တူေမာင္ညိဳ – ကညြတ္ကြင္းသား၏ ေနာက္ဆံုး နိဂံုးေလာ

August 15, 2015

တူေမာင္ညိဳ –  ကညြတ္ကြင္းသား၏ ေနာက္ဆံုး နိဂံုးေလာ

MoeMaKa  (၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္)

“ေမွာ္ဝန္းသား ဦးခင္ညြန္႔”ေတာ့ ဖတ္ခဲ့ၾကရၿပီးၿပီ။ မ်ားမၾကာမီ “ကညြတ္ကြင္းသား ဦးေရႊမန္း” စာအုပ္ ဖတ္ရေတာ့မယ္လို႔ ထင္ ရပါတယ္။  အာဏာဗဟုိခ်က္မ အနီးကေန  အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လြင့္စင္ကြာေဝးသြားခဲ့ၾကၿပီဆုိရင္ျဖင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြမွာ စာေရးခ်င္တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ ဒုနဲ႔ဒယ္နဲ႔ ေပၚလာတတ္တယ္ထင္ပါရဲ႕။ သူတုိ႔ေရးတာေတြထဲက လိမ္ညာတာေတြ၊ အကုန္သိအကုန္တတ္ ႂကြားလံုးထုတ္ေတြကို သည္းခံၿပီး သူတုိ႔အတြင္းစည္းမွာ အာဏာေျခပုန္းခုတ္မႈေတြ၊ တပည့္ေမြးဆရာေမြး၊ ဂုိဏ္းအုပ္စုေတြ ဘယ္လို အေကာက္ႀကံၾကတာေတြကို သူတုိ႔တေတြေရးတဲ့ စာအုပ္ေတြထဲကေန ေလ့လာသိရွိႏုိင္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုကို တစံုတရာအကဲခပ္ႏုိင္ပါ လိမ့္မယ္။  (ဗိုလ္)ဦးေရႊမန္းစာအုပ္ေရးပါလုိ႔တုိက္တြန္းပါတယ္။

ဗိုလ္ေရႊမန္းကို ႀကံ့ဖြံ႔ဥကၠ႒အျဖစ္ကေန ဖယ္ရွားလိုက္ၿပီ။ ဒါဟာ ဘယ္သူမွ ေမွ်ာ္လင့္ ေတြးထင္မထားတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစၥကေန ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို သေဘာေပါက္သြားေစခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေတြကဘာေတြလဲဆုိေတာ့ အမ်ားထင္ျမင္ယူဆ ေနၾကသလို “အာဏာ”ဆုိတာကို ခြဲေဝပုိင္းျခားထားတာမဟုတ္ဘူး။  ခြဲေဝပုိင္းျခားထားလုိ႔လည္းမရဘူး။ အာဏာဆိုတာ စစ္အုပ္စု “နံပတ္ဝမ္း”လက္ထဲမွာသာရွိၿမဲရွိတယ္။ “ဥပေဒျပဳေရး- အုပ္ခ်ဳပ္ေရး – တရားစီရင္ေရး” ဆုိၿပီး ခြဲျခားထားပါတယ္လုိ႔ ေျပာဆိုေနတဲ့ စကား ဟာလည္း  ယံုတမ္းစကားသာျဖစ္တယ္ဆုိတာ ထင္ရွားသြားပါတယ္။ တဆင့္တုိးၿပီး သိရွိလာရတာေတာ့   “နံပတ္ဝမ္း” ဟာ “စည္းကမ္း ျပည့္ဝတဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္”ေအာက္မွာ ကာခ်ဳပ္ ကိုသာမက ပါတီဥကၠ႒ကိုပါ စိတ္ႀကိဳက္ ခန္႔အပ္ႏုိင္တယ္၊  စိတ္ႀကိဳက္ဖယ္ရွားႏုိင္တယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ကို သိရွိလာေစပါတယ္။

အခုလို (ဗိုလ္) ဦးေရႊမန္းကို ဖယ္ရွားျပလိုက္လုိ႔ “နံပတ္ဝမ္း” ရဲ႕ အာဏာဟာ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ေနာက္မွာရွိတယ္လုိ႔ တထစ္ခ် ယူဆလုိ႔မရႏုိင္ပါဘူး။ လိုအပ္မႈနဲ႔အေျခအေနအေပၚမွာတည္ပါတယ္။ အကယ္၍သာ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ကို ဖယ္ရွားဖုိ႔ ၊ လက္ရွိကာခ်ဳပ္ကို ဖယ္ရွားဖုိ႔ လိုအပ္တယ္ဆုိရင္လည္း “နံပတ္ဝမ္း” ရဲ႕ အာဏာဟာ အျခားပံုစံတမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေဖာ္ျပမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဏာဟာ လက္ရွိတည္ရွိေနတဲ့ လူပုဂၢဳိလ္ေတြနဲ႔တြဲေျပာရမယ္ဆုိရင္ (ဗိုလ္) ဦးေရႊမန္း၊ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ လက္ထဲမွာ တကယ္တမ္း မရွိပါဘူး။ နံပတ္ဝမ္းလက္ထဲမွာသာရွိတာပါ။ “နံပတ္ဝမ္း” ခင္းေပးထားတဲ့၊ ေနရာခ်ထားေပးထားတဲ့ အာဏာရင္ျပင္ေပၚ မွာ  သူတုိ႔တေတြ တာဝန္အရ အသံုးေတာ္ခံၾကရင္း၊ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာ ပြတ္မိတုိက္မိၾကတာပါ။

“ နံပတ္ဝမ္း” နဲ႔ သူတုိ႔ အၾကားမွာ အာဏာကိစၥသြားၿပီး ပြတ္တုိက္ေနလို႔ဘယ္လိုမွမရႏုိင္ပါဘူး။ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။  အဲဒီလို ပြတ္မိတိုက္မိသြားရင္ အကဲသြားစမ္း မိရင္ ငါးပါးေမွာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ (ဗိုလ္) ဦးေရႊမန္းကိစၥက သူတုိ႔ခ်င္း(ဗိုလ္ေရႊမန္းနဲ႔ ဗိုလ္သိန္းစိန္) ပြတ္ၾက၊ တုိက္ရာကေန (ဗိုလ္) ဦးေရႊမန္းရဲ႕ထုိးႏွက္မႈဟာ (ဗိုလ္သိန္းစိန္တုိ႔တင္မကဘဲ) အရွိန္လြန္ၿပီး “နံပတ္ဝမ္း” ရဲ႕ အာဏာအသားႏု ကို သြားမိထိပံုေပၚပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဟုိက မေနသာပဲ ထၿပီး ဆံုးမပညာေပးလုိက္တာလုိ႔ ယူဆပါတယ္။

ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီတြင္းမွာ (ဗိုလ္) ဦးေရႊမန္းကို အရာခ်ဖယ္ရွားဖုိ႔ဆုိတာ သူတုိ႔ (ဗိုလ္သိန္းစိန္၊ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္၊ဗိုလ္ေဌးဦး)  ခ်ည္း လုပ္ လို႔မရပါဘူး။ “နံပတ္ဝမ္း”ရဲ႕ အမိန္႔နဲ႔ညြန္ၾကားခ်က္လိုပါတယ္။ (ဗိုလ္) ဦးေရႊမန္းကို အရာခ်ဖယ္ရွားၿပီး ဘယ္သူ႔ကိုတင္ရမယ္ဆုိတာ “နံပတ္ဝမ္း”က တခါထဲ ညြန္ၾကားအမိန္႔ေပးလိုက္တာပါ။ ပါတီအခင္းအက်င္းထဲက ဖယ္ရွားရတာမို႔ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း  [၉၉ (ခ)] ကို ကိုးကားေဖာ္ျပေနရတာပါ။ ဒီ “အေျခခံစည္းမ်ဥ္း [၉၉ (ခ) ]”  ဆုိတာ  အေပၚယံျပကြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ “အေျခခံစည္းမ်ဥ္း [၉၉ (ခ) ]” ကို ရဲလံုၿခံဳေရးက ေသနတ္နဲ႔ဝန္းရံအားျဖည့္ေပးပါတယ္။ ဒါေတြက အေပၚယံျပကြက္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကေတာ့ “နံပတ္ဝမ္း” ရဲ႕ အမိန္႔နဲ႔ညြန္ၾကားခ်က္ပါပဲ။  “နံပတ္ဝမ္း” ညြန္ၾကားခ်က္မပါဘဲ သူတုိ႔ခ်ည္းဆုိရင္(ဗိုလ္)ေရႊမန္းကလည္း ဒီလိုၿငိမ္ခံေနလိမ့္ မယ္ မဟုတ္ပါ ဘူး။ “နံပတ္ဝမ္း”ရဲ႕ အမိန္႔နဲ႔ညြန္ၾကားခ်က္မုိ႔သာ (ဗိုလ္) ဦးေရႊမန္း ငံု႔ခံေနရတာ၊ၿငိမ္ခံေနရတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ကို အရာခ်ျဖဳတ္ထုတ္ခဲ့စဥ္က “နံပတ္ဝမ္း”ရဲ႕ အမိန္႔နဲ႔ညြန္ၾကားခ်က္ကို အဓိကအေကာင္အထည္ေဖာ္သူဟာ (ဗိုလ္) ဦးေရႊမန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ “နံပတ္ဝမ္း”ရဲ႕ အာဏာနဲ႔အထာကို (ဗိုလ္) ဦးေရႊမန္းမသိဘဲ မေနပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔အလွည့္က် ေရာက္လာတဲ့အခါမွာလည္း အာခံလြန္ဆန္ဝ့ံမယ္လုိ႔လည္း မထင္ပါဘူး။
“၂၀၁၅ မွာ ရာႏႈန္းျပည့္အႏုိင္ရရမယ္” လုိ႔ ေျပာေနတဲ့ အတုိက္အခံပါတီအေနနဲ႔ ၂၀၁၅ မွာ ရာႏႈန္းျပည့္ႏုိင္မယ္/မႏုိင္ဘူး မသိႏိုင္ေသးေပမယ့္။ ဗိုလ္ေရႊမန္းကိစၥကေနေတာ့  အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔သင္ခန္းစာ “ရာႏႈန္းျပည့္”ရရွိသြားလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုမွာ “အေပ်ာ့အမာလုိင္း/အေပ်ာ့အမာဂုိဏ္းရယ္” လုိ႔မရွိပါဘူး၊ “အေပ်ာ့/အမာ” ဆုိတာ နံပတ္ဝမ္းရဲ႕ စီမံေနရာခ်ထားမႈေတြထဲက ပရိယာယ္ဆင္ကြက္တစ္ခု၊ ေထာင္ေခ်ာက္တစ္ခုသာျဖစ္ပါတယ္။ “နံပတ္ဝမ္း” စီမံေနရာထားမႈေပၚကေန သူ႔ေကာင္ေတြရဲ႕ အသံုးေတာ္ခံ မႈေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ တံလွ်ပ္ေတြမွ်သာျဖစ္ပါတယ္။ “တံလွ်ပ္ေရထင္ ေရႊသမင္ အလိုက္မွားတတ္တယ္” လုိ႔ဆုိတယ္ မဟုတ္ပါလား။ “တံလွ်ပ္နဲ႔ေရႊသမင္”ကို “နံပတ္ဝမ္း” ကပဲ စီရင္ဖန္ဆင္းထားတယ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ စစ္အုပ္စုဖန္တီးထားတဲ့ အခင္းအက်င္းထဲက ဂုိဏ္းအုပ္စုတစ္ခုကို ယုံစားၿပီး “ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔ /အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတုိ႔/ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရဖြဲ႔ေရးတို႔ ” ကို စိတ္ကူးယဥ္လို႔ မရႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳကို က်ေနာ္တုိ႔ ဒီမုိအတိုက္အခံမ်ား ရရွိလိုက္ပါတယ္။

ေနာက္္တစ္ခုဆက္ေျပာခ်င္တာေတာ့ ဒီမိုအတုိက္အခံအခ်ိဳ႕ေျပာေနၾကတဲ့  “ဝွက္ဖဲ” ကိစၥပါ။

“ဝွက္ဖဲ” ဆုိတာကို အာေတြ႔ၿပီး အဓိကေျပာေနၾကသူေတြဟာ “ဒီမိုေမေမ” ရဲ႕ မလိမ္မိုးမလိမ္မာ သားသည္းခ်ာေတြပဲျဖစ္ပါ တယ္။ “ဝွက္ဖဲ” ဆုိတာ အာဏာရွိသူပဲ ကုိင္ႏုိင္တဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာမဲ့သူမွာ ဘာဝွက္ဖဲမွမရွိပါဘူး။ “ဝွက္ဖဲ” လည္း မကိုင္ႏုိင္ပါ ဘူး။  ရွိေနတယ္လို႔ထင္ေနတာ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္မႈသာျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ေစ့မွိတ္ အထင္ႀကီးမႈသာျဖစ္ပါတယ္။

“ဒီမိုေမေမ့”ဆီမွာ ဝွက္ဖဲမရွိပါဘူး၊ “လီလီပန္းမ်ား” သာရွိပါတယ္။

လာမယ့္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြျပန္လည္စတင္ပါလိမ့္မယ္။ ကညြတ္ကြင္းသားရဲ႕ မ်က္ႏွာထားနဲ႔ေျပာစကားကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ ၾကည့္ရႈ နားေထာင္ အကဲခပ္ၾကပါစုိ႔။ ကညြတ္ကြင္းသားအေနနဲ႔  “မိမိကုိယ္ကုိ မိမိလည္း သနား တယ္။ အတုိက္အခံကိုလည္းသနားတယ္” လို႔ ထပ္ေျပာေလအံုးမလား။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

3 Responses to တူေမာင္ညိဳ – ကညြတ္ကြင္းသား၏ ေနာက္ဆံုး နိဂံုးေလာ

 1. ဇာနီၾကီး on August 15, 2015 at 7:33 am

  ပြင့္လင္းစြာခြဲျခားစိတ္ျဖာမႈပါ။
  စစ္ဗိုလ္မ်ား စစ္အာဏာသိမ္းဖို႕ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အလားတူ အတိုက္ခံမ်ား အစိုးရဖြဲ႕ဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေတာ့ ဦးေရႊမန္း သမၼတျဖစ္ေရးလိုပဲ အလြန္ခက္ခဲသြားပါတယ္။ အစိုးရကို စိုးမိုးသူကေတာ့ စစ္တပ္ပဲ ဆိုတာ ျပလိုက္ပါတယ္။ လိုအပ္ရင္ အင္အားသံုးေခ်မႈန္းတာမ်ိဳး လုပ္မယ္၊ တရုပ္အစိုးရ အေမရိကန္အစိုးရေတြလဲ ဝင္ေျပာလို႕ မရမဲ့ ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားလဲ မတတ္ႏိုင္အေျခေနမ်ိဳးပါပဲ။

  ေဆာင္းပါးအရေတာ့ အျငိမ္းစား တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးဦးသန္းေရႊ အာဏာကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲပါပဲ။

 2. Ba Ba Gyi on August 15, 2015 at 6:23 pm

  ျမန္မာျပည္ကိုစတင္ဖ်က္ဆီးသူက “ဗမာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ဒုတိယဖခင္ႀကီး” ဗိုလ္ေနဝင္း။
  ဆက္လက္ဖ်က္ဆီးသူေတြက သူ႔သားတပည့္ေျမးတပည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ။
  “ဒုတိယဖခင္ႀကီး” ဗိုလ္ေနဝင္းနဲ႔သမီး၊ သမက္၊ေျမးေတြကိုဖမ္းခ်ဳပ္ၿပီး ဇာတ္တူသားစားျပခဲ့တဲ့ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးက “တတိယဖခင္ႀကီး” ဗိုလ္သန္းေရႊ။
  “တတိယဖခင္ႀကီး”ဘုန္းႀကီးေနဆဲဘဲ။ ဘယ္ေတာ့မ်ားထပ္ၿပီးဇာတ္တူသားစားျပမည့္ “စတုတၳဖခင္ႀကီး”ေပၚလာဦးမွာလဲ။ ျမန္ျမန္ေပၚလာပါေစ။

 3. Dr. Zhivaka(Kambawza) on August 15, 2015 at 11:01 pm

  According to Mao’s Thought( Chairman Mao Xi Tong ), POWER comes from the barrel of gun. In Myanmar Political Arena, ” No One “is above me because I am number”ONE”. Apparently on paper & propaganda- No one is above the Law. I am not an ordinary king. I am Universe Ruler( Set kyet wa day Min). I can do as I like before I die. I am so called Buddhist learning Buddha’s Dhamma for NOTHING practically.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)