ေမာင္ေမာင္စိုး – NCA ႏွင့္ Failed State – အပိုင္း ( ၄ )

September 17, 2015

Photo – Irrawaddy

ေမာင္ေမာင္စိုး –  NCA ႏွင့္ Failed State – အပိုင္း ( ၄ )
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၅

 တရုတ္ႏွင့္ NCA

သတင္းေထာက္ ဘာေတးလင္နာက ျမန္မာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ နိုင္ငံတကာကပါဝင္ လာသည္မွာ ပထမဆုံးအျကိမ္ျဖစ္ျပီး အားလုံးထဲ မွာ အသာလြန္ဆုံးက တရုတ္ျဖစ္ေျကာင္း တရုတ္ တိ့ုအေနႏွင့္သူတို့လိုခ်င္သည္ကို ေကာင္းေကာင္း သိေျကာင္း အေကာင္းဆုံးကစားနိုင္သူျဖစ္ ္ေျကာင္း ဆိုပါသည္။ သတင္းေထာက္ဘာေတးလင္နာဟာ လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္ ၃၀ ဝန္းက်င္ကပင္ ျပည္နယ္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရွိ လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ့အစည္းမ်ားရွိရာ သုိ့ စြန့္စြန့္စားစားသြားေရာက္ခ့ဲသူျဖစ္ျပီး တရုတ္ နယ္စပ္ရွိတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးအျခား နိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ား ထက္ပို၍ ေကာင္းေကာင္းသိသူတဦးျဖစ္သည္ ဟု ဆိုရေပမည္။

တရုတ္အဖိ့ု သူ၏နယ္စပ္ရွိ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံခ့ဲ သည္မွာ ျကာျမင့္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဗကပ ျပိဳကြဲျပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့ မ်ားအျဖစ္ သူ၏နယ္စပ္တြင္ေပၚလာျပီးေနာက္ ဆက္ဆံေရးအသစ္ စခ့ဲသည္ဟုဆိုရမည္။ အင္အားတစုံတရာရွိေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားသူ၏ နယ္စပ္တြင္အလ်ိဳလ်ိဳေပၚလာသည္။ အစိုးရ ႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္ထားသည္။ သုိ့ေသာ္ ျမန္မာ အစုိးရ၏ ထိမ္းခ်ဳပ္မွဳေအာက္တြင္မရွိျက။ ထိ့ုျပင္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳး တူ ရွမ္း ကခ်င္ ဝ စသည့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား သည္လည္း သူ၏တိုင္းျပည္တြင္း ရွိေနေပရာ သူထံ သုိ့ကူးစက္မလာရန္လိုအပ္သည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ တရုတ္တိ့ုသည္ ထိုအဖြဲ့မ်ားႏွင့္ ထူးျခားေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ထားရွိခ့ဲသလို အေျခအေနလိုက္ ျပီး ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားရွိသည္။

ထိ့ုျပင္ တရုတ္ေခါင္း ေဆာင္အခ်ိဳ့၏ သေဘာထားကလည္း ထိုအဖြဲ့မ်ား ႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို ဂယက္ရိုက္သည္။ တရုတ္တိ့ုအေနႏွင့္ တရားဝင္ပ့ံပိုး ေထာက္ခံျခင္းမျပဳရန္ သေဘာထားရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ့တရုတ္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကေတာ့ ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားကို သူတိ့ု၏စစ္ေရးေသနဂၤဗ်ဴဟာတြင္ ထည့္သြင္းရန္လိုလားသည္ကိုေတြ့ရသည္။ ယခုႏွစ္ေစာေစာပိုင္းက ထိုသုိ့အျမင္ရွိသည့္ တရုတ္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ရာထူးကဖယ္ရွားခံခဲရသည္ကို ေတြ့ခ့ဲရသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းေရးတြင္ မပါဝင္ရန္ သေဘာထား ခ့ဲသည္ကို ေတြ့ခ့ဲရသည္။

အျခားသတင္းမ်ားအရ ဝ ေဒသသိ့ု တရုတ္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ေပးခ့ဲသူမွာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပၚလစ္ဗ်ဴရ္ိုအဖြဲ့ဝင္တဦးလဲျဖစ္ ျပည္သူလုံျခံဳေရဌာနကို ကိုင္တြယ္သူတဦးလည္းျဖစ္သူ က်ိဳ့ယုံကန္း၏ တဦးခ်င္းသေဘာထားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္ ဟုဆိုသည္။ အဆိုပါ က်ိဳ့ယုံကန္းမွာ လက္ရွိသမတရွီက်င့္ပင္ လက္ထက္တြင္ လာဘ္စားမွဳအဖမ္းခံရ ေသာပါတီထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ျပီး ေထာင္ ဒဏ္တသက္တက်ြန္းခ်မွတ္ခံထားရသူျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဆုံးခ်က္ျဖင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအား လက္နက္အလုံးအရင္း ေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ ၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ဤသုိ့ လက္နက္အကူအညီေပးျခင္းမ်ိဳးကို တရုတ္တိ့ုရပ္ဆိုင္းခ့ဲျပီျဖစ္သည္။

သုိ့ေသာ္ ဘာေတးလင့္နာ သုံးသပ္သလိုပင္ တရုတ္တိ့ုအဖိ့ု နယ္စပ္တည္ျငိမ္ေရးကို လိုလား ေသာ္လည္း ၎ထက္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနာက္အုပ္စု ဖက္ ယိမ္းျပီး အေမရိကန္၏ မဟာမိတ္ျဖစ္သြား မည္ကို လိုလားမည္ မဟုတ္ပါ။ထို့ျပင္ တရုတ္နယ္ စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားသုိ့ အေနာက္ျသဇာ ထိုးေဖါက္လာမည္ကို ပို၍ မလိုလားေပ။ ျပီးခ့ဲေသာ အေတြ့အျကံဳမ်ားအရ တရုတ္ျပည္ မွထြက္ေျပးလာေသာ ကူမင္တန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လီမီ၏ တပ္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းကို အေျချပဳ၍တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္တိ့ုအား ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ခ့ဲ သည္။ ထိုသု္ိ့ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ နယ္စပ္ရွိျမန္မာ ျပည္တြင္းမွ ဝ အုပ္စုအခ်ိဳ့အား ကူမင္တန္တိ့ု စည္ရံုးသိမ္းသြင္းအေျချပဳခ့ဲသည္။ ကူမင္တန္ ္ေနာက္မွ အေမရိကန္က အင္တိုက္အားတိုက္ ကူ ညီခ့ဲသည္။ ဤသုိ့ေသာအေျခအေနမ်ိဳး တရုတ္တိ့ု တေက်ာ့ျပန္ အျဖစ္ခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္လည္း တရုတ္နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္း သားအဖြဲ့မ်ားအား အေနာက္အုပ္စု ျသဇာခံ အျဖစ္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ တရုတ္တိ့ု၏ ယခင္အေတြ့အျကံဳႏွင့္ စုိးရိမ္စိတ္ မွ လက္ရွိအေျခအေနေျပာင္းလဲမွဳ ေပၚလိုက္၍ ေပၚလစီေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ကို ဂရုျပဳရန္လိုေပသည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ တရုတ္၏ေပၚလစီအေရြ့သည္ ျမန္မာျပည္၏ NCA အေပၚ ျကီး စြာ သက္ေရာက္နိုင္သည္ျဖစ္ရာ တရုတ္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ ေပၚလစီ တရပ္လိုအပ္ ေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာနိုင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မွဳတြင္ တရုတ္တိ့ုအခန္းကို အသ္ိမွတ္ျပဳဆုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

 နိုင္ငံတကာအင္အားျပိဳင္ဆိုင္မွဳျကားမွ NCA

ျမန္မာနိုင္ငံျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္တြင္ နိုင္ငံတကာက တေလွျကီးပါဝင္လာျခင္း သည္ အေျကာင္းမဲ့မဟုတ္ေပ။ ပစီဖိတ္ ေတာင္ တရုတ္ပင္လယ္မွသည္ ေဒသတြင္းအင္အားျပိဳင္ဆိုင္မွဳ၏ အက်ိဳးဆက္လည္းျဖစ္သည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ သူႏွင့္သူ၏မဟာမိတ္မ်ား အက်ိဳးစီးပြါးကို အေမရိကန္သည္ သူ၏ျကီးမား သည့္ စစ္အင္အားျဖင့္အကာကြယ္ေပးထားသည္။ ယခုအခါတရုတ္သည္လည္း သူ၏ကမၻာလုံးဆိုင္ ရာအက်ိဳးစီးပြါးကို ျကီးမားသည့္စစ္အင္အား တည္ ေဆာက္ျပီး ကာကြယ္ရန္ျကိဳးစားလာသည္။ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တရုတ္တိ့ု၏ စစ္ေရးျပပြဲသည္ တရုတ္တိ့ု၏ အခ်က္ေပးသံျဖစ္သည္။ ေခတ္မွီစစ္လက္နက္မ်ိဳးစုံကို ထုတ္ေဖၚျပသ ခ့ဲသည္။ တရုတ္တိ့ု ေျခလွမ္းသစ္စခ့ဲ့ျပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိေရခ်ထားျပီးေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ တစီးအျပင္ ေနာက္ထပ္ ၂ စီးတည္ေဆာက္ေန သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။လက္ရွိ တြင္ အလာစကာအနီး နိုင္ငံတကာေရပိုင္နက္သုိ့ တရုတ္စစ္သေဘၤာမ်ား ေရာက္ရွိေနရာ ေနာက္ ထပ္ တည္ေဆာက္ျပီးစီးသည့္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ား ပစီဖိတ္မွလြန္၍ အိႏၵိယသမုဒၵရာ တြင္းဝင္ေရာက္လာပါက အ့ံျသစရာရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ပါကစၥတန္ႏွင့္သီရိလကၤာတြင္ ေဆာက္လုပ္ ျပီးစီးသြားျပီျဖစ္ေသာ တရုတ္တိ့ု၏ ေရနက္ဆိပ္ ကမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ျမန္မာျပည္ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းတိ့ုသည္ တရုတ္တိ့ု၏အနာဂတ္ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ပုံရသည္။ ထိ့ုေျကာင့္ ျမန္မာသည္ တရုတ္တိ့ုအတြက္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာအရ အေရးပါသည္ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္သည္ ။

အေမရိကန္အေနႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း အင္အားျပိဳင္ဆိုင္မွဳတြင္ တကိုယ္တည္းတတ္နိုင္ပုံမရေတာ့။ သူ၏မဟာမိတ္ ဂ်ပန္အား ဆြဲသြင္း လာခ့ဲသည္။ ဂ်ပန္၏ ဖြဲ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မွဳကို ခြင့္ျပဳခ့ဲရသည္။ ဂ်ပန္စစ္တပ္အေနႏွင့္နိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ စစ္တိုက္ခြင့္ရလာသက့ဲသုိ့ ဂ်ပန္၏ စစ္ေရးအသုံးစားရိတ္သည္လည္း တစတစတိုးတက္လာျပီး စစ္အင္အားတိုးခ့်ဲလာသည္ကို ေတြ့ျမင္ေနရသည္။ အေမရိကန္၏ ျမန္မာနိုင္ငံေပၚ စီးပြါးေရးပိတ္ဆိ့ုမွဳမ်ားကို ယခုႏွစ္မ်ားတြင္း ေလ်ွာ့ခ်လာျခင္း ဒီမိုကေရစီ လူ့အခြင့္အေရးသက္သက္သာမက ျမန္မာကို တရုတ္လက္ထဲမွ ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္း ရန္ျဖစ္သည္ဟု အကဲခတ္အမ်ားက ယူဆျကသည္။

သိသိသာသာပင္ အေမရိကန္အေနႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ လူ့အခြင့္ေရးကိစၥမ်ားအား ေဝဖန္ပစ္တင္ မွဳအား သိသိသာသာ ေလ်ာ့ခ်ခ့ဲသည္ကို ေတြ့ရသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ဥေရာပတိ့ုသည္ ျမန္မာ အစုိးရ၏စစ္လက္နက္ဝယ္ယူေရးအား တားဆီး ပိတ္ပင္ထားေသးေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲရလဒ္သည္ သင့္တင့္လက္ခံႏိုင္ဘြယ္ရာရွိပါက လက္နက္ဝယ္ယူမွဳအတားအဆီးအား အကန့္အသတ္ျဖင့္ ဖယ္ရွားေပးနိုင္ဘြယ္ရာရွိသည္ဟု သုံးသပ္ရေပသည္။

ထိုသုိ့ေဒသတြင္ ပါဝါျပိဳင္ဆိုင္မွဳ ျသဇာျပိဳင္ဆိုင္မွဳသည္ ၂၀၁၀  ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာျပည္တြင္ ပိုမိုျပင္းထန္လာသည္ကိုေတြ့ရသည္။ ထိုသုိ့ျပိဳင္ ဆိုင္မွဳမ်ားသည္ အစိုးရအေပၚတြင္သာမက အင္အား ေထာင္ဂဏန္းမွ ေသာင္းဂဏန္းထိ လက္နက္ကိုင္အင္အားရွိေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ားေပၚတြင္ပါ သက္ေရာက္လာသည္။ ထိုသုိ့ေဒသတြင္းအင္အားျပိဳင္ဆိုင္မွဳမ်ားမွ နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္မ်ားလည္းထြက္ေပၚလာလ်က္ရွိရာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း NCA လက္မွတ္ထိုးေရးသည္လည္း ထိုဝဲဂယက္တြင္းသုိ့ က်ေရာက္ေနသည္မွာ မလြဲမေရွာင္သာကိစၥျဖစ္လာေတာ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ျပသနာ

NCA လက္မွတ္ထိုးေရးျပသနာကို မွန္ကန္စြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္ဘိ့ုဆိုလ်င္ ေဒသတြင္း၌ တရုတ္ႏွင့္အေနာက္၏အင္အားျပိဳင္ဆိုင္မွဳကို မလြဲမေသြ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ NCA ႏွင့္ နိုင္ငံေရးအရလက္ေတြ့ေျဖရွင္းေရး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့ျပသနာကို ေျဖရွင္းသည္ဆိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသားတိ့ု၏ တန္းတူေရးျပသနာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ျပသနာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျပသနာတိ့ုကို ေျဖရွင္းျဖင္း လည္းျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္ကို အစိုးရတရပ္အေန ႏွင့္ မိမိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္လွမ္းမွီရာေဒသမ်ားတြင္ ဦးစြာအေကာင္အထည္ေဖၚျပရန္ အထူးလိုအပ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို အစိုးရဖက္က အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္မျပဘဲနွင့္ တိုင္းရင္းသားတိ့ု၏ယုံျကည္မွဳရရန္ ခက္ခဲေပမည္။ ထိ့ုျပင္ တိုင္းရင္းသားတိ့ု၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ျငင္းပယ္ထားသည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္ရန္ ျငင္းဆန္ ဖက္တြယ္ထားျပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဟု ေျပာရံုမ်ွႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ား၏ ယုံျကည္မွဳ မရႏိုင္ေပ။

အခ်ိဳ့က စစ္ပြဲမ်ားေျကာင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္ နယ္မ်ား ဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးမလုပ္နိုင္ဟု ဆိုသည္။ သုိ့ဆိုလ်င္ စစ္ပြဲမ်ားမျဖစ္သည္မွာ ႏွစ္ေလးဆယ္ခန့္ ရွိျပီျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္ အဘယ္ေျကာင့္ မတိုးတက္ပါသနည္း။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ျကြ လွဳပ္ရွားသူမ်ားကေတာ့ ျပည္နယ္သည္ ဖြံ့ျဖိဳး မွဳအနိမ့္ဆုံးျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ ဤအခ်က္ကို နိုင္ငံေရးတက္ျကြလွဳပ္ရွားသူမ်ား မဆိုထားႏွင့္ သာ မန္ျပည္သူမ်ားပင္ ျမင္နိုင္သည္။

မျကာမွီက ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ရခိုင္ ္ျပည္နယ္သုိ့သြားေရာက္ခ့ဲသည့္ ရုပ္ရွင္သရုပ္ ေဆာင္ လြင္မိုးကအင္တာဗ်ဴးတခုတြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္းဆိုပါသည္။

” ဒီတေခါက္ရခိုင္လာတာ တကယ္ကို မယုံႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရတယ္။ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြား ေရာက္ကူညီတဲ့အခါ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြရဲ့စိတ္နဲ လူ ေနမွဳစရိုက္ကို သိလာတယ္။ ရခိုင္ျပည္သူေတြဟာ အရမ္းကို ဆင္းရဲျကတယ္။ ရြာေတြမွာ စာသင္ ေက်ာင္း မရွိဘူး ။ စာျကည့္တိုက္မရွိဘူး။ တီဗီမရွိဘူး ။မီးမရျကဘူး။ ဖုန္းလိုင္းမမိဘူး။ ရြာေတြကို ေရေျကာင္းနဲ့သြားမွရတယ္။ ကားလမ္း မေပါက္ဘူး။ မဆုံးရွံဳးသင့္တာေတြကို သူတိ့ုဘဝေတြ ဆုံးရွံဳးေနျကရတယ္။ စိတ္မေကာင္းဘူး။ သူတိ့ုရိုးသားျကတယ္။ ရသင့္ရထိုက္တာ သူတိ့ုမရျကဘူး။ မ်က္ရည္ဝဲတယ္ ” ဟုဆိုခ့ဲသည္။

ထို့ျပင္ လြင္မိုးက သူတိ့ုအေနႏွင့္ ကယ္ဆယ္ ေရးလုပ္သည္မွာ ကာလတိုတခုသာ လုပ္နိုင္မည္ျဖစ္ေျကာင္း ေ႐ရွည္ ရခိုင္တိ့ု၏လူမွဳဘဝႏွင့္ စီးပြါး ေရးဖြံ့ျဖိဳးေရးဘဝ ဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ဖိ့ု အစိုးရအေပၚအဓိက တည္မွီေျကာင္းဆိုခ့ဲပါသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ ဤသုိ့ေသာ နိမ့္က်သည့္ ရခိုင္ျပည္သူတိ့ု၏ အေျခအေနကို မေျကနပ္လက္မခံႏိုင္သည့္ ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္မ်ားအဖိ့ု ပုန္ကန္ထျကြသည့္ လမ္းေျကာင္းကိုေရြးခ်ယ္လာသည့္မွာ မလြဲမေရွာင္သာအေျခအေနတရပ္ ျဖစ္လိမ့္မည္။

ျပည္နယ္၏ နိုင္ငံေရးစီးပြါးအေျခအေနကို မေျဖရွင္းနိုင္လ်င္ တဖြဲ့ျပီးလ်င္ ေနာက္တဖြဲ့ေပၚလာနိုင္သည့္ အေျခအေနကို ေရွာင္လႊဲ၍မရႏိုင္ေပ။

အလားတူပင္ တအန္းပေလာင္ေဒသတြင္ လည္းဤသုိ့ပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။ ထို့ျပင္ ကြန္လုံ- ဟိုပန္ေဒသသည္ ဝ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းျဖစ္သည္။ သူ၏ အေရွ့ဖက္ ဆက္လ်က္ ဝ အထူးေဒသ ၂ ရွိသည္။ ဟိုပန္ – ပန္လုံကို အစိုးရအေနႏွင့္ UWSA လက္ေအာက္ခံ ေဒသ – ပန္ဆန္းေလာက္ဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္မျပနိုင္ဘဲႏွင့္ UWSA တိ့ုက စစ္အုပ္စု၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို စိတ္ဝင္စားျခင္းရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ျပသနာကို နိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းရာတြင္ စားပြဲဝိုင္းတြင္ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းရံုမ်ွႏွင့္ မျပီးနိုင္ေပ။ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္လက္ေတြ့က်သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အ ေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။သူမ်ားအား ေျပာင္းလဲလိုလ်င္ မိမိကအရင္ေျပာင္းလဲျပဘိ့ု လိုေပလိမ့္မည္။

(ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေမာင္ေမာင္စိုုး

One Response to ေမာင္ေမာင္စိုး – NCA ႏွင့္ Failed State – အပိုင္း ( ၄ )

  1. Mr. Chen on September 18, 2015 at 10:17 am

    Good article!

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္