ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမင္သေဘာထားဖလွယ္ပြဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပ

September 8, 2015

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမင္သေဘာထားဖလွယ္ပြဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပ

ထြန္း၀င္းျငိမ္း၊ မိုုးမခ၊ စက္တင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၅

 

ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ မဂၤလာရာမပါဠိတကၠသုိလ္၊ စိန္ရတုခန္းမမွာ လက္ရွိ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေနအေပၚ အျမင္ သေဘာထားဖလွယ္ပြဲတရပ္ကုိ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္း ၁ နာရီမွ ၃ နာရီအထိ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

 

 

ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္က ကမကထျပဳလုပ္ စီစဥ္တာျဖစ္ၿပီး ဘာသာႀကီး ၄ ခုမွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (DPNS)၊ ကယန္းျပည္သစ္ ပါတီ (KNLP)၊ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးကြန္ကရက္ပါတီ (UNC)၊ ၂ဝဝ၇ ေရႊဝါေရာင္သံဃာေတာ္မ်ား၊ ကုိကုိးကြၽန္းျပန္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု၊ ၇၄၊ ၇၅၊ ၇၆ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု၊ ဗ .က .သ မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဗဟုိလုပ္ငန္းေကာ္မတီ)၊ လူ႕ေဘာင္သစ္လူငယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစာေရးဆရာမ်ားသမဂၢ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး လႈပ္ရွား သူမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ညီညြတ္ေသာအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ (UNDO)၊ ၁၉၉ဝ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အဖြဲ႕၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအမ်ဳိးသမီးကြန္ရက္၊ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး၊ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈ ျမွင့္တင္ေရးကြန္ရက္၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီကြန္ရက္ (NDN)၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ (FPPS)၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ (HRDP) အစရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၃၄ ဖြဲ႕တက္ေရာက္ၿပီး အျမင္သေဘာထားမ်ား ဖလွယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အခမ္းအနားမွာ အျမင္သေဘာထား ၈ ရပ္၊ ေတာင္းဆုိခ်က္ ၅ ခ်က္ ပါ၀င္တဲ့ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႔ ပါ၀င္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကေတာ့ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမင္သေဘာထားဖလွယ္ပြဲသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

 

ေန႔စြဲ – ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ (တနလၤာေန႕)

ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ မဂၤလာရာမပါဠိတကၠသုိလ္၊ စိန္ရတုခန္းမတြင္ လက္ရွိ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေနအေပၚ အျမင္ သေဘာထားဖလွယ္ပြဲတရပ္ကုိ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္း ၁ နာရီမွ ၃ နာရီအထိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထုိျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမင္သေဘာထား ဖလွယ္ပြဲမွ ရရွိေသာ ေအာက္ပါ သေဘာထားမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။

၁။ တႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ပန္းတုိင္မဟုတ္ေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးအစ၊ ႔ပထမေျခလွမ္း သာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္သည္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္သာမက တႏုိင္ငံလုံးရွိ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ပါ သက္ဆုိင္ၿပီး ယေန႔ကာလ တျပည္လုံး ဒီမုိကေရစီေရးရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ၌လည္း ၾသဇာ သက္ေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။

၂။ တႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သုိ႔ေရြးခ်ယ္ၾကသည္ျဖစ္ေစ၊ အားလုံးက တစည္းတလုံးထဲ ရပ္တည္လွ်က္ ေအးအတူပူအမွ် ရင္ဆုိင္ရုန္းကန္ ၾကေစ လုိပါသည္။ ႏြားကြဲလွ်င္ က်ားဆြဲခံရႏုိင္ပါသည္။

၃။ အစုိးရအေနျဖင့္ တႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးရာတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းတခ်ဳိ႕ကုိသာ ပါဝင္ေစၿပီး၊ တခ်ဳိ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ ခ်န္လွပ္ ခြဲျခားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ လုံးဝ မျဖစ္သင့္ပါ။ ထုိသုိ႔ ကန္႔သတ္ ခြဲျခားမႈမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္ တႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိသည့္ အဓိပၸါယ္မေဆာင္ေတာ့ပါ။ ထုိလုပ္ရပ္ကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ကန္႔ကြက္ပါသည္။

၄။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ မျပင္ဆင္ဘဲ (သုိ႔မဟုတ္) အသစ္မေရးဆြဲဘဲ၊ ကာခ်ဳပ္မူ ၆ ခ်က္ကုိ မေျပာင္းလဲဘဲ တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးေစသည္ဆုိပါက ထုိသုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးေစျခင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရအတြက္သာ အက်ဳိးရွိ ေစ၍ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးမရွိႏုိင္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကုိ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါသည္။

၅။ စစ္ပြဲမ်ားသည္ အေျခခံအႏွစ္သာရအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ေျပလည္ေအာင္ ေဆြေႏြးေျဖရွင္းမရသည့္အခါ ပဋိပကၡ၏ အျမင့္ဆုံးေသာ စစ္ပြဲသ႑ာန္ျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္သည္ ႏုိင္ငံေရး၏ အဆက္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အပစ္ရပ္စဲေရး အပါအဝင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာ အေျဖရွာေရးသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ အေၾကအလည္ေျဖရွင္းေရးသည္သာ အဓိက အခရာျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။

၆။ တဆက္တည္းမွာပင္ မဟာအင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၂၁ ရာစု အခင္းအက်င္းသစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအရ$၄င္းတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ ျဖန္႔က်က္လႈပ္ရွားကစားလွ်က္ရွိေနေပသည္။ ဤအခ်က္ကုိ သတိမူ၍ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ အားလုံးသည္ မဟာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒႏွင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ဳိးေရးဝါဒတုိ႔႔ကုိ ဆန္႔က်င္ကာ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအေျခခံေပၚတြင္ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ စည္းလုံးညီညြတ္ၾကံ့ခုိင္စြာ ရပ္တည္ၾကရေပမည္။

၇။ ယခုလက္ရွိအေျခအေနအတုိင္း ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကာခ်ဳပ္မူ ၆ ခ်က္ကုိ မေျပာင္းလဲဘဲ တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးပါက ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူေရး၊ တရားမွ်တမႈ မရရွိႏုိင္ ေသာ ဒုတိယေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံသာ ျဖစ္လာမည္ဟု ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ယူဆသည္။

၈။ သုိ႔အတြက္ တႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ပန္းတုိင္မဟုတ္ လမ္းစသာျဖစ္၍ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရးဆြဲေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းမွသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တုိင္းရင္းသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရး အစစ္အမွန္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ ဤပန္းတုိင္သုိ႔ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံအင္အားစုအားလုံး၊ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး အတူလက္တြဲ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤသေဘာထားဖလွယ္ပြဲက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

၁။ အစုိးရအေနျဖင့္ တႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ ဦးစြာ တဖက္သတ္ ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာေပးရန္။

၂။ တႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးေနစဥ္ကာလအတြင္း တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စစ္တပ္အင္အားမ်ား ထပ္မံခ်ထားျခင္း၊ တုိးခ်ဲ႕ ေနရာယူျခင္း၊ ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းေပးရန္။

၃။ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ထိခုိက္ေစေသာ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒႏွင့္ မတရားသင္း အက္ဥပေဒမ်ား ကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္။

၄။ တႏုိင္ငံလုံးတြင္ တရားမွ်တမႈ၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရးတုိ႔အတြက္ တုိက္ပြဲဝင္လွ်က္ရွိေသာ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံျပည္သူမ်ားကုိ ပုဒ္မအမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္၊ တရားစြဲဖမ္းဆီး ေထာင္ခ် ေနျခင္းမ်ားကုိ ရပ္စဲေပးရန္။

၅။ တႏုိင္ငံလုံးရွိ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ခြၽင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရန္။

ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၁။ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ (ရန္ကုန္)

၂။ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ (မႏၲေလး)

၃။ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ (ျမင္းၿခံခရုိင္)

၄။ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ (ျပည္ခရုိင္)

၅။ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ (ပုသိမ္ခရုိင္)

၆။ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ (မုံရြာခရုိင္)

၇။ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ (ေမွာ္ဘီ)

ဂ။ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ (ပဲခူး)

၉။ ညီညြတ္ေသာအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ (DPNS)

၁ဝ။ ၁၉၉ဝ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕

၁၁။ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (UNDO)

၁၂။ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ (KNLP)

၁၃။ ၂ဝဝ၇ ေရႊဝါေရာင္သံဃာေတာ္မ်ား

၁၄။ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမ်ဳိးသမီးကြန္ရက္

၁၅။ ကရင္အမ်ဳိးသမီး အစည္းအရုံး

၁၆။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈဆုိင္ရာ စုံစမ္းေရးေကာ္မတီ

၁၇။ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈ ျမွင့္တင္ေရးကြန္ရက္

၁၈။ ဗ .က .သ မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဗဟုိလုပ္ငန္းေကာ္မတီ)။

၁၉။ လူ႕ေဘာင္သစ္လူငယ္

၂ဝ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာေရးဆရာမ်ားသမဂၢ။

၂၁။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီကြန္ရက္ (NDN)

၂၂။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား။

၂၃။ ကုိကုိးကြၽန္းျပန္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု။

၂၄။ ၇၄၊ ၇၅၊ ၇၆ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု။

၂၅။ လူ႕အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကြန္ရက္

၂၆။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ (FPPS)

၂၇။ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပညာေရးကြန္ရက္

၂၈။ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သားမ်ားသမဂၢ (ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္)

၂၉။ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သားမ်ားသမဂၢ (လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္)

၃ဝ။ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ (HRDP)

၃၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္

၃၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

၃၃။ အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရးကြန္ကရက္ပါတီ (UNC)

၃၄။ ဝိမုတၲိလူမႈဝန္ထမ္းအဖြဲ႕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ထြန္း၀င္းျငိမ္း, ဓာတ္ပုံသတင္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)