုလည္းစိစစ္သံုးသပ္ျခင္း မျပဳဘဲ ဦးတင္လိႈင္ ပိုင္သည္ဟု မဟန က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၎  အခြန္လြတ္အစိမ္းေရာင္ခ်ယ္ သာသနာေျမကိုလည္း မူလတိုက္တည္ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးတိႆသီဟ ကိုယ္တိုင္ ဝယ္ယူ ေက်ာင္းတိုက္တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္၍ ဘုရား၊သိမ္၊ေက်ာင္း တည္ရိွရာ သာသနာ့ေျမျဖစ္ပါသည္။

          အမ်ားျပည္သူစုေပါင္း လွဴဒါန္းထားၾကေသာ ရေသ့ေတာင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တိုက္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ၊ထိန္းသိမ္းခြင့္ အျငင္းပြားမႈခင္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု  တိုင္းသံဃဝိနစၦယ အဖြဲ႕အမွတ္ (၈/၁၂) က  “ ရေသ့ေတာင္ေက်ာင္းတိုက္သည္ (တရားၿပိဳင္၊ လူပုဂၢိဳလ္ ) ဒကာပိုင္ ေက်ာင္းတိုက္ျဖစ္သည္ ” ဟုဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး နိုင္ငံေတာ္သံဃဝိနစၦယအဖြဲ႕အမွတ္ (၃၈/ ၁၂) ကလည္း ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳေၾကာင္း အဓမၼဆံုးျဖတ္ခဲ့ျပန္ပါသည္။

          ရေသ့ေတာင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္ကို ပိုင္ဆိုင္ပါသည္ဟု ဆိုသည့္ တရားၿပိဳင္ ဦးတင္လိႈင္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ဆရာေတာ္ဦးေခမာစာရ အား (၁၆-၂-၈၆)  ရက္စြဲပါ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ တာဝကာလိက အျဖစ္ လွဴဒါန္းထားေသာေၾကာင့္ ေရစက္ခ်လွဴဒါန္းထားၿပီး ေသာအရာကို အလိုေလာဘျဖင့္ လိမ္ညာေကာက္က်စ္ၿပီး ျပန္ယူျခင္း သည္၎ ၊ ယခုအခါ သာသနာေတာ္ပိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္တြင္းမွ သံဃာေတာ္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏွင္ထုတ္ေနၾကျခင္းသည္၎ ၊ အဂတိလိုက္၍ တဖက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္၎ ၊ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္မ်ား ၊ေလာကဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေနလ်က္ႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္သံဃဝိနစၦယအဖြဲ႕အမွတ္(၃၈/ ၁၂) ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အဂတိလိုက္စားစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း  ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

           ႏွင္ထုတ္ခံရေသာ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းမွ ၂၈-၆-၂၀၁၅  ေန႕ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး  ထြက္ခြါရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ႀကီးအား စြန္႕ခြါ၍ ထြက္ခြါသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း လည္း ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

          တကယ္ေတာ့ ငါတို႕က ေနာက္ထပ္ သႏိၱသုခ လို အျဖစ္မ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တာပါ။ ေနာက္ ဒီလို
အျဖစ္မ်ိဳးေတြ ကို မဟန က ဘုန္းႀကီးေတြ လုပ္တာကို မႀကိဳက္လို႕ ငါကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ၿပီး ဒီသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို လုပ္တာ ဟုလည္း ေရႊညဝါဆရာေတာ္မွ မိန္႕ၾကားခဲ့သည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Yan Naung (Bo Ta Htaung), သတင္းပေဒသာ

3 Responses to ရေသ့ေတာင္ ေက်ာင္းတိုက္ မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ႏွင္ထုတ္ခံရျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္

  1. zayarlwinmoe on June 28, 2015 at 2:06 pm

    သာသနာ​့​ေျမကိုလိမ္​ညာလုယူတဲ့သူငရဲသို႔က်​ေရာက္​ပါ​ေစ

  2. zayarlwinmoe on June 28, 2015 at 2:13 pm

    ဘုန္​းၾကီး ​ေက်ာင္​းကို​ေတာင္​မတရားလိုခ်င္​​ေသးတယ္​​ေသာက္​႐ွက္​ကိုမ႐ွိဘူးျမန္​မာ​ေကာဟုတ္​ရဲ႕လား​ေမးၾကည္​့အုန္​းဒကာပိုင္​လို႔ဆံုးျဖတ္​လိုက္​သူ​ေတြ

  3. yan naing tun on June 29, 2015 at 2:42 am

    သံဃာဆိုတာတပ္မက္မႈမ႐ွိရဘူး။ငရဲမေႀကာက္သူေတြလုပ္ပါေစ။ကိုယ္ကေနာက္ဆုတ္လိုက္ေပါ့။ေသရင္ကိုယ့္ေနာက္မပါတာသိသားနဲ႕။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)