ေမာင္ေမာင္စုိး – NCA ႏွင့္ Failed State – အပိုင္း (၂)

September 14, 2015

ေမာင္ေမာင္စုိး – NCA ႏွင့္ Failed State – အပိုင္း (၂)
စက္တင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၅

• ေနျပည္ေတာ္ေတြ႕ဆုံပြဲအေျခအေန
ေနျပည္ေတာ္ေတြ႕ဆုံပြဲမတိုင္မွီ ထြက္ေပၚေနေသာအေျခအေနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ EAOs တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၁၇ ဖြဲ႕ အဖြဲ႕အတြင္း အားလုံးလက္မွတ္ထိုးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားရွိသည္ဟု သုံး သပ္ၾကသည္။ အားလုံးပါဝင္မွ လက္မွတ္ထိုးေရးႏွင့္ အားလုံးမပါေတာင္ လက္မွတ္ထိုးသင့္လွ်င္ ထိုးရမည္ဟု ယူဆေသာ အျမင္မ်ား ကြဲျပားေနသည္ဟုဆို၏။

KNU ဥကၠဌ ေစာမူတူးေစးေဖါက အားလုံးမပါလည္း လက္မွတ္ထိုးေရးဘက္မွ ရပ္ျပီး KIO ဒုဥကၠဌႏွင့္ UNFC ဥကၠဌဦးအင္ ဘန္လမွာမူ အားလုံးလက္မွတ္ထိုးေရး ရပ္တည္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ NMSPႏွင့္ SSPP/SSA တုိ႔မွာလည္း အားလုံ ပါဝင္ေရးမူကိုဆုပ္ကိုင္ထားျပီး KNPP ကေတာ့ အားလုံးပါဝင္ေရး မပါဝင္ပါကလည္း က်န္အဖြဲ႕မ်ားအား ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရး အာမခံခ်က္ေပးေရးဘက္က ရပ္သည္ကို ၎တုိ႔ေၾကျငာခ်က္ သေဘာထားမ်ားအရသိရသည္။

အကဲခတ္မ်ားကေတာ့ ထိပ္သီး ၅ ပါတီအနက္အားလုံးပါဝင္မွ လက္မွတ္ထိုးေရးမူကိုဆုပ္ကိုင္ထားေသာ KIO ဦးအင္ဘန္ လက အခရာျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ဦးအင္ဘန္လသာ အစိုးရသေဘာထားကို သေဘာတူလွ်င္ က်န္ KNPP/NMSP/SSPP တို႔လည္း သေဘာတူမည္ဟု ယူဆၾကသည္္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ မူလက တိုင္းရင္းသားပါတီ ၅ ခုမွေခါင္း ၅ ေယာက္ႏွင့္ အဆင္ျမင့္ကိုယ္စားလည္အဖြဲ႕မွ ၃ ေယာက္ ေပါင္း ၈ ေယာက္သာစီစဥ္ထားရာမွ KNU အတြင္းေရးမွဴး ဖဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းအား NCCT အေနႏွင့္ထပ္ျဖည့္ၿပီး ေစာမူတူးေစးေဖါ အား အင္အားျဖည့္ေပးပုံရသည္ဟု ေတြ႕ရသည္။

တိုင္းရင္းသား ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ အားလုံးပါဝင္ေရးကို မူအျဖစ္ရပ္ခံထားေသာ္ လည္း ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ မလြဲမေရွာင္သာ ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ထုတ္ျပရမည့္အေျခအေနသုိ႔ ဆိုက္ေရာက္သြားျပီ ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးေရးကို အျမန္လုပ္လိုေၾကာင္းေဖၚျပလာျပီး MPC ကလည္း စက္တင္ဘာ ၂၉ မထိုးျဖစ္ေတာင္ ေအာက္တိုဘာလဆန္းတြင္လုပ္မည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားကေတာ့ အဖြဲ႕ သုံး ေလးဖြဲ႕ေၾကာင့္ NCA အပ်က္မခံႏိုင္ဟု ဆိုသည္။

စက္တင္ဘာ ၉ ရက္အစည္းအေဝးအျပီးတြင္ SD ဒုေခါင္းေဆာင္ ဦးပူဇင္က်ံဳးက NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ မဆုံးျဖတ္ရေသး ေၾကာင္း တိုင္းရင္း သား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ေအာက္တိုဘာပထမပတ္တြင္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘယ္ေန႔ျဖစ္နိုင္မည္ အကယ္၍ လက္မွတ္ထိုးလ်င္ မည္သူေတြပါမည္ မပါမည္ အားလုံးပါမည္ဆိုလွ်င္လည္း မည္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ ထိုးၾကမည္ကို ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္မည္ဟု ဆိုပါသည္။

၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ေတြ႕ဆုံပြဲႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက သေဘာထားထုတ္ျပန္ရာတြင္ အစိုးရဘက္ကတင္ျပထားေသာ NCA လက္မွတ္ထိုးပြဲမတိုင္မွီ အစိုးရေရာ တိုင္းရင္း သားအဖြဲ႕မ်ားပါ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ အားလုံးပါဝင္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိကက်သည့္ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးပါဝင္ေရးသည္ ယုံၾကည္မႈကို ခိုင္မာစြာတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံေရရွည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးေၾကာင္း EAOs မွ ဖဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္း ( KNU ) ႏွင့္ ပူးဇင္က်ံဳး ( CNF) တုိ႔က တာဝန္ခံထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရပိုင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ MPC မွတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေအာက္တိုဘာလ ပထမပတ္တြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးနိုင္ မည္ဟုဆိုသည္။ MPC မွ ဦးလွေမာင္ေရႊ၏အဆိုအရ ၁၀ ဖြဲ႕ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ လက္မွတ္ထိုးမယ္ဟုဆိုခ့ဲသည္။ သုိ႔ျဖစ္
ရာ အစိုးရႏွင့္ MPC အလိုအရ NCA လက္မွတ္ထိုး ျခင္းအား အားလုံးမပါေသာ္လည္း ပါမည့္အဖြဲ႕ႏွင့္စတင္ျပီး ေနာက္အျခား အဖြဲ႕မ်ား လက္မွတ္ထိုးနိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ထားမည္ဟု ဆိုခ်င္ပုံရသည္။

အကဲခတ္မ်ားအဆိုအရ ေအာက္တိုဘာလအ တြင္း NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ အားလုံးပါဝင္နိုင္ေခ်မရွိဘဲ ဦးလွေမာင္ေရႊေျပာ သည့္ ၁၀ ဖြဲ႕တြင္ အစိုးရႏွင့္ သီးျခားအပစ္ရပ္ထားသည့္ RCSS ႏွင့္ နာဂအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ NSCN (K) ၂ ဖြဲ႕ EAOs ၁၇ ဖြဲ႕မွKNU/KPC/DKBA/ABSDF/ALP/CNF/PNLO တုိ႔ ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးရန္ ေသခ်ာသေလာက္ရွိျပီး NMSP ႏွင့္ KNPP ကို ေစာင့္ၾကည့္ ရဦးမည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

ေယဘူယ်ေျပာရလ်င္ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာNCA လက္မွတ္ထိုးပြဲတြင္ အားလုံးပါဝင္နိုင္ေခ်အလြန္နည္းျပီး ထိုင္းနယ္စပ္ကို ေက်ာေပးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား NCA တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးနိုင္ဘြယ္ရွိျပီး တရုတ္နယ္စပ္ကို ေက်ာေပးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား NCA တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးဖြယ္မရွိဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

• ျမန္မာစစ္ဖက္ႏွင့္ NCA
၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ ေနျပည္ေတာ္ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သမတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္ပါဝင္မည္ဟု ကနဦးသတင္းမ်ားထြက္ခ့ဲေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ကာခ်ဳပ္မွာ နိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ ရွိေန၍ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္မပါဝင္ခ့ဲ့ေပ။ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္လည္း ဒုကာခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ ဖြယ္ရွိသည္ဟု သတင္းထြက္ခ့ဲ့ေသာ္လည္း ေတြ႕ဆုံျခင္းမရွိခ့ဲေပ။

လက္ရွိ သမတႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ သမတက အားလုံးပါဝင္ေရးကို မူအရလက္ခံျပီး နည္းလမ္းရွာသြားမည္ဆိုေသာ္လည္း ေတြ႕ဆုံပြဲမတိုင္မွီကကာခ်ဳပ္မွ MNDAA/TNLA/AA ႏွင့္ KIA တပ္မဟာ ၄ တုိ႔ လက္နက္ခ်ရမည္ဟုေျပာထားေပရာ ျမန္မာ
စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္အေနႏွင့္ သမတသေဘာထားႏွင့္အညီ သူ၏သေဘာထားအား ေျပာင္းလဲမႈရွိမရွိကို ရွင္းလင္းစြာ မသ္ိရေပ။

ထို႔ျပင္ ရွမ္းေျမာက္ႏွင့္ ျပည္နယ္တြင္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ KIA RCSS တို႔ႏွင့္ တိုက္ပြဲအနဲအက်ဥ္းသာ ျဖစ္ခ့ဲေသာ္လည္း ရွမ္းေျမာက္ ပေလာင္ေဒသတြင္ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ အင္အားျဖည့္တင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲျပီး တိုက္ပြဲမ်ား ရက္ ဆက္လိုျဖစ္ေနသည္ဟု သတင္းမ်ားကဆိုပါသည္။

ထို႔ျပင္ တိုက္ပြဲမ်ားအတန္ၾကာရပ္ေနခ့ဲေသာ ကိုးကန္႔ေဒသတြင္လည္း စက္တင္ဘာလဆန္းမွစ၍ ေန႔စဥ္လိုလို တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ ပြားလာေနသည္ဟု သတင္းမ်ားကဆိုပါသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္မ်ား၏သုံးသပ္ခ်က္အရ တိုက္ပြဲမ်ားအားလုံး၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္ လက္ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု ဆိုသည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးျပီး နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈမလုပ္မွီထိ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားနိုင္သည္ဆို ေသာ္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအား ရည္စူးျပီး စစ္ရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္လိုအပ္ပါမည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

Photo : Reuter


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေမာင္ေမာင္စိုုး

One Response to ေမာင္ေမာင္စုိး – NCA ႏွင့္ Failed State – အပိုင္း (၂)

  1. yekyawthu on September 15, 2015 at 7:53 am

    ဖထီး က ဘာေတြ၇ ထား လို့ ဒီေလာက္ေလာေန ၇ တာ လဲ

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္