ေမာင္ေမာင္စုိး – …. မွ တပါး အျခားမရွိ

September 10, 2015

ေမာင္ေမာင္စုိး – …. မွ တပါး အျခားမရွိ
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၅
၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္လသာလိုေတာ့သည္။ တရားဝင္မဲဆြယ္စည္းရုံးခြင့္ မ်ားလည္း စၿပီ။ လူထုအမ်ားစု၏ အာ႐ံုမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆီသုိ႔ ေရာက္လာေနၿပီျဖစ္သည္။

ဤအခ်ိန္တြင္ မည္သူကိုမဲေပးမည္နည္း။ ဇေဝဇဝါျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ။ လူထုအေနႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွအပ အျခားမရွိဟု ဆိုရေပမည္။

• ပါတီၾကည့္ၿပီးမဲေပးပါ
NLD ၏ ေႂကြးေၾကာ္သံမွာ ပါတီၾကည့္ၿပီးမဲေပးပါဟုဆိုသည္။ အမွန္ပင္ လက္ရွိဥပေဒတြင္း လႊတ္ေတာ္နိုင္ငံေရးတြင္ NLD သည္ တျပည္လုံးအတိုင္းအတာေဆာင္သည့္ အဓိကအတိုက္အခံပါတီျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရပ္ခံထားေသာပါတီျဖစ္သည္။ လူထုအတြက္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္နိုင္မွသာ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖယ္ ရွားနိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အစားထိုးနိုင္မည္။ တန္းတူေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရႏိုင္မည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္းႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းသုိ႔ NLD အမတ္မ်ားမ်ားပို႔နိုင္မွလႊတ္ေတာ္တြင္းမွ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္ ပို၍ေရွ႕တလွမ္းတိုးနိုင္ေပမည္။ လူထုအေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္နိုင္ေရးအတြက္ NLD မွအပ အျခားပါတီမရွိပါ။

အျခားပါတီမ်ားကိုၾကည့္ၾကည့္ပါ။ ၾက့ံခိုင္ေရးပါတီသည္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား၏ ပါတီျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ေျခဥက္ိုေရးဆြဲ အတည္ျပဳၿပီး အခိုင္အမာကာကြယ္ေနေသာပါတီျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ မွ ယေန႔တိုင္ေအာင္ အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္း၍ အုပ္ခ်ဳပ္ ေနေသာ္လည္း အႏွစ္သာရကတမ်ိဳးတည္းျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳၿပီးစစ္ဖက္အာဏာႏွင့္ တိုင္းျပည္ကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူမ်ားသာျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာပါတီကို လူထုအေနႏွင့္ မဲေပးဖို႔ ေရြးခ်ယ္ရန္အေၾကာင္းမရွိပါ။

မဆလ တျဖစ္လဲ တစညပါတီသည္လည္း စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ား၏ပါတီျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ၂၆ တိုင္ ျပည္သူ မ်ား ခါးသီးစြာခံစားခ့ဲဘူးေပၿပီ။ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ရန္အေၾကာင္းမရွိေတာ့။ လူထုမေျပာႏွင့္ သူ၏မူလရင္းျမစ္ စစ္တပ္ကပင္ ေထာက္ခံျခင္းမရွိေတာ့။

NLD မွခြဲထြက္ေသာ NDF ပါတီမွာလည္း အတိုက္အခံပါတီအျဖစ္မွ ၾက့ံခိုင္ေရး၏ေနာက္ၿမီးစြဲပါတီအျဖစ္ ကိုယ့္စားရိတ္ႏွင့္ကိုယ္ေလွ်ာက်သြားၿပီျဖစ္သည္။ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေပ။ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီလိုပါတီငယ္အခ်ဳိ႕ကေတာ့ သူတို႔၏မူဝါဒျဖင့္ ေကဒါပါတီအျဖစ္ စည္းရံုးၾကိဳးစားေနၾကေသာ္လည္း တျပည္လုံးအတိုင္းအတာ မေဆာင္ႏိုင္ ေသးေပ။ သူတို႔အတြက္ အခ်ိန္လိုအပ္ေနေသးသည္။

အမ်ိဳးသားေရး ဘာသာေရးအလံလႊင့္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္းဝင္လာေသာ ပါတီမ်ားကားပိုရွင္းသည္ ျပည္သူေတြအတြက္ဆိုသည္ထက္ေရြးေကာက္ပြဲကာလ ႐ႈပ္ေထြးေစသည့္ ဖ်က္မ်ဥ္းမ်ားသာျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ေရးဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ အက်ိဳးမျပဳေသာပါတီမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ မဲေပးဖုိ႔အေရး ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာ မလိုအပ္ေသာပါတီမ်ား ျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါတီၾကည့္ ၿပီး မဲထည့္ပါက NLD ပါတီမွအပ အျခားပါတီမရွိဟုဆိုရေပမည္။

• လူကုိၾကည့္ၿပီး မဲေပးပါ
အခ်ဳိ႕ကလည္း ပါတီတင္မက လူကိုၾကည့္ၿပီး မဲေပးဘို႔လိုသည္ဟု ဆိုသည္။ မွန္ပါသည္။ ျငင္းပယ္ရန္အေၾကာင္းမရွိပါ။ လူၾကည့္ကိုရပါမည္။ အဓိကပါတီေခါင္းေဆာင္ကိုၾကည့္ရပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပါတီတခု၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ ပါတီတခုလုံးကို ထိန္းေက်ာင္းေန၍ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ထိုပါတီကေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ အမတ္ေလာင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို ျပည္သူမ်ား မသိနိုင္ပါ။ ယုတ္ဆြအဆုံး မိမိၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္း/ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္/အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမတ္သုံးေယာက္ အေၾကာင္းကို ထိုၿမိဳ႕နယ္ေန ျပည္သူအမ်ားစု မသိနိုင္ပါ။ နီးစပ္သူမ်ားေလာက္သာ သိနိုင္ေပသည္။

သုိ႔ေသာ္ ပါတီ၏ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ကိုေတာ့ လူတိုင္းသိပါသည္။ ၾက့ံခိုင္ေေရးပါတီဥကၠဌ ဦးသိန္းစိန္ဆိုလွ်င္ အားလုံး လိုသိၾကသည္။ NLD ပါတီဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆိုလွ်င္ လူတိုင္းသိၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္ မွာ ပါတီတခု၏ အခရာျဖစ္သည္။ သူ၏ ေခါင္းေဆာင္နိုင္စြမ္း သူ၏အရည္အခ်င္းျဖင့္ သူ၏အမတ္မ်ားကို ထိမ္းေက်ာင္းေမာင္း ႏွင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိပ္ပိုင္းေဆာင္သည့္လူေတြ၏ အရည္အခ်င္း သေဘာထားကို ၾကည့္၍ ဆုံးျဖတ္ၾကရေပမည္။

ဤေနရာတြင္ ပါတီငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ဆိုသူအမ်ားစုမွာ လူထုၾကားတြင္ သိရွိသူမ်ားမဟုတ္၍ လူကိုၾကည့္၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာပင္ျဖစ္မလာပါ။ မဲေပးမည့္လူအမ်ားစုကလည္း ပါတီအားလုံး၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသမိုင္း ကို တကူးတကန္႔ လိုက္ေလ့လာေနမည္မဟုတ္ပါ။ လက္ရွိအာဏာရပါတီႏွင့္ အဓိက အတိုက္ခံပါတီၾကီး ႏွစ္ခု၏ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားကိုသာသိသည္ကေတာ့ အရွိတရားျဖစ္သည္။

လူကိုၾကည့္လွ်င္ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုမေျပာင္းလိုသူ ကာကြယ္သူျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲေရးဟု သမတ စတက္စဥ္က ေႂကြးေၾကာ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ျငင္းပယ္ခ့ဲသူျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာအစိုးရ သန္႔ရွင္းေသာအစုိးရဟု ေႂကြးေၾကာ္ခ့ဲေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားေနေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အား မေျပာင္းလဲႏိုင္ရံုမက အဂတိလိုက္စားမႈ လာဘ္စားမႈမ်ား အေရးယူနိုင္ျခင္းမရွိပါ။ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ ၾက့ံခိုင္ေရး ပါတီတြင္း  ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲကိုပင္ အင္အားသုံးေဆာင္ရြက္ခ့ဲသူ ျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လူကိုၾကည့္ၿပီးမဲေပးရလွ်င္ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သူ၏ပါတီျဖစ္ေသာ ၾက့ံခိုင္ ေရးအား မဲေပးစရာအေၾကာင္းမရွိပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းရွိလူထုအမ်ားစု၏ ေလးစားေထာက္ခံမႈရရွိထားသည့္အျပင္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ား၏ ေလးစားေထာက္ခံမႈကို ရရွိထားသူျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ မွ ယေန႔ တိုင္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ၿပီး နိုင္ငံေရးက္ို ေျခစုံပစ္၍ သူ႔ဘဝေပး၍ လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဉာဏ္ပညာျမင့္မား၍ ထက္ျမင့္ သူဟု အမ်ားက အသိမွတ္ျပဳခံထားရသူတဦးျဖစ္သည္။ လက္ရွိအတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားထဲတြင္ သူမ်ားထက္ ေခါင္းတလုံးပိုျမင့္သူတဦးျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔ဆို၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေျခာက္ပစ္ကင္းသဲလဲစင္ဟု ဆိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ေဒၚစုအား သူေတာ္စင္ဟု ဆိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေဒၚစုတြင္ အားနည္းခ်က္ရွိသည္မွာ မထူးဆန္းပါ။ အားနည္းခ်က္မရွိဟုဆိုလွ်င္သာ ထူးဆန္းမည္ျဖစ္သည္ ေဒၚစု သည္ ႏိုင္ငံေရးသမားတဦးအေနႏွင့္ သူမလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေျခလွမ္းမ်ားတြင္ အမွားအခ်ဳိ႕ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္အခ်ဳိ႕ရွိနိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုအမွားအားနည္းခ်က္ဆိုသည္မွာ အနဲစုျဖစ္ေပမည္။ ထို႔ျပင္ သူမ၏ အားနည္းခ်က္တြင္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာသည့္ အားနည္းခ်က္မပါသည္ကေတာ့ ေသခ်ာသည္ဟု ဆိုရမည္။

ဆက္၍ေျပာရလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏လုပ္ရပ္တခ်ဳိ႕သည္ အာဏာရွင္ဆန္သည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုနိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူမသည္ အာဏာရွင္တဦးမဟုတ္သည္ကိုေတာ့ ရွင္းလင္းစြာျမင္နိုင္သည္။ ထို႔အတူ သူမပါတီ၏ အမတ္ေလာင္းမ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရိွနိုင္ေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ တိုင္းျပည္သယံဇာတကို ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ လက္ညိႇဳးထိုးေရာင္းစားခ့ဲသူအာဏာအလြဲ သုံးစားျပဳ၍ ကိုယ္က်ိဳးရွာခ့ဲသူမ်ားမဟုတ္သည္ကေတာ့ ေသခ်ာသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ လူကိုၾကည့္၍ မဲေပးရမည္ဆိုလွ်င္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ NLD ပါတီကိုသာ မဲေပးရေပမည္။

• ခြၽင္းခ်က္
တျပည္လုံးအတိုင္းအတာအရ အဓိက အတိုက္ခံပါတီကို မဲေပးရမည္ဆိုေသာ္လည္း ခြၽင္းခ်က္ေတာ့ရွိ၏။ ၎မွာ ျပည္နယ္ မ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလမ်ားျဖစ္သည္။

မိမိျပည္နယ္အလိုက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားပါတီအား မဲေပးျခင္းမွာ ေရွာင္လႊဲ၍မရပါ။ ႐ိုးသားစြာ ယွဥ္ျပိဳင္၍ အတူပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး ေရွး႐ႈရန္သာျဖစ္ပါသည္။

ထင္ရွား၍ လူထုၾကားၾသဇာရွိေသာ တသီးပုဂၢလမွာ တနိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအရ အနည္းငယ္သာရွိ၍ ျပႆနာၾကီးမဟုတ္ ပါ။ ထိုသူတို႔ႏိုင္လွ်င္ေတာင္မွ NLD ႏွင့္ပူးေပါင္းရန္ အခြင့္အေရးရွိေသးသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

သုိ႔ေသာ္ ဤအခ်င္းအရာမ်ားမွာ ေဒသအလိုက္ထူးျခားခ်က္သာျဖစ္ပါသည္။ တခုလုံး တျပည္လုံးလကၡဏာမေဆာင္ပါ။

• မဲမေပးေရးေလာ
အခ်ဳိ႕ကေတာ့ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္သည့္ပါတီမွ မဲမေပးဟု ဆ္ိုသည္။ ရွင္းလင္းစြာျမင္ရသည္မွာ NLD မဲအရနည္း လွ်င္ ၾက့ံခိုင္ေရးအတြက္ပိုအားသာေစသည္ဆိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

မဲေပးျခင္းမေပးျခင္းသည္ လူတဦးခ်င္း၏ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိအခြင့္ကိုေကာင္းစြာအသုံးမခ်၍ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ား အားမနည္းေစသင့္ပါ။

အခ်ိဳ့ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္တြင္းတိုက္ပြဲကို အယုံအၾကည္မရွိဟုဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားမွအပ လက္နက္ကိုင္တိုက္နိုင္သည့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမရွိပါ။ လႊတ္ေတာ္ လမ္းေၾကာင္းမယုံသူမ်ားလည္း ေျမေပၚတိုက္ပြဲနည္း နာတခုမဟုတ္ တခုက်င့္သုံးေနသည္သာျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္သည့္ ၿမိဳ႕ေပၚတိုက္ပြဲနည္းနာ မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္းတိုက္ပြဲလည္း တခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေပၚတိုက္ပြဲပုံစံအားလုံးသည္ ေပါင္းစပ္ဘို႔လိုသလို တဖက္ႏွင့္တဖက္အားျဖည့္ေပးဖို႔ လိုသည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိတိုက္ပြဲတြင္ ေဒၚစုႏွင့္ NLD က အားျဖည့္မေပး မေထာက္ခံ၍ ပစ္တင္ခ့ဲသူမ်ားသည္ ေဒၚစုႏွင့္ NLD ၏ တိုက္ပြဲတြင္ အားျဖည့္ေပးရန္ ပို၍ပ်က္ကြက္ရန္မသင့္ေပ။

အထူးသျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္လအတြင္း NLD ႏွင့္ သူအားေထာက္ခံေသာလူထု၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုံးပမ္းမႈအား အသိ မွတ္ျပဳ အားျဖည့္ေပးရန္လိုသည္။ အားျဖည့္ေပးျခင္းမရွိရံုမက ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔လုပ္ပါက လူထု၏စိတ္ပ်က္ျခင္းကို ခံရ ေပမည္။ နိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ျပတ္သားေသာ သီအိုရီ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္မ်ားရွိရံုႏွင့္မၿပီး အခိုင္အမာ လက္ေတြ႕အေျခ အေနမ်ားကို ၾကည့္ျမင္သုံးသပ္က်င့္သုံးဘို႔ လိုအပ္သည္။ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ေျခလွမ္း မ်ားလိုအပ္သည္။

• … မွတပါး အျခားမရွိ
ႀကီးသည္ ငယ္သည္ ျမင့္သည္ နိမ့္သည္ေကာင္းသည္ ဆိုးသည္ဆိုသည္အားလုံး ႏႈိင္းယွဥ္မႈအရျဖစ္သည္။ ႏႈိင္းရတရားဟု ဆိုၾကသည္။

လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တနိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာအရ မဲေပးရန္ NLD မွအပ ႏႈိင္းယွဥ္ေရြးစရာ အျခားပါတီမရွိပါ။ ဤ ကား ပကတိအေျခအေနျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္းအားေကာင္းေစရန္လည္း ေကာင္း၊  ဒီမိုကေရစီ ေရွ႕႐ႈေသာ အစိုးရတရပ္ ေပၚလာေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD မွအပ အျခားေရြးခ်ယ္ရန္မရွိဟု ေဝဖန္သုံးသပ္ရပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)