တူေမာင္ညိဳ – ႏိုင္ငံေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ေကာ္မရွင္ေတာ္ တုိ႔၏ ညစ္ပြဲ (သုိ႔မဟုတ္) ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ

October 23, 2015

တူေမာင္ညိဳ – ႏိုင္ငံေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ေကာ္မရွင္ေတာ္ တုိ႔၏ ညစ္ပြဲ  (သုိ႔မဟုတ္) ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၅

ေရြးေကာက္ပြဲရက္ တေရြ႕ေရြ႕နီးကပ္လာတာနဲ႔အမွ် “ႏုိင္ငံေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ေကာ္မရွင္ေတာ္” တို႔ရဲ႕  ေထာင့္ေစ့ကြက္ေစ့ ညစ္ပတ္မႈေတြကလည္း လက္ရဲဇက္ရဲ ပုိရွိလာပါတယ္။
တပ္မေတာ္၊ ကာခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႔  ေကာ္မရွင္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီး တို႔ရဲ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကေတာ့ ေျဗာင္အက်ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။
ေကာ္မရွင္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးက ဝန္ထမ္းေတြအေပၚ အခုလို ၿခိမ္းေခ်ာက္သြားပါတယ္။  “အစုိးရဝန္ထမ္းေတြ လက္ခုပ္တီး ရင္ အျပစ္ရွိတယ္၊  ပါတီႏုိင္ငံေရးမကင္းပါလားဆိုၿပီး အေရးယူ” လုိ႔ ရတယ္ တဲ့။

သမၼတ၊ ကာခ်ဳပ္နဲ႔ ဝန္ႀကီးဆုိတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ ေျပာေနလုပ္ေနတာက “ပါတီႏုိင္ငံေရး” ကင္းလြတ္ပါရဲ႕လား။

စစ္တပ္ဆုိတာ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအစုအဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး၊ ကာခ်ဳပ္ဆုိတာ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕လစာစရိတ္ကို စား သံုးေနသူပါ။  ကာခ်ဳပ္ေျပာဆုိေနတာေတြဟာ ပါတီႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းရဲ႕လား။ ေျပာဆုိမႈေတြက မဲဆြယ္တာတင္ မကဘဲ၊ မဲေပးဖို႔ ေျဗာင္ အမိန္႔ေပးညြန္ၾကားေနတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္အစုိးရဝန္ထမ္းေတြကို ပါတီႏိုင္ငံေရး မကင္းရင္အေရးယူမယ္လုိ႔ ၿဖဲေခ်ာက္ေနတဲ့ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႀကီးဟာ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕စကားေတြကိုေတာ့   နားမၾကားေလ ဟန္ေဆာင္ေနပါတယ္။

ကာခ်ဳပ္ေျပာတဲ့စကားထဲမွာ ပါတီနာမည္ေျဗာင္ထုတ္မေျပာတာပဲ က်န္ေတာ့တယ္၊ ကာခ်ဳပ္ဗုိလ္မင္းေအာင္လိႈင္က “ စဥ္းစား ေရြးခ်ယ္ အႀကံျပဳလိုေၾကာင္း” လို႔ ေျပာေနေပမယ့္၊  စစ္တပ္ထိပ္သီး ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ကို ဘယ္သူပယ္ရွားဝံ့မွာလဲ။ “ေရဘူး ေပါက္တာမလိုခ်င္ဘူး – ေရပါဖို႔ အဓိက” ဆုိတဲ့ စစ္တပ္ထဲက တပ္ဗိုလ္တပ္သား ေတြဟာ သူတုိ႔မဲေတြ ဘယ္ပါတီကိုေပးရမယ္ဆိုတာ သိၾကတာေပါ့။

ကာခ်ဳပ္က ဘယ္သူေတြကို ဘယ္လိုေနရာမွာ၊ ဘာေတြ ေျပာတာလဲ။
–    ပထမဆံုး စေျပာတာ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ကျဖစ္ပါတယ္။
–    ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္ၿပီးေျပာတာက ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ကျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဆံုး စေျပာတာ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ကျဖစ္ပါတယ္။
“စစ္ဦးစီး၊ စစ္ေရး၊ စစ္ေထာက္ဆုိင္ရာညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝး” မွာ ေျပာတာပါ။ ဒီအစည္းအေဝးဆုိတာ စစ္တပ္ထဲက “အေကာင္အႀကီး ႀကီးေတြ”ခ်ည္းတက္ရတဲ့အစည္းေဝးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအစည္းအေဝးမွာ ကာခ်ဳပ္ကေျပာတဲ့စကားဆုိတာဟာ “အမိန္႔နဲ႔ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ညြန္ၾကားခ်က္” ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအမိန္႔နဲ႔ညြန္ၾကားခ်က္ကို  မလုပ္တဲ့သူ မလုိက္နာတဲ့သူဟာ အမိန္႔မနာခံ သူပဲျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္က “စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္” ဆုိတာ စစ္တပ္က ၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳ ခြဲၿပီး အာဏာသိမ္းတဲ့ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာ ဒီစကားေျပာတာဟာ သာမန္တိုက္ဆုိင္မႈ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီတုန္းက ကာခ်ဳပ္ ဘယ္လို စကားလံုးေတြ သံုးၿပီး ေျပာခဲ့သလဲၾကည့္ရေအာင္။

“မဲဆႏၵေပးမႈနဲ႔ ပတ္သက္၍တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္မူဝါဒ”တဲ့ (ဘယ္ေလာက္ ရွင္းၿပီး၊ ဘယ္ေလာက္ ျပတ္သားပါ သလဲ၊ စစ္တပ္ရဲ႕ “ရပ္တည္ခ်က္မူဝါဒ” ပါလု႔ိ ဆုိေနမွေတာ့ ဘယ္သူက ဒါေတြကို ေက်ာ္လြန္ေဖာက္ဖ်က္ဝ့ံေတာ့မွာလဲ) ဘယ္လို အခ်က္ေတြ ပါသလဲ ဆက္ၾကည့္ၾကပါစို႔။

(ကာခ်ဳပ္ ပထမအႀကိမ္ ေျပာၾကားခ်က္)

–    မိမိႏုိင္ငံမိမိေဒသအတြက္ ေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူ
–    ဒုိ႔တာဝန္အေရးသံုးပါးအား သိရွိနားလည္းေစာင့္ထိန္းႏုိင္သူ
–    ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကာကြယ္ေရးအျမင္ေလးျမင္ရွိသူ
–    တပ္မေတာ္အေပၚနားလည္စာနာမႈရွိသူ  ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း —    တဲ့။

ဒီေျပာဆိုခ်က္ေတြက စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းေတြနဲ႔ အမာခံဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ပါတီ၊  ဖုတ္ပူမီးတုိက္အၿငိမ္းစားယူသြားတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြ ခ်က္ခ်င္းဝင္ေရာက္သြားႏုိင္တဲ့ပါတီ၊  စစ္တပ္ရဲ႕ ခါးပုိက္ေဆာင္ပါတီျဖစ္တဲ့ ႀကံ့ဖြံပါတီကို မဲေပးၾကလုိ႔ေျပာေနတာ မထင္ရွား လြန္းဘူးလား။

ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္ၿပီးေျပာတာက ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ကျဖစ္ပါတယ္။
ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ (NDC) မွာေျပာၾကားတာပါ။ ဒီေတြ႔ဆံုပြဲမွာ  ဒုကာခ်ဳပ္ဗုိလ္စုိးဝင္း အပါအဝင္ စစ္တပ္ထဲက အေကာင္ႀကီးေတြနဲ႔ (NDC) သင္တန္းသား စုစုေပါင္း (၇၁၄) ဦး တက္ေရာက္တယ္လို႔ဆုိပါတယ္။ (NDC) ကို ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ေတြ သာတက္ေရာက္ရတာပါ။ အဲဒီပြဲမွာ ကာခ်ဳပ္က ဘာေတြေျပာသလဲ။

လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္လေက်ာ္ “စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္” ကေျပာတာေတြထက္ ပိုၿပီးတိက်လာၿပီး၊ ပထမ အႀကိမ္ေျပာၾကားစဥ္က အခ်က္ ၄ ခ်က္သာျဖစ္ေပမယ့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျပာဆုိရာမွာ အခ်က္ ၂ အခ်က္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ ျဖည့္စြက္ ထား တဲ့အခ်က္ ၂ ခ်က္အနက္ ပထမအခ်က္က (မဘသ)နဲ႔ (မဘသ) လႈပ္ရွားမႈေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ စစ္တပ္ ရွိတယ္လုိ႔ ေျဗာင္ေဖာ္ျပ တာျဖစ္ၿပီး။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ “ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ” လိုပါပဲ။ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ဘယ္ပါတီကိုရည္ရြယ္သလဲဆုိတာ သိပ္ကို ထင္ရွားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပထမအႀကိမ္ေျပာဆုိတာနဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေျပာဆုိမႈႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္ေအာင္ မူရင္းအတုိင္း ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပ လိုက္ပါတယ္။
ဒုတိယအႀကိမ္ေျပာရာမွာ “တပ္မေတာ္သား မိသားစုမ်ား အေနျဖင့္လည္း ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္ရာတြင္” လုိ႔ အစခ်ီထားတဲ့ အတြက္ပထမအႀကိမ္တုန္းကလို စစ္သားေတြခ်ည္းသက္သက္ ရည္ညြန္းေနတာမဟုတ္ေတာ့ဘဲ။ မဲေပးႏုိင္ခြင့္ရွိတဲ့ စစ္ဗိုလ္စစ္သား မိန္းမ နဲ႔ သားသမီးေတြကိုပါ အမိန႔္ေပးညြန္ၾကားေနတာပါ။

(ကာခ်ဳပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျပာၾကားခ်က္)

–    ႏုိင္ငံနဲ႔ေဒသကိုအက်ိဳးျပဳမည့္သူ
–    ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကာကြယ္ေရးအျမင္ေလးျမင္ရွိသူ
–    ဒုိ႔တာဝန္အေရးသံုးပါးအားကို ေစာင့္ထိန္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္သူ
–    တပ္မေတာ္အေပၚစာနာနားလည္မႈရွိသူ
–    အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းႏုိင္သူ
–    ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္း၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ တနည္းနည္းအားျဖင့္လႊမ္းမိုးမႈမရွိသူ

မ်ားကို “စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ရန္ အႀကံျပဳလုိေၾကာင္း”  တဲ့။

ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ “စဥ္းစား ေရြးခ်ယ္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္” ကို စစ္တပ္ထဲမွာ ဘယ္သူက ပယ္ရွားဝ့ံမွာလဲ။ ဒီအမိန္႔ညြန္ၾကားခ်က္အတုိင္း တစ္သေဝမတိမ္းမဲေပးမွာေသခ်ာတာေပါ့။ ဒီလို ဘက္စံုေဒါင့္စံု ပုိင္ႏုိင္ေနတဲ့အေျခအေနေအာက္မွာ (EU) ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေရးအဖြဲ႔ ကို စစ္တပ္တြင္းက မဲရံုေတြမွာ ေလ့လာခြင့္ျပဳမယ္ဆုိတာဟာ ဘာမွမထူးဆန္းပါဘူး။ စစ္တပ္ထဲက ေသခ်ာေပါက္ရမယ့္ ႀကံ့ဖြံ႔မဲေတြ အတြက္ “အေရာင္တင္” ေပးတာမ်ိဳးပဲျဖစ္လာမွာပါ။

ဒါ့အျပင္ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ အမိန္႔ေပးညြန္ၾကားမႈေတြဟာ စစ္တပ္တစ္ခုထဲမဟုတ္ဘဲ၊ စစ္တပ္က ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတဲ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာန လက္ေအာက္မွာရွိ ရဲ အစရွိတဲ့ တပ္ဖြဲ႔ေတြ၊  နယ္စပ္ေရးရာေရးရာဝန္ႀကီးလက္ေအာက္က ဝန္ထမ္းေတြပါ အက်ံဳးဝင္မွာပါ။

ေကာ္မရွင္ဟာ စစ္တပ္ထဲက “မဲေတြ” ကိုေတာ့ သာမန္ျပည္သူ အမ်ားစုႀကီးေပးရမယ့္ မဲေတြလို ကေမာက္ကမျဖစ္အာင္၊ မွားစာရင္းမွားယြင္းမႈေတြ ျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ပါဘူး။ ဘာလုိ႔လဲ ဒီမဲေတြဟာ သပိတ္ဝင္အိတ္ဝင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီထဲကိုသြားမယ့္မဲေတြျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။

ႀကံ့ဖြံ႔ရဲ႕ရမယ့္ မဲေတြ၊ ႀကံ့ဖြံ႔ လက္ပြားပါတီေတြ၊ ႀကံ့ဖြံ႔ရဲ႕ စပြန္ဆာပါတီေတြ၊ ႀကံ့ဖြံ႔ရဲ႕စပြန္ဆာ တသီးပုဂၢလအမတ္ေတြရမယ့္ မဲေတြန႔ဲ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ အသားတင္ ၂၅ % ေပါင္းလိုက္ရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အစုိးရဖြဲ႔ႏုိင္ဖုိ႔ေရာ ၿပိဳင္ဖက္ပါတီကို အၾကပ္ကိုင္ဖုိ႔ သိပ္ကို လြယ္ကူ ေန ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ႀကံ့ဖြံ႔အမတ္ဦးလွေဆြ ေျပာခဲ့တဲ့စကားဟာ သက္သက္အာေခ်ာင္တဲ့စကားမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔စစ္အုပ္စုရဲ႕ တကယ့္ ေျခ လွမ္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ အတုိက္အခံပါတီ အမတ္ေလာင္းမ်ားအေနနဲ႔လည္း ေကာ္မရွင္ရဲ႕ “ ဥပေဒနဲ႔ အညီ” ညစ္ပတ္မႈမ်ိဳးစံုကို ရင္ဆုိင္ၾကရဦးမွာပါ။ မၿပီးႏုိင္မစီးႏုိင္တဲ့ စြပ္စြဲတုိင္ၾကားမႈမ်ိဳးစံုကိုလည္း ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းၾကရဦးမွာပါ။  ဒါေတြကို ျဖတ္သန္းၿပီးမွ က်န္ေကာင္းက်န္ရာ အမတ္ေတြသာ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္မယ္လု႔ိ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ဒီလိုစြပ္စြဲတုိင္ၾကား လာမယ့္ ျဖစ္ရပ္ေတြရဲ႕နိဒါန္းအစကိုေတာ့ ေအာက္တုိဘာ၂၁ ရက္ေန႔က ရမည္းသင္းမွာေဟာေျပာခဲ့တဲ့ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ရဲ႕ေျပာဆိုခ်က္ ကို နားေထာင္ ၾကည့္ရင္သေဘာေပါက္ၾကမွာပါ။

ဒီလုိ  “ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ေကာ္မရွင္ေတာ္” တုိ႔ အတုိင္အေဖာက္ညီညီ လုပ္ႀကံ ဖန္တီး ညစ္ပတ္ေနတာေတြကို  အတိုက္အခံပါတီရဲ႕ တုန္႔ျပန္ခ်က္တာက အားတက္စရာမေကာင္းလွပါ။   “အနည္းဆံုးျဖစ္ပါေစလုိ႔ပဲ ဆုေတာင္းတယ္” တဲ့။ ဒါဟာ သူတုိ႔ အတတ္ႏုိင္ဆံုး တုန္႔ ျပန္ခ်က္ ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။

ပင္နီတုိက္ပံုနဲ႔ကခ်င္ပုဆိုး မဝတ္ရ/ “ေဟာေျပာပြဲ” မလုပ္ရလုိ႔လည္း ညြန္ၾကားခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ေနပါတယ္။ “ေဟာေျပာပြဲ” မလုပ္ရဆိုတဲ့ညႊန္ၾကားခ်က္ ဘာေၾကာင့္ထုတ္မွန္း နားမလည္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္  “ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိပဲနဲ႔ လူထု ကိုလက္တစ္လံုးျခား ေရြးေကာက္ပြဲ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲ ဆိုၿပီးမွ မိမိတို႔ႏိုင္ေစခ်င္တဲ့ ပါတီဖက္က မဲဆြယ္စည္းရံုးတာ တရားမဝင္ဘူး” လို႔ ဆိုတဲ့ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ရဲ႕မဲဆြယ္ပြဲ ေျပာစကားကို နားေထာင္ရေတာ့မွ ဇာတ္ရည္လည္ပါေတာ့တယ္။

တကယ္ေတာ့ “၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ” ဆုိတာဟာ အစုိးရ၊ စစ္တပ္နဲ႔ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းညစ္ပတ္မႈ အဖံုဖံုကို ျပည္တြင္းျပည္ပက ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေတြ႔ျမင္ၾကရမယ့္ ပြဲ တပြဲသာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို မဖ်က္သိမ္းႏုိင္သမွ် ဒီလိုညစ္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာကို က်ေနာ္တုိ႔ ၾကည့္ရႈေနၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အုပ္စုက ႏုိင္ငံေရးကုိ ဗိုလ္က်ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေနသမွ် စစ္အုပ္စု အလိုက်ဒီမုိကေရစီ၊ စစ္အုပ္စုအလိုက်ဖက္ဒရယ္၊ စစ္အုပ္စု ျပဳသမွ်ႏုရတဲ့ အစိုးရ၊ စစ္အုပ္စုအလိုက် အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ စစ္အုပ္စုအလိုက် ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စစ္အုပ္စုစိတ္ႀကိဳက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ စစ္အုပ္စုလုိခ်င္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြသာေပၚ ထြက္ၿမဲ ေပၚထြက္ေနပါလိမ့္မယ္။
ဒါေတြ ဖ်က္သိမ္းပစ္ႏုိင္ဖို႔ဆုိရင္ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းပစ္မွပဲျဖစ္မယ္။

ညြန္း
–    ေၾကးမံုသတင္းစာ၊ (၂၁ – ၁၀ – ၂၀၁၅)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ ၌ေျပာၾကားခ်က္

–    ေၾကးမံုသတင္းစာ၊ (၁၉ – ၉ – ၂၀၁၅) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ၊ စစ္ဦးစီး၊ စစ္ေရး၊ စစ္ေထာက္ဆုိင္ရာ ညွိႏိႈင္းအစည္း အေဝး၌ ေျပာၾကားခ်က္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

2 Responses to တူေမာင္ညိဳ – ႏိုင္ငံေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ေကာ္မရွင္ေတာ္ တုိ႔၏ ညစ္ပြဲ (သုိ႔မဟုတ္) ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ

  1. ဇာနီႀကီး on October 23, 2015 at 3:19 pm

    အာဏာဆိုတာ ထိုင္ဖူးတဲ႕အုပ္စု ထိုင္ခံုျမဲေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံု သံုးမွာမို႕ ပြဲႀကီးေတာ့ နီးလာပါျပီ

  2. Ba Ba Gyi on October 23, 2015 at 10:07 pm

    ကိုယ္တိုင္ ဒိုင္လုပ္၊ ကုလားဖန္ထုိး၊ ခ်ိဳးၿပီးေဝတဲ့အျပင္ မဲပါခိုး၊ အဲမွားသြားလို႔ ဖဲပါခိုးထားတဲ့ ဖဲဝိုင္းပဲဗ်ာ။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)