ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) – ၅ နာရီထိုးရန္ ၁၀ မိနစ္အလို ….. (သို႔) တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဆီသို႔ (မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၅

October 13, 2015

– ၅ နာရီထိုးရန္ ၁၀ မိနစ္အလို ….. (သို႔) တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဆီသို႔
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၅

တခုေသာညေနအခ်ိန္ေလး။
အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ၊ ဂ်ာကာတာျမိဳ႕၊ နုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ႐ုံးခန္းတခုထဲတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဆူဟာတိုႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ တုိ႔နွစ္ဦးသား အေရးတၾကီး အပူတျပင္းကိစၥရပ္တခုအေပၚ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေနပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးအျပင္ဘက္ ပတ္ဝန္းက်င္၌ ေထာင္ေသာင္းမကေသာ အင္ဒိုနီးရွားျပည္သူမ်ား “တစ္ပါတီအာဏာရွင္ အစိုးရ ျပဳတ္က်ေရး၊ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီထူေထာင္နုိင္ေရး” စသည့္စသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္  ဝိုင္းဝန္းဆႏၵျပေနပါသည္၊၊

ရက္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုလာရင္းသမၼတ႐ုံးအျပင္ဘက္တြင္ ျပည္သူတထပ္၊ တပ္မေတာ္ တထပ္ျပည္ သူမွျပန္၍ တထပ္ဝိုင္းဝန္းပိတ္ဆုိ႔လွ်က္ ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ေနခ်ိန္ သမၼတႀကီး ဆူဟာတိုမွ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ျပည္သူအမ်ားႀကိဳက္နွစ္သက္ေသာလူတစ္ဦးဦးအား ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲလိုက္လွ်င္….. ေကာင္းမည္ေလာ? မည္သူမည္ဝါအား ေရႊးခ်ယ္ထားသည္ကို ဒုသမၼတနွင့္တိုင္ပင္ေနခ်ိန္ အနီးမွာေရာက္ေနသည့္ အင္ဒိုနီး ရွားတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဝီရန္တိုမွ စိတ္မရွည္ေတာ့ဘဲ “သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား ျပည္သူအမ်ား ေတာင္းဆိုဆႏၵျပပြဲ ယခုထက္ပို အခ်ိန္ၾကာလာပါက တပ္မေတာ္မွထိမ္းသိမ္းရန္ ခက္ခဲလာပါလိမ့္မည္” ဟု စကားျဖတ္ေျပာျပီး ျခင္း တပ္မေတာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတျဖစ္လဲ သမၼတၾကီးဆူဟာတို “ေခသူမဟုတ္” ဆိုသည့္စကားအတိုင္း ေႁမြေႁမြခ်င္း ေျချမင္ပါ သည္…၊၊

“ငါ့အတြက္ ငါ့မိသားစုလုံျခဳံေရးအတြက္ ဘယ္လိုအစီအစဥ္ရိွသလဲ..” ေမးလိုက္သည့္ ေမးခြန္းအေပၚဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဝီရန္တိုမွ                        “တပ္မေတာ္မွ အားလုံးစီမံထားပါသည္၊ အာမခံပါသည္။” ဟု အေျဖေပးျပီးခ်င္း သမၼတဆူဟာတို နံရံကပ္နာရီဆီ တစ္ ခ်က္လွမ္းၾကည့္လိုက္သည္။

၅ နာရီထိုးရန္ ၁၀ မိနစ္။ “ကဲ ေကာင္းျပီ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကို စီစဥ္ခိုင္းလိုက္ပါ။ ညေန ၅ နာရီ ငါ မိန္႔ခြန္းေျပာမယ္”…လို႔ ေျပာၿပီးတဲ့ေနာက္ ညေန ၅ နာရီတိတိ ၁၀ မိနစ္အတြင္း သူကိုယ္တိုင္ေရးသားေသာ တိုရွင္းလိုရင္း ေနာက္ဆုံးမိန္ခြန္း ေျပာ ၾကားျပီး အင္ဒိုနီးရွားနုိင္ငံေရး ဇာတ္ခုံေပၚကေန ဆင္းသြားခဲ့ရတဲ့အျဖစ္။

ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္သူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အလံမလွဲစတမ္း ၾကံ့ၾကံ့ခိုင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနျခင္းအေပၚ သမၼတၾကီး ဆူ ဟာတိုမွ ေပါ့ပ်က္ပ်က္အေလးမထားခဲ့သည္လား….. အေျခအေနအမွန္ အေရးၾကီးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ သူ႔ထံ မတက္လာခဲ့ျခင္းလား ……… သို႔တည္းမဟုတ္ သူအားကိုးအားထားသည့္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ႀကီးအေပၚ ယုံစားလြန္း ခဲ့၍လား …..သို႔ေလာ …….သို႔ေလာ  ေဝခြဲမရ…….၊၊

ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ထိအာဏာကိုစြဲကိုင္ထားဆဲစီမံဆဲေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ျပင္ဆင္ဆဲအခ်ိန္မွာပင္ တပမေတာ္ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ   စကားတစ္ခြန္းဟလိုက္သည္ႏွင့္ ျပဇာတ္ေလးတစ္ပုဒ္ နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ရသည့္အျဖစ္၊

သို႔ျဖစ္၍…….တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္တခုအာဏာရွင္တစ္ဦး တေယာက္က်ဆုံးေစရန္အတြက္ အဓိကအေျခခံ အေၾကာင္း ရင္းတစ္ခုကို ေစ့ေစ့ေတြး ေရးေရးေပၚလာခဲ့ပါေတာ့သည္။ အဓိက ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအျပင္ တပ္မေတာ္ပါလက္တြဲမွလိုခ်င္သည့္အရာ၊ ေတာင္းတသည့္ ဆႏၵျပည့္ဝရရွိလာမည္ဟုအေတြးရ အျမင္ရခဲ့ပါသည္။

ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံေရးျမင္ကြင္းမွာ တေျဖးေျဖး ႐ႈပ္ေထြးလွ်က္ရွိေနပါသည္။ ရက္ေပါင္းလေပါင္းမ်ားစြာ သာမက ေတာ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ျပီမို႔ အေျပာင္းအလဲတခု၊ အေျခအေနအသစ္တခုအတြက္ အက်ဳိးတရား အေၾကာင္းတရား မ်ားစုံလင္ စံုျပံဳလွ်က္ရွိေနပါသည္။

ဌာနတခု.. အဖြဲ႕အစည္းတခုအတြင္း ဦးစီးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ေျပာင္းတိုင္း ေျပာင္းတိုင္း ၎ေခါင္းေဆာင္အေပၚ အရည္အခ်င္း အကဲျဖတ္သည့္ မွတ္ေက်ာက္တင္ပြဲ တခုေတာ့ၾကံဳေတြ႕ရစျမဲ။ သို႔ျဖင့္ ယေန႔ အရပ္သားအေယာင္ေဆာင္ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲရွိေသာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္အတြက္ အရည္အခ်င္းစစ္ အကဲျဖတ္မွတ္ေက်ာက္ တင္ပြဲတပြဲ   မလြဲမေသြေပၚေပါက္လာေတာ့မည္မလြဲေပ၊၊

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အခန္းက႑မည္သို႔မည္ပုံသ႐ုပ္ေဆာင္ကျပသြားမည္ကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ရင္း ျပည္သူတစ္ ရပ္လုံး ဝိုင္းဝန္း လက္ခုပ္တီးရမည့္အခ်ိန္က် ေရာက္လာပါျပီ။

အာဏာရွင္ ခ်န္ပီယံကိုအလဲထိုးႏိုင္မယ့္ အျပီးတိုင္ အႏိုင္ယူႏိုင္မဲ့ စိမ္ေခၚသူ  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေပၚ
ျပည္သူတရပ္လံုးရဲ ႔လက္ခုပ္သံက ခြန္အားမဟုတ္ပါလား…..၊၊

ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ

One Response to ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) – ၅ နာရီထိုးရန္ ၁၀ မိနစ္အလို ….. (သို႔) တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဆီသို႔ (မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၅

  1. A.R on October 13, 2015 at 3:36 pm

    အရမ္​းကိုမွန္​ကန္​တဲ့အ​ေတြးပါ
    ကာခ်ဳပ္​ႀကီးပဲ လက္​တြဲဖို႔ က်န္​ပါ​ေတာ့တယ္​
    ျပည္​သူ

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)