ေမာင္ေမာင္စိုုးး – ၾက့ံဖြံ့အေျပာင္းအလဲမွာ ေတြ့ရတ့ဲအခ်က္မ်ား

August 23, 2015

 
 
ေမာင္ေမာင္စိုုးး – ၾက့ံဖြံ့အေျပာင္းအလဲမွာ ေတြ့ရတ့ဲအခ်က္မ်ား 
(မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၅
 ျသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန့ည ျက့ံဖြံ့ပါတီရဲ့ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ အေျပာင္းလဲျဖစ္ခ့ဲ့ျပီး အားလုံးအာရံုစိုက္စရာ ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။ – ဖယ္ရွားခံရသူ ဦးေရႊမန္းအပါ အလုပ္အမွဳေဆာင္ ၁၂ ဦးရဲ့ မ်က္ကြယ္မွာ ဆုံးျဖတ္ လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ျပီး လုံျခံဳေရးအင္အား မ်ားပါ အသုံးျပဳခ့ဲလိ့ု ေသြးရိုးသားရိုးမဟုတ္ဘူးလိ့ု အမ်ားက ယူဆျခင္း ခံခ့ဲရပါတယ္။ – ျက့ံဖြံေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ဦးေရႊမန္းတိ့ုကို ဖယ္ရွားခံခ့ဲရျပီး ေနာက္ သမတ ကာခ်ဳပ္ ေရြးေကာ္နဲ့ ျက့ဖြံ့ လႊတ္ေတာ္တိ့ု ပြတ္တိုက္မွဳျပီးဆုံးျပီး တစုတစည္းထဲ ျပန္ျဖစ္သြားတယ္လိ့ု ယူဆစရာျဖစ္ပါတယ္။
 ျသဂုတ္ ၁၃ မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလည္ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္း ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ အျမန္ျပဌာန္းဖိ့ု ေရြးေကာ္ဥကၠဌဦးတင္ေအး က လႊတ္ေတာ္ကိုစာပိ့ုခ့ဲပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းကိုဖယ္ရွားဖိ့ု အတြက္ ေျခလွမ္းျဖစ္တယ္လိ့ု အမ်ားကယူဆျကပါတယ္။  လက္ရွိ ဦးေရႊမန္းတိ့ုကို ဖယ္ရွားရာမွာ အဓိက အဟန့္အတား ျဖစ္ေနတာက သူတိ့ု အသက္ေပးကာကြယ္မယ္လိ့ုေျပာထားတ့ဲ ၂၀၀၈ ေျခဥပါ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ေနပါတယ္။
– အမတ္တေယာက္ဖမ္းခ်င္ရင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သေဘာတူ ညီခ်က္ယူရမွာျဖစ္သလို လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌကိုဖမ္းခ်င္ရင္ ဘယ္ လိုျပဳမူရမယ္ဆိုတာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မရွိေသးပါ။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလည္ျပန္ရုပ္သိမ္းနိုင္တ့ဲ ဥပေဒ မျပဌာန္းနိုင္ေသးပါ။
– သမၼတ က ပါတီလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါဝင္ျခင္းမျပဳရဆိုတဲ့ ေျခဥ ပါ ျပဌာန္းခ်က္ဟာ ဒီတေခါက္ ၾက့ံဖြံ့ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ညိစြန္းျခင္း ရွိမရွိဆိုတာ အျငင္းပြါး ဖြယ္ရာျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတဟာ ျက့ံဖ့ြံပါတီ လုပ္ငန္းေတြမွာ ဝင္ေရာက္ပါဝင္မွဳမရွိပါဘူးလို့ အျကိမ္ျကိမ္ျငင္းဆိုခ့ဲေပမဲ့ ျက့ံဖြံပါတီေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲဟာ ဦးသိန္းစိန္က လႊဲ ေျပာင္းေပးတာလိ့ု ဝန္ခံျပီးျဖစ္ပါတယ္။
– ျသဂုတ္ ၁၈ ရက္ေန့ လႊတ္ေတာ္ျပန္စတဲ့အခါ လက္ရွိလႊတ္ ေတာ္ကို ရပ္ဆိုင္းပစ္ဘိ့ု ျက့ံဖြံ့ေခါင္းေဆာင္သစ္ေတြက ျကိဳး စားခ့ဲပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရပ္ဆိုင္းသြားေပမဲ့ ဦးေရႊ မန္းရဲ့ပယ္ခ်ခ်က္ေျကာင့္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္န့ဲျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ရပ္ဆိုင္းမသြားပါ။
– လႊတ္ေတာ္အမတ္ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို အမတ္အမ်ားစု ေထာက္ခံျခင္းမရွိလိ့ု အတည္ျပဳနိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ေရႊ့ဆိုင္းလိုက္ရပါတယ္။
 – ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ျက့ံဖြံ့အမတ္ ၅၅ % နီးပါး စစ္တပ္ ကိုယ္စားလည္း ၂၅ % ေပါင္း ၈၀ % ေလာက္ရွိေပမ့ဲ အမတ္ ျပန္ရုပ္သိမ္းတဲ့ဥပေဒျပဌာန္းဘိ့ု မဲခြဲရာမွာ ေထာက္ခံမဲ ၄၀% ေက်ာ္ဘဲရျပီး ရွံဳးနိမ့္သြားတာျကည့္ျပီး လက္ရွိ ျက့ံဖြံ့နဲ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ တဝက္ေလာက္က မေထာက္ခံဘူး ဆိုတ့ဲ အေျဖ ထြက္ေနပါတယ္။
– ဒါကိုျကည့္ျခင္းျဖင့္ လက္ရွိအေျခအေနမွာ အထူးသျဖင့္ ျက့ံဖြံ့ ထဲမွာ ဦးေရႊမန္းကို ေထာက္ခံတ့ဲအင္အားစုရွိေနဆဲျဖစ္သလို ဒီလူထဲက တခ်ိဳ့ဟာ လာမ့ဲေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဆက္လက္ပါဝင္ ျကအုံးမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ –
 သမတအေနနဲ့ ျက့ံဖြံ့ပါတီကို ခ်ဳပ္ကိုင္နိုင္ေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္ကို ေမ်ွာ္လင့္သလို ခ်ဳပ္ကိုင္နိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။
– ကိုယ္စားလည္ျပန္ရုပ္သိမ္းျခင္းဥပေဒကို စစ္တပ္ကိုယ္စားလည္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တေယာက္က တက္ျကြစြာ ေဆြးေနတာကို ျကည့္ျပီး လက္ရွိစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ဦးေရႊမန္းကို မေထာက္ခံ ဟု ယူဆဘြယ္ရာျဖစ္တယ္။
 – ျကံဖြံေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲစတင္စဥ္က ဦးေရႊမန္းဟာ ပါတီဝင္အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနတယ္လိ့ု ဆိုခ့ဲေပမဲ့ ယခုေနာက္ ပိုင္းမွာေတာ့ ဦးေရႊမန္းဟာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ဆက္လက္ ရွိေနတယ္လိ့ု ေျပာင္းလဲေျပာဆိုလာပါတယ္။
– ျက့ံဖြံ့ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲဟာ တကယ္တမ္း အစိုးရ စစ္တပ္ လႊတ္ေတာ္ကို အေပၚယံက စုစည္းနိုင္သလို ျဖစ္ေပမဲ့ လက္ေတြ့မွာ အကြဲအျပဲေတြ ပိုျဖစ္ေစခ့ဲပါတယ္။  ဒီလိုအကြဲအျပဲေတြရဲ့ရလဒ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္တဲ့ ဦးသိန္းစိန္ကို စစ္တပ္က သမတ ေလာင္းအျဖစ္တင္ဘိ့ု ပိုမိုေဝးကြာ ေစျပီး သူထက္ပိုျပီး ျက့ံဖြံနဲ့စစ္တပ္ကို စုစည္းေပးနိုင္တဲ့သူ တေယာက္ လိုလာပုံရေနပါတယ္။
– စစ္တပ္ကတင္မဲ့သမတေလာင္းဟာ လာမ့ဲေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ဘယ္ေလာက္ အနိုင္ရမလဲဆိုတဲ့အေပၚမွာအေျခခံျပီး ေရြးခ်ယ္ဘိ့ုမ်ားျပီး ခုကထဲက ျကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ထားမည့္ပုံ မေပၚပါ။
– လက္ရွိ လုံျခံဳေရးအင္အားဟာ သမတနဲ့ ကာခ်ဳပ္လက္ထဲရွိတဲ့ အေျခအေနမွာ ဦးေရႊမန္းအေနနဲ့ သူကို အင္အားသုံးဖယ္ရွား နိုင္တဲ့အခ်က္ကို ျကိဳတင္တြက္ဆထားျပီး ျကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳ ရွိနိုင္တယ္လိ့ု အခ်ိဳ့က သုံးသပ္ပါတယ္။
 – လက္ရွိအေျပာင္းအလဲမစခင္ စစ္တပ္မွာ နံပတ္ ၃ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခ့ဲတ့ဲ ဦးေရႊမန္းရဲ့ျသဇာ တပ္ထဲမွာ မရွိေတာ့ဘူးလား ဒါမွ မဟုတ္သူကို ေထာက္ခံသူအားလုံး တပ္ထဲက ဖယ္ရွားခံလိုက္ ရျပီလားလိ့ု ေမးခြန္းမ်ားလည္း ေပၚပါတယ္။
– အခ်ိဳ့ကေတာ့ ဦးေရႊမန္းနဲ့ျက့ံဖ့ြံအကြဲဟာ လူခြဲကစားတာ ျဖစ္ နိုင္ျပီး ဦးေရႊမန္းနဲ့ NLD တြဲလုံးကို ရယူကစားလို၍ ဟု သုံးသပ္ ျကတာလဲ ေတြ့ရပါတယ္။
– ဒါေပမဲ့ ေဒၚစုဟာ ဦးေရႊမန္းနဲ့သာ ေတြ့ဆုံညိွႏွဳိင္းတာ မဟုတ္ ဘဲ လက္ရွိစစ္ေခါင္းပိုင္းနဲ့လဲ ညိွႏွဳိင္းမွဳေတြရွိေနတယ္ဆိုတ့ဲ အတည္မျပဳႏိုင္ေသးတဲ့ သတင္းမ်ားက ဆိုပါတယ္။

 

– ေသခ်ာတာကေတာ့ ပြဲမျပီးေသးပါ။ ေျပာင္းေနတဲ့အေျခအေန နဲ့ပတ္သက္ျပီး မ်က္ေျခမျပတ္ဘိ့ုဘဲလိုပါတယ္။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္, ေမာင္ေမာင္စိုုး

One Response to ေမာင္ေမာင္စိုုးး – ၾက့ံဖြံ့အေျပာင္းအလဲမွာ ေတြ့ရတ့ဲအခ်က္မ်ား

  1. Zarni Gyi on August 23, 2015 at 3:40 pm

    ပြဲကေတာ့ တဖက္သတ္

    ထိုင္း – ျမန္မာ ေဘာပြဲလိုပါ

    ဦးေရႊမန္း အလြန္ဆံုး ဒုသမၼတေနရာေတာင္ မလြယ္ေတာ့ပါ။

    လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္းစာရင္းေတာင္ ခပ္လႈပ္လႈပ္ပါ။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

http://moemaka.com/archives/57845

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)