ေက်ာ္လင္းထြန္း – ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေသာ္လည္း ဧည့္စာရင္းတုိင္ရသည္

August 31, 2015

ေက်ာ္လင္းထြန္း – ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေသာ္လည္း ဧည့္စာရင္းတုိင္ရသည္
(မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၃၁၊ ၂၀၁၅
ရန္ကုန္ (Myanmar Now) တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မျပႏိုင္သူ ဧည့္စာရင္းတိုင္ခြင့္ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သတိေပးစာ ကပ္ထားသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးတစ္ရံုး (ဓာတ္ပံု – ထက္ေခါင္လင္း/Myanmar Now)

အိမ္တြင္ ညအိပ္ဧည့္သည္ရိွလွ်င္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးသို႔ သြားေရာက္သတင္းပို႔ၿပီး တည္းခိုခြင့္ ေတာင္းခံရျခင္းကုိ မည္သည့္ ႏုိင္ငံတြင္ ေတြ႔ရသနည္း။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေတြ႔ရမည္ဟုေျဖလွ်င္ မွန္ပါသည္။ အာဏာရွင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ပင္ ဤဓေလ့ ရိွခ်င္မွ ရိွမည္။

အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေနသည္ဟူေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမ်ားေရွ႕တြင္ ဧည့္စာရင္းတုိင္ၾကရန္ ႏိႈးေဆာ္ထားသည့္ ေၾကာ္ျငာႀကီးမ်ားကို ေတြ႔ရမည္။

ဧည့္စာရင္း တုိင္ၾကေစရန္ စတင္ၿပီး ဥပေဒျပဳခ့ဲသည့္ကာလမွာ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္ ၁၉၀၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ျဖစ္သည္။  ထိုစဥ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ေက်းရြာဥပေဒ၊ ၿမိဳ႕မ်ားဥပေဒတို႔တြင္  ဧည့္သည္လာလွ်င္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားရမည္ဟု ဆိုထား သည္။ ထိုဥပေဒကုိ ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္က အေမြဆက္ခံကာ အေျပာင္းအလဲတခ်ဳိ႕ျပဳလုပ္ၿပီး ဆက္လက္ျပ႒ာန္း ၾကသည္။ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားျခင္းမျပဳပါက အိမ္ရွင္အား ေထာင္ဒဏ္ ၇ ရက္အထိ အျပစ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း လက္ရိွဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈမ်ားရွိ၍ အဂၤလိပ္တို႔က ၎တို႔အက်ိဳးစီးပြား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတည္ျမဲေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းခဲ့ ေသာ ဥပေဒမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

“ဟုိတုန္းကေတာ့ ဧည့္စာရင္း စစ္တယ္၊ အခုေခတ္မွာ မစစ္သေလာက္ပါပဲ” ဟုဆိုကာ ဧည့္စာရင္းတုိင္ၾကားျခင္းမျပဳဘဲ မေနဝ့ံသူ အမ်ားအျပားရိွသည္။   ဧည့္စာရင္းတိုင္ရမည္ဟူေသာအခ်က္ကုိ ဥပေဒတြင္ မပယ္ဖ်က္ေသးေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ တုိင္ၾကားေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုအိမ္ရိွ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားမွာ  ဧည့္စာရင္းတုိင္စရာမလုိပါ။ ဤအခ်က္ကလည္း အေရးႀကီးသည္။ ဒီမုိ ကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမွာ သူ၏မဲဆႏၵနယ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕ နယ္ရိွ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ ရိွသည္။ သူပိုင္ဆိုင္ရာ ရန္ကုန္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္တြင္မရိွေတာ့ပါ။ သူ ငွားရမ္းေန ထိုိင္ရာ ေနျပည္ေတာ္ရိွေနအိမ္တြင္လည္း မရိွပါ။

ဥပေဒအရဆိုလွ်င္ သူက ရန္ကုန္အိမ္မွာပဲ ညအိပ္အိပ္၊ ေနျပည္ေတာ္အိမ္မွာပဲ အိပ္အိပ္ ဧည့္စာရင္းတုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သူ႔အိမ္မွာ သူအိပ္တာ ဧည့္စာရင္းတုိင္စရာလုိေသးသလားဟုေမးလွ်င္ ဥပေဒကုိ လက္ညိႇဳးထုိးျပရေတာ့မည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ၏ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တိုင္ ဧည့္စာရင္း တုိင္သ လားဆုိသည္ကလည္း ေမးသင့္သည့္အခ်က္ပင္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုိယ့္အိမ္မွာကုိယ္အိပ္ၿပီး ဧည့္စာရင္းတုိင္ေနရသူ အမ်ားအျပားရိွသည္ဟူေသာအခ်က္ကုိ ေထာက္ျပ လုိသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဥပမာေပးရျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ရျခင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစစ္ေဆးျခင္း အဆံုးသတ္ေရး အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ မတ္လအတြင္း ျပဳစုၿပီးစီးခဲ့ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွအေျခစုိက္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႔  Fortify Rights က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အကူးအေျပာင္းမွ ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေသာ္လည္း အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားမွာမူ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရေသးေၾကာင္း ေ၀ဖန္ ခ့ဲသည္။

“ဘယ္အစိုးရကမွ ကိုယ့္ရဲ႕ႏိုင္ငံသားကို မင္းမေန႔ညက ဘယ္မွာအိပ္သလဲ၊ ဒီေန႔ည ဘယ္မွာအိပ္မလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ၾကာ ၾကာအိပ္မလဲဆိုတာမ်ိဳး ေမးခြင့္မရွိဘူး” ဟု Fortify Right ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးထားသည္။

ဧည့္စာရင္းတုိင္ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားျခင္းမွာ ႀကိဳးနီစနစ္ ဆက္လက္တည္ရိွေစၿပီး အမ်ားျပည္သူကုိ စာရြက္စာတမ္းကိစၥႏွင့္ ႏွိပ္စက္ထားသလုိ ျဖစ္ေနသည္။

ရပ္ကြက္႐ံုးႏွင့္ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာကဲ့သို႔ စာရြက္စာတမ္းကိစၥမ်ားအတြက္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ထားေၾကာင္း အေထာက္အထား စာရြက္မ်ားက အသံုး၀င္သည္။

“လံုး၀မတိုင္ဘဲ သံုးေလးလထားလိုက္ၿပီး ပင္စင္အတြက္ လိုလို႔ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာသြားလုပ္တဲ့အခါမ်ိဳးက်ရင္ လုပ္မေပး ေတာ့ဘူး၊ ေငြလည္းေပး၊ ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္နဲ႔ လုပ္ခိုင္းမွ ရတယ္” ဟု သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အၿငိမ္းစား ေက်ာင္းဆရာမ ေဒၚစန္းစန္းက ေျပာသည္။

အိမ္တစ္အိမ္ကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြစစ္ေဆးရန္ အခြင့္အာဏာရွိေသာ တရားသူႀကီးထံမွ ၀ရမ္းမပါလွ်င္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၂၊ ၁၀၃ တို႔အရ ၀င္ခြင့္မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရပ္/ေက်းအုပ္ ဥပေဒမွာမူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အေပါင္းအပါတို႔အား ေနအိမ္မ်ားအတြင္း အခ်ိန္မေရြး၊ အကန္႔အသတ္မရွိ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခြင့္ ေပးထားျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၅ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနျခင္းတို႔က ဥပေဒပိုင္းအရ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနသည္ဟု ေရွ႕ေနဦးကိုနီက ဆို သည္။

ဧည့္စာရင္း တုိင္ရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး အမ်ားစုတြင္ စာရြက္စာတမ္းေၾကးေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ေငြလက္ခံရရိွ ေၾကာင္းေတာ့ ျဖတ္ပုိင္း ျပန္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

ဧည့္စာရင္း တုိင္ၾကားေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးက တည္းခုိရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးလည္း မၾကာေသးခင္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚခ့ဲဖူးသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုအိမ္သို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးၿပီး လူတခ်ဳိ႕ကုိ ဧည့္စာရင္းမတုိင္မႈျဖင့္ ေထာင္ ထဲ ထည့္ခ့ဲဖူးသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဧည့္စာရင္း တုိင္ရမည္ဟု ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းသည္  မိမိမႏွစ္သက္သူကုိ ဒုကၡေပးရာတြင္ အသုံးျပဳရန္ ေဒသခံ အာဏာပိုင္တို႔ကုိ အခြင့္အေရး ေပးထားသည့္ ဥပေဒ ျဖစ္ေနသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)