တင္ေအး – ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနည္း၊ လႊတ္ေတာ္နည္း

November 3, 2015

– ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနည္း၊ လႊတ္ေတာ္နည္း
(မုိးမခ) ႏုိ၀င္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၅

ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းလုပ္တယ္ဆုိတာ နည္းပရိယာယ္ႂကြယ္ႂကြယ္နဲ႔ တုိက္ပြဲသဏၭာန္ေပါင္းစုံ ေပါင္းစပ္လုပ္ရမယ္ဆုိတဲ့ အယူ အဆရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီေန႔အထိလည္း မွန္ကန္ေနဆဲ အယူအဆတခုပါ။ ဗမာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ကင္းစင္ပေပ်ာက္ေရးနဲ႔  ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ ထူေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ရွိေနတဲ့အေျခအေနတုိင္းမွာ အဲဒီ့အေျခအေနနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ နည္းပရိယာယ္ႂကြယ္ႂကြယ္၊ တုုိက္ပြဲသဏၭာန္ေပါင္းစုံ ေပါင္းစပ္ႏုိင္ေရးလုပ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီေန႔ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈအတြက္လည္း အျငင္းထြက္စရာ အယူအဆ မဟုတ္ပါဘူး။

● သမုိင္းထဲက နည္းပရိယာယ္ႂကြယ္ႂကြယ္၊ တုိက္ပြဲသဏၭာန္ပါင္းစုံ
အဂၤလိပ္ကြၽန္ျပဳမႈကုိ တြန္းလွန္တုိက္ခုိက္ခဲ့ရတာ ေအာက္ဗမာျပည္ကုိ အဂၤလိပ္ေတြ စသိမ္းခံရကတည္းကတြက္ရင္ ရာစုႏွစ္ နဲ႔ခ်ီ ၾကာခဲ့တာပါ။ ဗမာျပည္သူေတြဟာ အဂၤလိပ္ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕ကုိ ဘယ္လုိဆန္႔က်င္ၿပီး အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါသလဲ။

အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ေခတ္ အႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကုိျပန္ၾကည့္ရင္ အဂၤလိပ္ကုိလုိနီေတြက ဗမာတႏုိင္ငံလုံးကုိ အၿပီးသတ္ သိမ္းပုိက္ ၿပီးတဲ့အခ်ိန္ကေန ၁၉၀၅ ဝန္းက်င္အထိ ဗမာမ်ိဳးခ်စ္ေတြက လက္နက္စြဲကုိင္ ပုန္ကန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ လက္နက္ကုိင္ ဆန္႔က်င္ ခဲ့ၾကတာပါ။

ေနာက္ေတာ့ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ဆုိတဲ့ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ ေက်ာင္းသားေတြကလည္း ေက်ာင္း သားသမဂၢေတြနဲ႔ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢဖြဲ႔ၿပီး ေက်ာင္းသားသပိတ္ေတြနဲ႔ အဂၤလိပ္အစုိးရကုိ အေျခ အေနေပးရင္ ေပးသလုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ဗမာျပည္သည္ တုိ႔ျပည္-ဗမာစာသည္ တုိ႔စာ ဆုိတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔သခင္လႈပ္ရွားမႈ၊ ေရနံေျမ အလုပ္သမားသပိတ္နဲ႔ ေက်ာင္းသားသပိတ္ေပါင္းစပ္ၿပီး လူထုလူတန္းစား ေပါင္းစုံပါဝင္တဲ့ ၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပုံ သမုိင္းဝင္အေထြေထြသပိတ္လႈပ္ရွားမႈ၊ စစ္ပညာသင္ၿပီး ရဲေဘာ္သုံးက်ိတ္ဖြဲ႔ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတဲ့ လက္နက္ကုိင္လႈပ္ရွားမႈ၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကုိင္လႈပ္ရွားမႈ၊ အဲဒီ့ေနာက္ လုံးဝ လြတ္လပ္ေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈ၊ သတင္းမီဒီယာနယ္ပယ္မွာလည္း သူရိယသတင္းစာ၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊  ဂ်ာနယ္ ေက်ာ္ ဂ်ာနယ္၊ ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္၊ တုိးတက္ေရးဂ်ာနယ္ စတဲ့ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ စာေစာင္ စာတမ္းေတြထုတ္ အဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးအေၾကာင္းအရာေတြ ေရးသားၾက လႈံ႔ေဆာ္ၾက၊ နဂါးနီစာအုပ္တုိက္ကေန ဗမာျပည္သူလူထုၾကား နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး စိတ္ဓါတ္ေတြ ရွင္သန္ျပန္႔ပြားေစဖုိ႔ စာအုပ္ စာေပေတြ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိ ျပည္ သူလူထုကုိ အျမင္ဖြင့္ေပးခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးစာေပလႈပ္ရွားမႈ အစရွိတဲ့ နယ္ပယ္အသီးသီးရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈပုံစံ အစုံစုံကုိ ေတြ႕ရ ပါတယ္။

ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ေခတ္အေျခအေနေတြလုိက္လုိ႔ နည္းပရိယာယ္ႂကြယ္ႂကြယ္၊ တုိက္ပြဲသ႑န္ေပါင္းစုံ ေပါင္းစပ္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈကုိ အဲဒီ့ေခတ္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ဗမာျပည္သူလူထုဟာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကတာပါ။

● ဒီေန႔ ဒီမုိကေရစီေရး တုိက္ပြဲမ်က္ႏွာစာမ်ား
လက္ရွိေတြ႕ေနရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျမင္ကြင္းက်ယ္ကုိ အေျခခံၿပီး ေျပာရရင္ ဒီမုိကေရစီေရးတုိက္ပြဲမ်က္ႏွာစာေတြဟာ အရပ္ မ်က္ႏွာမ်ားစြာမွာ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေနပါတယ္။ ဒီေန႔ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးတုိက္ပြဲမ်က္ႏွာစာေတြကုိၾကည့္ရင္-
– တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုေတြနဲ႔ မၿငိမ္းေသးတဲ့ စစ္ေျမျပင္က လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲ မ်က္ႏွာစာ၊
– ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနတရပ္အျဖစ္ အနားမသတ္ႏုိင္ေသးတဲ့ စားပြဲဝုိင္းေပၚက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တုိက္ပြဲမ်က္ ႏွာစာ၊
– ေရာင္စုံဖဲႀကိဳးလႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးေတြအပါအဝင္ စာ႐ြက္စာတမ္းျဖန္႔ေဝ၊ လမ္းေလွ်ာက္၊ ေႂကြးေၾကာ္၊ ေတာင္းဆုိ စတဲ့ လမ္းမ ေတြေပၚနဲ႔  အေဆာက္အအုံေတြထဲက ႏုိင္ငံေရးတုိက္ပြဲမ်က္ႏွာစာ၊
– ေလလႈိင္းနဲ႔ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚက ဒီမုိကေရစီစာ၊ ဒီမုိကေရစီအသံ တုိက္ပြဲမ်က္ႏွာစာ၊
– ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားနဲ႔ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ ရင္ဆုိင္အံတုေနၾကတဲ့ တရား႐ုံးနဲ႔ အက်ဥ္းခန္း၊ အခ်ဳပ္ခန္းေတြထဲက သတ္လုိ႔မေသ ဒီမုိကေရစီေရး တုိက္ပြဲမ်က္ႏွာစာ …

စတဲ့ တုိက္ပြဲမ်က္ႏွာစာအသီးသီးကေန စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ကင္းစင္ပေပ်ာက္ေရးနဲ႔ ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒ ရယ္ျပည္ေထာင္ စုႏုိင္ငံ ထူေထာင္ႏုိင္ေရးဆုိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္တူ တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြဟာ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ဆီ နီးသထက္နီးေအာင္ ဝုိင္းတြန္းေနၾကပါတယ္။

အဲဒီ့တုိက္ပြဲမ်က္ႏွာစာေတြနဲ႔အတူ ဒီေန႔ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးမွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ထပ္ျဖစ္ထြန္းလာတဲ့ တုိက္ပြဲမ်က္ ႏွာစာကေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ လႊတ္ေတာ္တုိက္ပြဲ မ်က္ႏွာစာပါ။

● ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နဲ႔ လႊတ္ေတာ္တုိက္ပြဲမ်က္ႏွာစာ
အခုရွိေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ လႊတ္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အယူအဆ (၃) ခု အထင္အရွားေတြ႕လာရပါတယ္။ အဲဒီ့ အယူအဆ (၃) ခုက –

(၁) ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္မွာလုပ္တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔လႊတ္ေတာ္ကုိ လုံးဝမယုံၾကည္၊ လုံးဝ လက္မခံေရး အယူအဆ။
(၂) ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိျဖတ္သန္းၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္းကေနပဲ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းကုိ ေလွ်ာက္ လွမ္းမယ္ဆုိတဲ့ လႊတ္ ေတာ္ႏုိင္ငံေရးကုိသာ လုံးဝလက္ခံေရးအယူအဆ။
(၃) ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိ ဒီမုိကေရစီေရးတုိက္ပြဲမ်က္ႏွာစာတခုအျဖစ္ သေဘာထားၿပီး က်န္တဲ့ တုိက္ပြဲမ်က္ႏွာ စာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ျဖတ္သန္းမယ္ဆုိတဲ့ ဟန္ခ်က္ညီဆက္စပ္ေရးအယူအဆ။

ဒီအယူအဆ (၃) ခုဟာ တကယ္ေတာ့ ဒီေန႔အထိ အခန္းဆက္ ဆင္ႏႊဲေနရတဲ့ ရွစ္ေလးလုံးဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲစီး ေၾကာင္းထဲမွာ လက္တြဲပါဝင္လာခဲ့ၾကသူေတြ၊ ဒီမုိကေရစီဘက္ျခမ္းက ႏုိင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြၾကားမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အယူအဆေတြပါ။

နံပတ္(၁) အယူအဆျဖစ္တဲ့ လုံးဝလက္မခံေရးအယူအဆ ရွိသူေတြဟာ မၾကာခင္က်င္းပေတာ့မယ့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးမွာလည္း မဟုတ္သလုိ၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြကုိလည္း လက္မခံပါဘူး။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒေအာက္က လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ ဘာမွကုိ ေဆာင္႐ြက္လုိ႔မရဘူးလုိ႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ တြင္း ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ သုညႏုိင္ငံေရး သုိ႔မဟုတ္ အႏုတ္လကၡဏာျပႏုိင္ငံေရးလုိ႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲနဲ႔ ေပၚလာမယ့္ လႊတ္ေတာ္ဆုိတာကုိ ေဝးေလေကာင္းေလဆုိတဲ့သေဘာမ်ိဳး၊ လုံးဝ လက္မခံေၾကာင္း ေျပာၾက ဆုိၾက ေရးသားေဖၚျပၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔လႊတ္ေတာ္ကုိ လုံးဝမယုံၾကည္၊ လုံးဝလက္မခံအယူအဆရွိသူေတြ သတိထားဆင္ျခင္စရာ အက်ပ္အတည္းတခုရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ ျဖတ္သန္းၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္းဝင္ဖုိ႔ လုပ္ေနၾကရတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြနဲ႔ ပါတီဝင္ေတြ၊ တသီးပုဂၢေတြ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္းလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပး ေနၾက သူေတြ အစရွိသူေတြနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ၾကရတဲ့အလုပ္ေတြ၊ (လူမႈေရးအရ မဟုတ္ဘဲ) ႏုိင္ငံေရးအရ ရင္းႏွီးတဲ့ဆက္ဆံေရး ရွိေနတာေတြအေပၚ ဘယ္လုိအေျဖထုတ္မလဲ။ ေနာက္ဆုံး ကုိယ္သေဘာမတူ၊ လက္မခံႏုိင္တဲ့ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သားေတြကုိ အုံနဲ႔က်င္းနဲ႔ မဲေပးၾကဖုိ႔ တက္ႂကြေနၾကတဲ့ ျပည္သူေတြကုိ ဘယ္လုိၾကည့္ျမင္မလဲ။

အဲသလုိ သေဘာထားအယူအဆ ျပဒါးတလမ္း၊ သံတလမ္း ျဖစ္ၾကေနသူေတြကို ဘယ္လုိသေဘာထားမလဲ၊ ဘယ္လုိ လက္ တြဲ အလုပ္လုပ္ၾကမလဲဆုိတာ အနည္းဆုံး ကုိယ့္ေခါင္းထဲမွာကုိယ္ ႏုိင္ငံေရးအရ၊ အေတြးအေခၚအရ ရွင္းလင္းထားရမယ့္ ကိစၥပါ။ ဒီေတာ့မွ အလုပ္လုပ္ရတာလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိမွာပါ။ ပုိၿပီး အင္အားျဖစ္မွာပါ။

နံပါတ္ (၂) အယူအဆျဖစ္တဲ့ လုံးဝလက္ခံေရးအယူအဆ ရွိသူေတြကေတာ့ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ဘယ္လုိ ဘယ္လုိေတြ လုပ္မယ္လုိ႔ေျပာေျပာ၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ပ ဘယ္လုိ ဘယ္လုိေတြ ဆက္စပ္လုပ္မယ္လုိ႔ေျပာေျပာ စစ္အာဏာရွင္ တုိ႔နဲ႔ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေတြ႕ၾကရမယ့္ အလုပ္မ်ိဳးကုိ လက္ေတြ႕မွ လုံးဝ မလုပ္ၾကေတာ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ပ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေၾကညာခ်က္ တေစာင္တေလ ထုတ္ရတာ က လြဲၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ပ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြ၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ ဆက္စပ္မႈမလုပ္ၾကေတာ့ပါဘူး။ ဒီ့ထက္ ပုိဆုိး တာက အျပစ္ဖုိ႔တာမ်ိဳးပါ ရွိလာပါတယ္။

လူထုလကၡဏာေဆာင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈတခုေပၚလာတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ အဲဒီ့လႈပ္ရွားမႈက ပင္မဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေရးလမ္း ေၾကာင္းကုိပဲ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္သေယာင္၊ လႈပ္ရွားေနသူေတြကုိလည္း စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္က်င့္သုံးလာတဲ့ ေဖာ္ျမဴ လာအတုိင္း ကြန္ျမဴနစ္ေတြ၊ လက္ဝဲေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ၊ လက္ဝဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ေနသူေတြမုိ႔ မဆက္စပ္ခ်င္သ ေယာင္ ေယာင္ တုိးတုိးတမ်ိဳး က်ယ္က်ယ္တဖုံေျပာၿပီး ေဝးေလေကာင္းေလ လုပ္ၾကပါတယ္။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က တုိက္ပြဲထဲ မလုိက္ပါႏုိင္မႈကုိ ကြန္ျမဴနစ္မလုိလားေၾကာင္းဆုိင္းဘုတ္နဲ႔ စဲြကာၾကတာပါ။

ဒါဟာလည္း နံပါတ္ (၁) အယူအဆျဖစ္တဲ့ လုံးဝလက္မခံေရးအယူအဆ ရွိသူေတြမွာ အက်ပ္အတည္းရွိသလုိမ်ိဳးပါပဲ၊ ကုိယ္နဲ႔ နည္းပရိယာယ္ မတူသူ၊ တုိက္ပြဲပုံသ႑န္မတူသူေတြကုိ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားအေပၚေရွ႕႐ႈၿပီး ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္ သားခ်င္း ဘယ္လုိသေဘာထားမလဲ၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ဘယ္လုိဆက္ဆံမလဲဆုိတာ အေျဖမထုတ္ႏုိင္တဲ့ နံပတ္(၂)အယူအဆ ျဖစ္တဲ့ လုံးဝလက္ခံေရးအယူအဆ ရွိသူေတြရဲ႕ သေဘာထားအက်ပ္အတည္းပါ။ လက္ေတြ႕ တုိက္ပြဲေပၚလာတဲ့အခါ ဒီမုိကေရစီ ဘက္ေတာ္သားခ်င္းအေပၚ တုံ႔ျပန္ေနတာေတြဟာ အဲဒီ့သေဘာထားအက်ပ္အတည္းကုိ ထင္ဟပ္ေဖၚျပေနတာ ပါပဲ။

ဒီေနရာမွာ တခုရွင္းလင္းထားဖုိ႔လုိတာကေတာ့ လူတဦးတေယာက္ဟာ လုံးဝလက္ခံေရးအယူအဆ ရွိသူလား၊ လုံးဝလက္မခံေရးအယူအဆ ရွိသူလားဆုိတာ သူ႔စိတ္ထဲ ဘယ္လုိရွိမလဲဆုိတာနဲ႔ ခန္႔မွန္းလုိ႔ မသိႏုိင္ပါဘူး၊ သူ လက္ေတြ႕ ဘာလုပ္ေနသလဲ၊ ဘယ္လုိေဖၚျပေနသလဲ၊ ဘယ္လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာရွိေနသလဲဆုိတာနဲ႔ပဲ ဆုံးျဖတ္ရတာပါ။

နံပတ္ (၃) အယူအဆျဖစ္တဲ့ ဟန္ခ်က္ညီဆက္စပ္ေရးအယူအဆ ရွိသူေတြဟာ လႊတ္ေတာ္တြင္း၊ လႊတ္ေတာ္ပ ႏုိင္ငံေရးကုိ ဟန္ခ်က္ညီညီ ဆက္စပ္လုပ္မယ္လုိ႔ ေဖၚျပၾကပါတယ္။ လက္ေတြ႕လည္း လႊတ္ေတာ္ပ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ေက်ာင္း သား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားေတြနဲ႔အတူ တသားတည္းလက္တြဲပါဝင္သလုိ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိျဖတ္သန္း လႊတ္ေတာ္တြင္း ဝင္ေရးကိစၥကုိလည္း အားႀကိဳးမာန္တက္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

သူတုိ႔မွာ လုံးဝလက္မခံေရးအယူအဆ ရွိသူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးအက်ပ္အတည္းေရာ၊ လုံးဝလက္ခံေရးအယူအဆ ရွိသူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးအက်ပ္အတည္းေရာ မေတြ႕ရပါဘူး။ လုိအပ္ရင္ လုိအပ္သလုိ ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သား အားလုံးနဲ႔ ျပည္သူ တရပ္လုံးနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ၾကပါတယ္။

ဟန္ခ်က္ညီဆက္စပ္ေရးအယူအဆ ရွိသူေတြရင္ဆုိင္ရတာက တခုတည္းပါ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဆက္လက္ က်င့္သုံး လုိသူေတြ၊ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းကုိ အမွန္တကယ္ မသြားခ်င္သူေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရတာပဲ ရွိပါတယ္။

သူတုိ႔ဟာ ဗမာျပည္ရဲ႕ လက္ေတြ႕ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမွာ ေရရွည္ခရီးဆက္ေရး၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းဝင္ေရးအတြက္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲဆုိတာ ျဖတ္သန္းရမယ့္လုပ္ငန္းစဥ္တခုအျဖစ္ သေဘာထားၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ဆုိတာကုိလည္း ဒီမုိကေရစီေရး တုိက္ပြဲ မ်က္ႏွာစာတခုအျဖစ္ သေဘာထားၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏုိင္ငံေရးတခုတည္းနဲ႔ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ ကင္းစင္ပေပ်ာက္ေရးနဲ႔ ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေရး ျဖစ္ႏုိင္မယ္လုိ႔လည္း မယုံၾကည္ ၾကပါဘူး။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ကင္းစင္ပေပ်ာက္ေရးနဲ႔ ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေရး ဆုိတာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ၿမဲေနသေ႐ြ႕ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းဖြင့္ခ်ျပစရာ တုိက္ပြဲမ်က္ႏွာစာ တခုအျဖစ္သာ လႊတ္ ေတာ္တြင္း ႏုိင္ငံေရးရဲ႕အခန္းက႑ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္းေတြ႕ရပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္တြင္းႏုိင္ငံေရးဆုိတာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အတြင္းသ႐ုပ္မွန္ကုိ ဖြင့္ခ်ျပစရာ ႏုိင္ငံေရးစင္၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အခြင့္အေရးေပါင္းစုံဆုံး႐ႈံးနစ္နာေနရတဲ့ ဘဝအမွန္ကုိ ဗမာသိ၊ ကမၻာသိဖြင့္ခ်ျပစရာ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးစင္ တခုအေန နဲ႔သာ သေဘာထားေၾကာင္း ဟန္ခ်က္ညီဆက္စပ္ေရးအယူအဆ ရွိသူေတြရဲ႕  ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြကေန ထင္ဟပ္ေဖၚျပေနပါတယ္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲနည္း၊ လႊတ္ေတာ္နည္းေတြကုိလည္း အသုံးခ်၊ လူထုနဲ႔လည္း တသားတည္းလႈပ္ရွားဆုိတဲ့ ဟန္ခ်က္ညီ ဆက္ စပ္ေရးအယူအဆဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိက္ပြဲမ်က္ႏွာစာ၊ ႏုိင္ငံေရးတုိက္ပြဲမ်က္ႏွာစာ၊ ဒီမုိကေရစီအသံ တုိက္ပြဲမ်က္ႏွာစာ စတဲ့တုိက္ပြဲမ်က္ႏွာစာေတြလုိမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္တြင္းႏုိင္ငံေရးဆုိတာကုိလည္း ဒီမုိကေရစီေရးတုိက္ပြဲမ်က္ႏွာစာတခုအျဖစ္သာ သေဘာထားတဲ့ နည္းပရိယာယ္ႂကြယ္ႂကြယ္၊ တုိက္ပြဲသဏၭာန္ပါင္းစုံေပါင္းစပ္ေရး အယူအဆတခု ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိရပါ မယ္။ ။

တင္ေအး


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)