ေမာင္ေမာင္စိုး – အမတ္ေရြးပြဲ

July 25, 2015

ေမာင္ေမာင္စိုး – အမတ္ေရြးပြဲ
(မိုးမခ) ဇူလိုင္ ၂၅၊ ၂၀၁၅

ျပီးခဲသည့္ရက္ပိုင္းက NLD ရံုးခ်ဳပ္မွ ျပန္လာသည့္မိတ္ေဆြ တစ္ဦးက ရုံးခ်ဳပ္မွာေတာ့ အမတ္ေလာင္းေရြးမည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဝုန္းဒိုင္းက်ဲေနတာဘဲဆိုသည္။ ျမိဳ့နယ္အသီးသီးက ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ အမတ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မတူေသာ အျမင္ရွိသူမ်ားက သူတိ့ု၏သေဘာထားမ်ားကိုတင္ျပရန္ သက္ဆိုင္ ရာပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ့ဆုံဘိ့ုလာသူမ်ားျဖင့္လူလည္းရွဳပ္ အလုပ္လည္းရွဳပ္ေနျကသည္ကို ဆိုလိုပုံရသည္။

တကယ္ေတာ့ ရံုးခ်ဳပ္တြင္မက တျပည္လုံးတြင္ အမတ္ေလာင္းကိစၥကို စိတ္ဝင္ စားျကသည္။ ျငင္းခုံသမွဳျပဳျကသည္။ အာမနာပဆိုသူမ်ားကေတာ့ NLD အခ်င္းခ်င္းေနရာလုေနျပီဟုဆိုသည္။ လူစိတ္ဝင္စားမွဳ တကယ္ေတာ့ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ မည့္ NLD အမတ္ေလာင္းမ်ားကို လူထုကစိတ္ဝင္စားျခင္းသည္ NLD အတြက္ ကံေကာင္းမွဳျဖစ္သည္။ လူထုက မိမိေရြးခ်ယ္မည့္ ကိုယ္စားလည္ေလာင္းအတြက္ ေကာင္းကြက္ဆိုးကြက္မ်ားကို ေထာက္ျပျခင္း စိတ္ဝင္စားမွဳရွိျခင္းသည္ NLD ဗဟိုအား လူထုက ဝိုင္းရံေပးျခင္းလည္းမည္သည္။ ဤသည္မွာ တာဝန္ရွိသူမ်ား အေနနဲ့ သင့္ေတာ္မည့္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္ရန္အခ်က္အလက္ေကာင္း မ်ားရသည္ဟု ဆိုရမည္။ တဖက္ကလဲ လူထုက သိ့ုမဟုတ္ တက္ျကြ လွဳပ္ရွားသူမ်ားမွ အမတ္ေလာင္းမ်ားကို စိတ္တိုင္းက်ေရြးေနျခင္း သူတိ့ုအရည္အခ်င္းမ်ားကိုစီစစ္ျခင္းသည္ ေကာင္းသည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ဤသိ့ုအေျခအေနမ်ားသည္ကပင္ NLD သည္လူထု ပါတီျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုရမည္။

ျကည့္မည္ဆိုလ်င္ NLD ႏွင့္တိုင္းရင္းသားပါတီအခ်ိဳ့မွအပ ျက့ံဖြံ့ႏွင့္ အတိုက္ခံပါတီအေတာ္မ်ားမ်ား၏ အမတ္ေလာင္းမ်ားကို လူထုကစိတ္မဝင္စားျကေပ။မည္သူမည္ဝါျဖစ္ျဖစ္ ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲေတြဟုသာ သေဘာထားျကသည္။ လူထုကို ကိုယ္စားျပဳနိုင္ မည့္သူမ်ားမဟုတ္ဟူ၍ ယူဆ ထားျကသည္။

လူစိတ္ဝင္စားမွဳရွိသည္က ေကာင္းသက့ဲသိ့ု ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမွဳ မ်ားကိုေတာ့ ေရွာင္လြဲ၍မရနိုင္။ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ အားသာ ခ်က္အားနဲခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပေဝဖန္ျကသည္မ်ားလည္း ရွိ မည္ ။လူထုက သူတိ့ုအစိုးရကို စိတ္ျကိဳက္ေရြးခ်ယ္နိုင္ဘိ့ု ျကိဳး စားျခင္းသည္ ေကာင္းသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ဤတြင္ အျကိတ္အခဲ မ်ားလည္းရွိမည္။တင္းမာမွဳလည္းရွိမည္။ ျငင္းျကခုံျက ေအာ္ျကဟစ္ျက စားပြဲထုျက မ်က္ေထာင့္နီမ်ားႏွင့္ျကည့္ျက စသည့္အေျခအေနမ်ား ကိုလည္း ျကံဳရမည္။ မုန္တိုင္းထန္ျပီးလ်င္ေတာ့ ျကည္လင္သည့္ ေကာင္းကင္ျပာကို ေတြ့ျမင္ရမည္။ ထိုေျကာင့္ NLD ရံုးခ်ဳပ္မွာ ဝုန္းဒိုင္းျကဲေနသည္မွာ ေကာင္းသည္။ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္ေနလ်င္သာ မေကာင္းဟုဆိုရမည္။

ထို့အတူ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားတြင္လည္း အမတ္ေလာင္း ေနရာအတြက္ ျငင္းခုံမွဳမ်ားရွိသည္။ အခ်ိဳ့ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အခ်င္းခ်င္းယွဥ္ျပိဳင္ျကသည္။ မလြဲမေရွာင္သာေသာ ကိစၥ မ်ားျဖစ္သည္။

ေရြးခ်ယ္သည့့္ုပုံစံ

တပါတီစနစ္ႏွင့္အသားက်ေနသည့္ လူထုအတြက္ မတူသည့္အမတ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မွဳစနစ္ျဖစ္သည္။ တပါတီစနစ္က်င့္သုံစဥ္ ကေရာ လက္ျကံ့ဖြံ့ပါတီအမတ္ေရြးခ်ယ္မွဳစနစ္အရေရာ အမတ္ မ်ားအား အထက္ကေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သူ မည္ဝါ ဘယ္ေနရာဘယ္ျမိဳ့နယ္တြင္ အမတ္လုပ္ဆိုသည့္ပုံစံ ျဖစ္သည္။ မည္သူမွလည္း အထြန့္မတက္ရဲေပ။ NLD အမတ္ေရြးပုံက ေအာက္ေျခကစသည္။အမတ္အေရြးခံခ်င္ သူမ်ား ေလ်ွာက္လႊာတင္ဖိ့ုဖြင့္ေပးထားသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ား မရင္းႏွီးေသးသည့္ပုံစံျဖစ္သည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ဆန္သည္။အေမရိကန္ဆန္ေလစြဟု ေကာက္ခ်က္ခ်လ်င္လည္းရသည္။ သိ့ုျဖစ္ရာ အမတ္ေလ်ွာက္သူမ်ား သတ္မွတ္အေရအတြက္ထက္ ပိုထြက္လာ သည္မွာ မဆန္းေပ။ အခ်ိဳ့ျမိဳ့နယ္မ်ားတြင္ အမတ္လုပ္မည့္သူ လို ေနသက့ဲသုိ့ အခ်ိဳ့ျမိဳ့နယ္မ်ားတြင္ အေယာက္ ၄၀ ခန့္ေလ်ွာက္လႊာ တင္သည္ဟု ျကားရသည္။ အခ်ိဳ့ကေတာ့ အမတ္လုပ္ခ်င္သူ တယ္ ေပါပါလားဟု ပ်က္ရယ္ျပဳျကသည္။ စားသူသုံးျဖစ္သည့္ လူထု အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားျခင္းသည္ ေရြးစရာမရွိသည္ထက္ ပိုေကာင္းပါသည္။ သုိ့ေသာ္ ေနာက္ဆုံးအဆုံးအျဖတ္က NLD ဗဟုိဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ေပရာ ၎ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုေတာ့ အားလုံးကေလးစားရန္လို သည္။

ဒီမိုကေရစီနည္းအရတင္ျပျပီးလ်င္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မွဳကိုနာခံရန္ ပါတီဝင္တိုင္းမွာတာဝန္ရွိသည္။ ပါတီတြင္းျပသနာ ပါတီတြင္းမွာ ပင္ အခ်ိန္ယူ၍ ေျဖရွင္းရမည္။ဤသုိ့ဒီမိုကေရစီ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မွဳ ကိုက်င့္သုံးမွသာ NLD ပါတီစည္းလုံးညီညြတ္မွဳကိုျပနိုင္မည္။ သုိ့ေသာ္ အခ်ိဳ့တေလ မေျကမနပ္ အသံဆက္ထြက္နိုင္ သည္။သိ့ုမဟုတ္ ပါတီကပင္ထြက္သြားနိုင္သည္။ ဤအေျခအေန မ်ိဳးမွာ နိုင္ငံေရးပါတီတရပ္အတြက္ ထူးဆန္းသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ပင္မလမ္းေျကာင္းေပၚတြင္ အမ်ားစုရွိေရးသာ အဓိက်သည္။

အားလုံးေကာင္းပါမည္ေလာ

NLD ျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ အမတ္မ်ားအားလုံး စင္းလုံးေခ်ာ ေျခာက္ပစ္ကင္းသဲစင္မ်ားဟု ယူဆ၍ မရနိုင္ပါ။ ခ်ိဳ့ယြင္းခ်က္အားနည္းခ်က္ ရွိနိုင္ပါသည္။ ဆြမ္းဆန္ထဲေရာသည့္ ျကြက္ေခ်းမ်ားလည္းရွိမည္။ မည္သု့္ိ ဆိုေစ ႏွဳိင္းယွဥ္မွဳအရ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖက္တြယ္လိုသူမ်ား ႏွင့္ျခားနားမည္မွာေတာ့ အမွန္ပင္။

မိုးက်ေရႊကိုယ္

အခ်ိဳ့က NLD အမတ္ေလာင္းစာရင္းတြင္ မိုးက်ေရႊကိုယ္မ်ား ပါလာသည္ဟုဆိုျကသည္။ NLD အတြက္ ေအာက္ကလိအာ စကားေတာ့ျဖစ္သည္။ သုိ့ေသာ္ လႊဲေရွာင္လိ့ုမရသည့္ ကိစၥလည္း ျဖစ္သည္။ တျပည္လုံးအတိုင္းအတာအရ အမတ္ေလာင္း ေထာင္ ခ်ီေရြးရမည့္ NLD သာမက ျပည္နယ္အလိုက္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံ ျကမည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအဖို့ အမတ္ေလာင္းေရြးရာတြင္ အေလးထားရမည့္ ျပသနာတရပ္ရွိသည္။၎မွာ အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရခ့ဲပါက အစိုးရအဖြဲ့ ဖြဲနိုင္ေရး အစိုးရ အဖြဲ့တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္မည့္ အမတ္ေလာင္းမ်ား ပါဝင္ နိုင္ေရးျဖစ္သည္။ စစ္ဗိုလ္ျဖစ္လ်င္ မည္သည္ဝန္ျကီးဌာနျဖစ္ေစ တာဝန္ယူနိုင္ သည္ဆိုသည့္ သမိုင္းကာလတခုကို စိတ္ပ်က္စြာ ျဖတ္သန္းခ့ဲရ ေသာ လူထုအဖိ့ု နိုင္ငံေရးသမားဆိုလ်င္ မည္သည့္ဝန္ျကီးဌာန ျဖစ္ျဖစ္ တာဝန္ယူနိုင္သည္ဆိုသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး လိုလား လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘဏၰာေရး စီးပြါးေရး ပညာေရး က်န္းမာေရး ေဆာက္လုပ္ေရး စသည့္ နယ္ပယ္အလိုက္ က်ြမ္းက်င္သူမ်ားလိုအပ္ပါမည္။ပညာရွင္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးစ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ ဝင္ခ့ဲသူမ်ားသည္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အိႏၵိယအစိုးရသစၥာခံ ဝန္ထမ္းမ်ားလိုအပ္ခ့ဲေသးသည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။ ယခုလည္း တိုင္းျပည္ကိုေကာင္းမြန္စြာအုပ္ခ်ဳပ္နိုင္သည့္ အစိုးရတရပ္ ဖြဲ့စည္းနိုင္ေရးအတြက္ပညာရွင္မ်ားကိုဖိတ္ေခၚ၍ အမတ္အေရြးခံေစရန္လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါတီအတြက္ေပးဆပ္ခဲ့သူမ်ားအတြက္ ထိုသူမ်ားသည္ မိုးက်ေရႊကိုယ္မ်ား ျဖစ္ေနေကာင္းသည္။ သုိ့ေသာ္ NLD ျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖစ္ေစ မိမိပါတီေပၚလစီကို ဆုပ္ကိုင္ေရွ့ေဆာင္နိုင္သူမ်ားေရာပညာရွင္မ်ားေရာ အမတ္ေလာင္း စာရင္းတြင္ မ်ွတစြာပါဝင္နိုင္ေစဘိ့ု မလြဲမေသြ ေဆာင္ရြက္ ရေပလိမ့္မည္။

နိုင္ငံေရးလုပ္သည္ဆိုသည္မွာ နာက်င္မွဳႏွင့္ အတိုက္အခိုက္ကို ေရွာင္လႊဲ၍မရႏိုင္။ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားစြာႏွင့္ ေရွ့ဆက္ရသည္။ ဆက္လက္ေစာင့္ျကည့္ရမည့္ အမတ္မ်ား အမတ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မွဳႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေစာင့္ျကည့္ေဝဖန္ ေနသည့္ လူထုအဖိ့ု အမတ္ေရြးျပီးရံုႏွင့္မျပီးေပ။  အကယ္၍ ၎ အမတ္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္းဝင္ေရာက္ျပီးေနာက္ တြင္ ဆက္လက္ ေစာင့္ျကည့္ရေပမည္။

အထူးသျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ့ဝင္မ်ား ျဖစ္လာ မည့္ သူမ်ားကို ပိုမိုေစာင့္ျကည့္ရမည္။ NLD ျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖစ္ေစ အစိုးရအဖြဲ့ဝင္ ျဖစ္လာမည့္သူမ်ားအား အက်င့္ပ်က္ျခစားမွဳမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ အစိုးရယႏၲယားျကီးက ေစာင့္ျကိဳလ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳ့က ျက့ံျက့ံ ခံ၍ေက်ာ္ျဖတ္နိုင္မည္ ျဖစ္သက့ဲသုိ့ အခ်ိဳ့လည္း အက်င့္ပ်က္ ျခစားမွဳႏြံထဲနစ္သြားနိုင္သည္။ ထိုသူမ်ားကို လူထုကေစာင့္ျကည့္ ျကပ္မတ္ျပီး ျပန္လည္ျဖဳတ္ခ်ရန္လိုသည္။ ေတာ္သည့္အမတ္မ်ားက္ို ခ်ီးေျမွာက္ျခင္း ည့ံသည့္အမတ္မ်ား ကိုပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္းတိ့ုျဖင့္ အမတ္မ်ားကို လူထုက ဆက္လက္ ေစာင့္ျကည့္ျကပ္မတ္ရဦးမည္။

ယခင္နွင့္မတူသည့္ အေျခအေနသစ္မ်ား ျကံဳေတြ့ရသည္မွာ မလြဲမေရွာင္သာေပ။ လူထုပါတီ လူထုလွဳပ္ရွားမွဳဆိုသည္မွာ ဝရုန္းသုန္းကားေတာ့ ျဖစ္တတ္သည္။ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ စိုးရိမ္စရာ မရွိပါ။ လူထုအားလုံး ေက်ာ္ျဖတ္နိုင္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲရန္ အခ်ိန္တန္ပါျပီ။ ေခတ္စနစ္သာမက လူတိ့ု၏ ျပဳျပင္က်င့္ျကံမွဳမ်ားကိုပါ ဆိုလိုပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္

One Response to ေမာင္ေမာင္စိုး – အမတ္ေရြးပြဲ

 1. Zarni Gyi on July 25, 2015 at 9:08 am

  NLD အစည္းေဝတိုင္းတြင္ သစၥာဓိဌာန္ရြတ္ဆို ဆုေတာင္းျခင္ျဖင္
  ဖြင္႔ပိတ္ဖို႕ လိုသည္။ အမိျမန္မာျပည္ နတ္သမီး ငိုေႀကြးေနသည္မွာ
  ေခါင္းမာေသာ ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေႀကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
  ဆက္လက္ငိုေႀကြးေနရပါဦးမည္။
  ကမ႓အဆင္းရဲဆံုး အမိျမန္မာျပည္။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)