ၿငိမ္းခ်မ္းေအး – ၂၇ ႏွစ္သား NLD နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

August 21, 2015

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး – ၂၇ ႏွစ္သား NLD နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
(မိုးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၂၁၊ ၂၀၁၅

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (National League For Democracy) ဗမာ့ႏိုင္ငံေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးမွာ ဝင္ေရာက္လႈပ္ ရွားခဲ့တာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ၂၇ ႏွစ္ ရွိပါၿပီ။  NLD တကယ္စတင္ တည္ေထာင္ဖြဲ႕ခဲ့တာက ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ပါ။  ဗိုလ္မွဳးခ်ဳပ္ေဟာင္းေအာင္ႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းၾကည္ေမာင္ အစု၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေရႊ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရတင္ဦး ဦးေဆာင္တဲ့ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအစု၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဆရာဦးဝင္းတင္ အပါအဝင္ တတ္သိပညာရွင္မ်ားအစု၊ ၁၄ ဦးစီ ၃ စု စဖြဲ႕ခဲ့တယ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ တရားဝင္ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ (၁) ျပည္သူကို ထုတ္ျပန္တယ္။  “..ရဟန္း ရွင္လူ က်ာင္းသား ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲႀကီး ေအာင္ပြဲခံ သည္အထိ အရွိန္အဟုန္ တိုးျမႇင့္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသား ျပည္သူ ရဟန္း ရွင္လူ လူတန္းစား အလႊာအသီးသီး ပါဝင္စုစည္းေသာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းတရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီ..” ဆိုခဲ့တယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ NLD စဖြဲ႕ဖို႔ ျပင္ဆင္ စိတ္ကူးတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကစဥ္အခ်ိန္ ႏိုင္ငံေရး ကနဦး ဘဝမွာကတည္းက သူေဖာ္ေဆာင္မယ့္ လမ္းစဥ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ‘တည္’ ခဲ့ႏိုင္တယ္။  အဲဒီအခ်ိန္မွာ စက္တင္ဘာ ၁၈ စစ္တပ္က အာဏာ ထိပ္သိမ္းမႈ ျဖစ္ထားၿပီးၿပီ။  လူသတ္ပြဲ၊ လူဖမ္းပြဲေတြကလည္း ဆက္တိုက္ ျဖစ္ခဲ့၊ ျမင္ၿပီးခဲ့ၿပီ။  အဲသလိုအေနအထားမွာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အၾကမ္းမဖက္ေရး ဂႏၵီဝါဒက်င့္သံုးမယ္၊ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက တိုက္မယ္၊ ေတာမခိုဘူး၊ လက္နက္ မကိုင္ဘူး၊ ေျမေအာက္မလွ်ိဳးဘူးဆိုၿပီး ေဖာ္ေဆာင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ နည္းနာကို ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။

NLD ဖြဲ႕ရာမွာလည္း ဒီလမ္းစဥ္အတိုင္း အၾကမ္းမဖက္ေရးဝါဒစြဲကိုင္ခဲ့တယ္။  NLD ဟာ ၁၉၈၈ လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီး ေနာက္ပိုင္း နဝတစစ္အစိုးရ ဖိႏွိပ္မႈ ျပင္းထန္ခ်ိန္၊ ႏိုင္ငံေရး အကဲဆတ္ခ်ိန္ေတြမွာ တပ္မွဴးေဟာင္းတခ်ိဳ႕ စစ္တပ္နဲ႔ ရန္မ မ်ားခ်င္ခဲ့တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ေတြရွိခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီကာလ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး ရွစ္ေလးလံုး လူထုအံုႂကြမႈႀကီးနဲ႔အတူ ေရခ်ိန္ျမင့္ေနခ်ိန္မွာ ျပည္သူ႔ေရွ႕က မားမားရပ္ မေၾကာက္တရားျပ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။  ထိုက္သင့္ တဲ့ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲ ေဖာ္ေဆာင္မႈေတြ လုပ္ခဲ့ႏိုင္တယ္၊ မူဝါဒေတြ ခ်ျပႏိုင္ခဲ့တယ္၊ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ျဖစ္ခဲ့တယ္။

အခု (၂၇) ႏွစ္ ၾကာခဲ့ခ်ိန္မွာ..။

လက္ရွိတိုင္ ဗမာ့ဒီမိုကေရစီခရီးၾကမ္းမွာ NLD ဟာ အျငင္းပြားဖြယ္မရွိ တပ္ဦးက ေခါင္းေဆာင္ေနရာရွိေနဆဲပါ။  ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာအထိ ဖြဲ႕စည္းစဥ္က ရန္မွန္းခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီလဲ။  NLD ဟာ လူထု လူတန္းစားအသီးသီးရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ အမ်ားဆံုး ရွိဆဲဆိုတာလည္း အမွန္ပါ။  ဒါေပမဲ့ ျပည္သူ႔အားကို ဘယ္ေလာက္ ကိုးစား ယံုၾကည္ အၾကမ္းမဖက္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ဦးေဆာင္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သလဲ။

ပထမေမးခြန္းအတြက္ လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ စစ္ဖြဲ႕စည္း ပံုျပင္ေရးနဲ႔ စတင္ခ်ိန္ကတည္းက ကိုင္ဆြဲလာတဲ့ ရွစ္ေလးလံုးရည္မွန္းခ်က္ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ခရီး မေျမာက္ေသးတာကေတာ့ ထုတ္ေျပာစရာမလိုေအာင္ ထင္ရွားေနပါတယ္။  ဒုတိယေမးခြန္းအတြက္လည္း NLD ဗဟို ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းရဲ႕ အၾကမ္းမဖက္ လူထုလႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ဦးေဆာင္မႈ၊ ဝန္းရံမႈအားနည္းခဲ့ေၾကာင္းကို ၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံတဝွမ္းျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ သပိတ္တိုက္ပြဲေတြကို ႏိုင္ငံေရး မူဝါဒ၊ ရပ္တည္ခ်က္အရ ခိုင္မာတဲ့ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္အားေပးဝန္းရံမႈ မျပဳခဲ့ျခင္းက အေျဖထင္ရွားေပးေနပါတယ္။  NLD ဗဟိုေခါင္းေဆာင္ပိုင္းနဲ႔ ဝန္းရံသူ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြ တက္ၾကြတႀကီးပါခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္လူထုလႈပ္ရွားမႈတခုျဖစ္တဲ့ ၄၃၆ ျပင္ေရး လူထုလက္မွတ္ထိုးလႈပ္ရွားမႈ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ခဲ့ျခင္းကလည္း ဥပမာအျဖစ္ျပသခဲ့ပါတယ္။

အႏွစ္သေဘာမွာေတာ့ ၂၇ ႏွစ္ အၾကာမွာ အၾကမ္းမဖက္ စစ္အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရးကေန စစ္လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္ စစ္ဖြဲ႕ စည္းပံုကို က်မ္းသစၥာဆို အဆင့္ထိ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။  စစ္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း လက္ညႇဳိးေထာင္ ေခါင္းညိတ္အဆင့္ မျဖစ္ ရံုတမယ္ မလႈပ္သာ မလွည့္သာ အတုန္႔အေႏွာင္ခံခဲ့ရတယ္။  ၂၀၁၅ အလြန္မွာလည္း အစိုးရဖြဲ႕ဖို႔အေရး မေသခ်ာ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုခ်ဳပ္ကိုင္ကန္႔သတ္မႈေတြေၾကာင့္ ‘ကိုယ့္လူေတြ’ လႊတ္ေတာ္မွာ မ်ားလာေကာင္းေပမဲ့ အေရးအေၾကာင္း ျဖစ္လာခ်ိန္၊ လူထု အက်ိဳးနဲ႔ စစ္အုပ္စုအက်ိဳး စစ္တပ္အာဏာ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈေတြျဖစ္လာခ်ိန္တိုင္း ‘သူ႔ဘက္သား’ ပဲ ၂၀၁၂- ၂၀၁၅ အတိုင္း ၂၀၁၅ အလြန္မွာလည္း ျဖစ္ဖို႔မ်ားလ်က္ပါပဲ။  ဒါက ျငင္းမရတဲ့ အေျခခံသေဘာအေနအထား အခ်က္ႀကီး ‘the bottom line’ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ NLD ဟာ ‘ဥပေဒေဘာင္အတြင္း’ ဆိုတာရယ္၊ ‘တရားဝင္မႈ’ ဆိုတာရယ္ကို စတင္ခ်ိန္ကတည္းက အျမဲ အေလးထားခဲ့ပါတယ္။  ၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္း စစ္လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးလမ္းကို ေလွ်ာက္၊ ပါတီမွတ္ပံုျပန္တင္ျခင္းကိုက အေမရိကန္ အပါအဝင္ အေနာက္အုပ္စုက ပထဝီႏိုင္ငံေရး၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းကို တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔အၿပိဳင္ လႊမ္းမိုး အာဏာခ်ိန္ခြင့္လွ်ာညွိလိုမႈ Blessing ရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့ ဝတ္စံုလဲ စစ္တပိုင္းအစိုးရအသစ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းတဲ့ ‘တရားဝင္မႈ’ ကို လိုခ်င္လို႔ ျဖစ္ခဲ့ရတာပါ။  ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခါးခါးသီးသီး အေက်ာက္အကန္ ကန္႔ကြက္စရာ မရွိပါ။

ဒါေပမဲ့ ေမးခြန္းထုတ္ရာမွာက ‘ဘယ္သူက ဘယ္သူေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြလဲ’၊ ‘ဘယ္သူက သတ္ မွတ္တဲ့ တရားဝင္မႈလဲ’ ဆိုတာပါ။  ဒါကို ေစာေၾကာဆန္းစစ္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ေတြအၾကား၊ ရႈပ္ေထြးမႈေတြအၾကား၊ စစ္ အုပ္စုရဲ႕ ေအာက္လံုး ေျခထိုးမႈေတြၾကားမွာ အမွီအခိုကင္း လြတ္လပ္ လမ္းေဖာက္တတ္တဲ့ ေနာက္လိုက္ အစုအဖြဲ႕ တည္ ေဆာက္မထားႏိုင္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ပါတီမွာ တကိုယ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ၾကဲရင္း အခုအခ်ိန္မွာ လိုအပ္တဲ့ ေမးခြန္းေတြထုတ္ဖို႔၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ အားနည္း ႏႈတ္နည္းသြားေနတယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆရပါတယ္။

‘မတရားတဲ့ အမိန္႔အာဏာဟူသမွ် တာဝန္အရ ဆန္႔က်င္ၾက’ အစား ‘တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး’ ဆိုတာကိုသာ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ သံုးစြဲလာခဲ့တယ္။ စစ္တပိုင္းအစိုးရရဲ႕ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မွာ ဝင္ေရာက္ ပါဝင္ေနေပမယ့္ ‘မတရား ဥပေဒ ပေပ်ာက္ေရ’ ကိုေတာ့ ထိေရာက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ၿပီး ခ်ိန္မွာ ႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ တိုင္းျပည္မွာ ဗိုလ္က်ႏိုင္ငံေရး ပါးဝအံတိုေနၿပီျဖစ္တဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားက တမ္းၿပီး ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ရာထူးကိုေပး သူ႔ၾသဇာ က်ယ္ျပန္႔ လူထုခ်စ္မႈ ေလာင္းရိပ္ အကာအကြယ္ကိုယူ အသံုးခ်ခံထိခဲ့တယ္။  ဒါကို လိမၼာပါးနပ္ အလုပ္နဲ႔ေရွာင္မႈတိမ္းမႈ၊ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာထဲက လူထုအက်ိဳးကာကြယ္မႈေတြ ထိထိေရာက္ ေရာက္ မလုပ္ခဲ့ႏိုင္ပါဘူး။  ‘တိုင္းျပည္အတြက္ အသံုးခ်ခံပါတယ္’ ဆိုတဲ့ လက္ေတြ႕ မူဝါဒ အႏွစ္သေဘာ မေဖာ္ေဆာင္ႏို္င္တဲ့ စကားအလွသာ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။

ဥပမာ – အသံုးခ်ခံအျဖစ္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိစၥမွာ လက္လြတ္စပယ္ေတြ ဇြတ္အတင္း လုပ္ခဲ့ေျပာခဲ့ရတယ္။  ‘မီးေလာင္ ဗံုး’ ကေန ‘မီးခိုးဗံုး’ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။  တရားရံုးေတာင္ မတင္ႏိုင္ေသးတဲ့ ရဟန္း ျပည္သူအေပၚ အၾကမ္းဖက္ခဲ့သူ အာဏာကိုင္အုပ္စိုးရမ္းကားသူမ်ားရဲ႕ လက္ကိုင္တုတ္ တရားခံမ်ားကို ‘သံသယ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိတယ္’  ဆိုၿပီး အခမဲ့ ေမတၱာရိက ေရွ႕ေနလိုက္ေပးခဲ့တဲ့အထိ စကားေတြကို အံ့ၾသတုန္လႈပ္ဖြယ္ ၾကားခဲ့ရတယ္။  ေဒသခံ လူထုခမ်ာ ‘ေနာက္ဆံုး ေျမလည္း ဆံုး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ဆံုးခဲ့ရတယ္’ ဆိုၿပီး ဝမ္းနည္းတႀကီး ရင္ဘတ္စည္တီး ထုတ္ေျပာရခဲ့တဲ့ အျဖစ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။

၂၀၁၄ ဒီမိုကေရစီပညာေရး ေက်ာင္းသာလႈပ္ရွားမႈဆိုလည္း စစ္လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး အတြင္းကပဲ၊ အၾကမ္းမဖက္မူေဘာင္ ထဲက လုပ္သာတဲ့ အလုပ္၊ ဦးေဆာင္မႈေတြကို NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ပါးနပ္ကၽြမ္းက်င္ Smart က်က် မခ်ႏိုင္ခဲ့တဲ့အျပင္ ေအာက္ေျခ ပါတီဝင္မ်ားကိုေတာင္ ပါတီလႈပ္ရွားမႈမဟုတ္တဲ့ လမ္းေပၚထြက္ႏိုင္ငံေရးမွာ မပါရ၊ မကူရ စာထုတ္တဲ့ အဆင့္ အထိ ျဖစ္ခဲ့တာေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ဒီႏွစ္ခုက ျမင္သာတဲ့ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသား ျဖစ္စဥ္ေတြကို ထုတ္ႏႈတ္ျခင္းသာပါ၊  အ လားတူ ျဖစ္စဥ္ေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။  ႏွေျမာတသ ယူက်ံဳးမရေတြခ်ည္းပါပဲ။

ဒါေပမဲ့ ဒီလို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အလိုက် ‘ႏိုင္ငံေရး လိုက္ေလ်ာမႈ’ အတြက္ အဆံုးသတ္ရလဒ္ အခုအခ်ိန္မွာ ဘာအက်ိဳးမွ မထြက္၊ အေလွ်ာ့အတင္း၊ အေပးအယူသေဘာေတာင္ အရာမထင္ မက်န္ခဲ့ဖူးဆိုတာကို အထြက္ခတ္ ခတ္ေနတဲ့ စစ္ဗိုလ္ ေဟာင္းမ်ား အစိုးရ၊ စစ္တပ္ပါတီနဲ႔ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ၂၀၁၅ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြက ျပေနပါတယ္။  လက္နက္ကိုင္ထား လ်က္ရွိသူ လက္ရွိစစ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းရဲ႕ သေဘာထားကိုလည္းေလ့လာၾကည့္ပါဦး။

လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ (RFA) ျမန္မာပိုင္း ၾသဂုတ္ ၂၀၊ ၂၁ ရက္ေန႔ ေရဒီယို ေမးျမန္းခန္းအထိ စာနယ္ဇင္း ေတြ႕ဆံု ေျဖၾကားမႈတိုင္းမွာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ သေဘာထားေတြက တပ္မေတာ္ရဲ႕စစ္မွန္တဲ့သေဘာထားေတြကို ျပေနပါတယ္။  တပ္မေတာ္က အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္က႑မွာ  ဆက္လက္ပါမယ္၊ အခ်ိန္အပိုင္းအျခား ေျပာလို႔မရဘူး၊ ဒို႔တာဝႏ္အေရးသံုးပါး မထိပါးႏိုင္တဲ့အထိ ပါေနရမယ္၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုႀကီး မၿပိဳကြဲဖို႔ ကာ ကြယ္ရမယ့္ တာဝန္ အစရွိတဲ့ ဗိုလ္ေနဝင္း-ဗိုလ္စန္းယု မဆလေခတ္ကေန ဗိုလ္ေစာေမာင္-ဗိုလ္သန္းေရႊ နဝတ၊ နအဖ ေခတ္အထိ ကိုင္ဆြဲလာတဲ့ အပ္ေၾကာင္းထပ္ သေဘာထားနဲ႔ တပ္မေတာ္အဓိက စစ္ဝါဒမ႑ိဳင္ သမိုင္းအျမင္ကိုပဲ ကိုင္စြဲေနလ်က္ပါပဲ။  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ပစ္မွတ္ထားမႈကိုပါ မေျပာင္းလဲေၾကာင္းကို ၅၉-စ သမၼတအရည္အခ်င္းကန္႔သတ္မႈနဲ႔  ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ ရဲ႕ သားသမီးေျမးအထိ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သူေတြပဲ လက္ခံႏိုင္မယ္၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ ၾကည္ျဖဴသူ သမၼတ ျဖစ္တာပဲ လက္ခံတယ္ဆိုတဲ့ RFA ျမန္မာပိုင္းကို ေျဖၾကားခဲ့မႈေတြက သက္ေသျပေနပါတယ္။

ဆိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD အေနနဲ႔ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အားစိုက္သလို ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္မွာလည္း အမွန္တကယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ နည္းဗ်ဴဟာ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ၊ ခိုင္မာတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ ခ်မွတ္မႈေတြ ရွိဖို႔ လိုေနပါတယ္။  အခုလည္း ရွိတယ္ ဆိုရံုနဲ႔ မရပါ။  လက္ရွိအေနအထားက အေကာင္းဆံုးမျဖစ္ခဲ့လို႔ ဘာမွ မေျပာင္းခဲ့တာဆိုတာကို လက္ခံ၊ ဝန္ခံႏိုင္ရပါမယ္။  ဒါေတြအျပင္  NLD မွာ တျခား တာဝန္ခံ ေျဖရွင္းစရာ တိုင္းျပည္ အေရးအရာေတြလည္း အမ်ားႀကီး က်န္ေနပါေသးတယ္။

၂၆ ႏွစ္ျပည့္ ၂၀၁၄ ႏွစ္ပတ္လည္တုန္းက NLD က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။  လတ္တေလာ တာဝန္ ၂ ရပ္ ရွိတယ္ ဆိုခဲ့ပါတယ္။  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ေရး ၂ ခ်က္ပါ။  NLD လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရး ဝင္ခဲ့ရျခင္း အေၾကာင္း တခ်က္ျဖစ္တဲ့   ရပ္စဲေရး အတြက္ အေရးပါတဲ့ ဖက္ဒရယ္ကိစၥကို ဦးထိပ္တင္ဆဲျဖစ္ေနတာ ဝမ္းသာစရာပါ။  အရင္ကတည္းကလည္း တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ယံုၾကည္လို႔ ဒုတိယပင္လံု ညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယံုၾကည္ တာဝန္ သက္ႏွင္းေပးခဲ့တဲ့ မေဝးေသးတဲ့ သမိုင္းရွိပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ NLD အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း မဟာမိတ္ျပဳ၊ ယံုၾကည္မႈ အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္မႈ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီလဲ။  အခု ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ NLD ဟာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု ပါတီမ်ားနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္တဲ့ ပူေပါင္းမႈ၊ သေဘာတူညီမႈေတြ မတည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။  တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေဒသေတြမွာ ကိုယ္စားလွယ္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ေရွာင္ေပးမႈ၊ နားလည္မႈယူမႈေတြလည္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။  ပါတီအတြင္းမွာပဲ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး၊ ဘာသာဝင္ေတြကို ဦးစားေပး စဥ္းစား လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးပါတယ္ ဆိုတဲ့ မူပဲ ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ေရးမွာကို ခ်မွတ္ထားတဲ့ ပါတီမူေတြျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး၊ ပညာတတ္၊ လူငယ္၊ တိုင္းရင္းသား နဲ႔ ပါတီအေပၚ ႏွစ္ရွည္လမ်ားသစၥာေစာင့္သိခဲ့သူ ဦးစားေပးမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို တကယ္ေရြးခ်ယ္ခ်ိန္မွာ အျပည့္အဝ မလိုက္နာႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။  ဥပမာ – ပညာလည္းတတ္ လူငယ္လူရြယ္ပိုင္းလည္းျဖစ္၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာနဲ႔ သမိုင္း လည္းရွိသူ ေဒါက္တာ ညဳိညဳိသင္း၊ ကိုကိုႀကီးတို႔ကို တရားဝင္ပါတီဝင္အျဖစ္ တေလွ်ာက္လံုး ရပ္တည္ခဲ့တာမဟုတ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုၾကည့္ၿပီး မေရြးခဲ့တာဟာ မူအရဆိုရင္ လက္ခံရမွာပါ။

ဒီမူဟာ အျခား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈေတြကိုပါ တေျပးညီသက္ေရာက္ရပါမယ္။ ပါတီဗဟိုက ေနာက္ဆံုး အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ တျခားေရြးခ်ယ္မႈစာရင္းမွာ ဒီမူကို ဆန္႔က်င္တာေတြ အမ်ားႀကီးပါေနေတာ့ ဒီကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္မႈ အျငင္းပြားမႈေတြဟာ လူအမ်ားၾကား သတင္းျဖစ္၊ စာနယ္ဇင္းေပၚေရာက္၊ မလိုလားအပ္ဘဲ ပါတီတြင္းနဲ႔ ဝန္းရံသူ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားၾကား စည္းလံုးေရးၿပိဳကြဲစရာ ျဖစ္ခဲ့ရသလို၊ NLD နဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္အေပၚ မျဖစ္မေန ယံုၾကည္ေမွ်ာ္ကိုး အားထားေနၾကရတဲ့ လူထုလူအမ်ားအတြက္လည္း စိတ္ရႈပ္ေထြးစရာ၊ အျမင္အေတြး ေဝဝါးစရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။  ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီမရွိမႈ၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားမႈ၊ ခိုင္မာၾသဇာရွိတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပ ေခါင္းေဆာင္ ေတြ မေမြးထုတ္ႏိုင္မႈ၊ အခ်င္းခ်င္း ေသြးထိုး၊ ေသြးကြဲ ေနရာလုမႈ စတဲ့ လူထု အားေလ်ာ့စရာသတင္းေတြ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။

ႏို႔ေပမဲ့ အာဏာထိုင္ခံုလုပြဲေတြမွာ ပိုမိုပြဲၾကမ္း၊ လက္နက္သံုးအဓမၼစရိုက္ကို သမိုင္းစဥ္လာမပ်က္ ထုတ္သံုးခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ ပါတီၾက့ံခိုင္ေရးရဲ႕ ျဖဳတ္ထုတ္ပြဲသတင္းေတြ ဆက္တိုက္တက္လာခဲ့ေတာ့ လူထုလူအမ်ားၾကားမွာ အျဖဴ၊ အမည္းေတာ့ သဲကြဲေနေသးပါတယ္။  ႏိုင္ငံေရးရုပ္ပ်က္မႈေတာ့ တဆံုးအလြန္အကၽြံ မျဖစ္ေသးဘူးလို႔ NLD ေထာက္ခံသူမ်ားၾကား ေဖာ့ သံုးသပ္လို႔ေတာ့ ရပါတယ္။  စစ္အုပ္စုရဲ႕ ဘယ္ေတာ့မွမေျပာင္းတဲ့ (မေျပာင္းမယ့္) အာဏာဆုပ္ကိုင္ေရးလမ္းစဥ္ နည္းနာ ေဟာင္းေတြ က်င့္သံုးျမဲျဖစ္ေၾကာင္းဟာ စားေနက် ဇာတ္တူသားဇာတ္လမ္းေတြခင္း၊ လက္နက္အားကိုး အင္အားသံုးၿပီး ဗိုလ္ေရႊမန္းကို သင္းသတ္ခဲ့ျခင္းနဲ႔ ျပခဲ့တယ္။

ဒီျဖစ္စဥ္မွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ လူထုပို အျမင္ဝါးစရာ မွတ္ခ်က္တခ်ိဳ႕ျပဳခဲ့ပါတယ္။  လူထုအက်ိဳးစီးပြားေတြကို တသက္လံုး မိသားစုအင္ပါယာအလိုက္ ဗိုလ္က်ျခယ္လွယ္ ဝါးၿမိဳေနတဲ့ ဗိုလ္ေရႊမန္း ‘မိတ္ေဆြစစ္’ စကားလံုး မလိုအပ္ဘဲ သံုးခဲ့ပါတယ္။  တကယ္ေတာ့ ဒီလို မဟာမိတ္ျဖစ္ေၾကာင္းျပလိုမႈဟာ ဗိုလ္သိန္းစိန္၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ ပါတီ၊ စစ္တပ္ အင္အားပူးေပါင္း ေရရွည္ အာဏာႏိုင္ငံေရးျမဲဖို႔ စနစ္တက် ၾကံစည္ေနတဲ့ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အက်ည္အတည္း၊ လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ကို အသံုးမတည့္ပါဘူး။  မူဝါဒသေဘာအရဆိုလည္း လူထုရန္သူအႀကီးစားကို “မိတ္ေဆြစစ္’ ဆိုခဲ့ျခင္းဟာ လူထုေခါင္းေဆာင္တေယာက္အေနနဲ႔ အင္မတန္ အေျမႇာ္အျမင္ကိုအေျခမခံဘဲ စကားေျပာရာ ေရာက္ခဲ့ပါ တယ္။

အာဏာႏိုင္ငံေရး စကားလံုးအလွ သီအိုရီပ်က္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ‘ရန္သူရဲ႕ ရန္သူဟာ မိတ္ေဆြ ျဖစ္တယ္’ ဆိုတာ လူထုေခါင္းေဆာင္ တေယာက္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ိဳးမွာမွ မသံုးသင့္ပါဘူ။  လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအရလည္း ဆိုခဲ့သ လို ဒီစကားက အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ အေထာက္အကူ မျဖစ္ပါဘူး။

ဗိုလ္ေရႊမန္း က်ဆံုးျခင္း ျဖစ္စဥ္မွာ လူထု အျမင္အာရံုၾကည္လင္ လမ္းမွန္၊ ကမ္းမွန္ ျမင္ေရး အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဦးေဆာင္မႈၾသ ဝါဒေတြလည္း လူထုေခါင္းေဆာင္နဲ႔ လူထုပါတီက မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။  တကယ္ေတာ့ စစ္အုပ္စုသမိုင္းမွာ အာဏာႏိုင္ငံေရး၊ ထိုင္ခံုလုေရးအတြက္ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့ေပမယ့္ စည္းလံုး ခိုင္မာ ရပ္တည္ခ်က္ မူဝါဒ တသားတည္း မေျပာင္းလဲတဲ့ တူညီတဲ့ စစ္အုပ္စု ဘံုစီးပြား၊ ဥစၥာ အာဏာ အက်ိဳး ၊ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ (အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္လိုမႈ) နဲ႔ တိုင္းျပည္မွာ လိုအပ္လို႔ တပ္မေတာ္က မျဖစ္မေန ပါခဲ့၊ ပါေန၊ ဆက္လက္ ပါရဦးမယ္ ဆိုတဲ့ စစ္အုပ္စု သမိုင္းအျမင္ မယိမ္းမယိုင္ မကြဲမျပား ရွိေနျမဲ ရွိေနေၾကာင္းကို ၾသဇာရွိသူ ေခါင္းေဆာင္က ျပည္သူကို ခ်မျပႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။  ပိုမို မူဝါဒ ပိုင္းအားနည္း၊ ပိုမို အျမင္မွား ခံယူခ်က္လြဲေစမယ့္ စကားအေျပာအဆိုေတြသာ အခုအခ်ိန္အထိ ၾကားခဲ့ရပါတယ္။

ေဆြးေႏြးခဲ့သမွ်ဟာ ၂၇ ႏွစ္သက္တမ္းရွိၿပီ ျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သမိုင္းအက်ဥ္းနဲ႔ မ်က္ေမွာက္ ပကတိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနပါပဲ။  ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ကို ဝန္းရံဖို႔၊ အားေပးဖို႔ ဆိုတာ အျငင္းပြားစရာ မရွိ၊ ေခါင္ေးဆာင္ေတြ ရန္သူမိတ္ေဆြ မကြဲျဖစ္ေနေပမယ့္ မဲဆႏၵရွင္ အေျခခံလူထုကေတာ့ အျမင္မေစာင္း မလြဲ၊ ျပည္သူ႔အႏၱရာယ္ ရန္စြယ္ေတြကို မဲလက္နက္နဲ႔ တႏိုင္တာဝန္ေက် တြန္းလွန္ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္ေက်ဦးမွာ မလြဲဧကန္ပါပဲ။  ဒါေပမဲ့ ရွစ္ေလးလံုး စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္၊ ဆိတ္သုဥ္းေရး ရန္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ၂၀၁၅ အလြန္မွာ ေအာင္ျမင္အဆံုး သတ္ဖို႔ရာေတာ့ လူထုဒီမိုကေရစီပါတီ NLD အေနနဲ႔ မူဝါဒ နည္းလမ္းပိုင္း ပါးနပ္ဖို႔လိုသလို မွန္ကန္ရဲရင့္ျပတ္သားဦးေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ လိုေနပါတယ္။  ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ နည္းဗ်ဴဟာက် ပူးေပါင္းေရး၊ ကိုယ့္ဘက္က ပါတီႀကီးအေနနဲ႔ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး သေဘာထားႀကီးမႈေတြ ျပဖို႔လိုေနပါတယ္။  ပါတီရဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အလြန္ ေခါင္းေဆာင္မႈအက်ပ္အတည္း ေျဖရွင္းေရး၊ ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီအျပည့္ရွိေရး၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလ်ာ့ ေရးအတြက္လည္း ျပင္ဆင္ရပါမယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ရရင္ စက္တင္ဘာလဟာ ျပည္သူကို ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းနဲ႔ အခြင့္အေရး အျပည့္ရွိေနတဲ့ NLD ေမြးေန႔ ႏွစ္ပတ္လည္ အခ်ိန္အခါေကာင္း ျဖစ္သလို ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ ၁၈ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္အာဏာသိမ္း ေသြးစြန္းမိုက္ကန္းခဲ့မႈ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ႏွစ္လည္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။  ၂၇ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ရွင္ NLD ဟာ အရြယ္ေကာင္၊ အခ်ိန္ေကာင္း၊ စုစည္းမႈေကာင္းေကာင္းနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေျပာင္းလဲတည္ရွိေနမႈ အစုစု၊ သမိုင္းတေက်ာ့ျပန္မႈ အလီလီေတြကို အမွန္တကယ္ ရပ္တန္႔ႏိုင္ကာ စစ္အုပ္စုသမိုင္းနိဂံုးခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္ရည္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NlD သမိုင္းအဆံုးသတ္ လွႏိုင္ပါေစ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး
ၾသဂုတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၅ (စာၿပီးရက္စြဲ)

(ဆက္သြယ္ရန္ ႏွင့္ ျပန္လည္ေဝဖန္ရန္ – nyeinchanaye81@gmail.com)

 Cover Credit: PHOTOGRAPH BY PLATON FOR TIME  Jan. 10, 2011


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္, ၿငိမ္းခ်မ္းေအး

2 Responses to ၿငိမ္းခ်မ္းေအး – ၂၇ ႏွစ္သား NLD နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

 1. ဖုိးစီ on August 21, 2015 at 5:41 pm

  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NlD အမိုင္းအဆံုးသတ္လွႏိုင္ပါေစ။ ဆုိတဲ့ ေနာက္ဆုံး ဆုေတာင္းဟာေတာ့ျဖင့္ အတၱေနာမတိကုိ လွစ္ျပေနလြန္းတယ္ ။
  ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္လုံး သယ္လာတဲ့ စာေရးသူရ့ဲ ေစတနာ သေဘာ အျပဳ သေဘာသုံးသပ္ခ်က္ေတြ ကုိပါ လႊင့္ပစ္လုိက္ရသလုိ ျဖစ္တယ္ ။
  ေဒၚစု ကုိေရာ ၊ NLD ကုိေရာ အဆုံးသတ္ပစ္ေစခ်င္တဲ့အထိ ဗမာ့ နုိင္ငံေရး အခ်ဳ ိးအေကြ႔ကေန ဖယ္ထုတ္ပစ္ခ်င္တဲ့ အထိ ဆႏၵရွိလာၾကတာ ၀မ္းနဲ ဖုိ႔ ေကာင္းလွတယ္ ။
  ေစတနာဟံ ဘိကၡေ၀ ကမံၼ ၀ဒါမိ လုိ႔ ဘုရားေဟာရွိပါတယ္ ။ အမ်ားေကာင္းက်ဳိး ေ၀ဖန္ေထာက္ျပတဲ့ စာမွာ ရင္မွ ျဖစ္တဲ့ အတၱေနာမတိ ကုိ ဖုံးထားသင့္တယ္ ထင္ပါ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရ ။

  • nyeinchanaye81 on August 22, 2015 at 2:17 am

   သမိုင္းစာလံုးေပါင္း မွားသြားတယ္။ ကိုဖိုးစီ ‘သမိုင္းအဆံုးသတ္လွႏိုင္ပါေစ’ ကို ဘယ္လို အနက္ေကာက္ ခ်ဲ႔ယူလိုက္လို႔ အလိုမက် ျဖစ္သြားရသလဲ။ သမိုင္းတခု အဆံုးသတ္ လွေစဖို႔ သေဘာသက္သက္ပါ။

   NLD ရဲ႕ သမိုင္းနိဂံုး၊ NLD မပါ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရး က က်ေနာ္ ေျပာရံုနဲ႔ မျဖစ္ သမိုင္းမွာ အလုပ္မမွန္ရင္ သူ႔ဘာသာ ေရွာင္လြဲမရမယ့္ ကိစၥပါ။ က်ေနာ္ ဒါကိုလည္း မရည္ရြယ္ခဲ့ပါဘူး။

   ေနာက္တခုက ဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အလြန္ NLD မွာ NLD နိဂံုး မျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔ အားလံုး ေျပာရမယ္ ဆိုရမယ္။

   စိတ္ခံစားမႈ အတၱကို ေရွ႕တန္းမတင္ဖို႔လည္း အျမဲ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ NLD အေၾကာင္း ေျပာေနရျခင္းကကို စိတ္ခံစားမႈ တိမ္းညြတ္လြန္းခဲ့လို႔ ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးပါပဲ။ မလိုမုန္းထားရွိလို႔မွ မဟုတ္တာပဲ။

   က်ေနာ့္ စာပါတဲ့ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း ေတြ NLD စာၾကည့္တိုက္ လွဴေတာ့ လူတခ်ိဳ႕က hypocrite ဆိုခံရတယ္။ က်ေနာ္တို႔က စိတ္ကုန္တာ တပိုင္း၊ ခ်စ္စိတ္မျပယ္တာ တပိုင္းနဲ႔ အမွန္တိုင္း ရႈျမင္သံုးသပ္တာက တက႑စီပါပဲ။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊ အခ်ိန္မီ ထြက္ပါျပီ

By

  မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊...

Read more »

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္