ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္၊ ပါဝင္ပတ္သက္လာေသာျမန္မာ (ပထမပိုင္း)

July 27, 2015

ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္၊ ပါဝင္ပတ္သက္လာေသာျမန္မာ (ပထမပိုင္း)
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၂၇၊ ၂၀၁၅

• ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္က တ႐ုတ္
၁၉၆၀ ႏွစ္မ်ားကထဲက တ႐ုတ္သည္ အႏုျမဴလက္နက္ပိုင္ဆိုင္ေသာနိုင္ငံျဖစ္လာေပမဲ့ စီးပြားေရးအရ ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္မလာေသးေပ။ ၁၉၈၀ တ႐ုတ္စီးပြားေရးစတင္ ေျပာင္းလဲမႈစတင္သည့္ကာလအထိ တ႐ုတ္မ်ားသည္ ရိကၡာ ခ်ည္သား ပိတ္စ ေလာင္စာတုိ႔ကို ရာရွင္စနစ္ႏွင့္ သြားရဆဲျဖစ္သည္။ စက္ဘီး ေရေႏြးဓာတ္ဗူးတုိ႔သည္ပင္ ရွားပါးကုန္ျဖစ္ေနဆဲ။ အရက္ စီးကရက္ေကာင္းပါက အလြတ္တမ္းဝယ္မရနိုင္။ ထိုအေျခအေနမွ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာ ၂၀၀၀ ျပည့္ေလာက္မွစ၍ တ႐ုတ္ တုိ႔ အေျခအေနေကာင္းမြန္လာၿပီး ယခုအခါတြင္ GDP တြင္ အေမရိကန္ ဒုတိယေနရာတြင္ ေရာက္ေနေပၿပီ။

တ႐ုတ္တုိ႔သည္ စီးပြားေရးသာမက စစ္တပ္အားလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳခ့ဲသည္။ ၁၉၈၀ စီးပြားေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အတူ စစ္တပ္အားလည္း ျပဳျပင္ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ စစ္သားအင္အား ၄ သန္းေက်ာ္ရွိေသာ စစ္တပ္အား စစ္သည္အင္အား ၂ သန္းေက်ာ္ထိေလ်ာ့ခ်ၿပီး စစ္ေဒသဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားျပင္ဆင္ခ့ဲသည္။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားဖ်က္သိမ္းၿပီး လက္နက္ကိုင္ စစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ျပည္သူလုံျခံဳေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ လက္ရွိ အင္အား ၆ သိန္းခန္႔ရွိသည္။

တခ်ိန္ထဲတြင္ ၁၉၉၈ က ယခင္ဆိုဗီယက္ ယူကရိန္းမွ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအခြံႀကီးတစီးကို ေရေပၚဟိုတယ္ေဆာက္မည္ဟု ဝယ္ယူလာၿပီး ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအျဖစ္ပင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခ့ဲရာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ၿပီးစီးခ့ဲၿပီး ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာ ၁၅ တြင္ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ပထမဆုံးေသာေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ေလ်ာင္နင္အား စတင္အသုံးျပဳခ့ဲသည္။ ထိုေလ်ာင္နင္ ေလ ယာဥ္တင္သေဘၤာတြင္ ေလယာဥ္ႏွင့္ရဟတ္ယာဥ္ ၃၆ စီးသယ္ေဆာင္နိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ စစ္ေရးအကဲခတ္တုိ႔အဆိုအရ တ႐ုတ္တုိ႔အေနႏွင့္ ၎ေလယဥ္တင္သေဘၤာအား ကြၽမ္းက်င္စြာ အသုံးျပဳရန္ ေလ့က်င္ခ်ိန္လိုဦးမည္ဟုဆိုသည္။ တ႐ုတ္ ေရတပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တေယာက္အားကိုးကား၍ ၂၀၁၅ ႏွစ္ဆန္းတြင္ ေဟာင္ေကာင္သတင္းရင္းျမစ္တုိ႔က တ႐ုတ္တုိ႔ ဒုတိယ ေျမာက္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာေဆာက္ေနသည္ဟု ဆိုလိုက္သည္။

ထို႔ျပင္ စီးပြားေရးအားေကာင္းလာေသာတ႐ုတ္တုိ႔သည္ အျငင္းပြားေနေသာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း စစ္စခန္းမ်ား ေဆာက္ျခင္း ကြၽန္းတုမ်ားဖန္တီးမ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္ေနၿပီး ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အား စိုးမိုးေရးအျပင္ ပစိဖိတ္ ပင္လယ္အားေျခဆန္႔လာေလရာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအဖိ့႔ တ႐ုတ္အား တုန္႔ျပန္နိုင္ဘို႔ ျပင္ဆင္လာၾက မဟာမိတ္ဖြဲ႕လာ ၾကေတာ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အျငင္းပြားလာေသာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို တ႐ုတ္ တုိ႔ စစ္အင္အားျဖင့္ ဝါးၿမိဳမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈ ပိုတိုးလာၾက၍ျဖစ္သည္။

နိုင္ငံတိုင္းသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာသည္ႏွင့္အမွ် မိမိတုိ႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊  အနာဂါတ္အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအတြက္ေမွ်ာ္ကို၍လည္းေကာင္း မိမိတုိ႔ႂကြယ္ဝမႈကိုအသုံးျပဳၿပီး စစ္အင္အားမ်ား တည္ေဆာက္ ၾကသည္။ မိမိတုိ႔၏ စစ္ေရးလက္တံမ်ားကို ျဖန္႔က်က္ၾကသည္။ ကမၻာအႏွံ႔ စီးပြားေရး ျဖန္႔က်က္လာေနေသာတ႐ုတ္တုိ႔သည္ သူတုိ႔လက္လွမ္းမွီသည့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသသည္ သူတုိ႔၏ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ပုံရသည္။ ပါကစၥတန္ သီရိလကၤာတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေသာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတုိ႔သည္ ဒုတိယေျခလွမ္းအတြက္ ျပင္ဆင္ထားပုံရသည္။ သုိ႔ႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔၏ စစ္ေရးလက္တံသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္မွ စတင္ခ့ဲျပီဟု ဆိုရမည္။

တ႐ုတ္တုိ႔၏ စစ္အသုံးစားရိတ္မွာ ၂၀၁၅ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၅ ဘီလီယံထိရွိရွိလာသည္။ ၎ပမာဏမွာ ယမန္ႏွစ္ ကထက္ ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာၿပီး တိုင္းျပည္ GDP ၏ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိပါသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အေမရိကန္ေနာက္တြင္ ဒုတိ ယ စစ္သုံးစားရိတ္အမ်ားဆုံးနိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ခ့ဲသည္။

• ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား
ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ဟာ ပစိဖိတ္ပင္လယ္ရဲ့ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ဖက္ တိုင္ဝမ္မွသည္ ေတာင္ဖက္ မလကၠာေရ လက္ၾကားထိ အေရွ႕ဖက္မွာ ဖိလစ္ပိုင္ အေနာက္ဖက္မွာ ဗီယက္နမ္ကေမာၻဒီးယားတုိ႔ရွိပါသည္။ အက်ယ္အဝန္း စတုရန္း ကီလိုမီတာ ၃ သန္းခြဲမွ်ရွိသည္။ ကြၽန္းငယ္ေလးမ်ား သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားရွိၿပီး လူမ်ားအေျခခ်ေနထိုင္ရန္ မလြယ္ကူေပမဲ့ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ေပါႂကြယ္ဝသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားအတြက္လည္း ငါးအေျမာက္အမ်ား ေပါႂကြယ္ဝသည့္ပင္လယ္ျပင္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ေဒသတြင္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံတုိ႔ အၾကား ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈမွာ ၾကာျမင့္ခ့ဲၿပီျဖစ္၏။ ထိုေၾကာင့္ေဒသတြင္း ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ေပါက္ကြဲလာနိုင္ေသာ အႏၲရာယ္အႀကီးဆုံးဆုံမွတ္အျဖစ္ နိုင္ငံတကာအကဲခတ္မ်ားက ဆိုၾကသည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္း မေလးရွားႏွင့္စကၤာပူၾကား ကြၽန္းငယ္ေလးမ်ားပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားမႈကိုေတာ့ နိုင္ငံတကာတရား ရံုးက ၂၀၀၈ က အဆုံးျဖတ္ေပးခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တုိ႔ၾကား အျငင္းပြားမႈကေတာ့ ေျဖရွင္းမရဘဲ ပိုမိုတိုးပြားလာေနသည္။

ဤေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္းမွ ပါရာဆယ္ကြၽန္းစု စပရတ္ေလကြၽန္းစုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမွာ ၾကာျမင့္ ၿပီျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ပိုင္ဆိုင္ရန္ႀကိဳးစားလာသည္ႏွင့္အမွ် ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈမ်ား ပိုမ်ားလာသည္ဟု ဆိုရမည္။ ၁၉၇၄ တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တုိ႔ ေရတပ္တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္တုိ႔ ၁၈ ဦးက်ဆုံးကာ ပါရာဆယ္ကြၽန္းစုအား တ႐ုတ္တုိ႔က ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခ့ဲသည္ဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပႆနာကား ၿပီးဆုံးမသြားေပ။ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲသလို ၂၀၁၄ တ႐ုတ္တိုက ၎ကြၽန္းစုအနီးေရပ္ိုင္နက္တြင္ ေရနံတူးရာမွျပႆနာပိုႀကီးထြားခ့ဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္တြင္လည္း တ႐ုတ္ ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ၂၀၁၁ ဗီယက္နမ္ကိုလာေသာ အိႏၵိယေရတပ္သေဘၤာအား တ႐ုတ္တုိ႔က သူတုိ႔၏ ေရပိုင္နက္အတြင္းဝင္ေရာက္သည္ဆိုသျဖင့္ တ႐ုတ္နွင့္အိႏၵိယ နိုင္ငံတကာေရေၾကာင္းပိုင္းနက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်ီအခ် ျဖစ္ခ့ဲသည္။

စပရတ္ေလကြၽန္းစုတြင္ ကြၽန္းငယ္မ်ား သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား သုံးေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ထိုထဲမွ ၄၅ ေနရာ အား တ႐ုတ္ ထိုင္ဝမ္ မေလးရွား ဗီယက္နမ္ ဖီလစ္ပိုင္တုိ႔ စစ္စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေနရာယူထားသည္။ ဘ႐ူႏုိင္းႏိုင္ငံအေနႏွင့္ စစ္စခန္းမဖြင့္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးဇံုအျဖစ္ ေၾကျငာထားခ့ဲသည္။

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ၎ကြၽန္းစုျပႆနာအား တ႐ုတ္အပါ အားလုံးေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းရန္ ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း တ႐ုတ္တုိ႔က သီးျခားစီေတြ႕ဆုံေျဖရွင္းမည္ဟုဆိုသည္။ အင္အားႀကီးေသာတ႐ုတ္ႏွင့္ တနိုင္ငံခ်င္းေတြ႕ပါက အက်ိဳးမရွိနိုင္ သျဖင့္  အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားလည္း မေတြ႕ေပ။ ၂၀၁၀ တြင္ အေမရိကန္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္က ေတာင္ တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရးအား ေတြ႕ဆုံညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းရန္ေတာင္းဆိုခ့ဲေသာ္လည္း တ႐ုတ္တုိ႔က အေမရိကန္တုိ႔ ဤကိစၥတြင္ လက္ေရွာင္ရန္ ျပန္လည္သတိေပးခ့ဲသည္။

တ႐ုတ္တုိ႔က ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကို သူတုိ႔ပိုင္ဆိုင္ရာနယ္နမိတ္အျဖစ္ ပတ္စ္ပို႔စာအုပ္တြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပလာသည့္ ေနာက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ၾကသည္။ ဖိလစ္ပိုင္က ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အား အေနာက္ဖိလစ္ပိုင္ ပင္ လယ္ဟု တရားဝင္အမည္ေျပာင္းလဲသုံးစြဲလိုက္သည္။

တ႐ုတ္ တိုင္ဝမ္ႏွင့္ဂ်ပန္တုိ႔သည္ ဂ်ပန္အေခၚ ရွင္ကာကူတ႐ုတ္အေခၚ ဒိုင္အိုယူ ကြၽန္းမ်ားအေရး တင္းတင္းမာမာ အျငင္း ပြားၾကရာမွ ၂၀၁၂ တြင္ ေရတပ္ ေလတပ္အပါ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ၾကေတာ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပ ပြဲမ်ား တိုင္းျပည္အႏွံ႔ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ရွင္ကာကူကြၽန္းမ်ားအား ဂ်ပန္ကထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ေသာ္လည္း ျပႆနာၿပီးျပတ္သြား သည္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။

ထိုေၾကာင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားမႈမ်ားမွာ ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းမႈမျပဳနိုင္ဘဲ ပါဝင္သူအားလုံး စစ္ ေရးတည္ေဆာက္မႈ တိုး၍ျပဳလာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဗီယက္နမ္ မေလးရွား ဖိလစ္ပိုင္တုိ႔သည္လည္း တ႐ုတ္ကိုအ့ံတုနိုင္ရန္
စစ္ေရးတည္ေဆာက္မႈ အထူးသျဖင့္ ေရတပ္တည္ေဆာက္မႈကို တိုးခ်ဲ႕လာၾကသည္။ ၂၀၁၅ ဖိလစ္ပိုင္၏ စစ္အသုံးစ ရိတ္ မွာ၂၀၁၃ ထက္ ၃ ဆပိုလာသည္ဟု ဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ တ႐ုတ္ကိုရင္ဆိုင္ရန္ အာဆီယံနိုင္ငံငယ္မ်ား၏ အားသက္သက္ျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေပရာ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔သည္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္လာေပေတာ့သည္။

• စူပါပါဝါဆိုေသာ အေမရိကန္
အေမရိကန္တုိ႔သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးကထဲက ဂ်ပန္အား သူ႔လုံျခံဳေရးထီးရိပ္ေအာက္တြင္ထားၿပီး အာရွပစိဖိတ္ေဒသ စိုးမိုးေရးအား ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသူျဖစ္သည္။ အင္အားႀကီးမားလာေသာတ႐ုတ္စစ္အင္အားကို ရင္ဆိုင္ရန္အတြက္္ အီရတ္မွ တပ္မ်ား႐ုပ္သိမ္းၿပီးေနာက္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ သူတုိ႔၏တပ္မ်ားအား ပိုမိုခ်ထားမည္ဟု ၾကံရြယ္ေၾကျငာထားခ့ဲေသာ္ လည္း ကမာၻ႔အေနာက္ျခမ္းျပႆနာမ်ားမွာ ရွင္းမႏိုင္ျဖစ္ေနသည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္အာဖရိကေဒသ၌ ႀကီးထြားလာေနေသာ မြတ္စလင္အစြန္းေရာက္မ်ားျပႆနာကား လႊတ္ထား၍မရ။ အခ်ိန္မေရြး ၾကီးထြားလာႏိုင္သည္ကိုတြက္ဆၿပီး ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳေနရသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္လည္း ၿပီးဆုံးသြားၿပီဟုထင္ ရေသာ စစ္ေအးတိုက္ပြဲက ျပန္လည္တင္းမာလာေနသည္။

ယူကရိန္းႏွင့္ က႐ိုင္းမီးယားကြၽန္းစြယ္အေရးမွစၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ သူမဟာမိတ္မ်ားကတဖက္ ႐ုရွားကတဖက္ စစ္ေရးတင္း မာမႈမ်ား တိုးပြားလာေနသည္။ ႐ုရွားနယ္စပ္အနီးရွိ အေမရိကန္မဟာမိတ္နိုင္ငံမ်ားတြင္ စစ္လက္နက္ယႏၲရားမ်ား ေနရာခ် ျခင္း က်ည္အစစ္ျဖင့္ စစ္ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ေဆာက္ရြက္ခ့ဲလို ထပ္မံေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ျပင္ဆင္ ေနသည္။ ႐ုရွားတုိ႔ကလည္း အလားတူ အင္အားသုံး၍ စစ္ေလ့က်င္မႈမ်ားျဖင့္ျပန္လည္တုန္႔ျပန္သည္။ သမားရိုးက်စစ္ပြဲတြင္ အေမရိကန္၏ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈကိုမယွဥ္နိုင္ေသာ ႐ုရွားတုိ႔က ICBM တိုက္ခ်င္းပစ္ဒုံပ်ံ ၄၀ ထပ္တိုးမည္ဟု ေၾကျငာခ့ဲ သည္။ အေမရိကန္၏မဟာမိတ္မ်ားက ႐ုရွားကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ပစ္ဒဏ္ခ်သည္။ အေမရိကန္က တိုးပြားလာေသာ စစ္ စားရိတ္မ်ားကို မွ်ေဝထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ သူ႔ဥေရာပမဟာမိတ္မ်ား၏ စစ္စားရိတ္ကို တိုင္းျပည္ GNP ၏ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ တိုး သုံးရန္ တိုက္တြန္းလာရသည္။

ထိုသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ တိုးပြားလာေသာ တ႐ုတ္စစ္အင္အားကိုထိမ္းရန္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသသို႔ တိုက္ေလယာဥ္ႏွင့္ ရဟတ္ယဥ္ ၉၀ ေက်ာ္တင္ေဆာင္နိုင္ေသာ USS Ronald Regan အမည္ရ ေလယဥ္တင္သေဘၤာအုပ္စု ယခုႏွစ္ ဇြန္လ အတြင္းေစလႊတ္နိုင္ေတာ့သည္။ စူပါဝါလည္း တဦးတည္းႏွင့္ ႀကီးထြားလာေနေသာအင္အားမ်ားကို ထိမ္းသိမ္းရန္ ခက္ခဲ လာေပၿပီ။

လက္ရွိတ႐ုတ္အေနအထားအရ အေနာက္ႏွင့္ ႐ုရွား၏ပဋိပကၡတြင္ တ႐ုတ္တုိ႔ ႐ုရွားဘက္က ပါဝင္ဘြယ္မရွိ။ ႐ုရွားအေနႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔အား စစ္ေရးအရရင္ဆိုင္ေနေသာ္လည္း စီးပြားေရးအရ ခ်ိနဲ႔ေနသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ တ႐ုတ္တုိ႔သည္႐ုရွား ေနရာတြင္ စစ္ေရးစူပါ ပါဝါအျဖစ္ အစားထိုးဝင္ေရာက္လာရန္တာစူေနသည္။ ထိုအခါ အေမရိကန္တုိ႔သည္ ဤအေျခအေနကို လက္လႊတ္ထား၍မရေတာ့။ သူတုိ႔ တခ်ိန္လုံးထိန္းထားခ့ဲေသာ ဂ်ပန္အား တ႐ုတ္တုိ႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရန္ ပြဲထုတ္လာေတာ့သည္။ ဂ်ပန္တုိ႔အေနနဲ႔လည္း သူတုိ႔ေခါင္းေထာင္ထရန္အခ်ိန္ေကာင္းေရာက္လာၿပီဟု ယူဆလိုက္ပုံရသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္