ဗိုလ္ထက္မင္း – NCA လက္မွတ္ထိုးတဲ့အေရး အသြင္မတူတဲ့ အျမင္မ်ား ေကာက္ႏႈတ္ၾကည့္ျခင္း – အပိုင္း (၅) ၊ နိဂံုးခ်ဳပ္

November 3, 2015

ဗိုလ္ထက္မင္း –  NCA လက္မွတ္ထိုးတဲ့အေရး အသြင္မတူတဲ့ အျမင္မ်ား ေကာက္ႏႈတ္ၾကည့္ျခင္း – အပိုင္း (၅) ၊ နိဂံုးခ်ဳပ္

(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၅

 

၃၉။    NCA စာခ်ဳပ္နဲ႕တပ္မေတာ္ရဲ႕ထားရွိနိုင္တဲ့ မဟာဗ်ဳဟာအခင္းအက်င္းစီမံခ်က္ကို သံုးသပ္တင္ျပ

သြားပါ့မယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ့ မူလမဟာဗ်ဴဟာအဓိကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အတိုက္အခံအုပ္စုအျဖစ္ သေဘာထားျပီးရင္ဆိုင္ေနရာမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲေတြကိုေတာ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအေရး အေပါက္တေပါက္ ဖြင့္ထားျပီး ထိန္းညိွရန္ ၾကိဳးစားေနတာလို႔ ယူဆပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အတိုက္အခံေတြက တပ္မေတာ္အေပၚ မိတ္ဘက္သေဘာထားရွိလာရင္ ဒုတိယမဟာဗ်ဳဟာအေနနဲ႔ တပ္မေတာ္ထူေထာင္ေပးခဲ့တဲ့ “ပါတီ” ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အတူလက္တြဲ လုပ္ကိုင္ေစျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုကို တပ္မေတာ္က ဆက္လက္ ထိန္းေၾကာင္းညိွႏႈိင္းသြားျခင္းတို႔အျပင္ ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ရခက္ေနတဲ့ ‘၀’ နဲ႔တကြ အျခားအဖြဲ႔မ်ားကုိပါ ဆက္လက္ စည္းရုံးႏိုင္ျခင္း၊ တရုတ္ၾသဇာမွ လြန္ေျမာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း တို႔အထိ စီမံခ်က္မ်ား ဆြဲလိုက ဆြဲထားႏိုင္ပါတယ္။  တပ္မေတာ္၏ နိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဳဟာ အခင္းအက်င္းအေနနဲ႕ အစိုးရပါတီ space ၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးစီး အတိုက္အခံ space ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြရဲ႕ space ေတြကိုသတိထားျပီး ကိုင္တြယ္ ကစားေနပံု ေပါက္ပါတယ္။ ေနာက္ အေရးၾကီးတဲ့ သံသယ အစဥ္အလာၾကီးတခုကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္၊ ေတြးေခၚတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား ေနာက္ကြယ္မွာ ျမွပ္ကြက္ေတြရွိေနတယ္လို႔ ယူဆေနတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ့  သံသယနက္ရႈိင္းမႈပါပဲ။

၄၀။    ဒါကို NLDက ရိပ္မိဟန္တူလို႕ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ခဲ့ပါတယ္ –

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီကမူ ယခင္ကအတိုင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေျပၿငိမ္းလိုေသာသေဘာ ရွိျပီး NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တပ္အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းမ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ေပးလိမ့္မည္ဟု အၿမဲတမ္းသေဘာထားခဲ့ၾကကာ သူတို႔ပါတီအတြင္း တပ္အေပၚ မုန္းတီးမႈမ်ား ကာလရွည္ၾကာစြာ ရွိေနခဲ့သည္ကို ပိုမိုလြန္ကဲမလာေစရန္ ႀကိဳးစားပမ္းစား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတယ္။ NLD ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာခ်က္တြင္ တပ္မေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ျပည္သူတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတခုအျဖစ္ သေဘာထားေၾကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္ NLDက အစိုးရဖြဲ႔စည္းႏိုင္ပါကလည္း ေခတ္မီတပ္မေတာ္တခု ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ကတိျပဳ ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တပ္ႏွင့္ NLD ၾကားမွ မယံုသကၤာ ျဖစ္မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားသြားရန္  အလြန္ ဆႏၵရွိေနေၾကာင္း” ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

၄၁။    ေၾကညာခ်က္ဟာ ေနာက္က်သြားတယ္လို႔ စာေရးသူျမင္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔နယ္ပယ္မွာ သူမရဲ႕ ေၾကြးေၾကာ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ပုဒ္မ (၄၃၆) နဲ႔ ပုဒ္မ ၅၉(စ) တျပိဳင္တည္းျပင္မယ္လို႔ဆိုတာဟာ တပ္မေတာ္အဖို႕ လက္မခံနိုင္ေလာက္တဲ့ အေနအထားျဖစ္ျပီး စာေရးသူအျမင္အေနနဲ႔ ေစာလြန္းတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ပုဒ္မ (၄၃၆) ျပင္ရင္ေတာင္ တပ္မေတာ္ရဲ့ (၂၅%) ပါဝင္မႈကို မျပင္ေသးပါဘူးဆိုတဲ့ အာမခံခ်က္စကား  တိတိက်က် ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွ ေပၚမထြက္တာဟာလည္း တပ္မေတာ္က သံသယျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။  လႊတ္ေတာ္ တေပါက္တည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဖြင့္ေပးလိုက္တာနဲ႔ ဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ဦးေရႊမန္းက အေျခခံဥပေဒအေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးေတြမွာသာမက အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြမွာပါ သူ႔အာေဘာ္ေတြ ေရွ႔တန္းတင္လာျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာအခ်က္ျဖစ္တဲ့ ၄၃၆ ကို အဓိက အာရုံစိုက္လာျခင္းတို႔အေပၚ တပ္မေတာ္က စိုးရိမ္စိတ္ ၾကီးမားခဲ့ဟန္တူပါတယ္။

၄၂။ တပ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ တပ္မေတာ္ေခတ္မီွရန္  အေနာက္နိုင္ငံေတြရဲ႕ စစ္ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူရဖို႕ စိတ္အား ထက္သန္ေနရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အားေပးေထာက္ခံမႈ ျပခဲ့ရင္။ လက္မွတ္ မထိုးေသးတဲ့အဖြဲ႕ေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ တရုတ္လႊမ္းမိုးမႈေအာက္က ဆြဲထုတ္ျပီး လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ရင္ … တပ္မေတာ္ရဲ့ သေဘာထားေတြ သံသယေတြ ဘယ္လို ျဖစ္လာႏိုင္မလဲဆိုတာကို စာေရးသူက တြက္ေနမိပါတယ္။

၄၃။    တဖန္တပ္မေတာ္အေနနဲ႕တိုင္းရင္းသားစစ္မ်က္ႏွာျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ MNDAA  နဲ႕တပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးတံုးက UMFC က ဖိအားေပးတဲ့ ပံုစံအသြင္မ်ိဳးျပဳလုပ္တာကို တပ္မေတာ္က လက္ခံျပီး ၂ ဖက္ အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရပါတယ္။ ယခင္တုန္းက အေျခအေနမ်ဳိးဆို တပ္မေတာ္က လက္ခံမွာ မဟုတ္ပါ။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြအားလံုး NCA တက္လာရင္ အမ်ား၏ တညီတညြတ္ ေတာင္းဆိုမွူေတြကုိ လက္ခံေျဖၾကားေပးရေတာ့မွာမို႔ တပ္မေတာ္မွာ အက်ပ္အတည္း ေတြ႕နိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိအခင္းအက်င္းအရ အားလံုးမတက္နိုင္တဲ့အတြက္ တဝက္ဘဲတက္လာလို႕တပ္မေတာ္အဖို႔ အသက္ရွူေခ်ာင္သြားဟန္ တူပါတယ္။

၄၄။     PLAN (A) ဆိုရင္ အားလံုး တအုပ္တမၾကီး ထိုးလာရင္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္အဖြဲ႕ေတြ မ်ားစြာဖြဲ႔ရျပီး နယ္ေျမဧရိယာ ပိုင္းျခားမႈ အေသးစိတ္ တျပိဳင္နက္လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။  PLAN (B) ဆိုတာက တဝက္တပ်က္ ထိုးလာမွာကို ၾကိဳတင္တြက္ဆထားဟန္တူျပီး္ တပ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႕ POWER GAME ကစားရတာ ပိုဟန္က်နိုင္တယ္။ PLAN (C) ကေတာ့ ေနာင္အစိုးရလက္ထက္က်မွ ထိုးမယ့္အစီအစဥ္ ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္တဲ့KNU နဲ႔ အရင္ကနဦး အပစ္ရပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္ျပီး  အားနည္းခ်က္ေတြ ျပင္ကာ ေနာင္ထိုးမဲ့အဖြဲေတြကို အကဲစမ္းလို႔ ရပါတယ္။ မထိုးတဲ့အဖြဲ႕ေတြရဲ ဧရိယာဟာ ရႈပ္ေထြးနိုင္တာမို႔ (၈) ဖြဲ႕ကိစၥျပီးရင္ အခ်ိန္နဲ႔ အင္အား အသာစီးမႈ ရယူထားႏိုင္ပါတယ္။

၄၅။    တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ TRADER HOTEL နဲ႔ စစ္ကိုင္းဗံုးကြဲမွူေတြ၊ တပ္ခ်ဳပ္ခရီးစဥ္ အပစ္ခံရတာေတာင္ KNU ကို ဖိအားမေပးဘဲ နားလည္မွူ၊ ယံုၾကည္မႈ ေပးဆပ္ကာ အတိုင္းအတာတခုထိ ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈကို ျပေနေပမယ့္၊ လက္မွတ္မထိုးတဲ့အဖြဲ႕ေတြက်ေတာ့ တကြက္ မွားလိုက္တာနဲ႕တပ္မေတာ္က ေျခလွမ္းက်ဲက်ဲတိုးျပီး မွားကြက္ကို ကိုင္တြယ္ေနတာေတြ ေတြ႔ေနရပါျပီ။  ဥပမာ – KIAရဲ႕ ထမင္းအိုးျဖစ္တဲ့ သစ္ခုတ္ရာလမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္ဆို႕ျပီး တရုတ္ေတြအပါ ကားေတြကို ဖမ္းျပလိုက္ကာ လည္ျမိဳညစ္တဲ့နည္းဗ်ဴဟာ သံုးပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ့ ေထာင္ေခ်ာက္ပဲ ေျပာေျပာ အခုဆိုရင္ ေလာက္ကိုင္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကို တိုက္ခံရတံုးက တပ္ခ်ဳပ္က က်ြန္ေတာ္တို႔ဟာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြရဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ကို မတိုက္ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ ေလသံျပင္ကာ SSPP/ SSA ဌာနခ်ုဳပ္ကို တိုက္မယ္ဆိုတာမ်ဴိး ျဖစ္ေနျပီျဖစ္တယ္၊

၄၆။    တပ္မေတာ္ဟာ ၁၉၈၈ အာဏာသိမ္းတုန္းက တစညကို ပစားေပးျပီး ကစားခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၀ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ မလွတာေၾကာင့္ တစည (တပ္မေတာ္အုပ္စုေဟာင္း)ေတြကို ပစ္ပယ္ ခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ အရာရွိမ်ဴိးဆက္သစ္ေတြကို ေလ့က်င့္ေပးကာ (တစည) အစား ၾကံ့ဖြတ္ပါတီ ေပးေထာင္ျပီး ထြက္ေပါက္ေပးနည္းနဲ႔ ကစားေနျပန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႕ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မရႈမလွ ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီ ရႈံးနိမ့္ခဲ့တဲ့အျပင္ ထိပ္စည္းက ဦးေရႊမန္း ေလသံေတြ ေျပာင္းလာခ်ိန္မွာေတာ့ တပ္မေတာ္အဖို႔ မ်က္လံုးျပဳး မ်က္ဆံျပာ ျဖစ္လာပံု ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္ရဲ႕ထိပ္ပိုင္းက Power line –up 3 ရွိတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးလွေဌးဝင္း နဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သူရသက္ေဆြ၊ ျမတ္ဟိန္းတို႔ကို ပါတီထဲ သြတ္သြင္းခဲ့ရပါတယ္။

၄၇။    တပ္မေတာ္သားမ်ားရဲ႕အျမင္အေနနဲ႕ ပါတီဘက္ကို ကူးေျပာင္းတဲ့သူေတြအမ်ားစုဟာ စစ္သား ဘဝေမ့၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ကုန္ခမ္းကာ အရပ္သားစိတ္ေျပာင္းျပီး တပ္ကိုျပန္နင္းတဲ့ သာဓက၊ လတ္တ ေလာ ဦးေရႊမန္းျဖစ္စဥ္က မီးေမာင္းထိုးျပေနတယ္လို႔ ယူဆေနပုံပါပဲ။ ပါတီအေပၚ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရမႈ ေလ်ာ့နည္းလာတယ္လို႕ ျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရင္ေခတ္ကလို သီးျခားေနလို႔ မရေတာ့ဘဲ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဳဟာ ခ်မွတ္ကာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ နိုင္ငံေရး၊ (ျပည္တြင္း ျပည္ပ)၊ သံတမန္ေရးရာ၊ သတင္းမီဒီယာကဏၰေတြမွာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံလာသလို၊ တပ္မေတာ္ေဆးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ျပည္သူလူထုအတြင္း ေစလႊတ္ကာ တဖံု၊ သဘာဝေဘးအႏၲရယ္ ကယ္ဆယ္ေရးက႑မွာ လူထုနဲ႔ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံ စည္းရံုးျပီး တပ္မေတာ္ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈသစ္ ဖြင့္လာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

၄၈။   မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အတိုက္အခံ နိုင္နိုင္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရမွာ အမ်ားစု ဖြဲ႕ခြင့္ရမွာျဖစ္ေပမဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ အသာစီးရယူထားတဲ့ တပ္မေတာ္ဟာ သူ႕အေပၚနားလည္တဲံ့သူကိုသာ သမၼတအျဖစ္ ေထာက္ခံတင္မွာမို႕ အတိုက္အခံတင္လာမည့္သူထက္ အခြင့္အေရးပိုရေနပါတယ္။

၄၉။    လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အေျခအေန မလွရင္ေတာ့ တစညလိုပဲ  ၾကံ့ဖြတ္ကို ပစ္ပယ္ျပီး တပ္မေတာ္မ်ိဳးဆက္သစ္ ေနာက္တဆက္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ဆက္ကစားဖို႔ ရွိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းနဲ႔ တက္လာၾကမယ့္ အင္န္အယ္ဒီ၊ တိုင္းရင္းသားနဲ႔ အျခားအတိုက္အခံေတြကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာပင္ လံုးေထြးေအာင္ ထားႏိုင္သလို၊ အစုိးရကိုေတာ့ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႕့ NCA PROCESS အရ UPDJC နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဦးေဏွာက္စားခိုင္းထားျပီး၊ လိုအပ္လာရင္ အေပၚက (အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႕လံုျခံဳေရးေကာင္စီ) နဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရင္း ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္မွာ တပ္မေတာ္က Power Game ဆက္ကစားၾကဖို႔ ေသခ်ာေနပါတယ္။

၅၀။    ဒါကေတာ့ အားလုံး ေက်နပ္မယ့္ “ဂိမ္း”လို႕ယူဆပါတယ္။ တပ္မေတာ္အုပ္စုေဟာင္းေတြလည္း အထုပ္အပိုးနဲ႔ ေနာက္ဆုတ္၊ တပ္မေတာ္အုပ္စုအသစ္ကလည္း အထုပ္အပိုးေတြ စုဖို႔ ဆက္တိုး၊ အတိုက္ အခံေတြကိုလည္း တုတ္တဖက္ မုန္႔တဖက္နဲ႔ တေထာင့္တည ပံုျပင္လိုသက္ဇိုးရွည္ႏိုင္တဲ့ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါတယ္။  အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ဘယ္အစိုးရဘဲတက္တက္ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ဖို႕ ပါတီေတြက တင္ျပလာလို႕ရွိရင္  လက္မွတ္မထိုးတဲ့အဖြဲေတြကို ပစ္မွတ္မွတ္ပံုတင္ထားကာ အခ်ိန္မေရြးေရာဂါ ရွာထားျပီး ျငင္းဖို႔အေထာက္အထား ရသြားျပီျဖစ္လို႕ တပ္ခ်ဳပ္တေယာက္ အိပ္ေပ်ာ္စား၀င္ေနမယ့္ပုံရေၾကာင္း သုံးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဗိုလ္ထက္မင္း, ဗိုုလ္ထက္မင္း, သတင္းေဆာင္းပါး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)