ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ – အပိုင္း (၄)

July 12, 2015

– ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ – အပိုင္း (၄)
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၂၊ ၂၀၁၅

• SSPP/SSA ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား
လက္ရွိ SSPP/SSA အား နာယက စဝ္ေဆထင္ ဥကၠဌစဝ္ပန္ဖ ဒုဥကၠဌ စဝ္ေခတိုင္းတုိ႔ဥိီးေဆာင္ၿပီး ဌာနခ်ဳပ္မွာ ရွမ္းေျမာက္ မိုင္းရယ္ႏွင့္မိုင္းေနာင္ၾကားရွိ ဝမ္ဟိုင္းတြင္ျဖစ္သည္။ SSPP/SSA မွာ ၁၉၉၀ ခန္႔ကပင္ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထား ေသာအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ္လည္း SSA ေခါင္းေဆာင္ စဝ္ေဆထင္ အဖမ္းခံရျခင္း ၂၀၀၉ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္သူစစ္အျဖစ္ေျပာင္း
ရန္ ဖိအားေပးခံရျခင္းေၾကာင့့္္ အစိုးရႏွင့္ျပန္လည္တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ လက္ရွိတြင္ NCCT အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာတြင္ ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၄ ရက္ပတ္ဝန္းက်င္ကလြယ္လင္ခရိုင္ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ယခင္ SSA ဌာနခ်ဳပ္ေဟာင္း စိန္ေက်ာ့အားဆက္သြယ္သည့္ တာဖားေဆာင္းတံတားအနီးတပ္စြဲထားေသာ SSA စခန္းမ်ား အစိုးရစစ္တပ္မွ လာေရာက္ ဖယ္ရွားခိုင္းရာမွ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားၾကား တင္းမာမႈျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ၎တံတားမွာ ၂၀၁၁ SSA မွ ျပည္သူစစ္အျဖစ္လက္မခံသည့္ကာလကအစိုးရတပ္က ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးခ့ဲၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ SSA မွျပန္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ဇြန္ 27/28 ရက္တြင္ အစိုးတပ္မွ တာဖါးေဆာင္းအနီးရွိ SSA စခန္းအားလာေရာက္တိုက္ခိုက္ခ့ဲရာ ၂ ရက္တိုင္ တိုက္ ပြဲျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားၿပီး အစိုးရတပ္မွ ၈ ဦးက်၍ ၁၂ ဦးဒဏ္ရာရသည္ဟု SSA မွ ေျပာဆိုခ့ဲေသာ္လည္း အစိုးရဖက္မွ မည္ သည့္သတင္းမွ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိခ့ဲပါ။

၂၀၁၅ ဇြန္ ၁၁ႏွင့္ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္လည္း မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္ ဖိုးဖြားေတာင္ေပၚရွိ SSA စခန္း ၂ ခုအား အစိုးရတပ္မွ လာေရာက္ တိုက္ခိုက္သျဖင့္ SSA  မွ ဆုတ္ေပးခ့ဲရသည္ဟုဆိုပါသည္။ SSPP/SSA ႏွင့္ UPWC တုိ႔၏ အပစ္ရပ္ေရး ပဏာမသေဘာ တူခ်က္ကို ၂၀၁၂ ရၿပီးသည္မွ ၂၀၁၄ မတ္လထိ SSPP/SSA ႏွင့္အစိုးရတပ္မ်ားတိုက္ပြဲ ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး ဝမ္ဟိုင္းဌာန ခ်ဳပ္အနီးရွိ အေရးႀကီးစခန္းမ်ားအပါ စခန္း ၂၀ နီးပါးစြန္႔လႊတ္ခ့ဲရသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဆဲကာလ တြင္ စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးတိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ တဖက္ႏွင့္တဖက္ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ျပားနိုင္သည္ဟု SSA မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးပန္ဖက ဆိုပါသည္။

• RCSS/SSA
ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ ဗိုလ္ရြက္ဆစ္ဦးစီးေသာ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး လြယ္တိုင္းလ်န္တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ရွိသည္။ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတာင္ႀကီး၌ ပဏာမ အပစ္ရပ္ေရးလက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲသည္။၂၀၁၅ ေဖဖဝါရီ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ သမတ ဦးသိန္းစိန္ပါဝင္လက္ေရးထိုးေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ကတိျပဳစာခ်ဳပ္ Deed of commitment တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးခ့ဲသည္။

၂၀၁၅ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔ RCSS ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရတိုက္ပြဲမ်ား ျပန္မျဖစ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၁ ခ်က္ကို ဆုပ္ကိုင္ သြားမည္ဟုဆိုသည္။ တပ္မ်ားလက္ရွိေရာက္ရွိရာတြင္ အပစ္ရပ္မည္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမက်င္းပမွီ လူထုႏွင့္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ stake holder မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း လြတ္လပ္စြာေတြ႕ဆုံသြားမည္ဟုဆိုသည္။

RCSS ႏွင့္အစိုးရတပ္မ်ား ထိပ္တိုက္ေတြ႕သည့္ သတင္းမၾကားရပါ။ ၂၀၀၉ မွစ၍ ျပန္လည္တင္းမာခ့ဲေသာ UWSA ၁၇၁ စစ္ေဒသမိုင္းဆတ္ ပုံပါက်င္ေဒသႏွင့္နီးသျဖင့္ RCSS ကိုၾကားထားသည့္သေဘာျဖစ္နိုင္သည္ဟု စစ္ေရးအကဲခတ္မ်ားက ဆိုၾကပါသည္။

၂၀၁၅ ေမလလယ္ခန္႔က လိြဳင္လင္ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိရြာမ်ားသို႔ RCSS မွ လူသစ္စုေဆာင္းမႈျပဳလုပ္ရာ တရြာလွ်င္ ၅၀ မွ ၇၀ ၾကားစုေဆာင္းခ့ဲသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့့္္ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ရြာ ၈ ရြာခန္႔မွ အရပ္သား ၇၀၀ ခန္႔ နမ့္စန္ ဟိုပုန္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ေျပးလာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အစိုးရအေနႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား လူသစ္စု ေဆာင္းသည္ကို သေဘာက်ေလ့မရွိေသာ္လည္း RCSS လူသစ္စုျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစုံတရာမွတ္ခ်က္ေပးျခင္းမ်ိဳး မ ေတြ႕ရပါ။

• DKBA
DKBA အဖြဲ႕မွာ ၁၉၉၄ တြင္KNU မွခြဲထြက္ခ့ဲေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ BGF နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ရာတြင္ ဗိုလ္ေစာလာ ပြယ္ႏွင့္ အင္အား ၅၀၀ ခန္႔မွလက္မခံဘဲ ျမဝတီၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ရာမွအစိုးရႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ အစိုးရႏွင့္တိုက္ပြဲျပန္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း KNU ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ျခင္းမရွိေတာ့။ ၂၀၁၂ တြင္ KNU တုိ႔ႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္း အပစ္ရပ္ခ့ဲသည္။ စခြဲထြက္စဥ္က အင္အား ၅၀၀ ခန္႔သာရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အင္အား၁၅၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ဗ်ဴဟာ ၃ ခုခြဲ၍ လႈပ္ရွား ေနသည္ဟုဆိုသည္။ ဗ်ဴဟာတခုသည္ လိႈင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္၎ ဗ်ဴဟာ ၂ ခုသည္ ေကာ့ကရိတ္ ျမဝတီ ၾကာအင္း ဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းလႈပ္ရွားသည္ဟုဆိုသည္။ ဌာနခ်ဳပ္မွာ ေဝါေလ ေခၚ ဆုံဆည္းျမိဳင္တြင္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

DKBA တပ္ဖြဲ႕ႏွင္ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ ဇူလိုင္ ၂ ရက္တြင္ စတင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ေကာ့ကရိတ္ႏွင့္ျမဝတီၾကားအာရွလမ္းမႀကီးေဘးရွိ DKBA ေကာင္းမူစခန္းမွ စတင္၍ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။အဆိုပါ ေကာင္းမူစခန္းမွာ ယခင္ေတာတြင္းစခန္းသာျဖစ္ေသာ္လည္း အာရွလမ္းမႀကီးျဖတ္ေဖါက္ၿပီးေသာအခါ ကားလမ္းေဘးသို့အလိုေလ်ာက္ေရာက္သြားသည္။ထိုလမ္းမတေလ်ာက္တြင္ KNU/ KNU-KNLA.PC/ DKBA/BGFမ်ားကေနရာယူၿပီး အခြန္ေကာက္ျကရာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကညိွႏွဳိင္းေျဖရွင္းရန္ အစည္းအေဝးေခၚထားဆဲကာလျဖစ္သည္။

ညိႇႏႈိင္းမႈမစမွီ ဇူလိုင္ ၂ ရက္ေန႔ တိုင္းမွဴးခရီးစဥ္အတြက္ လုံျခံဳေရးလာေသာ စစ္ေၾကာင္းမွDKBA တပ္ဖြဲ႕အား ေကာင္းမူ စခန္းမွဖယ္ခိုင္းရာမွ စတင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ဇူလိုင္ ၂ ရက္ေန႔မွစတင္၍ ေန႔စဥ္တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားၿပီး အစိုးရတပ္မွစကခ ၁၂ အျပင္ တပ္မ ၂၂ ႏွင့္ တပ္မ ၄၄ မွ လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားျဖည့္တင္းခ့ဲသလို ဇူလိုင္ ၇ ရက္ခန္႔မွစ၍ BGF မွ ဗိုလ္ေစာခ်စ္သူႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားပါဝင္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားစဥ္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္မွစၿပီး ေကာ့ကရိတ္ႏွင့္ ဘားအံၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ညိႇႏႈိင္းမႈ ၅ ႀကိမ္ခန္႔ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကေသာ္လည္း မ ေအာင္ျမင္ခ့ဲေပ။ ေဆြးေႏြးညိႇိႏႈိင္းရာတြင္ပါဝင္ေသာ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္တပါး၏အဆိုအရ DKBA ကေျပာလို႔ရတယ္ မခက္ ဘူး။ ဒါေပမ့ဲ အစိုးရတပ္ဖက္ကိုေျပာလို႔မရဘူး အျပတ္ရွင္းဘို႔ဘဲ ေျပာေနတယ္ဟုဆိုပါသည္။ သို႔ႏွင့္ အစိုးရတပ္မွ အင္အား ဖိ၍ ေနရာ ၈ ေနရာခန္႔တြင္တိုက္ခ့ဲၿပီး ေကာင္းမူစခန္းအား ဇူလိုင္၈ ရက္တြင္ သိမ္းႏိုင္ခ့ဲၿပီး ေဒါနေတာင္ပတ္လမ္းအား ဇူလိုင္ ၉ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္တြင္ အာရွလမ္းႀကီးအား မနက္ ၆ နာရီမွ ည ၆ နာရီအထိအခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ဖြင့္ေပးခ့ဲသည္။ သိ့ုေသာ္ မိုင္းမ်ားမရွင္းရေသး၍ ကားလမ္းေဘးသို႔မဆင္းရန္ သတိေပးထားသည္။

အစိုးရတပ္မ်ားက ေရွ႕ကတိုက္ၿပီး လမ္းေၾကာင့္္းလုံျခံဳေရးအား ေစာခ်စ္သူဦးစီးေသာ BGF တပ္မ်ားက ေနရာယူထားသည္ ကိုေတြ႕ရသည္။ DKBA တပ္မ်ားမွာ ကားလမ္းေနာက္ဖက္ဆုတ္၍ ေနရာယူထားေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားရပ္မသြားေသးဘဲ ဇူလိုင္ 9/10/11 ေန႔မ်ားတြင္လည္း ဆက္ျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ DKBA အေနႏွင့္ ေကာင္းမူစခန္းစခန္းမွ ဆုတ္ေပး လိုက္ေသာ္လည္း ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ပင္ရွိေနေသး၍ တိုက္ပြဲၿပီးၿပီဟု မဆိုနိုင္ေသးဟု စစ္ေရးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကဆိုျကပါသည္။

KNU/KNLA PC မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နာဒါျမက ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ အစိုးရတပ္၏လႈပ္ရွားမႈေတြ တပ္အေျပာင္းအေရႊ႕ေတြ တိုးၿပီးျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ေန၍ တိုက္ပြဲျဖစ္မည့္အလားအလာမ်ားေနၿပီး NCA လက္မွတ္ထိုးဘို႔ ဆိုသည္မွာလည္း ဘယ္ေရာက္ေနမွန္းမသိဟု DKBA ႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ားတိုက္ပြဲမျဖစ္မွိီကပင္ ႀကိဳတင္သုံးသပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၎တုိ႔နယ္ေျမအတြင္းတြင္လည္း အစိုးရစစ္စခန္း ၁၀ ခုခန္႔ တိုးလာသည္ဟုဆိုပါသည္။ ၎အေနႏွင့္ အစစ္ အမွန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရမွာစိုးရိမ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ လက္ရွိ DKBA ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ဗိုလ္ ခ်ဳပ္နာဒါးျမက ၎တိုက္ပြဲအား အျမန္မရပ္နိုင္က အျခားကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားပါ ကူးစက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခ့ဲပါသည္။

ဤသို႔တပတ္ၾကာမွ် တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ရျခင္းမွာ အာရွလမ္းသစ္ေပၚတြင္ DKBA မ်ားဆက္ေၾကးေကာက္ခံေနသည္ကို ရပ္ဆိုင္း ၿပီး ေနရာဖယ္ရွားရန္ ေျပာဆိုသည္ကို မနာခံသည့္အတြက္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာစစ္ဖက္ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ရဲဝင္းက DKBA ေကာင္းမူစခန္းကို သိမ္းပိုက္ရသည့္ေန႔ျဖစ္သည့္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္ ဟု ဆိုပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)