fbpx

တူေမာင္ညိဳ – ဥပေဒျဖင့္/ ဥပေဒအရ/ ဥပေဒနဲ႔အညီ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈမ်ား

September 5, 2015

တူေမာင္ညိဳ – ဥပေဒျဖင့္/ ဥပေဒအရ/ ဥပေဒနဲ႔အညီ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈမ်ား
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၅

တခ်ိန္က (နဝတ-နအဖ) စစ္အာဏာရွင္နစ္ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မရွိေသာ၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ မရွိေသာ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မရွိေသာ၊ေရြးေကာက္ပြဲ မရွိေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရွိေသာ၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္္အဆင့္ဆင့္ရွိေသာ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ရွိေသာ၊ေရြးေကာက္ပြဲရွိေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္သံခေမာက္ေဆာင္းထားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို “ေခါင္းေပါင္း” ေပါင္းေပးလုိက္ျခင္းဟာ ယေန႔ ေျပာဆိုေနၾကတဲ့ “အေျပာင္းအလဲ” ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္သံခေမာက္ကို ခၽြတ္ၿပီးေနာက္ ေခါင္းေပါင္း ေပါင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ စစ္သံခေမာက္ေပၚမွာ ေခါင္းေပါင္း ထပ္ေပါင္းေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အေျခခံဥပေဒ ဝတ္ရံုဆင္ျမန္းေပးလုိက္ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

ယင္းသုိ႔ အေပၚယံအသြင္သ႑ာန္အားျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အေျခခံဥပေဒဝတ္ရံုဆင္ျမန္းၿပီး ေခါင္းေပါင္း ေပါင္းလာ တာဟာ အခ်ိဳ႕လူမ်ားအတြက္ ႀကိဳဆုိစရာ၊ ႏွစ္လိုစရာျဖစ္ပံုရေသာ္လည္း အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္မွာမူ အႏွစ္သာရအရ မည္သုိ႔မွ် ထူးၿပီး မျခားနားပါ။  နာက်ည္းရြံမုန္းဖြယ္ရာအတိၿပီးေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္ၿမဲ ျဖစ္ေနသည္သာပင္။

“မစင္”ကို အမည္လွလွ ဘယ္လိုပင္ ေျပာင္းလဲေပးေပး  ႏွင္းဆီပန္းကေလးလို ဘယ္ေတာ့မွ လွပေမႊးျမလာလိမ့္မည္ မဟုတ္ ပါ။ “မစင္” သည္ “မစင္”သာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္လည္း ထုိနည္းတူပင္။

ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ လူထုေဟာေျပာပြဲတခုမွာ (NLD) ပါတီဥကၠ႒က “အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲမႈကို လိုခ်င္ေၾကာင္း၊ အေပၚယံေျပာင္းလဲမႈကို မလိုခ်င္ေၾကာင္း၊ စနစ္ကို ေျပာင္းရမယ္” လုိ႔ ေျပာသြားပါတယ္။

“အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲဖို႔/စနစ္ကို ေျပာင္းလဲဖုိ႔” မဲေပးရံုနဲ႔ ရႏုိင္ပါ့မလား။ စနစ္ကို “မဲေပးၿပီးေျပာင္းလဲႏုိင္မယ္” ဆိုရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပါပဲ။ “၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ႏုိင္ခဲ့ရင္” အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲႏုိင္မလား၊ စနစ္ကိုေျပာင္းလဲႏုိင္မလား။ ေလာေလာဆယ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစိစစ္ေရးမွာ (NLD) ပါတီက ၇ ဦး ပယ္ခ်ခံလိုက္ရၿပီမဟုတ္ပါလား။

အေပၚယံေျပာင္းလဲထားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စနစ္ေျပာင္း လဲမႈကို ဘယ္နည္းလမ္းနဲ႔သြားၾကမလဲ။ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ေဘာင္ထဲမွာ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကေန တကယ့္အေျပာင္းလဲ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ့မလား။ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါ့မလား။

ယေန႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဟာ “ဥပေဒ”ဝတ္ရံုၿခံဳထားပါတယ္။ “ေသနတ္”နဲ႔ေျဗာင္ဖိႏွိပ္ရာကေန “တည္ဆဲဥပေဒျဖင့္/ တည္ဆဲ ဥပေဒအရ/ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔အညီ” ဖိႏွိပ္မႈကို ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ “ဥပေဒ”ကို စစ္အာဏာရွင္ စနစ္တည္တံ့ေရးနဲ႔ ကာကြယ္ တိုးခ်ဲ႕ ေရးအတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုကေန အသံုးခ်လာတဲ့အခါမွာ မတရားတဲ့ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုဖန္တီး ထုတ္ျပန္လာရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မတရားတဲ့ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးဟာ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာျဖစ္ လာပါေတာ့တယ္။  စစ္တပုိင္းအစုိးရက ဒီလို မတရားတဲ့ အမိန္႔ဥပေဒေတြကို ရဲ၊ စစ္တပ္၊ တရားရံုး၊ အက်ဥ္းေထာင္ စတာေတြနဲ႔ က်ား ကန္ေပးထားတဲ့အခ်က္ဟာ ယေန႔စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ ပကတိသရုပ္မွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မတရားတဲ့ အမိန္႔ဥပေဒမွန္သမွ် ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ၾကရမယ့္ ေခတ္ကိုေရာက္ေနပါၿပီ။

“တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး”လို႔ ဘယ္သူကပဲေျပာလာပါေစ  ဘယ္လိုတရားဥပေဒေတြက ဘယ္သူေတြအေပၚ ဘယ္လို အတိုင္း အတာနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ စုိးမိုးထားေရးလဲ၊  ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ ေမးျမန္းဆန္းစစ္ရပါမယ္။ ျပည္သူေတြ နလံမထူႏုိင္ေအာင္၊ မရုန္းႏုိင္၊ မႂကြႏုိင္ေအာင္ အဖက္ဖက္ကေန ထာဝစဥ္ အညြန္႔ခ်ိဳး၊ ကန္႔သတ္၊ တားျမစ္၊ ဖိႏွိပ္ထားတဲ့ ဥပေဒဆုိရင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန႔္က်င္ တိုက္ဖ်က္ၾကရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

မတရားတဲ့အမိန္႔ဥပေဒမ်ားရဲ႕ ပင္မဥပေဒကေတာ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အခုအခါ မတရားမႈအေပါင္း သရဖူေဆာင္းထားတဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို “ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒၾကမ္း” ေပၚထြက္လာၿပီ။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို ျပည္သူေတြက  ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ၊ ဖ်က္သိမ္းဖို႔ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပေနတာကို မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ၿပီး “အေျခခံဥပေဒ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဥပေဒၾကမ္း” ေပၚထြက္လာတာပါ။

ဒီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒၾကမ္းရဲ႕ အႏွစ္သာရက “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ “အခန္း (၁၂) မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားမွအပ  အျခားမည္သည့္နည္းလမ္းနဲ႔မွ်မျပင္ရ”လို႔  ဆုိတာပါပဲ။ အဓိပၸါယ္က စစ္တပ္က(ကာခ်ဳပ္က)  (စစ္ဗိုလ္၂၅%က) သေဘာတူမွသာ “ျပင္ခြင့္/ေျပာင္းခြင့္ရွိမယ္” ဆုိတဲ့ အခ်က္ကို အတိအလင္းအသိေပးလိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အျခား နည္းလမ္းေတြနဲ႔ျပင္ဆင္ခြင့္/ေျပာင္းလဲခြင့္မရွိဘူးဆုိေတာ့ ဒါဟာ “အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး” ကို စစ္တပ္က အကန္႔အသတ္မရွိ သိမ္း ပုိက္ထားလုိက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္မွတ္ငါးသန္းနီးပါးရခဲ့ဖူးတဲ့လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳး ေနာက္ထပ္လုပ္လို႔ မရေအာင္ ႀကိဳတင္၊ ကန္႔သတ္၊ ထိန္း ခ်ဳပ္လိုက္တာပါပဲ။  ဒါ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာၿပီး  ေလးစားလိုက္နာ ထိန္းသိမ္း၊ ကာကြယ္၊ ေစာင့္ေရွာက္ပါ့မယ္ဆုိတဲ့ က်မ္းက်ိန္ ထားသူေတြကို မလႈပ္ႏုိင္ေအာင္ ထပ္မံခ်ည္တုတ္လုိက္တဲ့ ေနာက္ထပ္ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒၾကမ္း အခန္း (၂) မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ “ တားျမစ္ခ်က္မ်ား”  (က) မွ  (စ)  အထိကို ၾကည့္လိုက္ ပါ။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို “မ်က္ေစာင္းထိုး” ရင္ပဲ ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္ခ်ခံရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြကို အျမစ္ျဖဳတ္ဖ်က္သိမ္းပစ္ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ (NCA) စာခ်ဳပ္နဲ႔အတူ အခ်ိန္ကိုက္ ခ်မွတ္လာတဲ့ ေျခလွမ္းလည္းျဖစ္ေနပါတယ္။
ယေန႔အခါမွာ မတရားတဲ့အမိန္႔ဥပေဒေတြကို ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးကေန ေရးသားဖန္တီးေပးၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေန ရာဘာတံဆိပ္တုံး ထုေပးေနတာပါ။

(ဖဆပလ) အစုိးရနဲ႔ ဦးႏု စိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ခ်င္တာမွန္သမွ်ကို  ဦးေအးေမာင္ က ဥပေဒျဖစ္ေအာင္  ႀကံဖန္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ (မဆလ) တပါတီအာဏာရွင္စနစ္အတြက္ ဥပေဒလက္ကုိင္ဒုတ္ကေတာ့ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ပါပဲ။ ဗိုလ္ေနဝင္းလုပ္ခ်င္ တာ ေတြကို ဥပေဒအျဖစ္ ဖန္တီးေပးၿပီး (မဆလ) လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သူမရွိအတည္ျပဳေပးပါတယ္။ ယေန႔ အေျခခံဥပေဒ အေရၿခံဳ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွာေတာ့ ေဒါက္တာထြန္းရွင္နဲ႔ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးဟာ စစ္အုပ္စုနဲ႔စစ္အာဏာရွင္စနစ္အတြက္ လက္စြဲေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒရွိတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ  ဖိႏွိပ္အၾကမ္းဖက္မႈမွန္သမွ်ဟာ   “ဥပေဒျဖင့္/ ဥပေဒအရ/ ဥပေဒနဲ႔အညီ” ျဖစ္တယ္လို႔ စစ္တပုိင္းအစိုးရ ပါးစပ္ကေန တဖြဖြ ေျပာဆုိေနပါလိမ့္မယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)