တိုးေအာင္တက္ – ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ Plan A, B, C

September 2, 2015

(၂၀၁၀ တုန္းက ဘီရုမာ ဆြဲခဲ့တဲ့ ကာတြန္း)

တိုးေအာင္တက္ – ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ Plan A, B, C
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၅

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ ဲ႕အမၽိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခၽဳပ္ဟာ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေသာင္ၿပိဳ ကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ အႏိုင္ရဖို႔လည္း ႐ွိေနတယ္။  ေဒၚစုသမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေပၚမွာ ကၽင္းပတဲ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ၊ ပါတီတစ္ခုက ရာႏႈန္းျပည့္အႏိုင္ရရင္ေတာင္ အေျခခံပေဒျပင္ဖို႔ တပ္ရဲ႕ေထာက္ခံမႈမပါပဲ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းေကၽာ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေန။ ဒီလိုအေနအထားမွာ ေဒၚစုဟာ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚလံုးဝဦးတည္ခၽက္ထားၿပီး သြားေနတာ သူမမွာအၾကံအစည္ေကာင္းေတြ႐ွိလို႔လား ဒါမွမဟုတ္ လုပ္စရာ ဒီတစ္ခုတည္း႐ွိလို႔ အာရံုစိုက္လုပ္ေနရတာလား။  ေ႐ွးဦးစြာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပည္သူ၊ အစိုးရ နဲ႔ အတိုက္အခံမၽားက ဘယ္လို အဓိပၸါယ္နဲ႔ျမင္ၾကသလဲကို ေလ့လာၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ အဓိပါၸယ္

ဒီလာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပည္သူေတြက ဒီမိုကေရစီသြားမယ့္လမ္းအတြက္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အေျပာင္းအလဲအျဖစ္ ျမင္ၾကေပမယ့္  တစ္ကယ္ေတာ့ အစိုးရဘက္ကေရာ အတိုက္အခံကပါ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚမွာ ဆက္လက္လႊမ္းမိုးႏိုင္ေ႐းက အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရက ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျပယုဒ္တစ္ခုအျဖစ္ အေမရိကန္နဲ႔ အေနာက္အုပ္စုကို သူတို႔ လမ္းျပေျမပံု အတိုင္းသြားေနတယ္လို႔ ျပေနျခင္းျဖစ္တယ္။  NLD အေနနဲ႔လည္း သူတို႔ဟာ အဓိကအတိုက္အခံျဖစ္ဆက္႐ွိရန္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲအမၽားစုအနိင္ရေရး ဟာ အလြန္အေရးပါတယ္။ မႏိုင္ခဲ့ရင္ သူတို႔ဟာ လူထုဦးေဆာင္မွုုေပးနိုင္တဲ့ အေျခအေနကေန ေနာက္ေရာက္သြားမွာျဖစ္တယ္။ တစ္ျခားပါတီႀကီး၊ ငယ္ေတြကလည္းႏိုင္ငံေရးမွာတစ္ေနရာရေအာင္ႀကိဳးပမ္းေနရတာျဖစ္တယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ခင္ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန

စစ္အစိုးရရဲ႕ စည္းကမ္း႐ွိေသာဒီမိုကေရစီသြားရာလမ္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ ပထမအေရးအႀကီးဆံုးေျခလွမ္းကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုျပဌာန္းအၿပီး ေနာက္ အခုဒုတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လူစံုတက္စံုပါလာျခင္းဟာ သူတို႔ရဲ႕ေျပာင္းလဲျခင္းလမ္းစဥ္ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းျပေနၿပီး အေျခခံဥပေဒအရ စစ္တပ္ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးကေန ဆက္႐ွိေနတယ္။

အင္အားအႀကီးဆံုးအတိုက္အခံျဖစ္တဲ့ အမၽိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခၽဳပ္ဟာ ဒီပြဲကို ရာႏႈန္းျပည့္အႏိုင္ရေအာင္ မွန္းၿပီး ဝင္ရန္ခက္ခဲတဲ့ေဒသမွအပ ေနရာတိုင္းကို ဝင္ၿပိဳင္မွာျဖစ္တယ္။

ဒီေနရာမွာ ျပည္သူေတြဟာ အမၽိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခၽဳပ္ဆိုတာထက္ ေဒၚစုကို ယံုၾကည္ၿပီး မဲေပးျခင္းျဖစ္တယ္။ ေဒၚစုအတြက္အေရးႀကီးတာက ျပည္သူေတြကိုမဲဆြယ္ဖို႔ထက္ လူထုနဲ႔ အတိုက္အခံမၽားကို တစ္စည္းတစ္လံုးတည္း စုစည္းမိေစဖို႔ျဖစ္တယ္။ လူထုက ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္သူ႔ကို မဲထည့္မွာျဖစ္ၿပီး သူ႔အတြက္အခက္အခဲျဖစ္မွာက တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မၽား၊ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မၽား၊ လစာနည္းအလုပ္သမားမၽား၊ ေျမသိမ္းခံ လယ္သမားမၽား ျဖစ္တယ္။

ဘာသာေရးလူမၽိဳးေရးအစြန္းေရာက္မၽားကိုေတာ့ သူမ ဘာမွလုပ္ရမယ့္ပံ ုမျမင္ဘူး။ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ေတြမွာကိုယ္တိုင္ဝင္ၿပိဳင္ဖို႔ထက္ ျသဇာ႐ွိၿပီးသားအဖြဲ႔ပါတီေခါင္းေဆာင္မၽားနဲ႔ နားလည္မႈရဖို႔က ပိုအေရးႀကီးတယ္။ လယ္သမား အလုပ္သမားေကၽာင္းသားမၽားတြင္လည္း သူတို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မၽားကို စည္းရံုးသိမ္းသြင္းႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ သို႔ရာတြင္NLD က ၈၈ေကၽာင္းသားမၽားနဲ႔ အျခားထင္႐ွားေသာ ျပည္သူ႔ေခါင္းေဆာင္အခၽိဳ႕ကို ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေနရာမေပးပဲထားလုိက္ျခင္းက  တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေစရန္ အားနည္းေစလိမ့္မည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲႏိုင္ေစကာမူ ေနာက္ပိုင္းတြင္္ ျပသနာမၽားေပၚလာပါက ထိုသူမၽားရဲ႕ေထာက္ခံစည္းရံုးမႈ လိုအပ္လာႏိုင္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲျပီးအေျခအေန

စစ္အုပ္စုေဟာင္းက Plan A – ၾကံ့ဖြံ႔အာဏာျပန္ရေရး၊  plan B – ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ၊  plan C – NLD အစိုးရ အထိျပင္ဆင္ထားႏိုင္သည္။

ၾကံဖြံ႔ပါတီအေနနဲ႔  ေရြးေကာက္ပြဲကို၂၆ရာႏႈန္းႏိုင္ဖို႔သို႔မဟုတ္ ၫြန့္ေပါင္းအစိုးရေပၚလာရန္ ေမွၽာ္လင့္ထားႏိုင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ ကလည္း သူတို႔လက္တြင္းမွျဖစ္ကာ နည္းမၽိဳးစံုသံုး၍ အႏိုင္ရေရးႀကိဳးပမ္းႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို မွန္မွန္ကန္ကန္ကၽင္းပပါက အမၽိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခၽဳပ္အေနျဖင့္ ၅၁ရာခိုင္ႏႈန္း အသာေလး အႏိုင္္ရႏိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔အႏိုင္ရလၽင္ စစ္တပ္ကလည္း Plan C အေေနနဲ႔ ေအးေအးေဆးေဆး သူတို႔အား အစိုးရဖြဲ႔ခြင့္ေပးပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔လက္ထဲက ကန္႔႔သတ္ခံ အစိုးရတစ္ရပ္သာ ပံုေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ျဖစ္သည္။ ထို Plan C တြင္ ဒီခၽဳပ္ဘာေတြလုပ္ႏိုင္မလဲ? ။ အမၽိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခၽဳပ္ အစိုးရဖြဲ႔ၿပီးေနာက္ ဘာေတြေျပာင္းလဲႏိုင္မလဲ

– အေျခခံဥပေဒျပင္ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါ

၇၅ရာႏႈန္းေကၽာ္မွ ျပင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ NLD နဲ႔တစ္ျခားပါတီမၽားေပါင္းရင္ေတာင္ တစ္မတ္သားစစ္တပ္ရဲ႕ေထာက္ခံမႈလိုအပ္ေနရာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

– တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ဖက္ဒရယ္မူ မလြယ္ပါ

အပစ္ရပ္ေရးသည္ အာဏာရပါတီေပၚတြင္မူတည္မွာမဟုတ္ဘဲ တပ္အေပၚမွာဘဲ မူတည္မွာျဖစ္တယ္။ NLD အေနနဲ႔ တပ္အေပၚ ထိန္းခၽဳပ္ရန္သို႔မဟုတ္ ျသဇာေပးႏိုင္မည္မထင္။

– လယ္သမား ျပႆနာမၽား ေျပလည္မည္မဟုတ္

လယ္သမားျပသနာမၽားဟာ ဦးပိုင္စာခၽဳပ္ေဟာင္းမၽားနဲ႔ ယခင္အစိုးရေဟာင္းရဲ႕အဓမၼသိမ္းမႈ အေမြဆိုးမၽားျဖစ္ၿပီး အလံုးစံုျပန္ျပင္ဖို႔ မလြယ္သလို ညိဳႏိႈင္းေပးဖို႔ကလည္း လယ္သမားမၽားကို ႀကိဳးကိုင္ေနေသာ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မၽားနဲ ႔ေဆြးေႏြးစည္းရံုးဖို႔လိုမည္ျဖစ္သည္။

-လူမၽိဳးေရးျပႆသနာမၽား ေျပလည္မည္မဟုတ္

လူမၽိဳးေရး ဘာသာေရးျပႆသနာမၽားမွာ ေဒၚစုမွမဟုတ္ ဘယ္သူမွေျပလည္ေအာင္ ႐ွင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘဲ၊ ထိုအျမင္ပၽာက္ကြယ္ရန္ အခၽိန္ကာလ ေတာ္ေတာ္ယူရဦးမည္။

– စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထင္သလိုမလြယ္

စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေရးေပၚမူတည္ေနရာ အမၽိဳးသားဒီမိုကေရစီ အစိုးရဖြဲ႔ၿပီးေနာက္ အထက္ကျပသနာမၽား႐ွိေနဆဲျဖစ္ရင္ မလြယ္ပါ။ တစ္ဖန္ စစ္တပ္နဲ႔ ၾကံ့ဖြံ႔မွ ေျခဥျပင္ေရး တင္းထားမည္ျဖစ္ရာ၊ အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပႏိုင္ငံမၽားမွ ဖိအားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္။  ျပည္တြင္းတြင္ ဘာသာေရးလူမၽိဳးေရးျပသနာမၽားက တစ္ဆင့့္ အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ေလၽာ့ကၽလာၿပီး ျပသနာေပါင္းစံုမီးေမႊးမည့္ သူမၽား ေပၚလာႏိုင္သည္။ တစ္ဖန္ ေ႐ွ႕လာမယ့္ႏွစ္တြင္ ကမာၻ ့(အာရွ) စီပြားေရးကၽဆင္းဖို႔ ႐ွိသလို ႏိင္ငံႀကီးတစ္ခၽိဳ႕ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမၽားလည္း ေျပာင္းဖြယ္႐ွိေနသည္။

ျမန္မာ့အိမ္ျခံေျမေစၽးကြက္ကို ကၽားကန္ေပးထားေသာ တ႐ုတ္႐ွယ္ယာထိုးကၽမႈ၊ ကမာ႓့ေရနံေစၽး၊ သတၳဳေစၽးမၽား ကၽဆင္မႈတို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ကိုမွီခိုေနရေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတက္လမ္း မျမင္သလို အေမရိကန္နဲ႔ အေနာက္အုပ္စုတို႔စိတ္ဝင္စားမႈလည္း တက္လာဖြယ္ သိပ္မ႐ွိေခၽ။ တစ္ဖန္ – အာ႐ွတြင္႐ွိေသာႏိုင္ငံေရးတင္းမာမႈမၽား၊ အိမ္နီးခၽင္းအာဆီယံတို႔ မတည္ၿငိမ္မႈမၽားကလည္း အခုမွ ကမ႓ာကိုေျခလွမ္းျပင္ေသာ ျမန္မာတို႔အဖို႔ အခၽိန္ေကာင္းရဖို႔ ေစာင့္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္တြင္ စစ္တပ္ရဲ႕အခန္းက႑ေ႐ွ႕တန္းတင္ထားေသာေျခဥျဖင့္ ထိန္းခၽဳပ္ခံထားရေသာ အတိုက္အခံအစိုးရ ၿဖစ္လာျပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲျပင္းထန္လာမည္။ ျပည္တြင္းဆႏၵျပပြဲမၽား တစ္ၿခိမ္းၿခိမ္း ေပၚထြက္လာမည္။ ပဋိပကၡမၽားအသြင္ေပါင္းစံုနဲ႔ ျမန္မာျပည္ဟာ စစ္တပ္က႑ မပါမျဖစ္ အေျခအေနမၽား တြန္းပို႔ႏိုင္ရာ ျပည္သူတို႔အဖို႔ မၽက္စိဖြင့္ နားဖြင့္ထားရန္လိုအပ္သည္။

ဤျပသနာမၽားက ေ႐ွ႕တြင္ေစာင့္ႀကိဳေနေၾကာင္း ေရးသားရျခင္းမွာ တိုင္းျပည္အား ဆိုးေစလို၍ မဟုတ္ပဲ ျပသနာကိုျမင္ထားမွ ေ႐ွာင္႐ွားႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လက္႐ွိ စစ္တပ္ကို အတင္းေျပာင္းခိုင္းျခင္းသည္အႏၲရာယ္ကၽေရာက္ေစႏိုင္သလို၊ လူထုေခါင္းေဆာင္တစ္ရပ္ မ႐ွိျခင္းသည္လည္း ပန္းတိုင္မေရာက္ျဖစ္ႏိုင္ရာ – လူထုအားကိုးေသာ ေဒၚအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လူတန္းစားအားလံုးအလႊာအသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္မၽားကို စည္းရံုးႏိုင္ေရးသည္ ဒီမိုကေရစီအေရာက္သြားဖို႔ ေသာ့ခၽက္ျဖစ္သည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ NLDသည္ လူမၽားစုေထာက္ခံမႈကိုရထား၍ တစ္ျခားအင္အားစုမႇားကို လၽစ္လၽဴ ႐ႈကာ မိမိတို႔ဘာသာခၽီတက္မည္ဆိုလၽင္ ေ႐ွ႕မၾကာေသာကာလတြင္ တပ္ေပါင္းစုံ အဖြဲ႔ေပါင္းစံုနဲ႔ သေဘာထားကြဲကြဲျပားျပားျဖစ္လာၿပီး လိုရာမေရာက္ျဖစ္လာမည္။ လူအမၽားစုေမွၽာ္လင့္ေနေသာ –  ေဒၚစုပါတီ အနိင္ရ၊ ေျခဥ အတင္းျပင္၊ ႏိုင္ငံတစ္ကာ ရင္းႏွီးမႈတို႔စုျပံဳဝင္၊  စီးပြားေရးတက္လာၿပီး ႏိုင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္ကို ေနာက္ျပန္ပို႔၊  ဆိုေသာအရာသည္ စိတ္ကူးယဥ္ခၽက္သာ ျဖစ္သည္။

ျပသနာမၽားကို ေမွၽာ္မွနးျ္ပင္ဆင္ထားမွသာ လက္ေတြ႔ကၽေသာ ေျဖ႐ွင္းခၽက္တို႔ ေပၚလာမည္ဟု အျပဳသေဘာ ေရးသားလိုက္ေပသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေ၀ဖန္ေရးရာ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ

By

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေလာင္ရွင္ေတြရဲ႕...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္