ေမာင္ေမာင္စိုုး – လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ သမတ ႏွင့္ ေရေဘး

August 2, 2015ေမာင္ေမာင္စိုုး – လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ သမတ ႏွင့္ ေရေဘး 

(မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၂၊ ၂၀၁၅

လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ 

၂၀၁၅ ဇူလိုင္ ၃၀ တြင္ သမတ၏လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ထြက္
လာသည္။ နိုင္ငံျခားသားအက်ဥ္းသား ၂၁၀ အပါ အက်ဥ္းသား
၆၉၆၆ ေယာက္လႊတ္သည္ဟုဆိုသည္။ သိ့ုေသာ္ ဤတျကိမ္
 လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ျပည္သူမ်ားက မျကိဳဆိုသည့္ျပင္ စိတ္
ပ်က္လက္ပ်က္ပင္ျဖစ္ျကေသးသည္။

ပထမအခ်က္ကေတာ့ လႊတ္ေသာသူမ်ားအတြင္း နိုင္ငံေရး
အက်ဥ္းသား ၁၃ ဦးသာပါသည္ဟု နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေစာင့္
ေရွာက္ေရးအသင္း AAPP-B ကဆိုသည္။ လႊတ္သည့္လူ ၁၀၀၀
တြင္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂ ေယာက္ႏွံဳးသာပါသည္ဟု ဆိုရမည္။
အမ်ားျပည္သူသိေသာ လြတ္ေစလိုေသာ ကိုထင္လင္းဦး ကိုေနမ်ိဳး
ဇင္ ေနာ္အုံးလွ စသည့္တက္ျကြလွဳပ္ရွားသူမ်ား မင္းေသြးသစ္
ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္တိ့ုလို ဗကသေက်ာင္းသားမ်ားလည္းမပါေပ။ အလုပ္
သမားအေရး လယ္သမားအေရး ေက်ာင္းသားအေရးအပါ တက္ျကြလွဳပ္ရွားသူ ၄၀၀ ေက်ာ္ ေထာင္ထဲရွိဆဲ အမွဳရင္ဆိုင္ေန
ရဆဲ ျဖစ္သည္။

ေျပာရလ်င္ သစ္ခိုးမွဳျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ တသက္က်
သည့္ျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါးပါမိ၍ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ထပ္ေပါင္းခ်
ထားေသာ တရုတ္လြတ္ေပမဲ့ ေဆးေျခာက္တက်ပ္သား လက္ဝယ္
မိ၍ ေထာင္ ၆ ႏွစ္က်ခံေနရေသာ သရုပ္ေဆာင္ ရဲတ္ိုက္ ပင္မလြတ္ ။ ၂၀၁၂ ျကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတုန္း ေဒၚစုအတြက္
တက္ျကြစြာ မဲဆြယ္ေပးသူျဖစ္ရာ ၂၀၁၅ အတြက္ မဲဆြယ္မွာ
စိုးပုံရသည္။ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား နိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သူ
မ်ားမပါသျဖင့္ ျပည္သူကမျကိဳဆိုေပ။

ဒုတိယအခ်က္အေနႏွင့္ လြတ္သူ ၉၉ % ေက်ာ္မွာ ရာဇဝတ္မွဳ
က်ဴးလြန္သူမ်ား ဥကၠံ သံတြဲ စသည့္ဘာသာေရးအေရးအခင္းမ်ား
တြင္ပါဝင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ လက္ရွိ ရာဇဝတ္မွဳမ်ားႏွင္
ပတ္သက္ျပီး ရဲတပ္ဖြဲ့က မနိုင္မနင္းျဖစ္ေနသည့္အခ်ိန္ ေရြးေကာက္ပြဲ အျကိဳကာလတြင္ ရာဇဝတ္မွဳမ်ား မ်ားလာမည္ 
မျငိမ္မသက္ျဖစ္မည္ကို ျပည္သူမ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္မွဳပင္ ပိုလာရ
သည္ဟု ဆိုရမည္။

တတိယအခ်က္ကေတာ့ ျမစ္ျကီးနားေထာင္မွ တရုတ္သစ္သူခိုး
၁၅၅ ေယာက္လႊတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ သစ္တန္ ၄၀၀၀ ခိုးခုတ္ေနသည့္ တရုတ္သစ္သူခိုးမ်ားအား 
ဟိတ္ဟန္အျပည့္ျဖင့္ တရားရံုးမွ ေထာင္ဒဏ္တသက္တက်ြန္း
ခ်မွတ္ျပီး ၈ ရက္အျကာတြင္ လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အယူ
ခံ ၂ ျကိမ္ဝင္စရာမလို သမတထံအသနားခံစာတင္ရန္ပင္ မလို
ဘဲလႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ေစသက့ဲ့သုိ့ ဝန္ျကီးဦးေအာင္မင္းေျပာသည့္
က်ေနာ္တိ့ု တရုတ္ေျကာက္ရပါတယ္ ဆိုေသာစကားမွန္ေျကာင္း
အားျဖည့္ေပးလိုက္သလိုျဖစ္သည္။

ဤလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ အလြန္ျမန္ဆန္စြာ တရုတ္သစ္
သူခိုးမ်ားအား လႊတ္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္၏
အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအား ထိပါးခံရသည္ဟု 
ျပည္သူမ်ားကယူဆျကသည္။ ျမန္မာတိ့ုဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မာန္မာန
အားထိပါးေစ၍ အရွက္ေစသည္ဟု ျပည္သူမ်ားက ယူဆျကသည္။
သမတဦးသိန္းစိန္အစိုးရအား လူထုေထာက္ခံမွဳ အနိမ့္ဆုံးသုိ့
ထပ္မံက်ဆင္းေစသည္။
ဤအျကိမ္ သမတ၏တရုတ္သစ္သူခိုးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား တပ္မွ ေအာက္ေျခအရာရွိစစ္သည္မ်ားကလည္း
စိတ္ပ်က္ေျကာင္း အသံထြက္လာသည္ကို ေတြ့ရသည္။

သိ့ုရာ
တြင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ သမတသည္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာ
ခြင့္ကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ သေဘာတူညီမွဳႏွင့္သာ ျပဳလုပ္၍
ရသည္ကိုလည္း သတိခ်ပ္ဘို့လိုေပလိမ့္မည္။
တဖက္ကလည္း ဤျဖစ္ရပ္မွ တရုတ္တိ့ုအေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္
တြင္းဝင္ေရာက္၍ သစ္သတၲဳ သယံဇာတမ်ား ခိုးယူျခင္း လူကုန္
ကူးျခင္းမ်ားျပဳသည့္ တရုတ္မ်ားအား အကာကြယ္အကြယ္ေပးရန္
မသင့္သက့ဲသုိ့ ၎တိ့ုအားျမန္မာျပည္တြင္း လာေရာက္က်ဴးလြန္
သည့္ပစ္မွဳအရ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ပင္ တရားစီရင္အပစ္ေပးသင့္
သည္ဟု ျပည္သူမ်ားကပိုမိုယူဆလာသည္။

တရုတ္တိ့ုအားလည္း
ျမန္မာျပည္သူတိ့ု ပိုမိုစိတ္ပ်က္ေစသည္။
တရုတ္တို့က တရုတ္ျပည္တြင္း တရားမဝင္ အလုပ္သြားလုပ္ေန
သူ ျမန္မာ ၂၀၅ ဦးအား ျပန္လြဲႊေပးျခင္းျဖင့္ အျဖစ္အပ်က္အားျဖင့္
ေခ်လိုေသာ္လည္း အႏွစ္သာရမတူ။ ျမန္မာတိ့ုက တရုတ္ျပည္
တြင္းခိုးဝင္သည္မွ အျခားဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္မွဳမရွိ။ တရုတ္ဥပေဒ
တြင္းမွ အလုပ္မ်ားလုပ္ျကသည္သာျဖစ္သည္။ ယခုတရုတ္မ်ား
ကား ျမန္မာျပည္သုိ့ ခိုးဝင္ရံသာမက ျမန္မာျပည္သူမ်ား လက္မခံ
သည့္ ျပစ္မွဳမ်ားကိုက်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္သည္။

သမတ 

သမတအေနႏွင့္ သမတအျဖစ္ ဆက္လက္ယွဥ္ျခင္းျပဳမျပဳ
ကို၎ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မဝင္ကို၎ ေရြးေကာက္ပြဲအခ်ိန္နီးကပ္
လာသည့္တိုင္ထုတ္ေဖၚေျပာရန္ ေရႊ့ဆိုင္းေနခ့ဲသည္။ သုိ့ေသာ္
ေျပာမ့ဲေျပာေတာ့လည္း မိုးထဲ ေလထဲ ေရထဲ၌ဟုဆိုရမည္။
 ၂၀၁၅ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ နစ္ကီ ေအရွား ရီဗ်ဴး ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္
သူအေနႏွင့္ အသက္အရြယ္ႏွင့္က်န္းမာေရးအရ အနားယူခ်င္
ေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံေရးလမ္းေျကာင္းမွန္ကို ဦးေဆာင္မွဳ
ေပးနိုင္သည့္ လူငယ္လူလတ္ပိုင္းမ်ား အရမ္းနည္းေန၍ သမတ
ဆက္တာဝန္ယူလိုသည္ဟုဆိုလိုက္သည္။
သမတ ဆက္လုပ္မည္ကို ရိုးရိုးမဆို လူငယ္လူလတ္ပိုင္းမ်ား
အားပါေဝဖန္ပစ္တင္လိုက္သျဖင့္ လူငယ္လူလတ္ပိုင္းမ်ား၏
ျကီးစြာေသာ မေျကနပ္မွဳႏွင့္ စိတ္ပ်က္ျခင္းကိုခံလိုက္ရသည္။

လူလတ္ပိုင္း လုပ္ငန္းရွင္လည္းျဖစ္ ပညာရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ
က သူသာ ၆ လ သမတ လုပ္ခြင့္ရလ်င္ ဦးသိန္းစိန္ သမတသက္
တမ္း ၄ ႏွစ္သာေအာင္လုပ္နိုင္သည္။ မလုပ္နိုင္ပါက ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သတ္ေသျပမည္ဟု စိန္ေခၚသည္အထိ လူငယ္
လူလတ္ပိုင္းတိ့ု၏ မေျကနပ္မွဳေဖၚျပခ့ဲသည္။

သမတဦးသိန္းစိန္သမတ သက္တမ္းတြင္ ေအာင္ျမင္မွဳ အခ်ိဳ့
ရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္သည္ကလည္း မနည္းလွ။
လူတဦးခ်င္းဝင္ေငြ အနဲငယ္ျမင့္တက္လာသည့္တိုင္ ေငြေျကး
ေဖါင္းပြမွဳႏွင့္ ကုန္းေစ်းႏွံဳးျကီးျမင့္ကေတာ့ အဆမတန္ ျဖစ္သည္
ဟုဆိုရသည္။ ဦးသိန္းစိန္ သမတစတက္စဥ္ကာလက အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာ ၈၀၀ ေက်ာ္ရွိရာမွ ၅ ႏွစ္မျပည့္မွီအတြင္း
 ၁၂၀၀ ေက်ာ္သုိ့ေရာက္ရွိလာရာ ၎၏ သမတသက္တမ္းအတြင္း
ျမန္မာေငြေျကးေဖါင္းပြမွဳရာခိုင္ႏွံဳး ၅၀ ခန့္ရွိသည္ဟု ဆိုရမည္။
ယခင္ႏွစ္မ်ားက ေငြေျကးေဖါင္းပြမွဳ ရာႏွံဳးမွာ အနဲငယ္စီတက္သ
ျဖင့္ မသိသာေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေငြေျကးေဖါင္းပြမွဳမွာ သိသိသာ
သာ ခုန္တက္သျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္အခ်ိဳ့ ရပ္ဆိုင္းကုန္သည္ထိ
ထိခိုက္သည္ကိုေတြ့ရသည္။

ဦးသိန္းစိန္မွ ၎အင္တာဗ်ဴးတြင္ ဆက္လက္ေျပာျကားရာတြင္
လက္ရွိအေျခခံဥပေဒအရ သမတအား လႊတ္ေတာ္ရွိ အစုအဖြဲ့
မ်ားမွ တင္ေျမွာက္သည္ျဖစ္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္စရမလိုဟုဆို
ပါသည္။ အကဲခတ္မ်ားက ဦးသိန္းစိန္အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
မဝင္ဘဲ စစ္တပ္ကိုယ္စားလည္ေလာင္းမ်ားကတင္သည့္ သမတေလာင္းစာရင္းတြင္ ပါဝင္ရန္ ျကံရြယ္ပုံရသည္ဟုဆိုသည္။
သုိ့ရာတြင္ ျပည္သူေရြးေကာက္သည့္ ကိုယ္စားလည္ေလာင္းပင္
အေရြးမခံရသည့္သူက သမတျဖစ္လာမည္ကို ျပည္သူမ်ားက
လိုလားႏွစ္သက္မည္မဟုတ္သက့ဲ့သုိ့ နိုင္ငံတကာတြင္လည္း
သိကၡာရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

လက္ရွိျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ စစ္ဗိုလ္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳကို
ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ခံျပီးသကာလ အရပ္သား သမတ တစ္ေယာက္သာ
လိုလားေနသည္။ ထို့ျပင္ သမတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အေနႏွင့္
သမတသက္တမ္းေနာက္ဆုံးႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၅ အတြင္း လူထု
ေထာက္ခံမွဳ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ေစသည့္ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုျဖစ္ခ့ဲ့သည္။

ပထမတခုမွာ ၂၀၁၅ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန့က လက္ပတန္းေက်ာင္း
သားသပိတ္အား အင္အားသုံးေျဖရွင္းသည့္ ျပည္တြင္းေရးကိစၥ
တြင္ လူထုေထာက္ခံမွဳအနိမ့္ဆုံးသုိ့က်ေရာက္ခ့ဲသည္။

ထိ့ုျပင္
ဒုတိယအေနႏွင့္ ၂၀၁၅ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ေန့က တရုတ္သစ္သူခိုး
၁၅၅ ေယာက္အား ရက္ပိုင္းႏွင့္ျပန္လႊတ္ေပးခ့ဲသည့္ ျပည္ပေရးရာ
ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လူထုေထာက္ခံမွဳ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္သုိ့ ထပ္မံ
ေရာက္ရွိခ့ဲသည္။

သမတအတြက္ သူ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာ
ဆယ္စရာအျဖစ္က်န္ေနေသးသည့္ တနိုင္ငံလုံးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး
လက္မွတ္ထိုးနိုင္ေရးမွာလည္း ယခုထိ မေရရာေသးေပ။ NCA
လက္မွတ္ထိုးနိုင္အုံးေသာ္မွ ျပသနာမ်ားစြာက်န္ေနေသးမည္
ျဖစ္ေပသည္။ သမတေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးရဲထြဋ္ ေျပာသက့ဲသုိ့
စစ္လည္းတိုက္နိုင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလည္းယူေပးနိုင္သည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ျကီးမ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ဘိ့ုေတာ့ လိုေနေပအုံးမည္။

ဤသုိ့ေသာအေျခအေနတြင္ ၎ နစ္ကီ ေအရွား ရီဗ်ဴးႏွင့္
အင္တာဗ်ဴးတြင္ ဦးသိန္းစိန္ေျပာသည့္ သူအတြက္ သမတျဖစ္
သည္ထက္ အေရးျကီးသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္း
မွဳ ေရြးေကာက္ပြဲနိုင္သူ မည္သူမဆို သမတအျဖစ္ႏွင့္အစိုးရ
ဖြဲ့နိုင္သည့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းတာကို လိုလားေျကာင္း ဆိုထား
သည့္အခ်က္က သူအတြက္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိွဳင္ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲက အနိုင္ရသူ
မည္သူမဆို အသိအမွတ္ျပဳမည္ဟု ဆိုထားေပရာ သမတဦးသိန္း
စိန္အဖိ့ု လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမွ တက္လာသည့္အစုိးရအား
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းသည္ သူအတြက္ ျကီး
မားေသာ ဂုဏ္သိကၡာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။

 ေရေဘး 

၂၀၁၅ ဇုူလိုင္လ လယ္မွစေသာ မိုးသည္းထန္စြာရြာျခင္း ေလျပင္းတိုက္ျခင္းမ်ားေျကာင့္ ျမန္မာျပည္အႏွံ့အျပား ေရလႊမ္း
မိုးျခင္းဒဏ္ကို ခံျကရသည္။ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဖက္သတင္းမ်ား
အရ ေရေဘးဒုကၡသည္ ၆၇၀၀၀ မွ ၁၁၀၀၀၀ ထိရွိလာျပီး ဇူလိုင္
လအတြင္း ေသဆုံးသူ ၂၁ ဦးရွိျပီဟုဆိုသည္။မ်ားစြာေသာ အိမ္မ်ား စာသင္ေက်ာင္းမ်ား လယ္မ်ားေရနစ္ျမဳပ္သက့ဲ့သုိ့ တံတားမ်ား အေဆာက္အဦးမ်ားစြာ ပ်က္ဆီးသည္ကိုေတြ့ရသည္။

ေရလႊမ္းမိုးသည့္အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရ စစ္တပ္ ျကက္ေျခနီ အရပ္ဖက္အဖြဲ့အစည္းမ်ား UN နွင့္ INGO မ်ားက အကူအညီ ေပးလ်က္ ရွိသည္ ဟုဆ္ိုသည္။WFP ကလည္း လာမည့္ ျသဂုတ္လ ပထမပတ္မွစ၍ လူဦးေရ ၁၀၈၈၀ အတြက္ တလစာ
ရိကၡာေဝငွမည္ဟုဆိုသည္။
ေရစတင္ျကီးစဥ္ သမတႏွင့္ကာခ်ဳပ္ ေရျကီးရာ အရပ္ေဒသမ်ား
သုိ့သြားေရာက္ခ့ဲသည္ကိုေတြ့ရသည္။

ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ေန့က 
အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဗဟိုေကာ္
မတီ အစည္းေဝးသုိ့ သမတတက္ေရာက္ခ့ဲျပီး ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္
တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ စစ္ကိုင္းတိုင္း မေကြးတိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္
တိ့ုအား သဘာဝေဘးအႏၲရယ္က်ေရာက္ေသာ အျဖစ္ သမတ က
ေျကျငာခ့ဲသည္။
၎ ေကာ္မတီ၏အစည္းအေဝးသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ
လူမွဳဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
ဝန္ျကီးဌာနက ရိကၡာမ်ားေဝငွေနသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း စာရင္း
အတိအက်ထုတ္ျပန္မွဳ မေတြ့ရ။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ျကီးဌာန
ကမူ က်ိဳးပ်က္သြားေသာ တံတားမ်ားေနရာတြင္ ေဘလီတံတားမ်ား
ျဖင့္ အစားထိုးေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ ကာကြယ္ေရး
ဝန္ျကီးဌာနကမူ ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ စစ္နယ္အလိုက္
ေလယဥ္ ရဟတ္ယဥ္ ကား ေမာ္ေတာ္ စက္ေလွမ်ားျပင္ဆင္ထား
မွဳကို စာရင္းႏွင့္တကြ တင္ျပသည္ကို ေတြ့ရသည္။
ကာကြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေကာလင္း
ကန့္ဘလူေဒသ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးတြင္ တပ္မေလယဥ္
Y 8 တစီးျဖင့္ တေခါက္ MI 17 ရဟတ္ယဥ္ ၃ စီးျဖင့္ အေခါက္
၇၀ သယ္ေဆာင္ေပးခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ အျခားမီဒီယာသတင္း
မ်ားအရ ကေလးျမိဳ့သုိ့လည္း ရဟတ္ယဥ္ ၃ စီးျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရး
ပစၥည္းမ်ား ပို့ေဆာင္ေပးေနသည္ဟု ဆိုသည္။

သိ့ုေသာ္ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္ ေဘးအႏၲရယ္ႏွွင့္ပတ္သက္၍
က်ြမ္းက်င္သူမ်ားက အလားလာမ်ားတြက္ခ်က္၍ အေရးေပၚ
အေျခအေန ေျကျငာရန္ေစာစီးစြာတိုက္တြန္းခ့ဲေသာ္လည္း အစိုးရ
၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေနာက္က်သည္ဟုသုံးသပ္ျကသည္။

Eleven
media ၏သုံးသပ္ခ်က္မွာ

၁။ သတင္းထုတ္ျပန္မွဳအားနည္းသည္။

၂။ ျကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအစီအမံႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအစီစဥ္မ်ား
ေႏွင့္ေႏွးသည္။

၃။ လိုအပ္ေသာကူညီေထာက္ပ့ံမွဳ ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
အစီအမံ အားနည္းသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္အနွံ့အျပားျဖစ္ေနသည့္ ေရျကီးမွဳ ပ်က္ဆီးမွဳမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ေရး အခိုင္မာအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္း၍ ကယ္ဆယ္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အစိုးရ၏ဦးစီးဦးေဆာင္မွဳ
ျပဳရန္လိုအပ္သည္။ ေရပတ္လည္ဝိုင္းေနသည့္ သြားလာရန္ခက္
ခဲျပီး ရိကၡာ ျပတ္လပ္သည့္ေဒသမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ သယ္ယူ
ပို့ေဆာင္ေရးအကူအညီ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေနေပသည္။
အစိုးရအဖြဲ့ဝင္မ်ားအေနႏွင့္ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်
သြားေရာက္ျပီး အရပ္ဖက္အဖြဲ့အစည္းမ်ားေပါင္းစပ္ကာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ရအခ်ိန္ျဖစ္သည္။

သုိ့ေသာ္ ေရေဘးသင့္ေဒသ
မ်ားမွ ပန္းစီးျဖင့္ျကိဳဆိုခိုင္းသည့္ မသင့္ေတာ္ အျမင္မတင့္သည့္
ကိစၥမ်ား ေရွာင္ရွားသင့္သည္။ ထိ့ုျပင္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး
လုပ္ငန္းသည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္အကူအညီေပး
မွဳျဖစ္ေပရာ မဲဆြယ္သည္က့ဲသုိ့သေဘာထားကာ ဟိုပါတီ မလာရ
ဒီပါတီလက္မခံဆိုသည့္ အခ်င္းအရာမ်ားေရွာင္ရွားသင့္သည္။

မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒဦးစီးဌာ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လက္ရွိ
တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၁ ခုတြင္ေရေဘးသင့္ေနျပီး လာမည့္ ရက္
သတၲပတ္တြင္လည္း ပိုမိုဆိုးဝါးမည္ျဖစ္ရာ ပိုမို၍အားထုတ္ရန္
လိုေပမည္။
ေလာေလာဆယ္အေရးျကီးဆုံးမွာ အစိုးရအေနႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသမ်ားက္ို ေျကျငာရံုႏွင့္
မျပီးေသ။ ေလာေလာဆယ္လိုအပ္သည္မွာ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အေရးေပၚရံပုံေငြတရပ္ ထုတ္ျပန္
ေျကျငာရန္လိုအပ္သည္။

အကဲခတ္မ်ားက ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာ
အိႏၵိယနိုင္ငံ ကက္ရွမီးရားေဒသတြင္းေရျကီးစဥ္က ဝန္ျကီးခ်ဳပ္မိုဒီ
က အေရးေပၚရံပုံေငြ ေဒၚလာ ၁၂၅ သန္းအသုံးျပဳမည္ဟု ေျကျငာ
ခ့ဲသလို အရန္အျဖစ္ ေဒၚလာ ၁၇၀ သန္းထားရွိသည္ဟုေထာက္ျပ
ျကပါသည္။ အစိုးရတရပ္အေနႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးျပန္လည္ထူ
ေထာင္ေရးအတြက္ ေဘးဒုကၡေရာက္သူ တသိန္းေက်ာ္အတြက္
အေရးေပၚရံပုံေငြတရပ္ျပဌာန္းရန္ အထူးလိုအပ္မည္။
ေနာက္ဆက္တြဲအေနႏွင့္ဆိုလ်င္ သဘာဝေဘးအႏၲရယ္က်
ေရာက္သည္ဟု ေျကျငာထားသည့္ ေဒသမ်ားမွ အမတ္ေလာင္း
မ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းကိုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေရႊ့ဆိုင္း
ေပးသင့္သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ မွတ္ပုံတင္ျကရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္
သက့ဲ့သု္ိ့ အမ်ားအျမင္လည္း မတင့္တယ္ေပ။

ေရေဘး data credit Nhkum Hkawn Lung


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မုိးမခ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ

By

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေလာင္ရွင္ေတြရဲ႕...

Read more »

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ …

By

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ … (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၀၁၇ မုိးမခ...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္